Uitgelicht artikel

Inzicht in Omgevingsrecht

Op donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseert Pels Rijcken v.a. 13.00 uur op zijn kantoor in Den Haag ‘Inzicht in Omgevingsrecht’. U kunt deze middag ‘speeddaten’ met de advocaten van de sectie Ruimte & Milieu. Mocht u een concreet probleem uit uw praktijk willen voorleggen, dat kan ook. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst komt een groot aantal… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Outlet Zevenaar: versterking of verzwakking van de regio?
Botsende visies op grootschalige detailhandel

De komst van een outlet aan de snelweg A12 bij Zevenaar houdt de gemoederen in Zevenaar, in de regio en bij de Provincie Gelderland goed bezig. De wethouder vindt het een prima idee. Ze spreekt van ‘toeristisch winkelen’. De gedeputeerde vindt het de slechtst mogelijke locatie en een bedreiging voor andere winkelgebieden. De Provincie Gelderland… Lees meer »

Uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk
Overheid en initiatiefnemers moeten wennen aan hun nieuwe rol

De Gemeente Houten realiseert samen met de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de ambities voor het Eiland van Schalkwijk middels uitnodigingsplanologie. De agrarische sector en recreatie moeten de economische dragers voor het Eiland worden. De gemeente nodigt bedrijven, ondernemers en particulieren uit om met initiatieven te komen die passen binnen de structuurvisie. Een tussenstand… Lees meer »

Inzicht in Omgevingsrecht

Op donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseert Pels Rijcken v.a. 13.00 uur op zijn kantoor in Den Haag ‘Inzicht in Omgevingsrecht’. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst komt een groot aantal actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen aan bod. De onderwerpen worden besproken tijdens interactieve sessies naar keuze. Zo wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking ‘beklommen’ en passeren de belangrijkste juridische… Lees meer »

Gemeenten experimenteren met Omgevingswet
Vermindering onderzoekslasten door fasering

Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal en specifiek deel zijn onderzoekslasten aanzienlijk te reduceren. Het omgevingsplan biedt in de toekomst meer mogelijkheden voor fasering, omdat milieueisen als voorwaarde kunnen worden gesteld. Al ruim dertig gemeenten experimenteren daar nu mee. Achtergrond bij de nieuwe wetgeving door Arjan Nijenhuis en Maarten Engelberts. Vermindering… Lees meer »

Hoekse Waardenmakerij toont waarde plaatselijke initiatiefnemers
De kracht van lokale coalities in een onzekere wereld

De economische crisis heeft er aan bijgedragen dat er meer oog is voor onzekerheid en complexiteit. Niet alles is meer tot in detail te voorzien en te plannen. De Deltabeslissingen zijn een voorbeeld van dit nieuwe denken, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken. Deze beleidsbeslissing combineert een lange termijnblik met het besef van omgaan met vele onzekerheden.… Lees meer »

ROmagazine nr 1/2 2015

ROm2 – De rol van het ontwerp nieuwe invulling geven – Ruimte en macht, bezien in een veranderende democratie – Vastgoed’ruil’ – ROmmers reageren: Windmolens zijn mooi, voor 70 procent van de bevolking – CA: RO = Ruimtelijk Ondernemen Ruimtelijk bekeken Vermindering onderzoekslasten door fasering Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal… Lees meer »