Uitgelicht artikel

Een plint met toekomst

Veel winkelstrips in naoorlogse wijken hebben hun functie als ontmoetingsplek voor bewoners verloren. Met een andere invulling kunnen de plinten opnieuw het kloppend hart van de buurt worden. Ontwerpers, adviseurs en cultuurhistorici laten in een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wat daarvoor nodig is. Toen de architecten Arjan de Nooijer en… Lees meer »

Kade met karakter

Een interessant themanummer over erfgoed en ruimte van het tijdschrift van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de verbinding tussen de ruimtelijke ordening en het cultureel erfgoed. http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/tijdschrift-van-de-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-2015-2_0.pdf

ROmagazine 10, oktober 2015

ROm2 – ‘Antistad’ Heerlen als pionier voor kleiner groeien – Hoofdpunten Rijksbegroting 2016 – Goede uitvoering cruciaal voor slagen Omgevingswet – CA: Thuis komen Ruimtelijk bekeken Startpunt test nieuwe financieringsvormen gebiedsontwikkeling Crowdfunding voor gebiedsontwikkeling is mogelijk, maar het streefbedrag moet niet te hoog zijn. Meijdam over Mag het een graadje meer zijn? Een graadje wel,… Lees meer »

Meer bewegen in de stad

Mensen leven langer dan ooit tevoren, maar brengen meer jaren door met ziekte en zorg. Dat is terug te zien aan de hard toenemende uitgaven in de zorg, die de afgelopen twee decennia meer dan zijn verdubbeld. En de jaren met ziekte komen de kwaliteit van het leven niet ten goede. Diabetes, Alzheimer, obesitas en… Lees meer »

Bussum experimenteert met digitaal plan
Omgevingsplan door een andere bril bezien

Met de komst van de Omgevingswet, komt een veelheid aan ruimtelijke regels samen in het omgevingsplan. Daarmee biedt het omgevingsplan een vollediger zicht de omgevingsregels die er gelden. Op één locatie kunnen verschillende regels of beperkingen van kracht zijn. Hoe zorg je ervoor dat al die regels overzichtelijk en digitaal zijn te raadplegen? Het omgevingsplan… Lees meer »

Energiebesparingsbeleid gebouwde omgeving geëvalueerd
Energie besparen gaat niet vanzelf

Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen, ondanks de vele goede initiatieven die zijn ontwikkeld, blijkt uit onderzoek van het PBL. Er zijn meer dwingende beleidsmaatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen. Energie besparen in gebouwen verlaagt de… Lees meer »

Het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen
Omgaan met onzekerheid

De doorsnee Nederlander houdt van zekerheid en is risicomijdend. Toch speelt de factor onzekerheid bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze terughoudend en met argusogen worden bekeken. Zeker wanneer aan die onzekerheid mogelijk gezondheidsrisico’s kleven. Daarom aandacht voor het voorzorgsbeginsel, hoe we daarmee omgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen en straks in de Omgevingswet. Het voorzorgsbeginsel kent veel… Lees meer »

ROmagazine 9, september 2015

ROm2 – Samenwerken in de praktijk voor ontwerp van veilige omgeving – Iconen voor veiligheid – CA: Arcadia Ruimtelijk bekeken Als de bewoner een ontwerper wordt Met community planning ontstaat er een plan met breed draagvlak dat breed wordt gedragen, dat zelfs een woningmarktcrisis kan doorstaan. Trend Ruimte voor gezond leven in de stad van… Lees meer »