Uitgelicht artikel

De dialoog zoeken met de markt

Consultatie geeft markt meer ruimte om haalbaar plan te maken Ambitieuze, ver uitgewerkte plannen in de markt zetten in de vorm van een ontwikkelingscompetitie kan niet meer, net als onvoorwaardelijke biedingen. Maar wat dan wel? Die onzekerheid roept vaker bij gemeenten de behoefte op om de dialoog met de markt te zoeken. Het praktijkseminar ‘Houd… Lees meer »

ROmagazine nr 9 2014 + Special III

ROm2 – Hoge scores Quality of Living Nederlandse provincies – ROmmers reageren: Beheer als ontdekkingsreis – Column CA: Edele delen Ruimtelijk bekeken Grenzen aan decentralisatie van de ruimtelijke ordening De Rijksoverheid houdt een belangrijke taak als systeemverantwoordelijke voor de RO en als schakel tussen Europese beleidsvorming en uitvoering, blijkt uit een recente PBL-studie. Woningbouw nabij… Lees meer »

De bal ligt op het veld

Schakeldag Omgevingswet Utrecht Nu het wetsvoorstel Omgevingswet bij de Tweede Kamer ligt, is het echt menens, en dat was te merken op de jaarlijkse Schakeldag in De Galgenwaard in Utrecht. Ruim 1100 deelnemers uit het hele land luisterden naar de presentaties over de nieuwe wet en lieten zich inspireren door collega’s die al in de… Lees meer »

Het Nieuwe Doen

Leren en innovatie op de werkvloer Stad en regio worden duurzamer; geld wordt op nieuwe manieren verdiend. ‘Eerst denken dan doen’ werkt daarbij niet zo goed. Adviseurs hebben het antwoord ook niet. Medewerkers die na de krimp van afgelopen jaren nog over zijn, ontwikkelen zelf nieuwe praktijken. Hoe doen ze dat? Cees Anton de Vries… Lees meer »

Groene kansen in wederopbouwwijken

Open karakter met groenstructuur als drager Nederland heeft nog veel naoorlogse stadsuitbreidingen waarin het groen functioneert als stedenbouwkundige drager van de wijk. Hoge onderhoudskosten, nieuwbouwplannen en veranderde wensen van gebruikers vragen wel om een modernisering van de parken en plantsoenen. In Apeldoorn en Hengelo zoeken gemeenten en bewoners naar de juiste balans tussen vernieuwing en… Lees meer »

Kansen voor energiebesparing poldergemalen waterschap Zuiderzeeland

Zuiniger pompen in de polder Het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland bestaat voornamelijk uit diepe polders. Daardoor is het onontkoombaar om overtollig water te verpompen met een hoog energiegebruik als gevolg. Waterschap Zuiderzeeland heeft samen met Tauw BV onderzoek gedaan naar mogelijkheden dit energieverbruik te reduceren.

Onderzoek naar effect verhoging regionale productie veevoer

Duurzaam boeren in de Peel Veevoer produceren voor de melkveehouders in dezelfde regio; in de Peel kan het, blijkt uit onderzoek van Alterra. Pas als meer dan de helft van het veevoer regionaal geteeld zou worden, ontstaan negatieve effecten op het inkomen, gegeven de huidige opbrengsten. Het lijkt dus mogelijk om de import van veevoer,… Lees meer »