Als RO een rollercoaster wordt

| 28 maart 2017

Ruimtelijke ordening heeft voor de buitenwacht iets saais. Als planoloog probeer je nieuwe behoeften uit de samenleving te wegen en op een ‘ordelijke’ manier een plek te geven. Niet zo spannend maar wel noodzakelijk, want er zijn in Nederland meer wensen dan vierkante meters om ze te realiseren.

Toch kunnen veel professionals de verleiding niet weerstaan om mee te gaan in de snelle ontwikkelingen die hen om de oren vliegen. In 2014 zagen ze in organisch ontwikkelen en herbestemmen nog een veelbelovende toekomst. Nu vinden ze anderen die niet geloven in een volgende Vinexronde voor het oplossen van de ‘nieuwe’ woningnood haast ouderwets.

Mag het ook een tandje minder? Ruimtelijke ordening was toch ook bedoeld om lijnen voor de wat langere termijn uit te zetten zodat je niet in de valkuil trapt van de hypes en haast van alledag? Dat vraagt om tijd en bezinning op wat je wel en niet belangrijk vindt. Burgers en belangenorganisaties stoppen niet voor niets veel energie in het meedenken over een nieuwe structuur- of omgevingsvisie. Daar worden voor tien of twintig jaar de richting uitgezet waaraan bewoners zich kunnen vasthouden en investeerders hun lange termijnplannen op afstemmen.

Toch zijn er genoeg planologen en RO-wethouders die in hun angst om achter te blijven bij de nieuwe tijd hun langjarige structuurvisie aan hun laars lappen. Ze presenteren hemelbestormende nieuwbouwplannen die ingaan tegen principes en uitgangspunten die ze kort ervoor zelf nog hebben vastgelegd. Daarmee zetten ze niet alleen hun eigen geloofwaardigheid, maar ook die van de ruimtelijke ordening op het spel. Wie als inspreker en belangenbehartiger één keer zo te kijk wordt gezet, doet een volgende keer niet meer mee aan welke overleg- of consultatieronde dan ook.

Jaco Boer
Stadsgeograaf
@jaco_boer

Klik hier voor meer blogs van Jaco Boer.