Gemeente Amsterdam
Afdelingshoofd Planeconomie bij Grond en Ontwikkeling

| 8 april 2019

Afdelingshoofd Planeconomie bij Grond en Ontwikkeling
36 uur | Amsterdam

De functie
Onze portefeuille bestaat uit zo’n 180 grondexploitaties, met een looptijd tussen de 10 en 25 jaar die 2-jaarlijks geactualiseerd worden. Met een waarde van bijna 1,5 miljard, brengt dat een plan economische uitdaging met zich mee.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de afdeling Planeconomie gaat leiden. De afdeling bestaat uit ongeveer 35-40 vaste collega’s, voornamelijk bestaande uit planeconomen. Als hoofd van de afdeling zorg je ervoor dat jouw medewerkers de in het beleid vastgelegde resultaten kunnen behalen. Met duidelijke afspraken monitor je de voortgang van de medewerkers en stuurt zo nodig bij. Voor de ontwikkeling van de medewerkers draag je zorg voor het opstellen van het opleidingsplan.

Als afdelingshoofd Planeconomie ben je een volwaardig lid van het managementteam.

In deze rol adviseer je over het vast te stellen beleid, bijvoorbeeld de handleiding grondexploitaties die jaarlijks wordt bijgesteld. Je vertaalt dit beleid in gewenste output en producten en stelt richtlijnen op voor de realisatie hiervan. Uiteraard evalueer én corrigeer je bij de realisatie. Ook analyseer en actualiseer je de (financiële) managementrapportages en stuurt deze bij.

Functie specifiek match je capaciteit (kwaliteit en kwantiteit) aan de vraag op het gebied van planeconomie binnen de gemeente, ben je verantwoordelijk voor het behalen van taakstelling ten aanzien van bezetting en inkomsten en voor de inrichting van en mutaties in het gemeente brede grondexploitatie systeem. Ook vertaal je de vraag van opdrachtgever naar noodzakelijke inzet van capaciteit.

Overleg en contacten 
Met onze directeur heb je regelmatig contact over lopende en aankomende projecten en taakstellingen. Met afdelingshoofden stem je de voortgang van projecten af en heb je contact over de inzet van personeel. Binnen G4-verband heb je contact over de uitwisseling van kennis en ervaring over bijvoorbeeld strategisch personeelsinzet.

Wij vragen
Je hebt een WO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld richting Planologie/Planeconomie, Civiele techniek, Ruimtelijke ordening of Economie. Je hebt aantoonbare affiniteit met gebiedsontwikkeling en de daarbij horende financiën en kennis van en ervaring op het gebied van planeconomie binnen een grote politiek gestuurde organisatie.

Wij zijn op zoek naar een echte peoplemanager, die daarbij resultaten en belangen van onze organisatie niet uit het oog verliest.

De nadruk van de functie ligt op de dialoog met de medewerkers en andere organisaties binnen de gemeente, zoals het Ingenieursbureau. Vertrouwen, samenwerken en aansturing niet vanuit hiërarchie (verticaal) en met conflict, maar op basis van gelijkwaardigheid (horizontaal) en oplossingsgericht. Je geeft het voorbeeld in persoonlijk gedrag en geeft leiding aan de ontwikkeling van de afdeling.

Competenties
Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij open, actief en integer zijn.

Specifiek voor de functie Afdelingshoofd Planeconomie geldt daarbij dat je omgevingsbewust bent, goed kunt samenwerken en aansturen en resultaatgericht bent. Inspireren en motiveren kun jij als geen ander.

Wij Bieden

  • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.470,- en maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week. (Een aanloopschaal is mogelijk (minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- in schaal 13, voor de duur van 12 maanden)
  • Aanstelling voor een jaar bij wijze van proef, met uitzicht op een vaste aanstelling
  • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget waarbij je zelf kunt beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en/of hoeveel extra verlof je op wilt nemen

De organisatie
Het cluster Ruimte en Economie is de ambtelijke organisatie die uitvoering geeft aan opgaves in de ruimtelijke sector van zowel het College als ook de Bestuurscommissies. We creëren met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers de ruimtelijk economische randvoorwaarden voor een sterke metropool. De stad is goed bereikbaar, is duurzaam en biedt alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. We onderhouden onze assets goed. Hierbij is aandacht voor alle schaalniveaus: van portiek tot metropool.

Onze ambitie is een Amsterdam waar de ruimte voor huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers voortdurend in balans is en een stad waarin ondernemerschap en innovaties floreren. De opgave van het cluster is bij te dragen aan een gezonde en zorgzame stad door een sterke en duurzame economie te bevorderen met als kernpunten:

  • Economisch aantrekkelijk door een goed vestigingsklimaat;
  • Goed woningaanbod (+7500 woningen per jaar);
  • Transformatie bestaande stad;
  • Tegengaan van tweedeling;
  • Bereikbaarheid / connectiviteit (fysiek en data);
  • Duurzame en schone stad: de energie- en grondstoftransitie;
  • Focus op beheren en benutten van de openbare ruimte en infrastructuur.

Grond & Ontwikkeling heeft als missie: “Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam”. Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven.

Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering.

Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Planeconomie
De afdeling Planeconomie is een project gestuurde afdeling, binnen de projecten zit veel gelaagdheid. Een Planeconoom is het financieel geweten van een gebiedsontwikkelingsproject en de financiële rechterhand van de trekker van een project.  Daarnaast biedt de afdeling vanuit een project-praktische invalshoek ondersteuning bij de implementatie en ontwikkeling van beleid en automatiseringssystemen en in voorkomende gevallen bij de analyse van de projectenportefeuille. Verder verzorgt de afdeling de opbouw en ontsluiting van financieel-economische kennis over gebiedsontwikkeling en is actief op het vlak van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot gebiedsontwikkeling.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 april 2019 via deze link.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

De gesprekken voor de eerste selectieronde staan gepland in week 19 (6 tot en met 10 mei 2019) en week 20 (13 tot en met 17 mei 2019). We willen je vragen hier rekening mee te houden.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Vragen?
Neem voor meer inhoudelijke informatie over deze functie contact op met Willem Kap, Afdelingshoofd Planeconomie, w.kap@amsterdam.nl.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marjoleine Goedhart, Wervingsadviseur Grond en Ontwikkeling, m.goedhart@amsterdam.nl

Ben je benieuwd wat Gemeente Amsterdam als werkgever te bieden heeft? Download hier de brochure over het werken bij onze organisatie.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.#LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.