Uitgelicht artikel

Brabantse binnensteden onder de loep

                  Middelgrote centra staan voor de enorme uitdaging compacter, vitaler en duurzamer te worden. In de praktijk betekent dit dat het centrum en zeker het winkelbestand minimaal 10-20 procent en maximaal 30-40 procent kleiner wordt. De voornaamste opgaven zijn om minder goedlopende aanloopstraten te transformeren, het kerncentrum… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Meld u nu aan voor de Beste Openbare Ruimte Award 2019!

Voor het 15e jaar op rij organiseert Stedelijk Interieur de Award Beste Openbare Ruimte, de ‘missverkiezing’ voor de openbare ruimte. Een deskundige jury kiest tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam, samen met het publiek, de mooiste, robuuste en best functionerende openbare ruimte van Nederland. Meld uw openbare ruimte nu… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Op zoek naar praktische oplossingen voor de bereikbaarheid van het platteland
Naar slimme en duurzame mobiliteit in Noord-Nederland

auteur Peter Schouten De combinatie van vergrijzing en – actuele of voorziene – bevolkingsdaling kan in landelijk gebied leiden tot slechtere bereikbaarheid van vooral bovenlokale voorzieningen. Dé oplossing bestaat niet, maar ligt in een slimme combinatie van maatregelen. Soms groot, soms klein, soms door overheden gestuurd, soms uit de samenleving zelf. Soms betrekking hebbend op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Veranderende vervoersvraag vraagt om verbinden lokale en regionale initiatieven
Bereikbaar landelijk gebied voor inwoners van platteland én stad

auteur David Louwerse/david.louwerse@platform31.nl Goede bereikbaarheid is cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. Ook is het een randvoorwaarde voor uitwisseling tussen regio’s en voor ontmoetingen tussen plattelanders en stedelingen. De verschraling van het regulier openbaar vervoer in het landelijk gebied is daarom zorgelijk. Alternatieve oplossingen, vaak kleinschalig, zijn onmisbaar om de bereikbaarheid… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omschakelen naar een adaptief omgevingsbeleid
Omarm de onzekerheid, stuur bij op ambities

                        Voor Haven-Stad in Amsterdam is adaptief omgevingsbeleid toegepast om een cyclisch besluitvormingsproces op te tuigen. Aan de hand van abstracte ambities – een duurzame, gezonde, goed bereikbare en hoogstedelijke wijk – is met een strategische ‘levende’ MER afgepeld welke hoofdkeuzes, randvoorwaarden en spelregels… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Provincies en de fysieke leefomgeving
Zoeken naar evenwicht met soms pijnlijke keuzes

Klimaatverandering, energiestransitie, economische groei en leefbaarheid, woningbouw en bereikbaarheid; het zijn de grootste, maar lang niet de enige thema’s in de fysieke leefomgeving. De complexiteit neemt toe en zonder voldoende draagvlak kan niets meer. Provincies moeten daarbij als middenbestuur zorgen voor afstemming en verbinding, soms stimuleren, soms een streep trekken. Hoe ze het ervan afbrengen,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Co Verdaas: ‘Breek het infrastructuurfonds open’

Auteur Jan Jager Stadszaken.nl Tot 2031 is voor ruim €89 miljard rijksgeld toebedeeld aan infrastructuurprojecten. Het geld gaat in hoofdzaak naar het wegwerken van knelpunten in de landelijke hoofdinfrastructuur. Voor binnenstedelijke openbaar vervoer is amper budget. Volgens Co Verdaas is het ‘niet zo slim’ om zo ver vooruit (tot 2031) zo veel middelen vast te leggen… Lees meer »

ROm\Stadszaken.nl seminar: ‘Sturen op doorstroming’

In de samenvatting van het WoON-onderzoek constateert minister Ollongren dat er sprake is van een grote vraag naar eengezinskoopwoningen. Maar betekent dit ook dat we vooral eengezinswoningen moeten bouwen? Als je bouwt voor de doorstroming, komen in potentie veel eengezinshuizen vrij. Op het ROm\Stadszaken.nl-seminar ‘Sturen op doorstroming’ op woensdag 19 juni, presenteren we (lokale) oplossingen… Lees meer »

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en… Lees meer »

Summerschool design de toekomst van Zuid-Holland

Een hele bijzondere summerschool dit jaar in Zuid-Holland. Want meer dan ooit brengen we de smart city in de praktijk. Voor elke planoloog, stedenbouwer, maar ook tech die nu eens echt datagestuurd wil ontwerpen en wil weten hoe zijn vak er over een paar jaar uit ziet, doe mee. We gaan een digital twin (een… Lees meer »

SUMMERSCHOOL JOURNALISTIEK EN SMART CITIES

Sommige schrijvers werken tien jaar aan een boek, wij maken er eentje in drie dagen. Op maandag 17 juni, maandag 24 juni en vrijdag 5 juli organiseert het Kennislab voor Urbanisme i.s.m. met uitgeverij ELBA\REC en de Future City Foundation de Summerschool Journalistiek & Smart Cities in Amersfoort. Schrijf jij mee? Meld je hier aan… Lees meer »

Stad in transitie; de openbare ruimte als middelpunt

Welkom bij het Landelijk Congres Openbare Ruimte 20 juni 2019 De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam presenteren we integrale… Lees meer »