Uitgelicht artikel

Combineren in de praktijk
Waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven

Het is inmiddels overduidelijk: werken aan waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. Na de illustere Deltawerken kwamen zandsuppleties, Ruimte voor de Rivier en een nieuwe ronde dijkversterkingen. Het Deltaprogramma voorziet een nieuwe reeks ingrepen tot 2050, die vooral het rivierengebied fors zullen veranderen. Iedereen is het erover eens dat een combinatie met andere ruimtelijke opgaven… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

Veel bestuurders zijn onzeker over de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen. Met een Heritage Impact Assessment (HIA) kunnen zij vooraf ontdekken in hoeverre belangen met elkaar in conflict zijn. Bij Kinderdijk en in Nieuwegein zijn op die manier voorgenomen ingrepen niet of in een andere vorm uitgevoerd. Op het moment dat… Lees meer »

Meer inzicht in effecten van ingrepen op werelderfgoed
Waardevol water

Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water en zijn wereldmarktleider als het gaat om watertechnologie, waterveiligheid en waterkwaliteit. Er loopt een progressieve lijn in onze relatie met het water; van weerstand via adaptatie naar synergie. We zorgen dus niet alleen voor veiligheid en beperking van schade bij wateroverlast, maar gebruiken ook de kwaliteit en kracht… Lees meer »

Zoeken naar de koppeling van waterveiligheid- en kwaliteit
Adaptief ontwerpen en ontwikkelen in de delta

Onder de titel ‘Integrated Planning and Design in the Delta’ heeft een consortium van drie universiteiten en een aantal kennisinstituten, ingenieurs- en ontwerpbureaus een aanpak ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt grote (systeem-)schaal en kleine (project-)schaal, en lange termijn en korte termijn, aan elkaar te koppelen. Het onderzoek is toegespitst op de Zuidwestelijke delta van Zeeuwse… Lees meer »

ROmagazine 6, juni 2015

ROm2 – Confrontatie met die ‘andere’ wereld – Woonboulevards en industrieterreinen te warm voor publiek – ROmmers reageren: Wie wil verantwoordelijk zijn voor de nieuwe woningnood? – CA: Klimaatverandering Ruimtelijk bekeken Spagaat tussen economie en milieu Na jarenlange discussie staan de seinen voor de uitbreiding van Lelystad Airport op groen. Er klinken positieve geluiden over… Lees meer »

Wie beklimt de Ladder en komt boven?

Donderdag 2 juli, 13.30-17 uur, borrel na (inloop vanaf 13.30 uur) Postiljon Hotel, Bunnik. Deelname: ROm-abonnees en BCI-relaties gratis, anderen 100 euro Elke gemeente en provincie heeft er mee te maken: de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bedacht en in de wet vastgelegd om verantwoord ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Niets mis mee, zou je… Lees meer »

Ruimte en energie
Transitie doordenken op ruimtelijke gevolgen

Wind op land, 6000 kW erbij, levert overal in het land een pittige discussie op. Wat gaan de windparken op zee betekenen voor de energieinfrastructuur op land? En welk ruimtebeslag hebben biomassa, vergistingsinstallaties, wko, zonne-energie. Provincies en gemeenten hebben nog nauwelijks een beeld, laat staan een visie op wat de energietransitie vraagt aan ruimtelijke investeringen… Lees meer »

Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht

Start september 2015 Voor wie De opleiding is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht te maken hebben. Gericht op de rechtspraktijk De opleiding is gericht op de rechtspraktijk, zowel waar het gaat om advisering aan overheden of private partijen als om procedures… Lees meer »

Onderzoek naar kansen meekoppelen ruimtelijke opgaven
Beslisboom voor contractvorming

Organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie, koppeling van exploitaties. Het valt zwaar om een bepaalde lijn te ontdekken in de veelheid van ideeën over gebiedsontwikkeling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans presenteren een beslisboom om de gebruiker door de toenemende complexiteit van de relatie tussen de ontwikkelstrategieën en contractvormen te leiden. In de Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (GONS),… Lees meer »

Keuzes voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling overzichtelijk in beeld
Verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

De huidige gebiedsontwikkelingspraktijk staat bol van de experimenten om ruimtelijke projecten op een andere en vernieuwende manier tot ontwikkeling te brengen. In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxperimenteerd met een verbrede gebiedsgerichte manier van werken. Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied in Rotterdam, is… Lees meer »