Uitgelicht artikel

De kunstblik van AtelierOverijssel
Ruimte als ‘doek’ voor kunstenaars

Het heeft iets prikkelend en spannends. De inzet van kunstenaars blijkt economisch en maatschappelijk veel meerwaarde te hebben, past helemaal bij deze tijd, spreekt mensen aan. Daarom is Kunstenlab als partner betrokken bij AtelierOverijssel. AtelierOverijssel werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Onder andere door de inzet van zogenoemde werkateliers: bijeenkomsten met belanghebbenden waarbij veldonderzoek, ontwerp en inspiratie… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Ervaringen met omgevingsvisies
Zonder visie geen plan

De wetgever heeft overheden zes kerninstrumenten aangereikt om de fysieke leefomgeving te verbeteren, waaronder de omgevingsvisie. Deze integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving wordt in 2019 verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten. Uit praktijkervaringen op meerdere plekken blijkt hoe belangrijk die omgevingsvisie is als basis voor het omgevingsplan en programma’s, en als… Lees meer »

Dorpenacademie verkent nieuwe samenwerkingsvormen
Leren van andere dorpen

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor bewonersinitiatieven rond leegstaand erfgoed. Met de Dorpenacademie verkent kennis- en inspiratieplatform Ruimtevolk nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers, ondernemers en bestuurders om herbestemmingen te laten slagen. ‘Projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen, hebben het meeste succes.’ Aan de noordrand van Venray ligt het Sint Annapark, een… Lees meer »

Cultuurhistorie versterkt identiteit van het gebied
Verlokkend landschap

Steden die veel in groen investeren, doen het economisch beter. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de rol van landschap en erfgoed bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en hoogopgeleide kenniswerkers. Rond Schiphol betaalt een ontwikkelaar van bedrijventerreinen al mee aan de aanleg van nieuwe parken en recreatieve routes binnen de Stelling van Amsterdam.… Lees meer »

Stimuleer stedelijke investeringen met verkoop van gemeentelijk vastgoed
Doorbreek de karikaturale ambtelijke organisatie

Gemeenten kunnen hun overtollige, in veel gevallen leegstaande vastgoed effectief maken door het te verkopen aan de juiste partij. Dat trekt investeerders aan, geeft een boost aan wijken die dat kunnen gebruiken, levert geld op en verlaagt de werkdruk voor de afdeling die het vastgoed beheert. Zoveel voordelen en toch gebeurt het niet. Allereerst het… Lees meer »

Leidende principes en een lerend netwerk
Co-creatie voor duurzaamheid

Ruim veertig partijen waren betrokken bij de verkenning naar het langetermijnperspectief voor de IJssel-Vechtdelta (2013): gemeenten, provincie, waterschap, maatschappelijke en belangenorganisaties. Waterveiligheid stond prominent op de agenda in het kader van de deltabeslissingen, evenals de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tussen Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Van meet af aan was duidelijk dat duurzaamheid als een… Lees meer »

Adaptation Futures 2016
Klimaatadaptatie van weginfrastructuur in vier Noord-Europese landen

  Klimaatverandering heeft potentieel grote gevolgen voor transport en weginfrastructuur. Door tijdig en slim maatregelen te nemen zijn de gevolgen en de kosten van maatregelen beheersbaar. Een optimale aanpak houdt rekening met de omgeving en is gericht op alle transportmodaliteiten. Mede door internationale samenwerking en uitwisseling zijn voldoende instrumenten en voorbeelden beschikbaar om adaptatie adequaat… Lees meer »

Waterloopkundig lab wordt monumentaal beleefbos

Ruim veertig jaar was het Waterloopbos in de Noordoostpolder een openluchtlaboratorium voor waterloopkundigen. Met zelfgebouwde schaalmodellen werd gerekend aan tientallen dammen, sluizen en havens voor opdrachtgevers uit de hele wereld. De komende jaren moet het bos uitgroeien tot een plek waar beleving van natuur en cultuurhistorie vloeiend in elkaar overlopen, met een in stukken gezaagde… Lees meer »