Provincie Noord-Holland
Accounthouder Opdrachtgeversaccount Omgevingsdiensten

| 14 mei 2020

Haarlem, 36 uur per week

Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving!

Bij de provincie werk je bovendien aan je eigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

Achtergrond
De directie Beleid is verantwoordelijk voor alle beleidsontwikkeling bij de provincie. Van economie en cultuur tot en met infrastructuur en grondbeleid. De directie werkt integraal en vooral project- en programmamatig om het college van Gedeputeerde Staten (GS) goed te adviseren. Onze cultuur en werkwijze is innovatief, gedurfd en oplossingsgericht. De collega’s van Beleid zijn flexibel en op diverse vakgebieden inzetbaar.

De sector omgevingsbeleid (OMB) richt zich op de kaders van ruimtelijke ordening, gezonde leefomgeving, water/klimaatadaptatie en het opdrachtgeverschap van de omgevingsdiensten. De beleidsadviseur Water en Omgeving werkt binnen het team dat beleidsmatig adviseert over (wettelijke) taken vanuit het waterdomein. Het thema water gaat in deze functie om de wettelijke taken van de provincie en de relatie met activiteiten van onze waterpartners. De werkzaamheden worden deels uitgevoerd via de sector omgevingsbeleid en de sector ruimtelijke ordening. In de loop van 2020 bekijken we of dit, vanuit efficiëntie oogpunt, wordt gewijzigd. Dit kan invloed hebben op het takenpakket van deze functie.

Functie-inhoud
Ga met ons de uitdaging aan
Als opdrachtgever ben je de brug tussen de provincie (beleid) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (uitvoering). Deze omgevingsdienst voert namens de provincie op vele terreinen vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit. Ook voor de meest risicovolle bedrijven binnen de provincie Noord-Holland. In deze veelzijdige rol ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het vaststellen van de (jaar)opdracht aan en het monitoren van de resultaten van de omgevingsdienst en de financiële vertaling ervan. Daarnaast draag je zorg voor de totstandkoming van uniform regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid, signaleer en beoordeel je politieke gevoeligheden en bereid je de gedeputeerde voor op vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van de omgevingsdienst. Tevens ben je verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering over risico- en aandachtsdossiers op gebied van milieu (majeure risicobedrijven).

Binnen het netwerk en het krachtenveld van de omgevingsdienst signaleer je belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en adviseer je over de gevolgen hiervan voor de provincie. De – soms gespannen – dynamiek tussen ruimtelijk-economische ontwikkelingen en leefbaarheids- en milieuaspecten in het Noordzeekanaalgebied vragen om een grote bestuurlijke sensitiviteit.

Voor de beleidsadviseurs van de provincie ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw omgevingsdienst en door gebruik te maken van je interne netwerk zorg je dat vraagstukken integraal worden benaderd. Binnen het team draag je bij aan de optimalisatie van het opdrachtgeverschap en de voorbereiding van inwerkingtreding van de Omgevingswet en het in beeld brengen de implicaties hiervan voor de taken die bij de omgevingsdienst zijn belegd. Verder ben je bij afwezigheid van de teamcoördinator, het eerste aanspreekpunt voor zaken die het opdrachtgeversaccount betreffen.

De Accounthouder Opdrachtgeversaccount Omgevingsdiensten (OGA) is werkzaam binnen het team Opdrachtgeversaccount Omgevingsdiensten dat bestaat uit een coördinator, drie opdrachtgevers, een algemeen beleidsadviseur en een coördinator van het VTH-stelsel. Dit team zorgt ervoor dat de gemandateerde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte wijze door de Noord-Hollandse omgevingsdiensten kunnen worden uitgevoerd. De provincie betaalt elk jaar bijna 30 miljoen euro voor de uitvoering van deze taken. Daarnaast is het OGA-team verantwoordelijk voor het opstellen en laten uitvoeren van het VTH-beleid. Het team is onderdeel van de sector Omgevingsbeleid.

Uitdagingen
Grote opgaven, zoals de energietransitie en ontwikkelingen als de Omgevingswet en bij majeure risicobedrijven als Tata Steel zijn van invloed op de leefomgeving van mens, plant en dier. Op dit terrein zorgen deze opgaven en ontwikkelingen ook voor veranderingen op het snijvlak van bestuur, beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat betekent dit voor de taak, positie/rol en samenwerking tussen provincies, gemeenten en omgevingsdiensten? Binnen dit kader en staat het OGA-team voor de uitdaging invulling te geven aan de doorontwikkeling van de relatie met de omgevingsdiensten. Ben jij degene die meewerkt aan deze ontwikkeling?

Functie-eisen

 • Academisch werk– en denkniveau.
 • Aantoonbaar omgevingsbewust en relatiegericht.
 • Aantoonbaar succesvol in het functioneren binnen een complex krachtenveld.
 • Aantoonbare ervaring in het adviseren van het openbaar bestuur.
 • Meerdere jaren ervaring met het balanceren van belangen van verschillende partijen.
 • Ervaring op het gebied van beleid van de fysieke leefomgeving en/of vergunningen, toezicht en handhaving strekt tot aanbeveling.
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie, gemeenschappelijke regelingen en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen.
 • Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel en overtuigend.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.


Je kwalificeert je in het bijzonder op de competenties omgevingsbewustzijn, bestuurlijke effectiviteit, effectieve communicatie en impact en resultaatgerichtheid.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.957,- en maximaal € 5.652,-.

Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris.

Verder krijg je:

 • alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen;
 • een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar;
 • een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij OV;
 • goede balans tussen werken en privé;
 • een baan op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem, met dynamische werkplekken die passen bij de werkzaamheden die je op dat moment wilt doen: van stiltezone tot ontmoetingsplein met koffiebar.


Bijzonderheden
Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

De sluitingsdatum voor deze vacature is op 24 mei 2020. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier.

Informatie
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Tom Smeelen, sectormanager Omgevingsbeleid, tel. 023-5143498. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606.

Of kijk voor meer informatie over werken bij de provincie Hoord-Holland op www.noord-holland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.