Auteur-archief: ROmagazine

Gezocht: Erfgoed en Ruimte-onderzoek

Het is een oud cliché dat ik ook zelf heb ondervonden: de kloof. Het gat tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Academisch onderzoek heeft de neiging om beperkt praktisch toepasbaar te zijn. En in de drukke praktijk bij een bureau, overheid, waterschap of corporatie bestaat weinig tijd voor verdieping, voor het zelf doen van onderzoek, of het internaliseren en toepassen van het onderzoek van anderen (als dat onderzoek al gedaan is).

Want de kloof is zeker zichtbaar in mijn werkveld van erfgoed en ruimte. Of beter gezegd: de overkant is nogal smal. De werkvelden van ergoed en ruimte hebben nou eenmaal een praktische inslag en – zeker in combinatie – een beperkte academische traditie.

We voelen aan ons water – om het maar even oer-Hollands te stellen – dat je met de inzet van erfgoed kwaliteit kunt toevoegen aan een ruimtelijke ontwikkeling In het streven naar profilering en herkenbaarheid grijpen steeds meer steden en regio’s terug op hun roots, hun DNA. In de grote ruimtelijke opgaven om ons land waterveilig, klimaatbestendig en energieneutraal te maken, bieden technieken uit het verleden niet alleen inspiratie, maar ook zeer bruikbare kennis waarom een maatregel op plek A wel, en op plek B niet werkt.

Er zijn talrijke voorbeelden die dit illustreren, ook vanuit het programma Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De waterlinies met nota bene een beschermde (wereld)erfgoedstatus blijken zich prima te lenen voor een hedendaagse toepassing zoals energiewinning. Het in kaart brengen van de historische gebiedskenmerken, zowel fysiek als qua identiteit, helpt in het vinden van oplossingen en draagvlak, onder bewoners, maar soms ook letterlijk in de bodem. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer watermolens niet enkel als (al dan niet in onbruik geraakt) karakteristiek object gezien worden, maar als onderdeel van een watermolensysteem met inmiddels verdwenen waterlopen die nu voor wateroverlast kunnen zorgen in een woonwijk die er op is gerealiseerd.

De praktijkvoorbeelden zijn nuttig, maar uitbreiding van bewijslast, handelingsperspectief en het repertoire aan oplossingen bij ruimtelijke opgaven (of mogen we inmiddels wel ouderwets spreken van problemen?) is nodig. Klimaatverandering, bodemdaling, migratie, zelfs schaalvergroting van de landbouw; het zijn geen ontwikkelingen van gisteren. En ook wij en onze typisch Nederlandse oplossingen zijn niet van gisteren. De technieken, datasets en ervaringsgegevens die in onze kennissamenleving over lange tijd zijn opgebouwd, roepen om praktische toepassing, om wetenschappelijke voorspellingskracht en bruikbare scenario’s en strategieën.

En dat is wat in Europa gestimuleerd wordt via het Joint Programming Initiative (JPI). Onderzoek wordt in Europa als essentieel middel gezien voor vooruitgang, voor het verstevigen van de concurrentiepositie, en voor de grote (ruimtelijke) opgaven die de grenzen en nationale onderzoeksbudgetten overstijgen. JPI brengt nationale onderzoeksmiddelen samen. Eén van de tien zeer uiteenlopende JPI’s richt zich op cultural heritage. Erfgoed is een uitdagend (want) divers veld dat gebouwen, archeologie, landschap, (digitale) collecties en tradities omvat. Het zijn aparte vakgebieden, die elk op diverse academische en praktische disciplines leunen.

Wanneer erfgoed bovendien verbonden wordt met grote maatschappelijke uitdagingen, komen nog meer onderzoeksterreinen in beeld. Erfgoed in relatie tot klimaatverandering, bodemdaling, agrarische transitie (en nieuwe dragers in het landelijk gebied) en het opschalen van do-it-yourself (burger)initiatieven: dit vraagt om samenwerking met bijvoorbeeld ingenieurs, sociologen, ruimtewetenschappers, geologen. Complex dus, maar belangrijk en urgent. Daarom adresseert het JPI Cultural Heritage de vraag wat de effecten van die grote veranderingen op het erfgoed zijn, en hoe de negatieve effecten kunnen worden verzacht, maar ook – minstens zo belangrijk – welke bijdrage erfgoed aan deze transities kan leveren.

Dit gebeurt via een call (onderzoekscompetitie) getiteld Heritage in Changing Environments, die open staat van 4 september tot 30 november 2017 (klik hier voor de vooraankondiging). Voor onderzoekers uit dertien landen is een budget van bijna €5 miljoen beschikbaar, waarvan €750 duizend voor deelnemers uit Nederland. Een noodzakelijke verdiepingsslag via interdisciplinair onderzoek, waarbij praktische bruikbaarheid centraal staat. De RCE investeert vanuit het programma Erfgoed en Ruimte ook in deze internationale wetenschappelijke call, naast de vele (ontwerpende) onderzoeks- en innovatieprojecten die we in samenwerking met tientallen partners in Nederland draaien. Die investering is financieel, maar gaat ook om verbreding van mogelijke deelnemers. Naast academici kunnen namelijk ook onderzoekers van kennisinstellingen als Rijkswaterstaat, STOWA, CBS en het Planbureau inschrijven en is deelname door een bedrijf of overheid een grote plus. Zo kunnen we vraaggestuurd Erfgoed en Ruimte-onderzoek stimuleren en via academische landwinning de kloof weer wat verder overbruggen.

Eva Stegmeijer is planoloog en werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan het programma Erfgoed en Ruimte en het Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

 

Naar een hogere versnelling

Ik ben net een weekje terug van een fietsvakantie aan de zuidkant van de Alpen. Het was er heerlijk rijden over fonkelnieuwe asfalt- en gravelpaden die de regionale overheden de laatste jaren hebben aangelegd. Of we nu langs de Oostenrijkse Drau-rivier of de kanalen van het Italiaanse Veneto toerden, overal brachten prachtig gelegen routes ons naar de mooiste steden en natuurgebieden. Verdwalen was praktisch onmogelijk dankzij de perfecte bewegwijzering.

In enkele Italiaanse bergdalen als het Valsugana en Obervinschgau hadden ondernemers en lokale VVV’s nog een tandje bij gezet om het fietsers naar de zin te maken. Bij toeristische attracties en haltes van de lokale stoptrein werden e-bikes verhuurd, terwijl busjes met aanhangwagens fietsers over de steilste bergpassages heen hielpen. In het Valsugana was langs de hoofdroute zelfs een netwerk van ‘bicigrills’ aangelegd, analoog aan de Italiaanse autogrills en Duitse Raststätten langs de snelweg. Je kon er iets eten of drinken en tips over mooie plaatsen in de omgeving krijgen terwijl je fiets beschermd tegen de felle zon onder een speciale overkapping stond geparkeerd.

De extra inspanningen hadden duidelijk resultaat: op de fietspaden was het een komen en gaan van gezinnen en hippe ouderen met fonkelnieuwe e-bikes. Op campings hingen aan de waslijnen meer lycrashirts en wielerbroekjes te drogen dan wandelbroeken. Dankzij de (elektrische) fiets hadden de dalen zich opnieuw uit weten te vinden en waren ze voor de komende jaren verzekerd van een nieuwe groep vakantiegangers die het wandelen over bergalmen voor het fietsen heeft ingeruild.

Eenzelfde gretigheid mis ik nog wel eens bij Nederlandse bestuurders. Daar wordt de groeiende populariteit van het fietsen en de snelle e-bikes in het bijzonder nog te vaak als een probleem gezien. Je zou het ook kunnen omdraaien en de uitvinding van de hogesnelheidsfiets aangrijpen om het woon-werkverkeer radicaal te vergroenen. Leg nog meer fietssnelwegen aan en stel die open voor speed pedelecs. Voer fiscale prikkels in om de aanschaf van snelle e-bikes door werknemers te stimuleren. Veel stedelijke regio’s dreigen de komende jaren dicht te slibben, omdat veel mensen uit gewoonte zelfs voor kleine afstanden de auto pakken. Met de opkomst van de hogesnelheidsfiets is er een schoon alternatief gekomen dat schreeuwt om extra aandacht en investeringen. Waar wachten we nog op?

Jaco Boer
Stadsgeograaf
@jaco_boer

Klik hier voor meer blogs van Jaco Boer.

Provincie Overijssel
Projectmanagers Complexe Infrastructuur

Ben jij onze daadkrachtige projectmanager met oog voor bestuurlijke belangen?

Projectmanagers Complexe Infrastructuur

Locatie: Zwolle. Reageren voor: 27 augustus 2017

Provincie Overijssel zoekt projectmanagers voor haar complexe infrastructurele projecten. Het gaat om projecten voor het ombouwen van bestaande provinciale wegen naar regionale stroomwegen, het vervangen van wegen, bruggen en sluizen en het oplossen van verkeersknelpunten. De projecten variëren in fase zoals planstudie-, voorbereidings- en realisatiefase. De omvang van de projecten varieert van zo’n € 10 – 60 miljoen.

Wat ga je doen?

Als projectmanager ben je primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld. Je stuurt het projectteam en je bewaakt de onderlinge raakvlakken binnen het projectteam. Je bent een verbinder die zorgt voor een goed samenwerkend team. Je bent de spin in het web, de natuurlijke sparringpartner en de intermediair tussen ambtelijk opdrachtgever, lijnorganisatie en project.

Omdat we kennisuitwisseling binnen de organisatie belangrijk vinden, heb je ook een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van het projectmatig werken binnen en buiten de provincie.

Je werkt met een professioneel projectteam van bevlogen vakmensen. Met de groep projectleiders heb je regelmatig intervisie en wissel je kennis uit. Je werkt nauw samen met andere teams binnen de provincie Overijssel en zorgt voor goede aansluiting op de beheerorganisatie en de bestuurlijke belangen.

Wat breng jij mee?

Je hebt een HBO/WO-opleiding en je beschikt over minimaal 15 jaar infrastructurele werkervaring. Je hebt aantoonbare ervaring als projectmanager in de planstudiefase, voorbereiding- en realisatiefase van grotere (civieltechnische) projecten met UAVgc contracten. Je bent een sterke persoonlijkheid met passie en bevlogenheid. Je weet uitstekend te manoeuvreren in het ambtelijk-bestuurlijk krachtenveld. Je hebt je sporen ruimschoots verdiend als daadkrachtige projectmanager bij een overheidsorganisatie. Reflecterend vermogen en integraal denken is vanzelfsprekend. Je bent beschouwend en bestuurlijk sensitief.

Over de eenheid

Je gaat aan de slag bij de eenheid Wegen en Kanalen, één van de acht eenheden binnen de provincie. Samen met je collega’s draag je bij aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie. Dat begint bij een goede zorg voor de provinciale infrastructuur. Dit betekent de verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen. Daarnaast is de eenheid WK verantwoordelijk voor bodem- en asbestsanering binnen risicovolle gebieden.

Jij zorgt voor een maximale levensduur van wegen, vaarwegen en objecten door de uitvoering van infrastructurele voorzieningen en het benodigde onderhoud (via uitbesteding aan derden). Jouw eenheid bestaat uit de teams Investeringen, Assetmanagement en Bodemsanering, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer. Je gaat samenwerken met zowel 124 vaste collega’s, als collega’s die op tijdelijke basis vanuit hun expertise bijdragen.

Wat bieden wij?

Jij krijgt voor deze functie – afhankelijk van je ervaring – een salaris van minimaal € 3245,41 en maximaal € 5284,14 (schaal 11/12) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf – binnen grenzen – wanneer en waarvoor je het budget inzet.

In principe zal het gaan om projectaanstellingen voor de duur van maximaal 5 jaar.

De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie inclusief motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae verwachten wij vóór 27 augustus 2017. Solliciteren kan via deze link.

Voor in je agenda

31 augustus 2017: 1e ronde sollicitatiegesprekken
7 september 2017: 2e ronde sollicitatiegesprekken

Procedure

Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Na het eerste of tweede gesprek vindt er een assessment plaats. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Sander Dresken, teamleider op 038 499 71 04. De procedure wordt begeleid door een externe werving en selectiebureau. Zij zullen op basis van jouw gegevens in contact met je treden en de verdere procedure met je afhandelen.

Provincie Zuid-Holland
Senior beleidsadviseur regionaal ruimtelijk ontwerp

Functie: Senior beleidsadviseur regionaal ruimtelijk ontwerp
Vacaturenummer: DRM/17.020
Locatie: Den Haag
Telefoonnummer: 070-4417872
Salarisschaal: 13
Salaris (fulltime basis): maximaal € 5626
Aard dienstverband: Vaste aanstelling
Reactietermijn: 8 augustus tot 1 september 2017

Functieomschrijving:

Als senior beleidsadviseur handel je vanuit de ruimtelijke en strategische opgaven van de provincie (zowel inhoud als proces). Ingegeven door een veranderende samenleving en de komst van de Omgevingswet wil de provincie steeds een bewuste keuze maken in de vier rollen die zij kan vervullen: rechtmatige overheid (regels), presterende overheid (prestatieafspraken), samenwerkende overheid (stimulerend, inspirerend) en meewerkende overheid (inspelen op initiatieven uit de samenleving).

Als senior beleidsadviseur richt jij je blik naar buiten. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het speelveld en het vakgebied en hebt een relevant netwerk in de provincie en daarbuiten. Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie op het gebied van regionaal ruimtelijk ontwerp. Als gezicht van regionaal ruimtelijk ontwerp ben je niet alleen aanspreekpunt, maar ben je ook agenderend en initiërend waar het gaat om de kracht van regionaal ruimtelijk ontwerp en opgavegericht werken. Je levert actief een relevante bijdrage aan het ontwikkelen van provinciaal omgevingsbeleid en aan de verandering in houding en gedrag die daarvoor nodig is. Ook leg je gemakkelijk verbanden en verbinding met andere relevante beleidsvelden. Daarnaast vervul je een verbindende en inspirerende rol binnen het team/vakgenootschap van ontwerpers, waarvoor jij het eerste aanspreekpunt bent. In dat kader ben je een sparringpartner voor het management voor personele aangelegenheden en opgavegericht werken.

De provincie Zuid-Holland hanteert het systeem Fuwaprov. Binnnen dit systeem betreft het de functie van Senior beleidsadviseur.

Functie-eisen:

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt kennis van en ervaring met regionaal ruimtelijk ontwerp.
 • Je bent een echte verbinder, zowel op mensen als op inhoud.
 • Je beschikt over een uitgebreid netwerk bij relevante partners.
 • Je bent analytisch sterk: je bent in staat om snel tot de kern van de zaak door te dringen.
 • Je denkt buiten de kaders van jouw eigen vakgebied. Je toont ondernemerschap en hebt lef.
 • Je kunt actuele ontwikkelingen beoordelen vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt.
 • Je pakt gemakkelijk nieuwe opgaven op en bent in staat om aan verschillende complexe opgaven tegelijk te werken. Voor de coördinatie van complexe processen en projecten draai jij je hand niet om. Resultaatgerichtheid typeert jou.
 • Je weet jouw visie helder en inspirerend te verwoorden en verbeelden, mondeling en op kaart.
 • Je bent een ervaren adviseur (tenminste tien jaar advieservaring) en beschikt over overtuigingskracht. Je bent flexibel waar mogelijk en vasthoudend waar nodig.

Samenvatting Organisatieonderdeel:

De provincie werkt vanuit integrale opgaven aan de ontwikkeling in Zuid-Holland. Afhankelijk van de aard van de opgave ligt het voortouw bij één van de vakafdelingen.

Vanuit de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem als thuisbasis wordt gewerkt aan het ontwikkelen en realiseeren van  beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en bodem. De afdeling is ingericht volgens de beleidscyclus en bestaat uit vier bureaus: Verkenning en Monitoring, Beleid, Ontwikkeling en Beoordeling. Je wordt geplaatst op afdelingsniveau. Functioneel kom je te werken bij Bureau Beleid.

Kernactiviteiten van het bureau Beleid:

 • (bijdragen aan) ontwikkelen van omgevingsbeleid (ruimte, wonen en bodem);
 • begeleiding van de regionale woonvisies;
 • bestuurlijke advisering over ruimtelijk-strategische opgaven en bovenregionaal verband (Zuidelijke Randstad, BO-MIRT, Delta, IPO, Rijk, etc.);
 • regionaal ruimtelijk ontwerp en implementatie van ruimtelijke kwaliteit, waaronder planadvisering.

Kernactiviteiten van het vakgebied regionaal ontwerp en ruimtelijke kwaliteit:

 • onderzoek, verkenning, ontwerp en visievorming op het gebied van ruimtelijke structuren, locatiebeleid, ruimtelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld in de vorm van ateliers);
 • beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke structuren, locatiebeleid, ruimtelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit, zowel thematisch (bijvoorbeeld energietransitie, verstedelijking, klimaatadaptatie) als in gebieden (bijvoorbeeld Krimpenerwaard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Bollenstreek, kust);
 • verbeelden van (ruimtelijke) concepten;
 • geven van (plan)adviezen op ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van gemeentelijke, regionale en provinciale plannen;
 • intern en extern implementeren van ruimtelijk kwaliteitsdenken en handelen.

Voorbeelden van opgaven waarmee je aan de slag gaat zijn het ontwikkelen van een Kwaliteitsprofiel dijken Zuid-Holland, gebiedsverkenningen water en ruimte (bijvoorbeeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), implementatie en planadvisering ruimtelijke kwaliteit, verstedelijkingsopgaven zoals in Valkenburg en ontwerp- en beleidsbijdragen aan het omgevingsbeleid, coördinatie team/vakgenootschap ontwerpers.

Arbeidsvoorwaarden:

Niet alleen onze functies zijn interessant, ook onze arbeidsvoorwaarden. We bieden een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een 36-urige werkweek, flexibele werktijden, studiefaciliteiten en fitnessfaciliteiten. Je hebt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) waardoor verschillende op geld te waarderen arbeidsvoorwaarden kunnen worden omgezet in een budget dat door jou vrij te besteden is. Verder krijg je bij ons een marktconform salaris en hebben we een prima pensioenregeling. Als jij je ontwikkelt, is dat ook goed voor de provincie. Daarom bieden wij je ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Opmerkingen:

Heeft u interesse? Solliciteer dan nu via deze link.

Vrije tijd

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden.

Online-retailers doen het beter dan ooit. In het FD van begin augustus stelde belegger Erwin van Zuidam de vraag of online retailer Amazon niet té hard groeit, om deze vraag gelijk negatief te beantwoorden. Van Zuidam: ‘Amazon is niet alleen een koopplatform, maar ook een marketingplatform. Als ik een nieuwe rugzak wil, heb ik binnen vijf minuten een beeld van het aanbod. Dat is efficiënter dan de winkelstraat aflopen, of dan via Google naar rugzakken zoeken. Op die manier is Amazon zo succesvol dat ze een omzetstijging behalen waarmee ze in feite iedere maand een paar winkelketens opeten’.

Amazon is dus de schuldige. Natuurlijk, er zijn evengoed winkelconcepten die heel goed presteren: om te beginnen is er het ongeëvenaarde succes van de Action en zegevieren de outlets. Onlangs toonde Hans van Tellingen, directeur Strabo, aan de hand van harde cijfers op Stadszaken.nl dat de Rotterdamse Markthal een ‘overdonderend succes’ is, de slechte pers hier en daar ten spijt.

Maar de Markthal en de outlets hebben eigenlijk weinig meer met het concept ‘winkel’ van doen, dat in lang vervlogen tijden twee kilometer hoofdstraat claimde in een middelgroot regiocentrum als Haaksbergen. Die winkels voedden de regionale monden en voorzagen de inwoners op z’n tijd van nieuw schoeisel, ondergoed of een hoed.

Vandaag de dag zijn al die winkels niet meer nodig. Ook de Markthal en de outlets hebben überhaupt geen ‘nut’, zou je kunnen zeggen. Maar juist daarin schuilt het succes van die concepten: ze leunen bijna voor bijna 100% op luxe-aankopen (Markthal) en vrijetijdseconomie (outlets). Het succes van de Action is heel Hollands: als iets goedkoop is gáán we ervoor, of we het nu nodig hebben of niet. Voor de Action en de Rotterdamse Markthal zijn de statistieke gunstig: De rijken worden rijker en de armen armer, en daarmee ook de potentiële klandizie van de twee uitersten in het prijzenspectrum.

Maar wat de binnenstadeconomie vooral nieuw perspectief biedt, is de explosieve groei van de vrijetijdseconomie. Het aantal toeristische bezoekers aan Amsterdam verdubbelde sinds 2011 en de toeristische druk zal door wereldwijde welvaartsgroei exploderen.

In het binnenland neemt de digitalisering en robotisering ons werk uit handen en daarmee wordt een lijn uit het verleden doorgetrokken die laat zien dat technologische ontwikkeling tot een verkorting van onze werkweek leidt, en daarmee een toename van de vrije tijd. Sterker: het is niet ondenkbaar dat veel mensen in de nabije toekomst een basisinkomen krijgen, en überhaupt niet meer hoeven te werken, omdat er geen werk is.

Je kunt van mening verschillen en zelfs zorgen hebben over de vraag hoe mensen die overmaat aan vrije tijd gaan besteden. Maar als je niet te moralistisch bent aangelegd zou ik zeggen: profiteer ervan.

Dat deden ze ook in het Duitse stadje Bad Münstereifel, waar het gemeentebestuur samenspande met de aanbieder van outletcentra. Niet om een outletcentrum te bouwen op vijf kilometer afstand van het oude stadje, maar de outlet-stores over leegstaande panden in het hart van het zieltogende kuuroord van weleer te verspreiden. Over smaak kun je twisten, maar Bad Münstereifel bruist als nooit tevoren.

Dijkbezwaren

De Deltacommissaris geeft de BN’ers van Uitdam – en straks waarschijnlijk Durgerdam – hun zin in het verzet tegen de dijkversterkingen langs het Markermeer. Het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier is de kwaaie pier. Is dat terecht of zwicht de commissaris voor de bezwaren van Andre Kuipers en Katja Schuurman?

We hebben een rijke traditie in waterrampenbestrijding, maar in het vervolg moesten we de ramp maar eens voor zijn. Dat was de gedachte achter de Deltacommissie onder voorzitterschap van hoogleraar, boer en oud-landbouwminister Cees Veerman. Om de urgentie van een nieuw waterveiligheidsprogramma te onderstrepen kwam Veerman met zijn plan voor een anderhalve meter hoger waterpeil in het IJsselmeer. Het bleef vaag of dat nu primair de zoetwaterbelangen van de landbouw en de industrie moest dienen of dat het toch in de eerste plaats om de waterveiligheid ging.

Het Plan Veerman werd als ‘te alarmistisch’ afgewezen. Wel werden – op voorzet van de Deltacommissie – een Deltawet, een Deltafonds en een Deltacommissaris ingesteld om de waterveiligheid weer op de kaart te krijgen en aan te pakken. Wim Kuijken is die Deltacommissaris. Hij bemiddelt nu tussen het bewonersverzet langs de dijk Hoorn-Amsterdam aan het Markermeer en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier.

Kuijken adviseerde dit voorjaar een ‘golfbrekende berm’ aan de buitenzijde van de dijk bij Uitdam. Het advies werd in het dorp als een overwinning gevierd. Met dit advies kan ook Durgerdam de winst bijna niet ontglippen. Het Hoogheemraadschap staat ondertussen te kijk als een stel ouderwetse ‘natte’ ingenieurs met weinig oog voor mens en omgeving, de Deltacommissaris grijpt zijn rol als mediator en verbinder van belangen. Mooi voor Kuijken en zijn club, maar wel een beetje zuur voor het Hoogheemraadschap.

Het Hoogheemraadschap moet zijn afgekeurde dijken opknappen, maar is verder vooral uitvoerder van het Deltaprogramma Hollands-Noorderkwartier waarvan de versterking van de Markermeerdijken deel uitmaakt. Dat het daarbij ‘sober en doelmatig’ te werk gaat, is geen eigen keuze. Er is slechts subsidie voor maatregelen die moeten zorgen dat aan de veiligheidsnorm wordt voldaan met inachtneming van de minimaal wettelijk verplichte inpassingseisen.

Verder heeft het Hoogheemraadschap, naast de wensen van Uitdammers en Durgerdammers, te maken met de waterveiligheid van 1.2 miljoen andere Noord-Hollanders. Daarbij moet men rekening houden met het feit dat grote delen van de dijk cultuurhistorisch erfgoed zijn of zelfs provinciaal monument. Ga er maar aanstaan.
Voor de dijk bij Uitdam was de oplossing die Kuijken nu heeft geadviseerd kennelijk niet ‘sober en doelmatig’ genoeg. Dat had in de communicatie van het Hoogheemraadschap misschien wat duidelijker naar voren kunnen komen. Een trouvaille van de commissaris was het in ieder geval niet. Het is gewoon een variant op een van de vijf oplossingen die het Hoogheemraadschap zelf noemt in het boekje ‘Naar veilige Markerdijken’.

Maakt dat de Deltacommissaris iemand die veelverdieners en BN’ers naar de mond praat? Nee, wel een adviseur die voor een uniek dijkdorp een andere weging van belangen voorstelt. Dat er op dit soort bijzondere plekken veel rijke en of bekende mensen wonen, ligt aan de inrichting van onze samenleving. Dat voelt misschien onrechtvaardig, maar het is geen aanwijzing voor een samenzwering van rijke, beroemde of anderszins invloedrijke Nederlanders.

Bas van Horn

Waterschap Noorderzijlvest
Beleidsmedewerker water

Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water voor alle ingezetenen. We creëren hiermee een basis voor een gezonde, toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.

We zijn transparant, resultaatgericht en kostenefficiënt op een innovatieve, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, in samenwerking met onze partners. Wij willen zichtbaar zijn voor onze omgeving. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.

Wij zoeken een enthousiaste en resultaatgerichte
Beleidsmedewerker water
1 fte, 36 uur per week
(vacature nr. 17/20)

Wat ga je voor ons doen?

 • Bijdrage leveren aan het beleidskader peilbesluiten en opstellen programmering peilbesluiten en de coördinatie voeren op de uitvoering.
 • Visie en programmering opstellen voor stedelijk water en klimaatadaptatie en de coördinatie voeren op de uitvoering.
 • Beleid ontwikkelen, opstellen plan van aanpak en coördineren uitvoering met betrekking tot bruggen, monumenten en cultuurhistorische objecten, aardbevingen en buitendijkse gebieden.
 • Overzicht bewaken op alle aardbevinggerelateerde onderwerpen.
 • Bijdrage leveren aan visie en coördinatie bodemdaling en bodemdalingsafhankelijke taken zoals bv. peilbesluiten, waterhuishouding in de toekomst en infrastructuur.
 • Advisering aan en communiceren met bestuur over genoemde onderwerpen.
 • Bijdrage leveren aan de programmering van verduurzamingsprojecten.

Waar kom je te werken?
Om aan alle activiteiten van Noorderzijlvest een optimale invulling te geven zijn de werkzaamheden ingedeeld in vier processen: Watersystemen en Waterveiligheid, Afvalwaterketen, Bestuur en Relatiebeheer en Bedrijfsvoering. Als Beleidsmedewerker water werk je in het deelproces Strategie & Beleid, proces Watersystemen en Waterveiligheid.

Wat vragen we van je?

 • Academisch werk- en denkniveau in relevante studierichting (bv. planologie of ruimtelijke ordening).
 • Een strategische houding t.a.v. de diverse onderwerpen richting bestuur, burgers en partners.
 • Bekend met Europese, nationale en provinciale beleidskaders met betrekking tot de diverse onderwerpen.
 • Ervaring met beleidsontwikkeling aan de hand van de beleidscyclus.
 • Ervaring in projectmatig werken en projectbeheer is een pre.
 • Kennis van en ervaring met peilbesluiten, klimaatadaptatie en aardbevingen is een pre.

Welke competenties vragen we van je?
Je bent bestuurlijk sensitief en bent je bewust van de politieke omgeving waarin je werkzaam bent. Je bent een omgevingsbewuste en resultaatgerichte collega die eigen werk goed kan organiseren, klantgericht is en de samenwerking met anderen belangrijk vindt en ook opzoekt. Je kunt problemen helder analyseren en de oplossingen daarvoor met overtuigingskracht communiceren. Je bent proactief in het leggen van contacten met collega’s binnen het waterschap en daarbuiten: je betrekt en verbindt mensen en creëert draagvlak.

Wat mag je van ons verwachten?
Waterschap Noorderzijlvest biedt je een prettig werkklimaat met uitdaging. Een goed salaris van maximaal € 4.014, – bruto per maand (functieschaal 10). We kennen een 36-urige werkweek, waarbinnen je kunt kiezen voor een variabele werkweek. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de cao waterschappen. Je standplaats is Groningen.

Belangstelling?
Ben je enthousiast geraakt en beschik je over de gevraagde kwaliteiten? Stuur ons je motivatie met cv, onder vermelding van het vacaturenummer aan info@noorderzijlvest.nl. Wij zien je brief graag uiterlijk 31 augustus 2017 tegemoet.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 13 september 2017.

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Melissa van Hoorn, teamleider, te bereiken op 050-304 8348. Voor meer informatie over het waterschap Noorderzijlvest kun je terecht op onze website www.noorderzijlvest.nl.

De waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze & Aa’s, Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest hebben met elkaar afgesproken dat zij over en weer sollicitanten beschouwen als interne kandidaten. Daarnaast is Noorderzijlvest aangesloten bij het project RUIM BAAN, wat betekent dat kandidaten aangemeld bij RUIM BAAN ook als interne kandidaat worden gezien. Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekendgemaakt. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de samenleving. Daarom worden kandidaten uit speciale doelgroepen uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Almere
Projectmanager

Projectmanager

Almere | 36 uur

De functie

Voor de groep Projectmanagement, gebiedsadvies en projectondersteuning (PGO) zoeken wij een energieke, innovatieve en verbindende Projectmanager die met veel enthousiasme leiding gaat geven aan projecten, veelal van civiele aard. Je hebt de functie van gedelegeerd opdrachtgever. In deze rol weet je de regie te pakken en te houden over het project en de betrokken partijen. Daarnaast vertegenwoordig je de Gemeente in externe besluitvormingsprocessen gericht op voortgang, dan wel in de overdracht van het projectresultaat. Je adviseert de beheermanager/opdrachtgever en derden over onder meer te hanteren werkmethoden en procedures. Daarbij zoek je de verbinding met de uitvoeringscoördinator, de coördinerende projectmanager in het gebied en de coördinatoren van de verschillende groepen. Ook is er een belangrijke rol weggelegd in deze functie om gevraagd en ongevraagd feedback te geven aan de projectteamleden, met als hoofddoel de resultaten te behalen en de gewenste kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

De werkomgeving

Stadsbeheer bestaat uit de afdelingen Stadsreiniging, Vergunning Toezicht en Handhaving, Advies- en Ingenieursbureau (AIB), Gebouwen en Gegevensmanagement en de stafafdeling Bedrijfsvoering. Samen maken zij zich sterk voor een schoon, heel en veilig Almere. Stadsbeheer kenmerkt zich door een meer programmatische en projectmatige wijze van werken, waarbinnen flexibiliteit, omgevingsgerichtheid, persoonlijke resultaatgerichtheid en samenwerken de belangrijkste sleutelwoorden zijn.

De Groep PGO

Binnen het onderdeel projectmanagement vindt de voorbereiding en uitvoering van projecten plaats. De opdrachten voor deze projecten komen van de beheermanager Gebieden en vanuit derden (veelal de dienst Stedelijke Ontwikkeling). Daarnaast vindt op uitvoeringsniveau de aansturing van het dagelijks beheer en onderhoud in de gebieden plaats.

Wie ben je?

Gezien de veranderende fase waarin onze afdeling zich bevindt, zoeken wij een persoonlijkheid met frisse energie, innovatieve ideeën, integriteit en zelfreflectie. Je bent een verbinder met persoonlijk leiderschap en hebt gedegen kennis en ervaring in het functioneel leidinggeven aan een gedifferentieerde groep mensen. Je bent bekend met projectmatig werken en niet onbelangrijk: kennis en ervaring van Civiele techniek is een vereiste. Je functioneert op HBO werk- en denkniveau en je beschikt naast organisatorische kwaliteiten over uitstekende communicatieve vaardigheden en omgevingssensitiviteit. Je weet om te gaan met weerstand en bent besluitvaardig, resultaatgericht en daadkrachtig.

Het aanbod

Het gaat om een fulltime functie van 36 uur per week, 32 uur is bespreekbaar.

Wat we je bieden is een veelzijdige en uitdagende baan met de nodige persoonlijke ontplooiingskansen. En dat in een dynamische organisatie en snelgroeiende, grote gemeente. Je salaris bedraagt – afhankelijk van meegebrachte kwaliteiten, opleiding en ervaring – max. € 4.740,- bruto per maand (schaal 10A – 11), bij een 36-urige werkweek. De Gemeente Almere biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en wij investeren graag in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij interne kandidaten – indien geschikt – voorrang hebben.

De gemeente Almere probeert arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en een personeelsbestand te laten ontstaan dat een betere afspiegeling van de stad is. Daarom start op 1 juni 2017 een pilot met Anoniem Solliciteren voor externe sollicitanten. Dat betekent dat voor een eerste selectie gekeken wordt naar wat iemand kan en niet naar wat iemand is. Dat betekent ook dat in uw brief en cv persoonlijke kenmerken onleesbaar worden gemaakt.

Meer informatie over het proces van werving en selectie (bijvoorbeeld over de voorrangsregels) kun je lezen in de procedure werving en selectie.

Informeren of solliciteren?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Monica van den Ende, telefoon 06-10157815 of (vanaf 18 augustus tot 18 september) Arnaud Meijer, telefoon 06-13652394.

Je sollicitatie op vacaturenummer 2017.129 ontvangen we uiterlijk donderdag 31 augustus via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Zürich en de oplossing voor een overspannen woningmarkt

De reacties op het nieuwe boek van Florida zijn op één punt unaniem: een deel van de negatieve effecten van het succes van steden is dat er niet genoeg centrumstedelijk gebouwd wordt. In The Antlantic en New York Times verschijnen artikelen van economisch geografen van statuur die het bouwen in het weiland beschrijven als urban disagglomeration. Dus de enorme golf aan pleidooien om toch vooral buiten de stad te bouwen kan bij het grofvuil.

Op één punt hebben de apologeten van het bouwen in het weiland wel gelijk: binnenstedelijk bouwen in Nederland is verdomd moeilijk. Niet omdat er geen ruimte zou zijn (wandel eens buiten het centrum van de grote Nederlandse steden en de lage dichtheden en open ruimten werken vervreemdend op de wandelaar). Nee, het zijn de langdurende juridische procedures, de remmende werking van de groene bufferzones, de nimby-houding van stedelingen die het wel gelukt is een plekje in de gewilde stad te bemachtigen, de daaruit voortvloeiende electorale angst, monumenten-anarcho’s, de tuinstad-gelovigen en onwil van ontwikkelaars, die het binnenstedelijk bouwen bemoeilijken.

rom-zurich-limmat

In Zürich lukt het wel. En het lukt ook nog te bouwen voor middeninkomens. De druk op de woningmarkt in Zürich is relatief dezelfde als in Amsterdam. De dunbevolkte stad groeit met ongeveer 5000 inwoners per jaar (400.000 inwoners; 1,5 miljoen in de agglomeratie). Er moet dus ook hier fors binnenstedelijk gebouwd worden. Maar: scheefwonen is verwaarloosbaar, van een overspannen woningmarkt is geen sprake, en middeldure huur wordt in ruime mate aangeboden. Tenslotte: er is doorstroming!! Je gelooft je oren niet. Hoe kan dat?
Dat komt door de Wohnungsbaugenossenschaften. Dat zijn private instellingen die woningen bouwen en verhuren tegen kostprijs. Je kunt je als individu aansluiten bij een Genossenschaft door een aandeel te kopen (niet goedkoop, kan oplopen tot 25.000 euro). De Genossenschaft pacht grond van de gemeente (ook Zürich kent een soort erfpacht), komt met de gemeente overeen ongeveer 10 procent sociaal te bouwen, en realiseert een (of meerdere) complexen met een bewust gemengd aanbod van twee, drie, vier en vijfkamerwoningen. De stad kent rond de 120 Wohnungsbaugenossenschaften.

De Genossenschaft die ik bezocht verhuurde aan een representatieve afspiegeling van de lokale bevolking (ook aan Asylanten!). Menging op leeftijd, opleiding, etniciteit, huishoudentype en kwetsbaarheid. Je hebt recht op een x + 1 woning (waarbij x voor een aantal leden van een huishouden staat). Wordt het huishouden groter of kleiner, dan moet je een woning zoeken die daarbij past. Daar kan de Genossenschaft, die immers een grote woningportefeuille heeft, je bij helpen. De doorstroming in Zürich is mede hierom goed. Is er een tekort aan woningen, dan bouwen de Genossenschaften nieuwe complexen. In overleg met de gemeente. Die, op haar beurt, bouwt voornamelijk voor de sociale woningmarkt (tot ongeveer 25 procent van de woningvoorraad).
De leiding van een Genossenschaft ligt bij de aandeelhouders zelf (one man, one vote). Dat versterkt aantoonbaar duurzaam investeren, aandacht voor de openbare ruimte, (buurt)voorzieningen en nabijheid van het openbaar vervoersnetwerk. Bijgevolg is de woningmarkt in Zürich voor 90 procent een huurmarkt, wat als bijkomend voordeel heeft dat gemakkelijk kan worden doorgeschoven, en de instroom van starters en ex-pats gemakkelijk verloopt. Bovendien: sociale menging.

Het lijkt een werkzaam systeem dat veel verder gaat dan collectief opdrachtgeverschap of een bouwgroep. Waarom doen wij dit dan niet? Het is niet zo één twee drie kopieerbaar. Dit, omdat het begrip Genossenschaft geworteld is in de Zwitserse samenleving die nooit een feodale of andersoortige hiërarchische samenleving is geweest. Het land zelf is een Eidgenossenschaft. Dit komt min of meer neer op de ‘höchste Form der Selbstverpflichtung des Menschen’. Daar zijn we in Nederland nog niet helemaal aan toe.
Wat leren we hier van: centrumstedelijk bouwen kan wel degelijk en een global city is gebaat bij een bijna volledige huurmarkt.

Jos Gadet
Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam

Lees hier meer blogs van Jos Gadet

 

Provincie Overijssel
Projectregisseur grond- en vastgoed

Als projectregisseur grond en vastgoed ben je de spin in het web op het gebied van het grond- en vastgoedbeleid van de provincie. Je werkt in projecten en programma’s aan het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden of het afstoten daarvan. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van het aankoop- en verkoopproces van a tot z, dit alles vanuit de regiegedachte.

Projectregisseur grond- en vastgoed

Zwolle | 36 uur

Wat ga je doen?

Je stelt projectopdrachten en businesscases op en maakt en actualiseert verwervings- en vervreemdingsplannen en voert deze uit. Niet alleen van achter je bureau; je bent in- en extern het eerste aanspreekpunt en hebt intensief contact met externen en grondeigenaren. Je adviseert over grondgerelateerde zaken. Vanuit je ervaring ben je een klankbord voor je collega’s. Daarnaast neem je deel in de taxatiecommissie waarin alle uitgevraagde taxaties beoordeeld worden.

Je legt verantwoording af aan de teamleider Grondzaken. Je rapporteert over de voortgang en uitputting van het budget aan de projectleider van het desbetreffende project of programma.

Wat breng jij mee?

Als projectregisseur grond en vastgoed beschik je over ervaring in en met het landelijk gebied in combinatie met grond en vastgoed. Daarnaast beschik je over een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld HBO Vastgoed en Makelaardij of HBO Van Hall Larenstein Bos- en Natuurbeheer (specialisatie Rentmeesterij), of een hieraan gelijkwaardige opleiding.

Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied, bij voorkeur bij een provincie, gemeente of waterschap. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het grondbeleid-instrumentarium in brede zin. Je bent thuis in taxaties op basis van volledige schadeloosstelling en andere vormen waardebepalingen. Ook ben je bekend met vormen van zelfrealisatie als alternatief voor aankopen.

Je beschikt over uitstekende communicatieve, sociale vaardigheden en hebt een zakelijke instelling. Je bent in staat om doelgericht te handelen en hebt overtuigingskracht.

Jij krijgt voor deze functie – afhankelijk van je ervaring – een salaris van minimaal € 3.245,41 en maximaal € 4.636,33 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 21% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf – binnen grenzen – wanneer en waarvoor je het budget inzet.

De provincie Overijssel staat voor een uitdagende en inspirerende werkomgeving. Wij zijn een moderne werkgever met betrokken, ondernemende en vakkundige medewerkers. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zo veel mogelijk op afgestemd. Je krijgt bij ons veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer waar je ook kunt flexwerken.

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie inclusief motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae verwachten wij vóór 23 augustus 2017. Je kunt hier je sollicitatie indienen.

Voor in je agenda

28 augustus 2017: 1e ronde sollicitatiegesprekken
29 augustus 2017: 2e ronde sollicitatiegesprekken
31 augustus 2017: 3e ronde sollicitatiegesprekken

Procedure

Tijdens de selectie zal je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met Christine van Grunsven, teamleider, op 06-22 44 0750 of Marcel Eektimmerman, senior adviseur, op 06-10 70 4744.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.