Uitgelicht artikel

Op zoek naar de ziel van Nederland

In het kader van het Jaar van de Ruimte trokken twee groepen stad- en cultuurmakers de afgelopen maanden door Nederland. In Camping Onbestemd onderzochten ze de kloof tussen plan en realiteit. Bij de Ruimteverkenning lag de focus op ruimtelijke verschillen tussen regio’s. Beide verkenningstochten leidden onder meer tot de oproep om vaker uit te gaan… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Maak van de Agenda Stad geen ambtelijke babbelbox’

Agenda Stad blijft een ‘babbelcircuit’ zolang stadsbesturen niet zelf met visie en daadkracht de stedelijke vraagstukken te lijf gaan, vindt Friso de Zeeuw. Terwijl minister Plasterk juist open staat voor beleidsruimte, experimenteerruimte en aandacht voor tegenwerkende regelgeving. De Zeeuw verdenkt gemeentelijke bestuurders ervan gewoon weer te azen op financiële middelen van de Rijksoverheid. Ronald Plasterk… Lees meer »

Gluren bij de Buren

Zonnestroom is in opkomst. Mede gesteund door zeer succesvolle subsidieschema’s neemt het aantal zonnestroominstallaties in Nederland sterk toe. De laatste jaren verdubbelde de totale productie jaarlijks. Maar het bedrijfsleven blijft achter bij het opwekken van zonnestroom. Ambassadeurbedrijven geven het goede voorbeeld en de overheid kan de kracht daarvan in de buurt uitbuiten, blijkt uit Gronings… Lees meer »

Herbestemming erfgoed geeft aardbevingsregio impuls

De aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben woningen en monumenten beschadigd. Herstel is noodzakelijk, maar levert meer op als dat wordt gekoppeld aan het versterken van de leefbaarheid en economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten het afgelopen jaar in werkateliers naar mogelijkheden voor herbestemming van erfgoed binnen de opgaven van het gebied. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst… Lees meer »

Precieze definitie en duidelijke omschrijving geleverde zorg
Woon-zorgcomplexen in het bestemmingsplan

Langer zelfstandig wonen is de trend. De vraag naar woningen voor ouderen en voor zorgbehoevenden is echter nu al veel groter dan het aanbod en dat zal de komende jaren niet veranderen. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur moeten op korte termijn nieuwe woon-zorgconcepten worden gerealiseerd. Maar hoe dienen deze nieuwe woon-zorgconcepten te… Lees meer »

Ladderzat
De Ladder voor duurzame verstedelijking ter discussie

Het oorspronkelijke doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking wordt door niemand betwist. Maar in de praktijk is de technocratische ladder een bestuurlijke en juridische hinderlaag geworden. Uit een inventarisatie van ROmagazine blijkt dat maar liefst 80 procent van de planologische kwesties bij de bestuursrechter van de Raad van State gerelateerd is aan de ladder.… Lees meer »

ROmagazine 7/8, juli/augustus 2015

ROm2 – Dutch Windwheel als nieuw icoon – De traagheid doorbreken in IBA Parkstad – Bouwen aan de slimme stad – CA: Deel en geheel Ruimtelijk bekeken Type binnenstad bepaalt leegstandsbeleid Versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden vraagt maatwerk, want de ene binnenstad is de andere niet. Gekoppelde warmtenetwerken Gemeenten en provincies verwachten… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven

Het is inmiddels overduidelijk: werken aan waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. Na de illustere Deltawerken kwamen zandsuppleties, Ruimte voor de Rivier en een nieuwe ronde dijkversterkingen. Het Deltaprogramma voorziet een nieuwe reeks ingrepen tot 2050, die vooral het rivierengebied fors zullen veranderen. Iedereen is het erover eens dat een combinatie met andere ruimtelijke opgaven… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

Veel bestuurders zijn onzeker over de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen. Met een Heritage Impact Assessment (HIA) kunnen zij vooraf ontdekken in hoeverre belangen met elkaar in conflict zijn. Bij Kinderdijk en in Nieuwegein zijn op die manier voorgenomen ingrepen niet of in een andere vorm uitgevoerd. Op het moment dat… Lees meer »

Meer inzicht in effecten van ingrepen op werelderfgoed
Waardevol water

Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water en zijn wereldmarktleider als het gaat om watertechnologie, waterveiligheid en waterkwaliteit. Er loopt een progressieve lijn in onze relatie met het water; van weerstand via adaptatie naar synergie. We zorgen dus niet alleen voor veiligheid en beperking van schade bij wateroverlast, maar gebruiken ook de kwaliteit en kracht… Lees meer »