Uitgelicht artikel

Bussum experimenteert met digitaal plan
Omgevingsplan door een andere bril bezien

Met de komst van de Omgevingswet, komt een veelheid aan ruimtelijke regels samen in het omgevingsplan. Daarmee biedt het omgevingsplan een vollediger zicht de omgevingsregels die er gelden. Op één locatie kunnen verschillende regels of beperkingen van kracht zijn. Hoe zorg je ervoor dat al die regels overzichtelijk en digitaal zijn te raadplegen? Het omgevingsplan… Lees meer »

Energiebesparingsbeleid gebouwde omgeving geëvalueerd
Energie besparen gaat niet vanzelf

Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen, ondanks de vele goede initiatieven die zijn ontwikkeld, blijkt uit onderzoek van het PBL. Er zijn meer dwingende beleidsmaatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen. Energie besparen in gebouwen verlaagt de… Lees meer »

Het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen
Omgaan met onzekerheid

De doorsnee Nederlander houdt van zekerheid en is risicomijdend. Toch speelt de factor onzekerheid bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze terughoudend en met argusogen worden bekeken. Zeker wanneer aan die onzekerheid mogelijk gezondheidsrisico’s kleven. Daarom aandacht voor het voorzorgsbeginsel, hoe we daarmee omgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen en straks in de Omgevingswet. Het voorzorgsbeginsel kent veel… Lees meer »

ROmagazine 9, september 2015

ROm2 – Samenwerken in de praktijk voor ontwerp van veilige omgeving – Iconen voor veiligheid – CA: Arcadia Ruimtelijk bekeken Als de bewoner een ontwerper wordt Met community planning ontstaat er een plan met breed draagvlak dat breed wordt gedragen, dat zelfs een woningmarktcrisis kan doorstaan. Trend Ruimte voor gezond leven in de stad van… Lees meer »

‘Maak van de Agenda Stad geen ambtelijke babbelbox’

Agenda Stad blijft een ‘babbelcircuit’ zolang stadsbesturen niet zelf met visie en daadkracht de stedelijke vraagstukken te lijf gaan, vindt Friso de Zeeuw. Terwijl minister Plasterk juist open staat voor beleidsruimte, experimenteerruimte en aandacht voor tegenwerkende regelgeving. De Zeeuw verdenkt gemeentelijke bestuurders ervan gewoon weer te azen op financiële middelen van de Rijksoverheid. Ronald Plasterk… Lees meer »

Gluren bij de Buren

Zonnestroom is in opkomst. Mede gesteund door zeer succesvolle subsidieschema’s neemt het aantal zonnestroominstallaties in Nederland sterk toe. De laatste jaren verdubbelde de totale productie jaarlijks. Maar het bedrijfsleven blijft achter bij het opwekken van zonnestroom. Ambassadeurbedrijven geven het goede voorbeeld en de overheid kan de kracht daarvan in de buurt uitbuiten, blijkt uit Gronings… Lees meer »

Herbestemming erfgoed geeft aardbevingsregio impuls

De aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben woningen en monumenten beschadigd. Herstel is noodzakelijk, maar levert meer op als dat wordt gekoppeld aan het versterken van de leefbaarheid en economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten het afgelopen jaar in werkateliers naar mogelijkheden voor herbestemming van erfgoed binnen de opgaven van het gebied. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst… Lees meer »