Uitgelicht artikel

23 april gratis themamiddag ‘Inkopen van duurzaam hout’

Vanaf 2015 moeten alle overheden 100% duurzaam inkopen, ook het hout dat wordt toegepast in de bouw en gww. De inkoop van duurzaam hout draagt bij aan het instandhouden van bossen wereldwijd. Maakt u die ambitie ook waar? Meld u aan voor de gratis themamiddag op 23 april bij de gemeente Rotterdam en laat u… Lees meer »

Duurzaam ruimtegebruik als pijler bij ‘nieuwe RO’
Ruimtelijke ordening springlevend en opnieuw vormgegeven

Ruimtelijke ordening is in Noord-Holland springlevend, maar heeft een andere invulling gekregen. Met het lijvige boekwerk Maak Plaats! is de koers 1,5 jaar geleden uitgezet. Het beleid is uitermate eenvoudig, helder en kernachtig vervat in een tiental uitgangspunten op slechts een paar A4-tjes: Noord-Holland zet krachtig in op verstedelijking binnen het bestaand stedelijk gebied in… Lees meer »

Pels Rijcken lanceert Blog Omgevingsrecht

De advocaten van Pels Rijcken hebben hun blog in een nieuw jasje gestoken: het Blog Omgevingsrecht. Door korte, heldere blogberichten bent u met dit blog volledig op de hoogte van actuele, juridische ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht. Daarnaast worden op Blog Omgevingsrecht uiteraard ook andere onderwerpen besproken zoals natuur, milieu, bodem en water. Zoals u… Lees meer »

Provincies nemen voortouw in omgang met cultuurhistorie van de kust
Kiezen voor karakter

De Nederlandse kust bestaat uit een lange lijn van dijken, duinen en dammen waarachter gebieden met een eigen karakter en sfeer liggen. Het masterplan Kust en Erfgoed geeft handvatten hoe provincies en gemeenten bij ruimtelijke veranderingen met cultuurhistorie en erfgoed om kunnen gaan. In Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben ze er al ervaring mee. Erfgoed… Lees meer »

Vitaliteit en identiteit bij uitstek thema’s voor de provinciale overheid
Provincies als spil in het ruimtelijk beleid

Er is geen ruimtelijke opgave meer te bedenken waar de provincie niet een rol van betekenis speelt. Mede door de decentralisatie van rijksbeleid en de toenemende noodzaak om op tal van terreinen gemeentelijk beleid beter af te stemmen, is de provincie sterker dan voorheen verantwoordelijk voor en betrokken bij de inrichting van onze ruimte. De… Lees meer »

‘We moeten snoeien om te bloeien’
De kracht en kwaliteiten van Brabants Mozaïek versterken

De kracht van Brabant is zichtbaar in alle statistieken, maar kan ook overmoedig maken. Voor de Provincie Noord-Brabant is de grootste uitdaging om de bijna grenzeloze ambities en innovatiekracht de ruimte te geven zonder de kwaliteit van het Brabants Mozaïek teniet te doen. Samenwerken op basis van besturen 3.0 is daarvoor de noodzakelijke voorwaarde, met… Lees meer »

Inzicht in Omgevingsrecht

Op donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseert Pels Rijcken v.a. 13.00 uur op zijn kantoor in Den Haag ‘Inzicht in Omgevingsrecht’. U kunt deze middag ‘speeddaten’ met de advocaten van de sectie Ruimte & Milieu. Mocht u een concreet probleem uit uw praktijk willen voorleggen, dat kan ook. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst komt een groot aantal… Lees meer »

Outlet Zevenaar: versterking of verzwakking van de regio?
Botsende visies op grootschalige detailhandel

De komst van een outlet aan de snelweg A12 bij Zevenaar houdt de gemoederen in Zevenaar, in de regio en bij de Provincie Gelderland goed bezig. De wethouder vindt het een prima idee. Ze spreekt van ‘toeristisch winkelen’. De gedeputeerde vindt het de slechtst mogelijke locatie en een bedreiging voor andere winkelgebieden. De Provincie Gelderland… Lees meer »