Uitgelicht artikel

De ene burger is de andere niet
Maatwerk bij burgerdialoog over energietransitie

Komend jaar gaat er een landelijk dekkend programma van start om per regio energiestrategieën op te stellen. Lucie van der Wiele ontwikkelde een praktisch model gebaseerd op uiteenlopende leefstijlen om burgers op regionaal en gemeentelijk niveau bij de energietransitie te betrekken. Dit is een ingekorte versie van het volledige artikel in ROm 12, december 2016… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zuidasdok: efficiënt door de planuitwerkingsfase

Het project Zuidasdok is een opgave van formaat. Een complexe infra- en ov-knooppuntontwikkeling in een zeer dynamische hoogstedelijke omgeving, met een bont palet aan invloedrijke stakeholders. Toch lag er in een recordtijd van iets meer dan twee jaar een ontwerptracébesluit én een ontwerpbestemmingsplan voor de A10 en Station Amsterdam Zuid. Nog geen jaar later waren… Lees meer »

Masterclass Duurzame Gedragsbeïnvloeding – 16 maart

Hoe stimuleert u bedrijven en collega’s om duurzame keuzes te maken? Schrijf u in voor de masterclass Duurzame Gedragsbeïnvloeding onder leiding van duurzaamheidspsycholoog Anjo Travaille en ontdek hoe u collega’s, raadsleden en ondernemers verleidt tot duurzame keuzes. Bedrijventerreinland is wakker geschud. BE+ wil de komende 5 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief maken: de techniek is aanwezig,… Lees meer »

Samenwerken aan nieuwe opgaven in bijzondere gebieden
Wederopbouw, een kansrijke erfenis

In de jaren vijftig en zestig is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. Over de erfenis van deze wederopbouwperiode organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind november een inspirerend congres. De verantwoordelijke minister en dertig wethouders van toonaangevende wederopbouwgebieden beloofden op de drukbezochte bijeenkomst het karakter van deze bijzondere plekken te behouden en… Lees meer »

ROm werkseminar ‘Klimaatbestendig en compact’ – 24 januari Dordrecht

‘Klimaatbestendig en compact: zo doe je dat’ Onze steden moeten compacter, om ruimte te sparen. Tegelijkertijd worden onze steden geconfronteerd met meer en vooral heviger regenval. Klimaatadaptief bouwen is een nieuwe noodzaak, die zich bijvoorbeeld vertaalt in groenblauwe structuren. Dat kost ruimte én geld. Hoe verenig je deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities op een duurzame, en… Lees meer »

Weghalen remmende werking op initiatieven en ontwikkeling
Planschade onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet kent het omgevingsplan functies toe aan locaties. Deze zullen bij recht veel ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden bieden dan de huidige bestemmingen. Doel is om plannen uitnodigender te maken. Dat is mooi, maar uitgaande van de huidige planschaderegeling leidt dat tot torenhoge planschades. Een nieuwe planschaderegeling biedt uitkomst. In de Omgevingswet is hoofdstuk… Lees meer »

Neem het initiatief, begin nu met de Omgevingswet
Zoek de grenzen op, investeer in participatie

Met de wettekst en de uitvoeringsparagrafen (AMvB’s) ontstaat steeds meer inzicht in de juridische kaders voor ruimtelijke plannen en procedures van de Omgevingswet. We weten inmiddels dat het hier niet alleen gaat om een juridische stelselverandering, maar om een nieuwe manier van denken en handelen zowel in de samenleving als bij (overheids)organisaties. Daarmee hoeven we… Lees meer »

Inschrijfformulier: Masterclass nieuwe Ladder, nieuwe economische kansen – 1 februari

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden deelname evenementen Elba – Rec Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier. U ontvangt vrijwel direct een automatische mail ter bevestiging van uw aanmelding. Circa 2 weken voor het evenement ontvangt u per mail een definitieve bevestiging met entreebewijs. Behandeling van inschrijving gaat op volgorde… Lees meer »

Eenvoudiger regelgeving en meer lokale afwegingsruimte

Met de publicatie van de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) begin juli van dit jaar krijgt de invoering van de Omgevingswet steeds verder vorm. Vier nieuwe besluiten die een veelvoud aan eerdere besluiten en nog meer regels vervangen; het wordt overzichtelijker,er komt meer ruimte voor lokale afwegingen waarbij belanghebbenden een duidelijke rol krijgen, en niet… Lees meer »