Uitgelicht artikel

Barneveld bouwt met slim gebruik wetgeving

Tegen de vierhonderd opgeleverde woningen vorig jaar, en ook voor volgend jaar weer zo’n zelfde aantal; de woningbouw in de Gelderse gemeente Barneveld gaat gestaag door. Zeker in deze tijd is dat opmerkelijk. Het geheim: vooroverleg met initiatiefnemers, het planatelier en slim inzetten van planologisch instrumentarium. Zo is Barneveld enthousiast over de gemeentelijke coördinatieregeling. Het… Lees meer »

Steden sterker maken in een breder samenspel
Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers

‘Suchen nach neuen Kombinationen’, was in 1912 de kern van het betoog van econoom Joseph Schumpeter, toen hij sprak over de noodzaak van innovaties voor verdere economische ontwikkeling. Ruim een eeuw later is deze boodschap onverminderd actueel voor de toekomst van onze steden en de rol die daarin is weggelegd voor de overheid. Meewerken aan… Lees meer »

Special AGENDA STAD

Samen werken aan de stad van de toekomst Bijlage bij ROm 11, november 2014 Van Campidoglio tot Amsterdam Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen Europa, willen wij de slagkracht van de steden vergroten. Voorwoord door Mark Frequin. Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers Econoom Joseph Schumpeter sprak al over de noodzaak van… Lees meer »

Snippers
Park Hoge Veluwe

Onlangs ontstond lichte deining toen de Vereniging Natuurmonumenten opperde om voortaan bezoekers van natuurgebieden parkeergeld te laten betalen. Dit om de teruglopende verenigingsinkomsten wat op te krikken. Ook Staatsbosbeheer onderzocht deze en andere mogelijkheden om bezuinigingen te ontlopen, hoewel daar het streven erop gericht blijft ‘de natuur gratis te houden’. De betaalbaarheid van het beheer… Lees meer »

Snippers
Innovatieve stedenbouw is eco-efficiënt

Het concept van smart cities zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor veiligere, schonere en bovenal efficiënter georganiseerde en functionerende, duurzame steden. Slimme, digitale technologieën maken dat mogelijk. Innovatieve stedenbouw veronderstelt een krachtig, integraal en actiegericht gedachtegoed over steden. Dat klinkt allemaal logisch, maar over de vorm, inhoud en richting van deze benadering zal… Lees meer »

Nu al Eenvoudig beter
Barneveld bouwt met slim gebruik wetgeving

Tegen de vierhonderd opgeleverde woningen vorig jaar, en ook voor volgend jaar weer zo’n zelfde aantal; de woningbouw in de Gelderse gemeente Barneveld gaat gestaag door. Zeker in deze tijd is dat opmerkelijk. Het geheim: vooroverleg met initiatiefnemers, het planatelier en slim inzetten van planologisch instrumentarium. Zo is Barneveld enthousiast over de gemeentelijke coördinatieregeling.Download de… Lees meer »

ROmagazine nr 11 2014 + Special Agenda Stad

ROm2 Provincie Utrecht beperkt aantal kantoorlocaties STRONG, structuurvisie voor de ondergrond, in volgende fase Van Sociale Zaken naar een sociale zaak Column CA: Verstand van leegstand Ruimtelijk bekeken Tegenwind op zee Elk nieuws over windenergie staat garant voor stevige discussie. Maar is de soep zo heet als ie wordt opgediend? De feiten en reacties op… Lees meer »

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ vernietigd
Een houdbaar bestemmingsplan landelijk gebied

De gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 6 augustus j.l. (201207794/1/R4) laat zien hoe gemeenten en adviesbureaus worstelen met de regels en de ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. In dit artikel onderzoeken adviseurs van BügelHajema Adviseurs de uitspraak en de mogelijkheden voor een… Lees meer »