Uitgelicht artikel

ROm/Stadszaken Woondebat:
‘Meer ambitie, ook aan overheidskant’

Over cruciale onderwerpen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; maar op andere punten vonden belangrijke stakeholders elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is noodzaak, maar het sluit bouwen buiten de stad niet per se uit. Scroll gelijk naar onderen voor de zes belangrijkste conclusies Algemeen wordt opgeroepen tot meer ambitie van ontwikkelaars, maar zeker… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Onalledaagse tender voor Coulissen West in Breda
Verkoop in Dialoog stimuleert kwaliteit

Met Verkoop in Dialoog betrekt de Gemeente Breda ontwikkelende partijen sterker bij de visievorming op gebiedsontwikkeling. Voor Coulissen West, onderdeel van Via Breda, de herontwikkeling in de spoorzone, koos de gemeente voor een andere wijze van tenderen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar juist ook door hogere plankwaliteit leidt het verkopen in dialoog tot beter… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Erfgoedprogramma met twee jaar verlengd
De kracht van cultuurhistorie

Wijkvernieuwing of een dijkversterking krijgt meer kwaliteit en draagvlak als rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van de plek. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de afgelopen jaren in verschillende projecten en initiatieven laten zien. In aanloop naar de Nationale Omgevingsvisie wil de organisatie nog meer partijen de kracht van erfgoed laten… Lees meer »

Dubbel projectleiderschap blijkt gouden greep
Maastricht-LAB, stadsontwikkeling in crisistijd

Vijf jaar Maastricht-LAB laat zien hoe je als lokale overheid kunt omgaan met leegstand en herbestemming, in een tijd dat de economie structureel verandert en groei niet meer vanzelfsprekend is. Een paar lessen op een rij die gaan over bestaande professionals, moedige politici, betrokken ambtenaren, creatieve ondernemers, actieve bewoners en nieuwe collectieven die een bijdrage… Lees meer »

Studiereis: Natuurlijk Dresden

KLIMAATADAPTATIE, NATUUR IN DE STAD & PUBLIEKSPARTICIPATIE Een stad die de gevolgen van klimaatverandering als geen ander ondervindt, is de Duitse barokstad Dresden. Als gevolg van heviger neerslag en een verstoorde waterhuishouding stond het water de stedelingen afgelopen decennium meermaals aan de lippen, met enorme schade tot gevolg. Maar er is ook geen stad die… Lees meer »

De ene burger is de andere niet
Maatwerk bij burgerdialoog over energietransitie

Komend jaar gaat er een landelijk dekkend programma van start om per regio energiestrategieën op te stellen. Lucie van der Wiele ontwikkelde een praktisch model gebaseerd op uiteenlopende leefstijlen om burgers op regionaal en gemeentelijk niveau bij de energietransitie te betrekken. Dit is een ingekorte versie van het volledige artikel in ROm 12, december 2016… Lees meer »

Masterclass Duurzame Gedragsbeïnvloeding – 16 maart

Hoe stimuleert u bedrijven en collega’s om duurzame keuzes te maken? Schrijf u in voor de masterclass Duurzame Gedragsbeïnvloeding onder leiding van duurzaamheidspsycholoog Anjo Travaille en ontdek hoe u collega’s, raadsleden en ondernemers verleidt tot duurzame keuzes. Bedrijventerreinland is wakker geschud. BE+ wil de komende 5 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief maken: de techniek is aanwezig,… Lees meer »

Samenwerken aan nieuwe opgaven in bijzondere gebieden
Wederopbouw, een kansrijke erfenis

In de jaren vijftig en zestig is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. Over de erfenis van deze wederopbouwperiode organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind november een inspirerend congres. De verantwoordelijke minister en dertig wethouders van toonaangevende wederopbouwgebieden beloofden op de drukbezochte bijeenkomst het karakter van deze bijzondere plekken te behouden en… Lees meer »