Assistent Ontwerper Openbare Ruimte

| 9 maart 2018

Gemeente Amsterdam heeft meerdere vacatures voor de functie van

Assistent Ontwerper Openbare Ruimte

Tijdelijke baan, 12 maanden voor 32-36 uur

Over de functie van Assistent Ontwerper Openbare Ruimte
De assistent ontwerper ondersteunt de (hoofd)ontwerper bij het ontwerpen voor de openbare ruimte en bij het uitbrengen van adviezen. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten of het gemeentebestuur en in samenwerking met andere teams/disciplines en gemeentelijke organisatieonderdelen.

De assistent ontwerper werkt aan:

 • Het ondersteunen van de (hoofd)ontwerper bij het maken van ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp, incl. afstemming op alle relevante disciplines;
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen;
 • Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten;
 • Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen R&D;
 • Het nemen van beslissingen over de wijze van opstellen van teksten en verzorging van de lay-out ten behoeve van presentatiemateriaal.

Wij vragen

 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding in relevante richting (bv. landschapsarchitectuur Larenstein of HKU);
 • Bij voorkeur 1- 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten in de openbare ruimte;
 • Goed en aantoonbaar bekend met programma’s Illustrator / Autocad / Photoshop / Indesign / en bij voorkeur Microstation;
 • Kennis en/of ervaring op het terrein van duurzaamheid;
 • Goede mondelinge en redactionele beheersing van de Nederlandse taal;
 • Brede oriëntatie op het vakgebied, ook in relatie tot andere disciplines in het ruimtelijk domein.

Competenties

 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Houdt rekening met de omgeving van zijn/haar werk (omgevingsbewust);
 • Kan ideeën en ontwerpvoorstellen presenteren en draagvlak verwerven;
 • Anticipeert op behoeften van de klant (klantgerichtheid);
 • Draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat (samenwerken);
 • Draagt en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen handelen (verantwoordelijkheid);
 • Besteedt aandacht aan relaties (Relatiebeheer);
 • Heeft ideeën suggesties dat leidt tot het gewenste resultaat (initiatief).

Wat biedt Gemeente Amsterdam jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 2.335,- en maximaal € 3.376,- bruto per maand ( aanvang salarisschaal 8) en maximaal € 3.805,- bruto per maand (uitloop salarisschaal 9) op basis van 36 uren per week.
 • Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar tot maximaal 2 jaar.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Ruimte en Duurzaamheid
De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Binnen Ruimte & Duurzaamheid worden (assistent) ontwerpers flexibel ingezet. Bij iedere opgave wordt geprobeerd de ontwerper in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave.  Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.  Dat betekent o.a. dat met alle medewerkers afspraken worden gemaakt over inzet in hun ontwikkeling. Ook dit kan een criterium zijn voor de match tussen een opgave en een medewerker.  iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken.

De samenstelling van de teams binnen R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte. Gewerkt wordt aan een standaard voor inrichting, detaillering en materiaalgebruik in de stad die de kwaliteit en de samenhang van de openbare ruimte in de stad zal verhogen en kosten zal verlagen (Puccinimethode). Het team heeft de ambitie om tot de beste ontwerpbureaus van openbare ruimte te worden gerekend.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Jussara Tilborg, Medewerker Team Capaciteit & Matching, bereikbaar via telefoon: 06-20530844 en/of per mail: vacatures.rd@amsterdam.nl.

De sollicitatiegesprekken voor deze vacature zullen plaatsvinden tussen 3 en 14 april 2018.

Je CV, motivatie en portfolio mogen in totaal niet groter zijn dan 10MB

Solliciteren op de functie van Assistent Ontwerper Openbare Ruimte
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 25 maart 2018 via onze sollicitatiepagina onder vermelding van Assistent Ontwerper Openbare Ruimte – 18030049.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.