Uitgelicht artikel

Burgers krijgen lucht van lakse overheden en binden strijd aan

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. Een strijd die de burgers, als Luchtwachters, samen met Milieudefensie gaan voeren. Ze willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bestuurlijke afwegingsruimte als proces
De haarlemmerolie van de Omgevingswet

Afwegingsruimte zien als proces en niet als instrument; met die benadering hoeft de overheid niet meer bang te zijn om los te laten, is de stellige overtuiging van Wim Tijssen. Fysiek-ruimtelijke planningsvraagstukken kunnen zo werkelijk integraal aangevlogen worden met de gebiedsopgave als uitgangspunt. De lessen van Stad en Milieu blijven actueel. Dit is een verkorte… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zuid-Limburg zet de toon met innovatieve retailagenda
Samen voor een sterke hoofdwinkelstructuur

Het Maankwartier bij Station Heerlen moet de hoofdstad van de voormalige Oostelijke Mijnstreek de grandeur van weleer teruggeven, nadat het glans had verloren door de mijnsluitingen, de sloopwoede van achtereenvolgende gemeentebesturen en de heroïnespuit. Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Windenergieopgave in Rotterdamse havengebied
Met burgers zoeken naar kansen

De Rotterdamse regio bouwt gestaag het potentieel aan windenergie uit. Actieve sturing door gemeenten en provincie gaat hand in hand met open minded en strategisch omgevingsmanagement. Selectieve inzet van de diverse instrumenten en het op enige wijze ‘teruggeven’ aan de omgeving zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Dat heeft de Gemeente Rotterdam inmiddels geleerd. Dit is… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Nederlander heeft geen idee wie de burgemeester is

De helft van de Nederlanders weet niet wie hun burgemeester is en heeft geen vertrouwen in de lokale politiek. Een meerderheid gaat op 21 maart wel stemmen. Sociale huurwoningen, armoede en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy. Tevens blijkt uit het onderzoek dat bijna 70% van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Kansen voor vernieuwing van het platteland
Het karakteristieke boerenlandschap als troef

Koekje van eigen deeg. De consument bewustmaken van de kansen voor een ander soort landbouw en een streekeigen, betekenisvol landschap. Het platteland verandert ingrijpend door ontwikkelingen als schaalvergroting, intensivering en verbreding van activiteiten. Hoe daarbij het karakteristieke agrarisch landschap als troef in te zetten? Over die vraag discussieerde onlangs een bont gezelschap op uitnodiging van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Burgers willen serieus genomen worden
Participeren kun je leren

Burgerparticipatie is in de Omgevingswet juridisch verankerd. Hoe dat moet gebeuren, daar zegt de wet niets over. De praktijk is weerbarstig, laten de ervaringen in Roermond zien. In Westland oefenen ze met een participatietraject voor de omgevingsvisie om initiatiefnemers en burgers direct bij de planvorming te betrekken. Dit artikel stond eerder in ROm 12, december… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omgevingsdienst moet zichzelf opnieuw uitvinden

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organsaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist. Dat is een van de belangrijkse conclusies uit een dubbelinterview met Paul Schuurmans, directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Wat verbeelding voor de ruimtelijke ordening kan doen

Fotografie: Maarten Nauw Steeds vaker worden ontwerp en cultuur ingezet bij de vormgeving van grote ruimtelijke vraagstukken. Spannende voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn de installatie 2050: An Energetic Odyssey over 25.000 windmolens op de Noordzee, en Volksvlijt 2056 over de economische toekomst van Amsterdam. In Den Haag is sinds 19 december 2017 de Post-Fossil… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Limburgse retailaanpak ‘uniek’. Wat zijn de risico’s?

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico’s? Afgelopen vrijdag schaarden de laatste 3 van 18 Zuid-Limburgse gemeenten zich… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verandermanagement in Breda:
Van organisatie naar organiseren

De Omgevingswet is een transitie. Maar geen transitie slaagt zonder medewerking aan de basis. Een gemeente die werk maakt van veranderen is Breda. Achthonderd medewerkers van het ruimtelijk-economische domein moeten het anders gaan doen, door zelf te ondervinden wat die verandering kan zijn. Lees het volledige artikel in ROm 12, december 2017  De vraag was… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Marijke van Hees over de Retailagenda
‘Ruimtelijke interventies in het winkelaanbod zijn onvermijdelijk’

Lees het volledige artikel in ROm 12, december 2017 De sector die niet op alle fronten lijkt te profiteren van de aantrekkende economie, is de detailhandel. Dat raakt niet alleen de middenstand, maar ook binnensteden en menig dorpskern in het hart. De verlenging van de Retailagenda die minister Henk Kamp voor het aantreden van het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zo verandert Pinterest de fysieke leefomgeving in jouw gemeente

In Londen en Amsterdam, maar ook in Sneek of Schiedam, kom je hetzelfde soort cafés tegen – lichte kleuren, hangende planten, tweedehands meubilair. Ontwerptrends verspreiden zich razendsnel en dat gebeurt vooral via Pinterest. De invloed van het platform stopt daar echter niet, ook de fysieke leefomgeving is internationaler dan ooit. Meer weten? Lees het hele… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Gedeputeerde Joke Geldhof over de woningbouwopgave
’Waar een wil is, is een weg’

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Ethiek en de smart city
De slimme stad als zegen of vloek?

Dit is een ingekort artikel uit het Future City Magazine dat als bijlage met ROm#11 (november) is verschenen i.s.m. de Future City Foundation. Het complete magazine over de toekomst van de stad ontvangen? Meld u hier aan voor een gratis gedrukt of digitaal exemplaar! Via streaming services als Spotify en Netflix, het gebruik van internet en sociale media,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Community living met betaalbare woningen voor werkende jongeren
Maak kennis met Change=

Fotografie: Roos Aldershoff  De woningmarkt is oververhit. Vooral in steden als Utrecht en Amsterdam. Betaalbare huurwoningen zijn schaars, wachtlijsten voor sociale huur lang. Vooral werkende jongeren vallen vaak tussen wal en schip. Change=, een nieuwe ontwikkelaar, biedt mogelijk antwoord. Het eerste Change=-project is inmiddels een feit. Sinds februari 2017 worden de 498 zelfstandige studio’s in Change=1… Lees meer »

Uitgelicht artikel

5 factoren voor logistiek succes buiten de ‘Blauwe Banaan’

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld. Dit is een ingekorte versie van het artikel dat op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zes juridische aandachtspunten voor elk smartcityproject

Vaak wordt bij smartcityprojecten pas in een laat stadium aandacht besteed aan juridische wet- en regelgeving en blijken de juridische uitdagingen groter dan verwacht. Het gevolg daarvan is dat smartcityprojecten soms stagneren of zelfs noodgedwongen tot stilstand komen. Zes tips voor iedereen die met digitale tools zijn of haar stad wil verbeteren. Door: Sebastiaan Palm… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Direct inzicht in diverse toepasbare maatregelen
Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort. We ‘zien’ meteen de bouwperiode, bouwstijl, mate van verstedelijking, type en grootte van woningen, soort en hoeveelheid groen en water, de indeling van de openbare ruimte en bijvoorbeeld de indeling en breedte van het wegprofiel. Op basis… Lees meer »

Uitgelicht artikel

5 vragen aan Urgenda-advocaat Roger Cox
Een beter milieu begint bij de rechter: start bodemprocedure luchtkwaliteit voorbode voor meer

Deze week is de bodemprocedure gestart over Europese luchtnormen, aangespannen door Milieudefensie. Urgenda-advocaat Roger Cox, partner bij Paulussen Advocaten in Maastricht dwong in 2015 met succes de Nederlandse Staat op de knieën in de geruchtmakende Klimaatzaak. Gaat milieubeleid door de rechter gedicteerd worden? 5 vragen aan Roger Cox. 1. Is deze zaak een voorbode voor… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Agenda Stad biedt Nederland nieuwe manier van werken
City Deals voorbode van ‘horizontale’ overheid

Van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie tot de inclusie van migranten en vluchtelingen. Meer dan 125 steden Nederlandse steden, acht ministeries, provincies, waterschappen en talloze partners uit overheid en bedrijfsleven werken sinds twee jaar samen aan de stedelijke transities van Agenda Stad. De grootste winst daarbij zit hem in de onderlinge samenwerking. Het nieuwe kabinet wil… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Reserveer 1 procent van budget klimaatbeleid voor monitoring

Onlangs ratificeerde het Nederlandse parlement het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord draait vooral om de emissiereductie van broeikasgassen. Maar ook een ander essentieel punt zou zeker moeten worden gesteld in Nederland: en dat is een nauwkeurige, veelzijdige en langdurig gegarandeerde monitoring van de gevolgen van klimaatverandering. We moeten   de vinger aan de pols houden om… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Dordrecht en Enschede laten zich door verleden inspireren
Klimaatadaptatie naar hogere versnelling

Nederland moet zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo klonk het op Prinsjesdag tijdens de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Onze eeuwenlange ervaring in het omgaan met water kan daarbij inspiratie bieden, zo laten projecten in Enschede en Dordrecht zien. Dit artikel komt uit ROm 11, november 2017 Ondergelopen straten tijdens stortbuien… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Spiegelbeeld van Randstad Holland, maar dan beter
Operatie Noorder-Randstad

In de verkiezingscampagne eisten in de vier grote steden op hoge toon 35 miljard voor de Randstad. Maar voor beduidend minder geld, zonder Vinex en hoogbouw-plus kunnen economie, ecologie en leefbaarheid een veel grotere kwaliteitsslag maken als we de investeringen elders doen en daarbij andere accenten leggen: in het noordoosten des lands en langs de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De lokale politiek en het lokale bestuur zijn nadrukkelijk aan zet
Het omgevingsplan is meer dan een speeltje voor RO’ers

Bij het Ontwerpatelier XL, in mei tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Veiligheid, waren juist wel vele disciplines betrokken bij de casus om veiligheid en verstedelijking in samenhang te bekijken. Milieu en ruimte moeten gelijkwaardige partners zijn bij de implementatie van de Omgevingswet. Dat is nu niet het geval bij de pilots omgevingsplannen of bestemmingsplannen verbrede… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Derk Loorbach pleit voor ‘balansbegroting'
‘Voor elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit’

‘Investeer naast elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit.’ Met deze maatregel roept hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach het nieuwe kabinet op om de mogelijkheden van gewenste transities te omarmen. ‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden grote maatschappelijke ontwikkelingen’. Derk Loorbach is hoofdspreker op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Lelystad wordt multimodaal knooppunt
‘Flevokust Haven’ verrijst uit IJsselmeer

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken. Dit is een ingekorte versie van het artikel in ROmagazine 10, oktober 2017 Flevokust Haven gaat de economische basis… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt. ‘Als je vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet denkt dat je achterover kunt leunen, dan heb je het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bert van Wee: ‘NS moet concurrentie altijd vrezen’

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat scenario? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft). 1. Zowel… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Met durfkapitaal de stad verdichten

Het Rijk kiest met onder meer de Structuurvisie 2040 en Agenda Stad voor de steden, want dat zijn de drijvers van de economische groei. Gevolg is wel dat de bouwopgave in toenemende mate ín die steden moet plaatsvinden, dus moet er meer gebouwd worden in hoge dichtheden, in bestaand stedelijk gebied. Vaak vergt dit een… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Integraal ontwerpen aan erfgoed en klimaat

Energie winnen uit de teelt van lisdodde (zie artikelafbeelding) en tegelijkertijd bodemdaling tegengaan. Of eeuwenoude waterkeringen transformeren tot een ingenieus adaptatielandschap. Veel onderzoeksvoorstellen die dit voorjaar bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werden ingezonden, zijn ronduit verrassend en innovatief. Deze maand volgt de tweede ronde van de Open Oproepen rond klimaatadaptatie, energietransitie en erfgoed die met… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Steden blijven verdichten

Een kwart van het totaal aantal toegevoegde woningen is sinds 2000 in bestaand stedelijk woongebied gebouwd. Een vergelijkbaar aantal woningen is bijgebouwd in stedelijke transformatiegebieden. Samen goed voor een half miljoen extra woningen in de afgelopen 17 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoekers Jip Claassens en Eric Koomen, die de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Bestuurders: omarm afwegingsruimte’

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. ‘Veel bestuurders hebben dat nog niet door’. ‘De reflex om toch weer van alles dicht te regelen is groot,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De binnenstad als outlet
City outlet laat Duits stadje bruisen

In Nederland liggen Factory Outlet Centres aan de rand van de stad, op een bedrijventerrein of langs de snelweg. Het Duitse kuuroord Bad Münstereifel laat zien dat een outlet prima in het bestaande winkelgebied is in te passen. De “city outlet” geeft het historische stadje een impuls. Binnenstadondernemers beschouwen de goed bereikbare ‘merkendorpen’ vaak als… Lees meer »

Uitgelicht artikel

West-Brabant op weg naar een regionale energiestrategie

Goede ideeën voor duurzame energieopwekking zijn er genoeg. Toch lopen kansrijke initiatieven nog te vaak vast als het aankomt op realisatie. Het opzetten van een realistische business case vergt kennis en een klein startkapitaal. Dat constateerden deelnemers aan de pilot regionale energiestrategie in de regio West-Brabant. Zij bedachten een oplossing: een regionaal investeringsfonds dat helpt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Onorthodoxe methode om markt van sloopmeters in beweging te krijgen
Veilen van lege boerderijen

Het veilen van ‘sloopmeters’ als oplossing voor vrijkomende agrarische bebouwing. Onderzoekers van Hogeschool Saxion noemen dit als serieuze optie om de markt van vraag en aanbod van ‘sloopmeters’ in beweging te krijgen. Naast herbestemmingen is een betere marktwerking nodig om de noodzakelijke middelen te genereren voor de sloop van leegstaande schuren. In de praktijk worden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe. Een summerschool voor senior-professionals? ‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar… Lees meer »

Hoe maakt u de omgevingsvisie ‘smart’

  In 2018 organiseert de Future City Foundation in samenwerking met ROmagazine en Stadszaken.nl 4 seminars over de vraag HOE we de smart city vormgeven, ontwerpen, besturen en regelen. En ja, dat gaat ook over dorpen en het buitengebied. We trappen de seminarreeks af op 15 februari met de vraag hoe u een smart omgevingsvisie… Lees meer »