Uitgelicht artikel

Uniforme en uitwisselbare standaarden voor alle omgevingsdocumenten
Bouwen aan het digitaal stelsel Omgevingswet

In de Omgevingswet speelt digitalisering een wezenlijke rol. Vragen als: wat mag ik hier of waar mag dit, moeten vanaf 2018 grotendeels digitaal te beantwoorden zijn. Ook het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning moet volledig digitaal gaan verlopen. Evenals de verwerking van een aanvraag en de publicatie van de beslissing.… Lees meer »

De Roep van de Stad

De stad vernieuwt zich voortdurend, alleen al doordat er jaarlijks nieuwkomers bijkomen. Ik vergelijk de stad wel eens met een boom die groeit en continu een nieuwe schors krijgt. Maar de kern blijft gelijk, daarin hou je de waarden vast, zoals het internationale karakter, het harde werken, het multiculturele en de tolerantie. De nieuwkomers zullen… Lees meer »

ROmagazine 11, november 2015

ROm2 – SKBN luidt noodklok over bedrijventerreinen – Kansen voor tijdelijk water – CA: Voorbij: het eeuwige nu Ruimtelijk bekeken Broos evenwicht tussen boeren en natuur in Dinkelland De open dialoog tussen boeren, bewoners, overheid en natuurorganisaties in het kader van de PAS werkt, maar een verrassende oekaze van EZ bedreigt het broze vertrouwen. Omgekeerd… Lees meer »

Pilot met ontwerpend onderzoek in Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Modern boeren op monumentale hoeves

Moderne stallen en loodsen die verrijzen bij schaalvergroting in de landbouw kunnen een bedreiging vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zochten alle betrokkenen via ontwerpend onderzoek en in dialoog naar breed gedragen oplossingen voor de uitbreidingsbehoefte. In Hulsberg en Gulpen-Wittem leidde het tot succesvolle plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw.… Lees meer »

Zinvolle prestatieafspraken zijn concrete afspraken
Algemene woonvisies zetten corporaties bij voorbaat op achterstand

Voor de ontwikkeling van wijken zijn gemeenten en woningcorporaties niet alleen natuurlijke partners. Ze zijn op elkaar aangewezen. Prestatieafspraken vormden tot nu toe de voorwaarden voor dit partnerschap. Maar met de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) krijgt de relatie tussen corporaties en gemeenten nieuw vorm met wederzijdse rechten… Lees meer »

Kade met karakter

Een interessant themanummer over erfgoed en ruimte van het tijdschrift van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de verbinding tussen de ruimtelijke ordening en het cultureel erfgoed. http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/tijdschrift-van-de-rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-2015-2_0.pdf

Een plint met toekomst

Veel winkelstrips in naoorlogse wijken hebben hun functie als ontmoetingsplek voor bewoners verloren. Met een andere invulling kunnen de plinten opnieuw het kloppend hart van de buurt worden. Ontwerpers, adviseurs en cultuurhistorici laten in een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wat daarvoor nodig is. Toen de architecten Arjan de Nooijer en… Lees meer »

ROmagazine 10, oktober 2015

ROm2 – ‘Antistad’ Heerlen als pionier voor kleiner groeien – Hoofdpunten Rijksbegroting 2016 – Goede uitvoering cruciaal voor slagen Omgevingswet – CA: Thuis komen Ruimtelijk bekeken Startpunt test nieuwe financieringsvormen gebiedsontwikkeling Crowdfunding voor gebiedsontwikkeling is mogelijk, maar het streefbedrag moet niet te hoog zijn. Meijdam over Mag het een graadje meer zijn? Een graadje wel,… Lees meer »

Meer bewegen in de stad

Mensen leven langer dan ooit tevoren, maar brengen meer jaren door met ziekte en zorg. Dat is terug te zien aan de hard toenemende uitgaven in de zorg, die de afgelopen twee decennia meer dan zijn verdubbeld. En de jaren met ziekte komen de kwaliteit van het leven niet ten goede. Diabetes, Alzheimer, obesitas en… Lees meer »