Uitgelicht artikel

Herbestemming erfgoed geeft aardbevingsregio impuls

De aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben woningen en monumenten beschadigd. Herstel is noodzakelijk, maar levert meer op als dat wordt gekoppeld aan het versterken van de leefbaarheid en economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten het afgelopen jaar in werkateliers naar mogelijkheden voor herbestemming van erfgoed binnen de opgaven van het gebied. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst… Lees meer »

Precieze definitie en duidelijke omschrijving geleverde zorg
Woon-zorgcomplexen in het bestemmingsplan

Langer zelfstandig wonen is de trend. De vraag naar woningen voor ouderen en voor zorgbehoevenden is echter nu al veel groter dan het aanbod en dat zal de komende jaren niet veranderen. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur moeten op korte termijn nieuwe woon-zorgconcepten worden gerealiseerd. Maar hoe dienen deze nieuwe woon-zorgconcepten te… Lees meer »

Ladderzat
De Ladder voor duurzame verstedelijking ter discussie

Het oorspronkelijke doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt door niemand betwist. Maar in de praktijk is de technocratische ladder een bestuurlijke en juridische hinderlaag geworden. Uit een inventarisatie van ROmagazine blijkt dat maar liefst 80 procent van de planologische kwesties bij de bestuursrechter van de Raad van State gerelateerd is aan de ladder.… Lees meer »

ROmagazine 7/8, juli/augustus 2015

ROm2 – Dutch Windwheel als nieuw icoon – De traagheid doorbreken in IBA Parkstad – Bouwen aan de slimme stad – CA: Deel en geheel Ruimtelijk bekeken Type binnenstad bepaalt leegstandsbeleid Versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden vraagt maatwerk, want de ene binnenstad is de andere niet. Gekoppelde warmtenetwerken Gemeenten en provincies verwachten… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven

Het is inmiddels overduidelijk: werken aan waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. Na de illustere Deltawerken kwamen zandsuppleties, Ruimte voor de Rivier en een nieuwe ronde dijkversterkingen. Het Deltaprogramma voorziet een nieuwe reeks ingrepen tot 2050, die vooral het rivierengebied fors zullen veranderen. Iedereen is het erover eens dat een combinatie met andere ruimtelijke opgaven… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

Veel bestuurders zijn onzeker over de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen. Met een Heritage Impact Assessment (HIA) kunnen zij vooraf ontdekken in hoeverre belangen met elkaar in conflict zijn. Bij Kinderdijk en in Nieuwegein zijn op die manier voorgenomen ingrepen niet of in een andere vorm uitgevoerd. Op het moment dat… Lees meer »

Meer inzicht in effecten van ingrepen op werelderfgoed
Waardevol water

Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water en zijn wereldmarktleider als het gaat om watertechnologie, waterveiligheid en waterkwaliteit. Er loopt een progressieve lijn in onze relatie met het water; van weerstand via adaptatie naar synergie. We zorgen dus niet alleen voor veiligheid en beperking van schade bij wateroverlast, maar gebruiken ook de kwaliteit en kracht… Lees meer »

Zoeken naar de koppeling van waterveiligheid- en kwaliteit
Adaptief ontwerpen en ontwikkelen in de delta

Onder de titel ‘Integrated Planning and Design in the Delta’ heeft een consortium van drie universiteiten en een aantal kennisinstituten, ingenieurs- en ontwerpbureaus een aanpak ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt grote (systeem-)schaal en kleine (project-)schaal, en lange termijn en korte termijn, aan elkaar te koppelen. Het onderzoek is toegespitst op de Zuidwestelijke delta van Zeeuwse… Lees meer »

ROmagazine 6, juni 2015

ROm2 – Confrontatie met die ‘andere’ wereld – Woonboulevards en industrieterreinen te warm voor publiek – ROmmers reageren: Wie wil verantwoordelijk zijn voor de nieuwe woningnood? – CA: Klimaatverandering Ruimtelijk bekeken Spagaat tussen economie en milieu Na jarenlange discussie staan de seinen voor de uitbreiding van Lelystad Airport op groen. Er klinken positieve geluiden over… Lees meer »

Wie beklimt de Ladder en komt boven?

Donderdag 2 juli, 13.30-17 uur, borrel na (inloop vanaf 13.30 uur) Postiljon Hotel, Bunnik. Deelname: ROm-abonnees en BCI-relaties gratis, anderen 100 euro Elke gemeente en provincie heeft er mee te maken: de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bedacht en in de wet vastgelegd om verantwoord ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Niets mis mee, zou je… Lees meer »