Uitgelicht artikel

Eurbanlab netwerk voor versnelling energietransitie
Quartier Vauban, duurzame pionierswijk in Freiburg

Quartier Vauban, gelegen aan de voet van het Duitse Zwarte Woud, geldt internationaal als ecologisch paradijs. Het voormalige legerterrein is herontwikkeld tot duurzame wijk, waar gemotoriseerd vervoer in de ban is gedaan en kleurrijke, energie-efficiënte woningen aanzienlijke kostenbesparingen voor bewoners opleveren. Het duurzame bouwproject Vauban staat niet op zichzelf, overal in Europa zijn inmiddels vele… Lees meer »

ROmagazine 4, april 2015

ROm2 – Gelrestad op de agenda – ‘Het Noorderlicht van de Lage Landen’ – Gebiedsontwikkeling zoekt Kuijkens – ROmmers reageren: Krimp voor zijn – CA: Ladders zat Ruimtelijk bekeken Lokale ruimtelijke kwaliteit: meedenken, niet toetsen Gemeenten zoeken manieren om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen: integraal, aan de voorkant en oplossingsgericht. Meijdam over Hoera verkiezingen! ‘Het… Lees meer »

23 april gratis themamiddag ‘Inkopen van duurzaam hout’

Vanaf 2015 moeten alle overheden 100% duurzaam inkopen, ook het hout dat wordt toegepast in de bouw en gww. De inkoop van duurzaam hout draagt bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maakt u die ambitie ook waar? Meld u aan voor de gratis themamiddag op 23 april bij de gemeente Rotterdam en laat u… Lees meer »

Prijsvraag over toekomst van buurtwinkelcentra
Nieuwe ideeën voor de naoorlogse winkelstrip

Vier- tot vijfhonderd winkelstrips in naoorlogse wijken hebben het moeilijk. Bedrijfsruimten staan er leeg of zijn gevuld met laagwaardige detailhandel. Een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leverde nieuwe ideeën op voor deze karakteristieke voorzieningen uit de wederopbouwtijd. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt sinds 2012 vanuit de… Lees meer »

ROm 3, 2015 SPECIAL – Het gedroomde landschap

Deze special is onderdeel van ROm 3, maart 2015: ‘Provincies als spil in het ruimtelijk beleid’ Droomnatuur voor de gebruiker Bloemrijk landschap, natuurbelevingstuinen, eetbaar bos; ze vormen een gedroomd parelsnoer aan initiatieven van burgers en agrariërs. De provincie Zuid-Holland en gemeenten in de Leidse regio zoeken met deze aanpak naar vernieuwing van het groenbeleid. ‘De… Lees meer »

Duurzaam ruimtegebruik als pijler bij ‘nieuwe RO’
Ruimtelijke ordening springlevend en opnieuw vormgegeven

Ruimtelijke ordening is in Noord-Holland springlevend, maar heeft een andere invulling gekregen. Met het lijvige boekwerk Maak Plaats! is de koers 1,5 jaar geleden uitgezet. Het beleid is uitermate eenvoudig, helder en kernachtig vervat in een tiental uitgangspunten op slechts een paar A4-tjes: Noord-Holland zet krachtig in op verstedelijking binnen het bestaand stedelijk gebied in… Lees meer »

Pels Rijcken lanceert Blog Omgevingsrecht

De advocaten van Pels Rijcken hebben hun blog in een nieuw jasje gestoken: het Blog Omgevingsrecht. Door korte, heldere blogberichten bent u met dit blog volledig op de hoogte van actuele, juridische ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht. Daarnaast worden op Blog Omgevingsrecht uiteraard ook andere onderwerpen besproken zoals natuur, milieu, bodem en water. Zoals u… Lees meer »

Provincies nemen voortouw in omgang met cultuurhistorie van de kust
Kiezen voor karakter

De Nederlandse kust bestaat uit een lange lijn van dijken, duinen en dammen waarachter gebieden met een eigen karakter en sfeer liggen. Het masterplan Kust en Erfgoed geeft handvatten hoe provincies en gemeenten bij ruimtelijke veranderingen met cultuurhistorie en erfgoed om kunnen gaan. In Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben ze er al ervaring mee. Erfgoed… Lees meer »