Aanpassen

| 23 juni 2015

Marcel Bayer

Marcel Bayer

Een nogal beladen term. Meestal denken we daarbij aan sociale kwesties, waarbij we van anderen verwachten dat ze zich aan onze cultuur, onze wijze van denken, onze tradities aanpassen.

Moeilijker ligt het als wij zelf genoodzaakt zijn om ons gedrag aan te passen. Ik hoor daarbij nog altijd het deuntje van de beroemde Postbank-reclame, over al die miljoenen mensen… over leven en laten leven, over onze rechten en schijnbaar grenzeloze vrijheid. Toch zijn er grenzen, zelfs aan die diep gekoesterde vrijheid en onze fundamenteel geachte rechten, nu de samenleving zodanig van samenstelling is veranderd dat ‘onze’ wijze van denken en tradities niet meer de enigen zijn. We hebben er moeite mee om dat te accepteren, getuige de heftige discussie over zaken als religie en persvrijheid, en hoog oplaaiende emoties bij het Sinterklaasfeest.

De Nationale Adaptatiestrategie gaat ook over aanpassen, maar dan aan de natuurkrachten in de vorm van het klimaat waarin we leven en het water dat ons omringt. Daarmee zitten we in een vergelijkbare spagaat. Een overgroot deel van onze welvaart is gebaseerd op de gunstige ligging van ons land in de delta van grote rivieren, op de vruchtbare grond die dat oplevert en de ruime mogelijkheden voor transport die dat biedt. Juist omdat die locatie zo uniek is, zijn we hier met zoveel mensen. Tegelijkertijd hebben we geleerd om de risico’s te beteugelen die verbonden zijn met het leven in deze delta.

Nu een van de variabelen – het klimaat – aan het veranderen is, staan we voor de keuze: nog hogere dijken of aanpassen, of misschien allebei. Met het Deltaprogramma kiezen we voor dat laatste, en dat opent interessante perspectieven mits we afstand durven te nemen van onze traditionele wijze van denken en werken. Risico’s blijven risico’s, maar hoe je ermee omgaat kan nogal verschil maken.
Minstens zo belangrijk: houden we vast aan de strikte scheiding van verantwoordelijkheden en geldstromen of durven we de schuttingen af te breken en zodoende meerdere vliegen in één klap te slaan?

Marcel Bayer
Hoofdredacteur ROm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *