Uitgelicht artikel

Tiende tranche: nog meer gebiedsontwikkelingen onder werking Crisis- en herstelwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Hierdoor mogen binnenkort nog meer gemeenten voor bepaalde duurzame innovatieve projecten (tijdelijk) afwijken van wet- en regelgeving. Bron: bloggebiedsontwikkeling.nl

Categorie: CHW
Uitgelicht artikel

Een bestemmingsplan door en voor de burger

In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier bepalen burgers en lokale ondernemers samen met de gemeente en terreineigenaar NS Stations wat de nieuwe bestemming van de Wagenwerkplaats wordt. Opnieuw vestigt deze betrokken en gedreven wijkbevolking in positieve zin de aandacht op de opmerkelijke locatie. Nu met het prototype van het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsplan, dat we volgens… Lees meer »

Draagvlak voor wind
‘Oude molens vinden we mooi, windturbines houden we niet van’

De komende jaren verdubbelt het aantal windmolens op land. Een enorme uitdaging voor betrokken overheden en initiatiefnemers om de omgeving mee te krijgen. Het loont als initiatiefnemers beter inspelen op de bedenkingen bij omwonenden en helemaal als zij hen laten meedelen in de opbrengsten. Van alle ruimtelijke projecten is de doorlooptijd bij de bouw van een windpark… Lees meer »

Opgespoord

‘De vormgeving van het spoor bepaalt een belangrijk deel van de dagelijkse omgeving van miljoenen Nederlanders. Het is de ultieme publieke ruimte, die zich uitstrekt over heel Nederland en daarbij tot in de haarvaten ontworpen is vanuit een fundamenteel doordachte modernistische ethiek.’ Het maatschappelijk en ruimtelijk belang van het spoor is daarmee aangegeven. Maar de… Lees meer »

Tweedeling op de woningmarkt

Ter gelegenheid van het afscheid van Marlies Pernot als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis verscheen afgelopen zomer een bundel interviews met veertien hoofdrolspelers op de woningmarkt. Dat de condities waaronder die markt functioneert nog lang niet gezond zijn wordt dagelijks pijnlijk duidelijk in de praktijk. Sommigen onder hen vrezen zelfs dat er sprake is… Lees meer »

Participatief plannen

Ruimtelijke planvorming is een proces waarin het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het onderzoeken van bestaande gegevens elkaar afwisselen, aldus Wim Simons en Dick van Dorp, samenstellers van het onlangs gepubliceerde boek Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Het betreft een prettig verzorgde educatieve uitgave van Landwerk in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein,… Lees meer »

ROmagazine nr 12 2014

ROm2 – Steunen op kwaliteit en lerend vermogen – De betaalbaarheid van het wonen – Werken aan het watersysteem van de toekomst – Fort Everdingen wordt Fortbrouwerij – ROmmers reageren. Modernisering omgevingsbeleid – Column CA: No time, timescape Debat Ruimtelijke projecten zien als maatschappelijk proces Ga ruimtelijke projecten puur zien als een maatschappelijk proces op… Lees meer »

Verschuivende panelen

De stad staat weer op de beleidsagenda, ook op die van de rijksoverheid. Initiatiefnemers vanuit drie ministeries willen economische vitaliteit, kwaliteit van de leefomgeving en actief burgerschap in steden aan elkaar koppelen en er vervolgens een Europese dimensie aan geven. Dat is hard nodig, want wereldwijd zijn het niet alleen meer specialisatie, schaalvergroting en efficiëntie… Lees meer »

Cultuurhistorische waarden van dammen en keringen geïnventariseerd
Deltawerken inspiratiebron voor integrale gebiedsaanpak

De Deltawerken staan symbool voor de strijd van Nederland tegen het water. Toch zijn de dammen en keringen meer dan een waterbouwkundig hoogstandje. Met hun integrale ontwerp hebben ze een onuitwisbaar stempel op de zuidwestelijke delta gedrukt. Voor nieuwe projecten kan dat inzicht een belangrijke inspiratiebron zijn. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst voor het Cultureel… Lees meer »