Urk zoekt jong talent … !
Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ordening M/V

| 12 juli 2016

Urk zoekt jong talent …. !

Ben jij op zoek naar een uitdaging, heb je een klantgerichte werkhouding, ben je flexibel en neem je initiatief? Voel jij je verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de ruimtelijke ordening? Dan ben jij mogelijk degene die ons team kan versterken in de functie van:

Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke ordening M/V

(32 – 36 uur per week)

 Algemene informatie

Als kleine gemeente kunnen en willen we niet alles zelf doen. Om onze strategische doelen te realiseren kiezen we voor creativiteit, flexibiliteit en samenwerking: een netwerk-organisatie, een moderne, wendbare, slagvaardige, klantgerichte en ondernemende organisatie.

Een netwerkorganisatie vraagt om leidinggevenden en medewerkers met de juiste competenties. Het HRM-beleid is hierop afgestemd. Dit betekent taakvolwassenheid van medewerkers en talentontwikkeling.

Van de medewerkers in de organisatie wordt het bij de functie passende kennisniveau gevraagd. Dat geldt ook voor de daarbij behorende kunde, houding, gedrag en vaardigheden. Medewerkers zoeken zelfbewust en op basis van gelijkwaardigheid samenwerking met alle collega’s. Medewerkers zijn flexibel en voldoen aan de kerncompetenties van de organisatie.

Kerncompetenties van de organisatie

  • Klantgerichtheid
  • Flexibiliteit
  • Samenwerkingsgericht
  • Leervermogen
  • Taakvolwassenheid

Het college heeft een stevige ambitie. De medewerkers werken hard volgens het no-nonsense principe binnen korte lijnen. De cultuur van de gemeentelijke organisatie is gericht op samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid, vernieuwing, openheid en nuchterheid, is informeel en dynamisch. De gemeente scoort bij audits en inspecties heel vaak bovengemiddeld. Ook wordt regelmatig aan pilots meegedaan en is er sprake van aansprekende projecten op veel terreinen. Ons ziekteverzuimcijfer is laag.

Eenheid Ruimte en Beheer

Je komt te werken bij de eenheid Ruimte en Beheer. Binnen deze eenheid worden alle beleids- en beheerszaken op het gebied van ruimtelijke ordening, civiel- en cultuurtechnische werken, verkeer en vervoer, watertaken en dergelijke behandeld. Je werkt in een team waarbij integrale samenwerking vereist is.

Je uitdaging

Je bent specialist op het gebied van ruimtelijke ordening. Je adviseert op organisatieniveau over de meer complexe juridische vraagstukken op het terrein van de ruimtelijke ordening. Je levert je juridische inbreng in strategische projecten. Je bent juridisch aanspreekpunt en klankbord voor je collega’s ruimtelijke ordening en – ontwikkeling. Je begeleidt ruimtelijke-ordenings-procedures en beoordeelt principeverzoeken. Je voert juridisch procedures en vertegenwoordigt de belangen van de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures. Je informeert en adviseert het college, collega’s, initiatiefnemers en burgers in het proces rondom bestemmingsplanprocedures. Daarnaast ondersteun je collega’s van toezicht en handhaving op juridisch gebied. Je participeert in (complexe) programma’s en projecten op lokaal en regionaal niveau. Waar nodig zet je zelf een tandje bij ter ondersteuning van collega’s.

Dit heb je ons te bieden

De kandidaat die we zoeken heeft een afgeronde juridische opleiding op WO of HBO niveau. Je hebt minimaal een stage of werkervaringsplaats in een soortgelijke functie binnen een gemeente of ruimtelijk adviesbureau uitgevoerd. Je bent resultaatgericht waarbij je met overwicht doorpakt. Daarnaast ben je iemand die zijn standpunten mondeling en schriftelijk goed verwoord. Je kan met verschillende belangen en partijen omgaan. Wij zoeken een medewerker die als verbinder met collega’s en/of externen samen wil werken aan het behalen van afgesproken doelstellingen. Je hebt een dienstverlenende instelling. Je weet hoe je lastige boodschappen op een goede manier aan anderen overbrengt. Je hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

 Wat wij je bieden

Een uitdagende functie waar je veel kan leren en een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring. Binnen het personeelsbeleid is er persoonlijke aandacht. Wij investeren in persoonlijke ontwikkeling. We zijn flexibel in het vaststellen van de werktijden waardoor werk en privé goed te combineren zijn. Er is sprake van veel eigen regelmogelijkheden binnen een leuke en inhoudelijke beleidsfunctie.

Meer informatie

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Medewerkers die in dienst komen van de gemeente Urk overleggen een verklaring omtrent het gedrag en worden beëdigd.

Willem Jan Wakker, leidinggevende van de eenheid Ruimte en Beheer, wil graag inlichtingen over deze functie verstrekken. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0527-689868.

Solliciteren

Jij voelt je aangesproken door deze boeiende functie? In dat geval kun je tot uiterlijk 23 juli 2016 je gemotiveerde sollicitatiebrief met levensloop richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Urk, Postbus 77, 8320 AB  URK.

Je kan je sollicitatiebrief en CV uitsluitend versturen via het sollicitatieformulier.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *