Uitgelicht artikel

Een houdbaar bestemmingsplan landelijk gebied

De gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 6 augustus j.l. (201207794/1/R4) laat zien hoe gemeenten en adviesbureaus worstelen met de regels en de ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. In dit artikel onderzoeken adviseurs van BügelHajema Adviseurs de uitspraak en de mogelijkheden voor een… Lees meer »

Herinrichting IJsselkade sleutelproject in stedelijk gebiedsprogramma
Zutphen versterkt zijn historische band met de IJssel

Zutphen is ontstaan op de plek waar de Berkel in de IJssel stroomt. In de afgelopen eeuwen raakte de stad zijn oriëntatie op het water kwijt. Door de plannen voor rivierverruiming ontstond een nieuwe kans om stad en rivier beter met elkaar te verbinden en van de IJsselkade een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Cultuurhistorie loopt… Lees meer »

Ede ontslakt

Nu al Eenvoudig beter Van 71 naar 4 ruimtelijke nota’s en de markt nadrukkelijk de ruimte geven om samen met bewoners te komen tot invulling van de laatste twee nieuwbouw projecten. Met een minimum aan kader en veel ruimte voor initiatieven wil de Veluwse gemeente Ede de ruimtelijke regelgeving transparanter en simpeler maken. Download de… Lees meer »

Betrokken bewoners bij aanpak centrum werpt vruchten af
De Rotterdamse binnenstad steeds levendiger!

Rotterdam prijkt op steeds meer internationale lijstjes van hippe en leuke steden. Hoewel buitenlandse lof natuurlijk altijd vleiend is, gaat het Rotterdam in de eerste plaats om de Rotterdammers. Sinds 2008 zet de gemeente zich samen met bewoners, culturele instellingen en ondernemers nadrukkelijk in om de levendigheid van de binnenstad te vergroten om deze aantrekkelijker… Lees meer »

ROmagazine nr 10 2014

ROm2 Bereikbaarheid in stedelijke regio’s Hergebruik van monumentaal militair erfgoed Column CA: Help de Deltacommissaris verzuipt! Ruimtelijk bekeken Afstemming beleid leefomgeving blijft achter bij verwachtingen Uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 blijkt dat de onderlinge afstemming van infrastructuur, wonen en werken nog te wensen over laat, en ook doelen voor waterkwaliteit en natuur blijven… Lees meer »

Europees ruimtelijk gepuzzel

‘De komst van de Europese Unie als “vierde bestuurslaag” heeft de verhoudingen tussen besturen veranderd. Omdat er op EU-niveau geen ruimtelijke ordening bestaat, wordt het EU-beleid dat relevant is voor de ruimtelijke ordening bedacht en vormgegeven vanuit de verschillende sectoren. Elke Europese sector en elk directoraat-generaal werkt weer anders. Tal van beleidsregimes bestaan hierdoor naast… Lees meer »

Meerwaarde duurzaam vastgoed

Onder energieke leiding van de Dutch Green Building Council is onder meer het BREEAM-NL certificaat geïntroduceerd. Beleggers letten daarop vanwege lagere exploitatielasten maar ook de overheid is positief over nieuwbouw van en renovatie tot duurzame panden. Via fiscale regelingen worden gezondere kantoren gestimuleerd. De komst van gecertificeerde methodes voor beoordeling van duurzaamheid heeft verder geleid… Lees meer »

Cultuurhistorie als inspiratiebron voor aanpak winkelleegstand
Op zoek naar de biografie van een winkelstraat

In Nederlandse steden staat inmiddels bijna 7 procent van de winkelpanden leeg. Vooral in krimpgemeenten en de aanloopstraten van hoofdwinkelgebieden neemt de leegstand snel toe. Het verleden kan een inspiratiebron zijn in de zoektocht naar nieuwe bestemmingen voor wegkwijnende locaties. Enkele gemeenten gingen afgelopen voorjaar tijdens een Community of Practice met dat gegeven aan de… Lees meer »

Project Kernenfoto’s in de Achterhoek
Transformeren van de woningmarkt met aanpassing denkkader

‘Van Verminderen naar Transformeren’ is de slogan die centraal staat binnen het project Kernenfoto’s, dat in januari dit jaar in de Achterhoek is gestart om de woningmarkt binnen de 21 kernen in kaart te brengen. Met uiteindelijke doel om regionale woonafspraken te maken voor de komende tien jaar. Wanneer in geval van krimp naburige gemeenten… Lees meer »