Uitgelicht artikel

Partijen slaan handen ineen voor versnelling transformatie
Manifest ter versnelling binnenstedelijke transformatie

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen in steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze samenwerking aangaan en de krachten bundelen om de stedelijke woningbouw te versnellen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren. Vier Kamerleden van PvdA, VVD, D66 en… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een ‘verhalenkamer’ voor persoonlijke herinneringen
Een dijk met karakter

De komende jaren worden verspreid over Nederland honderden kilometers aan waterkeringen en een paar honderd sluizen en gemalen vernieuwd. Draagvlak en de kwaliteit van deze ingrepen zijn te vergroten met kennis over de historie van een plek. Twee waterschappen lieten zich afgelopen najaar op een congres over waterveiligheid en erfgoed inspireren tot een andere aanpak… Lees meer »

Uitgelicht artikel

ROm/Stadszaken Woondebat:
‘Meer ambitie, ook aan overheidskant’

Over cruciale onderwerpen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; maar op andere punten vonden belangrijke stakeholders elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is noodzaak, maar het sluit bouwen buiten de stad niet per se uit. Scroll gelijk naar onderen voor de zes belangrijkste conclusies Algemeen wordt opgeroepen tot meer ambitie van ontwikkelaars, maar zeker… Lees meer »

ROm/BT Middagseminar Talent en de Stad – 16 mei

Nederlandse steden en de slag om de (internationale) kenniswerker Kenniswerkers zijn gewild. Ze zorgen voor innovatie, goed betaalde banen en een sterke stedelijke economie. Veel aandacht gaat daarbij ook uit naar de internationale kenniswerkers: hoe kijken ze naar Nederland als werk- en woonplaats en hoe maken we Nederland en haar (middel)grote steden interessant voor deze… Lees meer »

Praktijkcongres Omgevingswet – 11 mei

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt 300 deelnemers voor het Praktijkcongres Omgevingswet 11 mei 2017 in Utrecht. Wilt u leren wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor uw werk? En dit direct in de praktijk toepassen samen met 299 andere bestuurders, ruimtelijk professionals en stedenbouwkundigen die net zo gemotiveerd zijn als u?… Lees meer »

Studiereis: Groen Dresden

THEMA’S: KLIMAATADAPTATIE, NATUUR IN DE STAD & PUBLIEKSPARTICIPATIE Een stad die de gevolgen van klimaatverandering als geen ander ondervindt, is de Duitse barokstad Dresden. Als gevolg van heviger neerslag en een verstoorde waterhuishouding stond het water de stedelingen afgelopen decennium meermaals aan de lippen, met enorme schade tot gevolg. Maar er is ook geen stad… Lees meer »

Onalledaagse tender voor Coulissen West in Breda
Verkoop in Dialoog stimuleert kwaliteit

Met Verkoop in Dialoog betrekt de Gemeente Breda ontwikkelende partijen sterker bij de visievorming op gebiedsontwikkeling. Voor Coulissen West, onderdeel van Via Breda, de herontwikkeling in de spoorzone, koos de gemeente voor een andere wijze van tenderen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar juist ook door hogere plankwaliteit leidt het verkopen in dialoog tot beter… Lees meer »

Erfgoedprogramma met twee jaar verlengd
De kracht van cultuurhistorie

Wijkvernieuwing of een dijkversterking krijgt meer kwaliteit en draagvlak als rekening wordt gehouden met de cultuurhistorie van de plek. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de afgelopen jaren in verschillende projecten en initiatieven laten zien. In aanloop naar de Nationale Omgevingsvisie wil de organisatie nog meer partijen de kracht van erfgoed laten… Lees meer »