139 nationaliteiten

| 5 januari 2016
Uko Post

Uko Post

Laatst las ik dat er meer dan 170 nationaliteiten in Rotterdam wonen. Da’s best veel, schoot het door mijn hoofd, en ik ging eens na hoeveel verschillende nationaliteiten er in Zutphen wonen. Dat bleken er 139 te zijn. Ik moest aan dat cijfer denken toen ik nadacht over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente.

Net als veel andere gemeentes zijn ook wij daar druk mee: er komt een azc en een noodopvang, we hebben nu voor de tweede keer de sporthal voor crisisopvang opengesteld en we hebben natuurlijk onze taakstelling om vergunninghouders een huis aan te bieden. Dat vraagt veel van onze inwoners. Veel mensen vrezen voor overlast of denken dat ze langer op een huurwoning moeten wachten. Ook zijn mensen bang dat hun huis in waarde daalt.

Onderzoek toont echter aan dat de huizen rondom opvanglocaties niet in waarde dalen en dat omwonenden van een azc weinig tot geen overlast ervaren als het azc er eenmaal is. Ik wil zelfs een stap verder gaan door te stellen dat er veel positieve kanten zitten aan de opvang van vluchtelingen.

Het aantal inwoners in onze gemeente daalt sinds enkele jaren. Door de komst van meer dan 1.000 vluchtelingen kan deze trend misschien omgebogen worden. Veel van de vergunninghouders zijn jonge gezinnen of alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Deze amv’s gaan hier straks naar school en blijven in onze gemeente wonen. Dat kan op den duur positief zijn voor de bevolkingsontwikkeling.

De opvang van vluchtelingen is ook goed voor de bestrijding van leegstand. Het azc en de noodopvang komen in grote, al jaren leegstaande gebouwen. Voor de amv’s moet een ISK opgericht worden, een internationale schakelklas. Ook daarvoor kijk ik als eerste naar vastgoed dat nu leegstaat. Ik heb nog weinig energie gestoken in de bouw van tijdelijke units. Eerst als de beschikbare bestaande voorraad gebouwen geen soelaas biedt, spelen we die kaart uit.

Ik verwacht verder dat de werkgelegenheid gaat toenemen door de komst van onze nieuwe inwoners. Op het azc en de noodopvang zijn talloze mensen nodig. Voor de amv’s wordt een begeleid wonen-project opgezet, voor de scholen zijn extra docenten nodig (in heel Nederland zelfs 1.100). Een deel van dit werk zal door vrijwilligers worden gedaan, zal de kritische geest mij tegenwerpen. En dat klopt voor een deel. Maar ook dat zie ik als iets moois wat hier in onze gemeente aan het ontstaan is.

Veel mensen hebben – lang voordat er maar één Syriër of Afghaan hier was gesignaleerd – al duidelijk gemaakt dat zij zich willen inzetten voor de ontheemden. Ik kreeg de afgelopen maanden talloze telefoontjes en mailtjes van mensen die een vluchteling in huis wilden nemen, die overtollig huisraad hadden, die met een muziekvoorstelling geld wilden ophalen of die fietsles wilden geven.

Misschien is dat straks wel de grootste winst, dat de lokale samenleving hechter wordt door al het werk dat er gedaan zal worden voor onze nieuwe inwoners. Het afgelopen jaar waren we hier in Zutphen vooral druk om de vluchtelingen een dak boven hun hoofd te bieden; we zullen de komende tijd hard moeten trekken aan de integratie en participatie van hen. Dat is enorm belangrijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. We hebben hier wel voor hetere vuren gestaan.

Uko Post
Adviseur Ruimte en Wonen bij Gemeente Zutphen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *