Uitgelicht artikel

Keuzes voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling overzichtelijk in beeld
Beslisboom voor contractvorming

Organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie, koppeling van exploitaties. Het valt zwaar om een bepaalde lijn te ontdekken in de veelheid van ideeën over gebiedsontwikkeling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans presenteren een beslisboom om de gebruiker door de toenemende complexiteit van de relatie tussen de ontwikkelstrategieën en contractvormen te leiden. In de Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (GONS),… Lees meer »

Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht

Start september 2015 Voor wie De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht te maken hebben. Gericht op de rechtspraktijk De opleiding is gericht op de rechtspraktijk, zowel waar het gaat om advisering aan overheden of private partijen als om procedures… Lees meer »

Keuzes voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling overzichtelijk in beeld
Verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

De huidige gebiedsontwikkelingspraktijk staat bol van de experimenten om ruimtelijke projecten op een andere en vernieuwende manier tot ontwikkeling te brengen. In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxperimenteerd met een verbrede gebiedsgerichte manier van werken. Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied in Rotterdam, is… Lees meer »

ROmagazine 5, mei 2015

ROm2 – Industrieel erfgoed aan de rivier als laatste rustplaats – Podium voor initiatiefnemers – ROmmers reageren: Bouwen, bouwen, bouwen met focus op de stad! – CA: Lintje voor Kat! Ruimtelijk bekeken Samen sterk door koppeling opgaven De vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte zetten zich in om de werelden van water en RO meer… Lees meer »

De mens met stip op 1
Zonder software draait de hardware niet

In betrekkelijk korte tijd heeft High Tech Campus Eindhoven (HTCE) zich ontwikkeld tot de meest succesvolle Nederlandse campus. Een campus blijkt meer te zijn dan een ruimtelijk concept en de zichtbare ‘hardware’. Minstens zo belangrijk is de ‘software’: het vermogen de juiste gebruikers aan te trekken en vast te houden. Een korte schets van de… Lees meer »

Energietransitie kan een impuls geven aan waardevol landschap
Groene energie met respect voor cultuurhistorie

De komst van nieuwe zonneparken, windturbines en biomassaplantages levert echter veel weerstand op. Verschillende initiatieven laten zien dat opwekking van duurzame energie prima kan samengaan met het behoud van waardevolle landschappen. Landgoed Sandenburg in het Utrechtse plaatsje Langbroek heeft een van de grootste hakhoutbossen van Nederland. Bij het beheer van dit eeuwenoude landschap ontstaat veel… Lees meer »

Eurbanlab netwerk voor versnelling energietransitie
Quartier Vauban, duurzame pionierswijk in Freiburg

Quartier Vauban, gelegen aan de voet van het Duitse Zwarte Woud, geldt internationaal als ecologisch paradijs. Het voormalige legerterrein is herontwikkeld tot duurzame wijk, waar gemotoriseerd vervoer in de ban is gedaan en kleurrijke, energie-efficiënte woningen aanzienlijke kostenbesparingen voor bewoners opleveren. Het duurzame bouwproject Vauban staat niet op zichzelf, overal in Europa zijn inmiddels vele… Lees meer »

ROmagazine 4, april 2015

ROm2 – Gelrestad op de agenda – ‘Het Noorderlicht van de Lage Landen’ – Gebiedsontwikkeling zoekt Kuijkens – ROmmers reageren: Krimp voor zijn – CA: Ladders zat Ruimtelijk bekeken Lokale ruimtelijke kwaliteit: meedenken, niet toetsen Gemeenten zoeken manieren om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen: integraal, aan de voorkant en oplossingsgericht. Meijdam over Hoera verkiezingen! ‘Het… Lees meer »

23 april gratis themamiddag ‘Inkopen van duurzaam hout’

Vanaf 2015 moeten alle overheden 100% duurzaam inkopen, ook het hout dat wordt toegepast in de bouw en gww. De inkoop van duurzaam hout draagt bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maakt u die ambitie ook waar? Meld u aan voor de gratis themamiddag op 23 april bij de gemeente Rotterdam en laat u… Lees meer »