MER voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

| 8 juni 2017

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Op donderdagmiddag 15 juni vindt een studiemiddag plaats over dit actuele onderwerp.

De Omgevingswet streeft naar vermindering van de onderzoekslasten, onder meer door het voorkomen van stapeling van opeenvolgende MER-onderzoeken. De suggestie dat er sprake is van onnodig en herhalend MER-onderzoek wordt niet herkend door MER-professionals. De vraag is dan ook of een globaal MER voor de omgevingsvisie wenselijk en houdbaar is. Relevant in dit verband is wat de Elverding-aanpak te bieden heeft voor de scoping van MER voor omgevingsvisie en omgevingsplan. En wanneer heeft cascaderen dan wel combineren van plan- en project-MER de voorkeur? Dit soort vragen staan centraal tijdens de studiemiddag. Ook wordt ingegaan op wat het concept Milieugebruiksruimte te bieden heeft voor het vereenvoudigen van de bestuurlijke afwegingsruimte.

Programma

13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Welkom en introductie door Peter van de Laak (VVM sectie MER)
13:45 uur Cascaderen of combineren van plan- en project-MER, wanneer wel en niet doen? door Jos van der Wijst (provincie Noord-Brabant)
14:15 uur Milieugebruiksruimte in omgevingsvisie of het omgevingsplan? door Yoeri Schenau (Arcadis) en Jaap Siemons (provincie Groningen)
14:45 uur Pauze
15:15 uur Vergeet de baten van m.e.r. niet! door Hens Runhaar (Universiteit Utrecht)
15:35 uur Van omgevingsvisie naar omgevingsplan: wat is de essentie van de m.e.r.-opgave voor visie en plan? door Veronica ten Holder (Commissie voor de m.e.r.)
15:55 uur Plenaire discussie
16:30 uur Afsluiting en netwerkborrel

 

datum: donderdag 15 juni 2017
tijd: 13:00-16:30 uur
locatie: Aristo Utrecht, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.