Uitgelicht artikel

In de Achterhoek bieden zonneparken nieuw perspectief
Lege boerenerven vragen om nieuwe initiatieven

Bijna veertig procent van de Nederlandse agrarische bedrijven sluit naar verwachting vóór 2030 de deuren. Op het platteland komt daardoor 16 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzochten verschillende partijen de mogelijkheden om deze opgave gezamenlijk op te pakken. In de zoektocht… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Hoe stel je je als overheid op in kavelruilprocessen?
‘Investeren in structuren, niet in stenen’

Nederlandse binnensteden kampen met leegstand. Daar helpt geen leegstandsverordening tegen. Stedelijke kavelruil kan eigenaren uitzicht bieden op nieuwe gebruiksmogelijkheden voor een gebied, eventueel met nieuwe functies. Wat kan een overheid doen om een dergelijke uitruil van functies, gronden en gebouwen van de grond te krijgen? Tijdens de themadag Stedelijke Kavelruil stond deze vraag centraal. Dit… Lees meer »

Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’

Datum: donderdag 18 mei 2017 Locatie: Rijtuigenloods, Amersfoort Categorie/thema: Natuur Vorm: Congressen & events Aanmelden: klik hier Organisatie: Netwerk Groene Bureaus en Natuur in de Gemeente Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus?… Lees meer »

Omgevingsvisies verbinden onder- en bovengrond
Op weg naar een 3D-ruimtelijke ordening

Met de Structuurvisie Ondergrond, die eind 2016 is gepubliceerd, staat de 3D-ruimtelijke ordening op de agenda. Een samenhangende visie en integraal beleid voor ondergrond en bovengrond is uitgangspunt voor de nationale Omgevingsvisie en voor regionale en lokale omgevingsvisies. De Provincie Overijssel werkt aan een ‘ladder voor de ondergrond’, een concrete werkwijze om afwegingen met de… Lees meer »

Middagseminar Talent en de Stad – 16 mei

  Nederlandse steden en de slag om de (internationale) kenniswerker Kenniswerkers zijn gewild. Ze zorgen voor innovatie, goed betaalde banen en een sterke stedelijke economie. Veel aandacht gaat daarbij ook uit naar de internationale kenniswerkers: hoe kijken ze naar Nederland als werk- en woonplaats en hoe maken we Nederland en haar (middel)grote steden interessant voor… Lees meer »

Partijen slaan handen ineen voor versnelling transformatie
Manifest ter versnelling binnenstedelijke transformatie

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen in steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze samenwerking aangaan en de krachten bundelen om de stedelijke woningbouw te versnellen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren. Vier Kamerleden van PvdA, VVD, D66 en… Lees meer »

Praktijkcongres Omgevingswet – 11 mei

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt 300 deelnemers voor het Praktijkcongres Omgevingswet 11 mei 2017 in Utrecht. Wilt u leren wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor uw werk? En dit direct in de praktijk toepassen samen met 299 andere bestuurders, ruimtelijk professionals en stedenbouwkundigen die net zo gemotiveerd zijn als u?… Lees meer »

Een ‘verhalenkamer’ voor persoonlijke herinneringen
Een dijk met karakter

De komende jaren worden verspreid over Nederland honderden kilometers aan waterkeringen en een paar honderd sluizen en gemalen vernieuwd. Draagvlak en de kwaliteit van deze ingrepen zijn te vergroten met kennis over de historie van een plek. Twee waterschappen lieten zich afgelopen najaar op een congres over waterveiligheid en erfgoed inspireren tot een andere aanpak… Lees meer »

ROm/Stadszaken Woondebat:
‘Meer ambitie, ook aan overheidskant’

Over cruciale onderwerpen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; maar op andere punten vonden belangrijke stakeholders elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is noodzaak, maar het sluit bouwen buiten de stad niet per se uit. Scroll gelijk naar onderen voor de zes belangrijkste conclusies Algemeen wordt opgeroepen tot meer ambitie van ontwikkelaars, maar zeker… Lees meer »