Uitgelicht artikel

Uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk
Overheid en initiatiefnemers moeten wennen aan hun nieuwe rol

De Gemeente Houten realiseert samen met de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de ambities voor het Eiland van Schalkwijk middels uitnodigingsplanologie. De agrarische sector en recreatie moeten de economische dragers voor het Eiland worden. De gemeente nodigt bedrijven, ondernemers en particulieren uit om met initiatieven te komen die passen binnen de structuurvisie. Een tussenstand… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Inzicht in Omgevingsrecht

Op donderdagmiddag 12 maart 2015 organiseert Pels Rijcken v.a. 13.00 uur op zijn kantoor in Den Haag ‘Inzicht in Omgevingsrecht’. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst komt een groot aantal actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen aan bod. De onderwerpen worden besproken tijdens interactieve sessies naar keuze. Zo wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking ‘beklommen’ en passeren de belangrijkste juridische… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Krachten onvoldoende benut bij planning
De supermarkt als stadmaker

Hoewel beleidsmakers denken dat hun detailhandelsbeleid effectief is, blijkt dat de supermarkt zijn eigen pad volgt: die van de klant en de beschikbare ruimte. Dat verschilt van stad tot stad. Reden om het uniforme beleid om te buigen naar stedenbouwkundig raffinement. De supermarkt is overal. We benutten haar krachten echter onvoldoende bij het maken van… Lees meer »

Gemeenten experimenteren met Omgevingswet
Vermindering onderzoekslasten door fasering

Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal en specifiek deel zijn onderzoekslasten aanzienlijk te reduceren. Het omgevingsplan biedt in de toekomst meer mogelijkheden voor fasering, omdat milieueisen als voorwaarde kunnen worden gesteld. Al ruim dertig gemeenten experimenteren daar nu mee. Achtergrond bij de nieuwe wetgeving door Arjan Nijenhuis en Maarten Engelberts. Vermindering… Lees meer »

Hoekse Waardenmakerij toont waarde plaatselijke initiatiefnemers
De kracht van lokale coalities in een onzekere wereld

De economische crisis heeft er aan bijgedragen dat er meer oog is voor onzekerheid en complexiteit. Niet alles is meer tot in detail te voorzien en te plannen. De Deltabeslissingen zijn een voorbeeld van dit nieuwe denken, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken. Deze beleidsbeslissing combineert een lange termijnblik met het besef van omgaan met vele onzekerheden.… Lees meer »

ROmagazine nr 1/2 2015

ROm2 – De rol van het ontwerp nieuwe invulling geven – Ruimte en macht, bezien in een veranderende democratie – Vastgoed’ruil’ – ROmmers reageren: Windmolens zijn mooi, voor 70 procent van de bevolking – CA: RO = Ruimtelijk Ondernemen Ruimtelijk bekeken Vermindering onderzoekslasten door fasering Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal… Lees meer »

Muiden en Gouda over hun ervaringen met integrale planning
Cultuurhistorie verankeren in de RO-praktijk

Veel bestuurders zijn het er wel over eens dat het verleden een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van locaties. Maar hoe zorg je er als gemeenteambtenaar voor dat cultuurhistorie daadwerkelijk stevig in de dagelijkse RO-praktijk verankerd raakt? Muiden en Gouda hebben er elk op hun eigen manier ervaring mee. Erfgoed en ruimte De… Lees meer »

Loslaten op lokale schaal en afstemmen op regionale schaal
Krimp voorbij het Nederlandse voorstellingsvermogen

Architecten Maarten van Tuijl & Tom Bergevoet bezochten regio’s in België, Denemarken, Duitsland en Polen, die al langer te maken hebben met demografische krimp en transitie. De gevolgen op termijn zijn hier vaak al beter zichtbaar. Aan de hand van twee Deense voorbeelden laten ze in deze bijdrage zien dat we op lokale schaal meer… Lees meer »

Leren van de lessen uit het verleden
Werken aan de onbekende stad van morgen

Een halve eeuw ervaring met ons economische en ruimtelijke beleid leert ons twee schijnbaar tegenstrijdige lessen. Eén: kijk bij ruimtelijke ordening en stedenbouw goed naar de toekomst. Niet alleen naar demografische en economische trends, maar ook naar de onderliggende sociale, culturele en technologische ontwikkelingen. Twee: accepteer onvoorspelbaarheid. De toekomst wordt voor een deel bepaald door… Lees meer »