Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Oss
Planologisch Juridisch Medewerker

Het ruimtelijke domein is sterk in ontwikkeling. De grote transities op het vlak van energie, klimaat, landbouw en demografie, stellen nieuwe vragen aan de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van Oss. Ook de nieuwe Omgevingswet gaat zorgen voor veranderingen in het ruimtelijk speelveld. Om deze uitdagingen aan te gaan, zoekt de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling een gemotiveerde en betrokken:

Planologisch Juridisch Medewerker
Oss, 28-36 uur per week

Wat ga je doen?
Je wordt breed ingezet voor ruimtelijke projecten op het gebied van stedelijke ontwikkelingsplannen, bedrijvigheid en ruimtelijke relevante milieuaspecten. Je kunt daarbij denken aan:

 • Het beoordelen van principeverzoeken.
 • Het begeleiden, opstellen en voeren van ruimtelijke plannen en procedures.
 • Het afwerken van planschadeverzoeken.
 • De verdediging van ruimtelijke plannen en planschadebesluiten bij de rechter.
 • Het opstellen van overeenkomsten.
 • Het adviseren van bestuur, management en collega’s over de juridische aspecten van het werkveld.


Wat bieden we?
Je komt te werken binnen een team waar veel kennis en ervaring aanwezig is en ruimte voor leren en begeleiding. Verder bieden we een prettige en moderne werkomgeving (flexplekken), veel ruimte voor eigen initiatief en uitdagende projecten.

 • Het betreft een vaste functie. Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit omgezet wordt in een vaste aanstelling.
 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en lef. Onze functies zijn op verschillende niveaus beschreven. Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ten hoogste functieschaal 11 (maximaal € 5.017,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te groeien naar de uitloopschaal.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) en een gunstige ouderschapsverlofregeling.


Wie is onze ideale kandidaat?
Je hebt ervaring met planologischjuridische werkzaamheden. Je vindt het leuk om je inhoudelijk te verdiepen, maar zoekt ook vernieuwing op in het werk. Verder heb je ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving en ben je in staat om je snel eigen te maken wat er in Oss speelt. Je durft verder te kijken dan je eigen vakgebied en hierin de verbindingen te zien en te leggen.

Daarnaast past onderstaande omschrijving bij jou:

 • Je beschikt over hbo-/wowerk– en –denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het ruimtelijk domein.
 • Je bent bekend met de Omgevingswet.


Hoe ziet de afdeling eruit?
Binnen de afdeling (circa 45 medewerkers) werken projectleiders, ontwerpers, juristen en planologen samen aan de ruimtelijke ontwikkeling van Oss. Niet op een eiland, maar samen met de inwoners en bedrijven van Oss, andere afdelingen en buurgemeenten. We werken voor de stad, de kernen en het buitengebied en maken veel van onze ruimtelijke plannen zelf. We stimuleren elkaar in ons werk en zijn niet bang voor het geven en ontvangen van feedback.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjef Witte, jurist of met Mark-Jan Janssen, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 0412. Of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.werkenbijdegemeenteoss.nl.

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Reageer dan uiterlijk 5 januari 2020 t.a.v. Miranda Rovers, P&O-adviseur, via het online sollicitatieformulier onderaan de website.

De gesprekken vinden plaats in de 3e en 4e week van januari.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Provincie Overijssel
Beleidsontwikkelaar (internationaal) spoor verkeer

Beleidsontwikkelaar (internationaal) spoor verkeer

36 uur | Zwolle

Ben jij een gedreven, nieuwsgierige en energieke plannenmaker? Heb je passie voor complexe mobiliteitsopgaven in het stedelijk gebied en landgrens overschrijdende mobiliteit en sta je open voor nieuwe uitdagingen? Bewandel je graag ongebaande paden en is samenwerken met de buitenwereld jouw kracht? Dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een collega die zich bezig gaat houden met grensoverschrijdende mobiliteit. Daarin is aandacht voor alle mogelijke vervoerswijzen, de kansen voor verknoping van die netwerken, de relatie tussen mobiliteit en ruimte en de kansen die nieuwe technieken en data bieden voor een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem. Deze opgaven doen zich voor in een enerverende periode. Nieuwe technieken en nieuwe vervoerswijzen veranderen het mobiliteitslandschap in hoog tempo.

De provincie is in Nederland opdrachtgever voor diverse regionale spoorlijnen zoals Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede en Zwolle-Emmen. Daarnaast is de provincie mede-opdrachtgever voor de treinverbindingen Enschede-Munster, Enschede-Dortmund en Hengelo-Bielefeld. Op vrijwel al deze trajecten worden in provinciale opdracht verbeteringen aan de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid en duurzaamheid gerealiseerd. Als beleidsontwikkelaar ben je nauw betrokken bij deze trajecten als projectmedewerker of opdrachtgever. Daarnaast moeten richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Prorail en NS voortdurend de regionale spoorbelangen worden geborgd met betrekking tot dienstregelingen, routering, vergoedingen voor gebruik spoor, tarifering etc. Ook onderhoudt je de contacten met de Duitse medeopdrachtgevers NWL en LNVG en Duitse regionale spoor vervoerders als het gaat om de gezamenlijke doelen t.a.v. grensoverschrijdend (regionaal) spoorvervoer en de uitwerking daarvan.

Verder ben je binnen de provincie de coördinator voor de verdere uitwerking van de gezamenlijke Werkagenda Mobiliteit die door de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid Holland is opgesteld. Deze taken voer je uit met circa 3-4 collega’s die zelf ook betrokken zijn bij spoorprojecten. Vanwege de samenhang tussen beleid en uitvoering is het beheer van de landsgrensoverschrijdende concessies voor deze spoorlijnen onderdeel van het takenpakket van de beleidsontwikkelaar. Het concessiebeheer zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met concessiebeheerders die samenwerken binnen OV Oost; de samenwerkingsorganisatie van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. We zoeken een collega voor minimaal 36 uur per week.

Wat breng jij mee?

Je bezit aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van ruimtelijke ordening en/of mobiliteitsbeleid. Bij voorkeur kennis en ervaring op het terrein van beleidsontwikkeling spoor. Verder:

 • Een relevante HBO of WO-opleiding (zoals Planologie, Bestuurskunde of Verkeerskunde).
 • Je legt makkelijk verbindingen met in- en externe partijen en bent in staat coalities te smeden (met overheden, bedrijfsleven, onderwijs).
 • Je hebt feeling voor de grensoverschrijdende samenwerking en je kunt je inleven in de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland.
 • Je hebt een goede kennis van de Duitse taal in woord en geschrift.
 • Je bent gedreven om vanuit eigen toegevoegde waarde tot focus, aanpak en resultaat te komen.
 • Mentaliteit van verder brengen en vertalen van abstractie in actie.
 • Je bent een verbinder die vanuit zijn eigen kwaliteiten en talenten meerwaarde levert in projecten en opgaven.
 • Nieuwe dingen op een andere manier aanpakken en daarin voorlopen in daad en gedrag.
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Bijdragen aan rolbesef midden bestuur in een veranderde maatschappij.
 • Je bent doortastend, initiatiefrijk en besluitvaardig.

Wat bieden wij jou?

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.471,56 en maximaal 4.959,40 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie

Je komt terecht in het team RBM: het team Mobiliteit binnen de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid (RB) vertaalt de provinciale lange termijn visie/handelingsperspectieven door in concreet beleid en programmas voor de komende jaren. Het team bestaat uit ruim 25 professionals die vanuit hun eigen expertise in samenspraak met andere provinciale eenheden, gemeenten, bedrijven en burgers vorm geven aan integraal ruimtelijk beleid. Dat betekent samen verkennen welke belangen een rol spelen, welke oplossingen en kansen opgepakt moeten en vervolgens in samenspraak die beleidslijnen vertalen in concrete maatregelen. Dat vergt creativiteit, betrokkenheid, durf en actiegerichtheid. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team.

Reageer voor 5 januari 2020 door te klikken op de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente lelystad
Teamleider Ruimte & Wonen en Vastgoedontwikkeling- en beheer

Ben jij een teamleider die staat voor de mensen van het team? Die beslissingen en risico’s durft te nemen? Spreek jij duidelijke taal en vraag jij daar ook om? Heb jij niet perse gemeentelijke ervaring, maar kom jij juist uit een heel andere hoek? Dan kunnen wij jouw frisse blik goed gebruiken. Ben jij zo’n teamleider? Kijk dan eens goed naar deze vacature.

Teamleider Ruimte & Wonen en Vastgoedontwikkeling- en beheer

Stel je voor:

Je kijkt eens van een afstandje naar Lelystad. Je ziet de ontwikkelingen aan de kust en de luchthaven. De kansen, de uitdagingen. Of het nationaal Park Nieuwland. Het grootste ‘man-made’ nationaal park ter wereld. En heb je ook gezien dat we gestart zijn met de bouw van het Porteum? Een complex van 7 aaneengesloten duurzame en energie neutrale gebouwen. Hier kunnen straks 3600 leerlingen zich voorbereiden op de toekomst zodat ook zij onze stad naar een hoger niveau kunnen tillen: Lelystad Next Level!

Welke kansen bieden deze en andere ontwikkelingen voor Lelystad, wat is jouw visie op de stad en wat hebben wij daarin te doen? En wat kun jij betekenen voor de mensen die het inhoudelijke werk doen? Zie jij helemaal voor je wat je dan zou doen?

Het Fysiek domein

Binnen het Fysiek domein zijn zo’n 250 medewerkers werkzaam, samen met 7 teamleiders verspreid over verschillende clusters wonen, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling en grondzaken, beheer, verkeer, vastgoedontwikkeling en vergunningverlening en handhaving. De teamleider heeft een grote mate van eigen verantwoordelijkheid in het gezamenlijk en onderling vormgeven van de opgaven waar de mensen aan werken.

Wat ga je doen als Teamleider?

Voor het management ben je aanspreekbaar op het goed functioneren van de teams binnen de opgaven en individuele medewerkers. Je coacht en faciliteert de medewerkers, zodat zij met hun kennis, kwaliteiten, ervaring en talenten het werk zo goed mogelijk kunnen doen. Je bent verantwoordelijk en draagt er mede zorg voor dat de doelstellingen en resultaten van het team behaald worden.

Voor team Ruimte & Wonen omvat het beleidsvorming en uitwerking van ruimtelijk (woon)beleid. Het opstellen en begeleiden van strategische visies en programma’s voor de stad zijn onderdeel hiervan.

Voor team Vastgoedontwikkeling en -beheer omvat het voornamelijk de nieuwbouw van multifunctionele accommodaties en scholen en het beheer van het brede scala aan vastgoed dat de gemeente Lelystad in eigendom heeft. Nieuwe ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid, technieken, krappe budgetten en veeleisende gebruikers zorgen voor een dynamisch werkveld waar zelfstandig werkende medewerkers hun weg weten te vinden.

Jouw kracht

Leiderschap zit in je DNA en je schroomt niet om met overtuiging beslissingen te nemen. Je zet mensen in hun kracht en je gunt jouw teams de ruimte en het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Je hebt kennis en affiniteit met de opgaven, producten en diensten van je team. Het is jouw passie, kennis en kunde om samen met ons de kwaliteit van onze producten, diensten en vakmanschap verder te optimaliseren. Je bent een doorzetter en als ware teambuilder heb je ervaring met het ‘neerzetten’ en verder professionaliseren van een team in een sterk veranderende omgeving. Je geeft richting door vooruit te kijken en stimuleert de mensen in het bevorderen van zelfredzaamheid en nemen van verantwoordelijkheid. Je bent energiek, ondernemend, bevordert resultaatgericht werken, stimuleert verbeteringen en zorgt voor een goed en plezierig werkklimaat waardoor de medewerkers trots kunnen zijn op hun werk. Je doet dit op een natuurlijke manier met humor en creativiteit.

Dit vragen we verder van je:

 • WO+ werk- en denkniveau;
 • je kunt goed overzicht houden bij verschillende belangen, visies, wensen en mogelijkheden;
 • je bent omgevingsbewust en hebt een hoge mate van bestuurlijke, politieke en organisatiesensitiviteit;
 • je kunt goed communiceren, netwerken en bent bestand tegen druk;
 • oog voor de mens in de organisatie; een sterke gerichtheid op een verdere ontwikkeling en professionalisering van het team;
 • kennis en affiniteit met de vakgebieden van het team; je weet snel de inhoud te duiden in relatie tot je verantwoordelijkheden als teamleider.
 • je hebt ruime ervaring – zeker 3 jaar – als (functioneel) leidinggevende in het werken met een omvangrijk team van specialisten/professionals vanuit een inspirerende en motiverende houding;

Het mooie van gemeente Lelystad en de functie

Lelystad is in ontwikkeling. Een veranderende samenleving, die andere eisen aan de overheid stelt, vraagt om een andere manier van organiseren. Gemeente Lelystad zit in een transitiefase waarin teams worden gevormd die aan gezamenlijke opgaven in de samenleving werken. Waarbij vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen de uitgangspunten zijn. We werken samen, we zijn betrokken en we zorgen ervoor dat het duidelijk is.

Je komt werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst. Dit zie je ook terug in jouw werk. Sterker nog, jij hebt met jouw team directe invloed op hoe de stad er uit komt te zien Je hebt dus een uitdagende baan, vol afwisseling in een energieke organisatie.

Je krijgt hier de ruimte om jezelf te ontwikkelen met veel eigen verantwoordelijkheid.

We bieden een dienstverband voor gemiddeld 36 uur per week voor de duur van een jaar.

Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal schaal 12 (max. € 5.699,- euro bij een fulltime dienstverband van 36 uur).

Bovenop je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je kiest ervoor om dit flexibel uit te laten betalen, of je koopt er bijvoorbeeld extra verlof van of een fiets. Ook kun je een deel van jouw budget omzetten in een tegemoetkoming voor reiskosten.

En daarnaast zijn onze pluspunten:

 • flexibiliteit werk/privé
 • zeer goede thuiswerkmogelijkheden
 • een ABP-pensioen
 • laptop en smartphone van de zaak
 • informele sfeer
 • een verrassend vitaliteitsbeleid
 • ontwikkelings-en opleidingsmogelijkheden
 • een inspirerende werkplek
 • een station of (betaalde) parkeergelegenheid op 2 minuten

Meer info

Heb jij naar aanleiding van onze vacature nog vragen over deze functie? Neem dan eens contact op met Melinda Ruseler, Concernmanager fysiek domein, via 06-10153164. Zij kan jou de inhoud van de functie toelichten.

Solliciteren op de functie van Teamleider Ruimte & Wonen

Hebben we je enthousiast gemaakt? Dan ontvangen we jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 31 december 2019 via onze sollicitatiepagina

De gesprekken zijn gepland op woensdag 8 en donderdag 9 januari 2020. Een eventueel tweede gesprek is gepland op vrijdag 10 januari 2020.

Een assessment kan een onderdeel van de procedure vormen.

De gemeente Lelystad biedt aan iedereen ruimte. We streven naar het zijn van een diverse en inclusieve organisatie. Een organisatie die talent als basis en die kracht van diversiteit van de medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad.

Let op! mail vanuit de Gemeente Lelystad kan in je spambox terechtkomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Provincie Overijssel
Adviseur Ruimtelijke Economie en Logistiek

Adviseur Ruimtelijke Economie en Logistiek
Zwolle, 36 uur per week

Ben jij de adviseur op het snijvlak van economie, ruimte en logistiek die we zoeken?

Overijssel heeft een stevige economische basis. De sterke mkb-sector, met veel familiebedrijven, draagt daaraan bij. De provincie heeft een strategische ligging tussen Randstad, Noord-Nederland, Ruhrgebied en Noordoost-Europa. Deze ligging willen we ten volle benutten. We blijven onze economische structuur versterken en robuust maken, zodat we beter kunnen inspelen op de snelle veranderingen die op ons af komen.

Op basis van het Koersdocument Goederenvervoer en logistiek investeert de provincie in de werkgelegenheid in de logistieke sector, de positie van Overijssel als logistieke draaischijf op de North Sea Baltic corridor en het verduurzamen van logistieke processen. In samenwerking met ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen worden er concrete resultaten geboekt. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor het platform Ports of Logistics Overijssel (POLO).

De uitdagingen op het gebied van goede bereikbaarheid, krachtige economie en een wendbare arbeidsmarkt nemen toe. Logistieke bedrijven hebben een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie, het inspelen op digitalisering en het verduurzamen van vervoer. Gezien de samenhang van deze maatschappelijke uitdagingen, is Overijssel op zoek naar een stevige adviseur op het snijvlak van economie, ruimte en logistiek. Ben jij iemand die met jouw inbreng in dit complexe speelveld een toegevoegde waarde is en ben je iemand met vernieuwende ideeën, dan zoeken we jou!

Wat ga je doen
In Overijssel investeren we in belangrijke voorwaarden voor een krachtige economie, zoals een goede bereikbaarheid, profilering, innovatie en het benutten van het arbeidspotentieel. Jij zet je in op het creëren en organiseren van goede verbindingen tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Belangrijke partners daarin zijn POLO, de Ports of Deventer, Twente en Zwolle, regionale kennisinstellingen, gemeenten en werkgevers in de regio.

Jij stimuleert vernieuwing in het samenspel tussen ondernemers, onderwijs en overheden. Je bevordert hierbij het delen van kennis en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden. Je kijkt vanuit de rol van de provincie welke instrumenten wij hier het meest effectief voor in kunnen zetten.

Je werkt samen met collega’s van de eenheden Economie en Cultuur en Ruimte en Bereikbaarheid aan nieuw beleid en adviseert over investeringsvoorstellen en ruimtelijke ontwikkelingen zoals het versterken van multimodaal vervoer (weg, water, spoor en lucht). We zoeken een collega voor minimaal 32 uur per week. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor drie jaar.

Wat breng jij mee?
Je bent ondernemend en resultaatgericht. Je kunt goed samenwerken en je neemt daarbij ook graag het initiatief. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Daarnaast:

 • Heb je een hbo-/woopleiding.
 • Ervaring met het versterken van de (regionale) economie in het algemeen en de ruimtelijke en logistieke economie in het bijzonder.
 • Affiniteit met het werken in politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Vaardigheid met het zelfstandig werken in een geautomatiseerde kantooromgeving.
 • Vaardigheid in het schriftelijk adviseren: het schrijven van beleidsnota’s en memo’s.
 • Ervaring en vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk.


Wat bieden wij jou?
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal € 3.471,56 en maximaal € 4.959,40 (schaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie
Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s ben je daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische en culturele beleid. Je werkt nauw samen met de collega’s in de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature
Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team.

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen met hoofd eenheid Alfred Peterson (e-mailadres: a.peterson@overijssel.nl, telefoonnummer: 038-4997501) of via het contactformulier.

Je kunt solliciteren tot en met 2 januari 2020 (maak gebruik van het online sollicitatieformulier).

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Gemeente Velsen
Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

IJmuiden, 32-36 u/wk
In de meest diverse en stoere gemeente van Nederland

Wat ruimtelijke ordening betreft is de gemeente Velsen een heerlijke uitdaging op het vlak van werken, wonen en recreëren. Waar mensen samenwerken aan een zonnige, succesvolle toekomst. Kom langs en ga met ons in gesprek. Wedden dat jij nooit meer weg wilt?!

Functie-informatie
Je gaat concrete beleids- bestemmings- en omgevingsplannen opstellen in begrijpelijke taal, waarbij je soms ook externe bureaus inschakelt. Je Initieert en begeleidt (gebieds)visie trajecten. Met projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, non-profit partijen en ondernemers spar je over hun (ver)bouwplannen of ambities. Daarnaast adviseer je het College en de Raad over ontwikkelingen en voer je procedures.

Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden
Deze functie betreft een 32- tot 36-urige werkweek, afhankelijk van jouw beschikbaarheid en wensen. De inschaling is in schaal 11 (per 1-1-2020 minimaal €3.491 tot maximaal €5.067 bij een fulltime dienstverband).

Je werkt vanuit het gemeentehuis in IJmuiden in een prettige werksfeer, met interessante ontwikkelmogelijkheden, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Waaronder het Individueel Keuze Budget (IKB), dat je bijvoorbeeld kunt inzetten als extra inkomen, om extra verlofuren te kopen of om opleidingskosten betalen.

Het juiste profiel
Kun je alle onderstaande eisen aanvinken? Dan gaan we gráág met je in gesprek:

 • Afgeronde hbo-/woopleiding op gebied van Ruimtelijke Ordening, Planologie, Omgevingsrecht of Rechten (met een duidelijke link naar RO).
 • Minimaal zeven jaar concrete ervaring met ruimtelijke ordening binnen één of meerdere gemeenten, waarbij je je vooral op complexere situaties hebt gericht.
 • Ervaring met participatie, het opstellen van afgewogen adviezen en beleidsplannen, rekening houdend met verschillende belangen.
 • Men ziet jou als een fijne collega, assertief en met een brede interesse.
 • Je volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de komende Omgevingswet op de voet.


Informatie en solliciteren
Stuur ons jouw cv, met een motivatie waarom het je leuk en interessant lijkt om bij ons te komen werken. Dat kan naar velsen@recruitions.nl.

Sollicitatiebutton

Heb je inhoudelijke vragen? Bel tot 9 december a.s. met Sanne Duin, plaatsvervangend Afdelingsmanager Beleid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, op 0255-567 365. En vanaf 9 december met Baukje Kramer, Afdelingsmanager Beleid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, op 0255-567 461.

Heb je vragen over de procedure? Bel dan met Ronald van Driel, Recruiter, op 06-5350 2031.

Een kort, door de afdeling HR afgenomen, e-assessment maakt deel uit van de procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beleidsmedewerker Mobiliteit & Ruimtelijk Domein

36 uur per week

Als beleidsmedewerker Mobiliteit & Ruimtelijke Domein werk jij mee aan de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam! Met jouw kennis en kunde help je onze gemeente verder. Jij geeft advies bij mobiliteitsvraagstukken en denkt mee bij ontwikkelingen in het ruimtelijk domein.

Wat ga je doen?
Je geeft vorm aan het mobiliteitsbeleid van onze gemeente. Je werkt onder meer aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), mobiliteit (o.m. waterbus), verkeersveiligheid en verkeersvragen vanuit de samenleving. Je adviseert vanuit jouw vakkennis over nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en grootschalige projecten.
Wij werken met breed inzetbare beleidsmedewerkers. Dit betekent dat je de kans krijgt om je ook op andere onderwerpen te ontwikkelen. Daarnaast vertegenwoordig jij ook onze gemeente in externe overlegplatforms en je bent betrokken bij lokale- en regionale beleidsontwikkeling.

Kortom, het is een brede functie met veel eigen verantwoordelijkheid waarbij je binnen en buiten onze organisatie samenwerkt!

Wat neem je mee?

 • Minimaal hbowerk– en –denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met het maken van beleid.
 • Relevante werkervaring op het gebied van mobiliteit is een pre.
 • Kennis van wet- en regelgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.


Als persoon ben jij collegiaal en prettig in de omgang. Je bent leergierig en denkt creatief mee. Je bent ook praktisch ingesteld. Als geen ander weet jij de boodschap over te brengen. Bij ons heb je een breed takenpakket. Dat vraagt flexibiliteit en brede inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarnaast heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en ben je doel- en resultaatgericht en initiatiefrijk.

Waar kom je te werken?
Onze gemeente is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. We werken zelforganiserend. Onze kernwaarden zijn: passie, aandacht, verbinden, lef en vertrouwen. Onze gemeente maakt onderdeel uit van de regio Drechtsteden.

Je komt te werken in het team Samenleving. Het team bestaat uit 17 kundige professionals die zich dagelijks inspannen in de complexe praktijk van mens, samenleving, ruimte en regelgeving. Zij werken samen aan beleidsopgaven in zowel het sociaal-maatschappelijk als het ruimtelijk-economisch domein. We zijn een hecht team en werken aan verschillende opdrachten. In ons team vinden we het belangrijk dat je een open houding hebt en makkelijk contact weet te maken met mensen. Elke dag is daardoor anders en daarom is het leuk en divers om voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam te werken.

Wat bieden we jou?
Wij investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zorgen samen met jou ervoor dat jouw talent optimaal benut wordt. Er is alle ruimte om nieuwe uitdagingen op te pakken en zo je profiel te verbreden. Samen met de andere teamleden geef je invulling aan de werkwijze van het team. Daarnaast werk je op veel dossiers samen met de regio Drechtsteden, waardoor je je netwerk vergroot. Wij zorgen er samen voor dat je het beste uit jezelf gaat halen!

Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 3.929,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 9 bij een werkweek van 36 uur). Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 36 uur per week, met de intentie jou een vast contract te bieden bij goed functioneren.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, pensioen, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan voor 12 december 2019 via het online sollicitatieformulier (o.v.v. vacaturenummer: 62662).

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mike Antoni, Medewerker- en teamcoach via het algemene nummer van de gemeente: 14 0184. Meer weten over onze organisatie? Kijk op onze website: www.werkenbijdrechtsteden.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Senior Beleidsadviseur Ruimtelijk Domein

36 uur per week

Ben jij een ondernemende en ervaren senior beleidsadviseur met visie? Wil jij onze gemeente vertegenwoordigen in externe overlegplatforms? Kom bij ons werken en maak het verschil bij lokale en regionale beleidsontwikkeling.

Wat ga je doen?
Als senior adviseur zit jouw uitdaging in de uitwerking van de ambities van Hardinxveld-Giessendam. Je werkt aan complexe vraagstukken zoals de Omgevingswet, de groeiagenda en het meerjareninvesteringsprogramma ruimte & transport (MIRT-waterveiligheid).
Je hebt overzicht, brengt samenhang aan tussen de werkvelden en verbindt de betrokken partijen in het ruimtelijk domein. Je volgt regionale ontwikkelingen op de voet en je vertegenwoordigt onze lokale belangen in de regio. Als een echte netwerker ben jij in staat om netwerken te vormen en te onderhouden. Je bent een stevige adviseur en sparringspartner voor het bestuur, gemeentesecretaris/algemeen directeur, teams en collega’s. Je treedt op als projectleider.

Kortom, een brede en uitdagende functie waarin jij schakelt tussen verschillende niveaus en netwerken.

Wat neem je mee?

 • Minimaal afgeronde hbo-/woopleiding.
 • Ruime aantoonbare beleids– of advieservaring in het ruimtelijke domein.
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving (met name de Omgevingswet) en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 • Politieke sensitiviteit.

Als persoon ben jij collegiaal en prettig in de omgang. Je brengt een goede dosis lef en overtuigingskracht mee. Als geen ander neem jij initiatief en je bent sterk in relativeren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jij jouw eigen visie kan verwoorden. Je werkt graag aan nieuwe ontwikkelingen.

Waar kom je te werken?
Onze gemeente is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. We werken zelforganiserend. Onze kernwaarden zijn: passie, aandacht, verbinden, lef en vertrouwen. Onze gemeente maakt onderdeel uit van de regio Drechtsteden.
Je komt te werken in het team Samenleving. Het team bestaat uit 17 kundige professionals die zich dagelijks inspannen in de complexe praktijk van mens, samenleving, ruimte en regelgeving. Zij werken samen aan beleidsopgaven in zowel het sociaal-maatschappelijk als het ruimtelijk-economisch domein. We zijn een hecht team en werken aan verschillende opdrachten. In ons team vinden we het belangrijk dat je een open houding hebt en makkelijk contact weet te maken met mensen. Elke dag is daardoor anders en daarom is het leuk en divers om voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam te werken.

Wat bieden we jou?
Wij investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zorgen samen met jou ervoor dat jouw talent optimaal benut wordt. Er is alle ruimte om nieuwe uitdagingen op te pakken en zo je profiel te verbreden. Samen met de andere teamleden geef je invulling aan de werkwijze van het team. Daarnaast werk je op veel dossiers samen met de regio Drechtsteden, waardoor je je netwerk vergroot. Wij zorgen er samen voor dat je het beste uit jezelf gaat halen!

Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 4.689,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 10A bij een werkweek van 36 uur). Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 36 uur per week, met de intentie jou een vast contract te bieden bij goed functioneren.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, pensioen, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie-uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan voor 12 december 2019 via het online sollicitatieformulier(o.v.v. vacaturenummer: 62664).

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mike Antoni, Medewerker- en Teamcoach via het algemene nummer van de gemeente: 14 0184. Meer weten over onze organisatie? Kijk op onze website: www.werkenbijdrechtsteden.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Beleidsmedewerker Duurzaamheid
36 uur per week
Vacaturenummer: 62661


De gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft duurzaamheid, energiestrategie en klimaat een centrale plek bij plannen en projecten. En natuurlijk doen we er alles aan om zelf ook steeds duurzamer te worden. Wil jij jouw bijdrage leveren hieraan leveren? Kom dan nu bij ons werken!

Wat ga je doen?
Jij bent de aanjager van de verduurzaming, de energietransitie en helpt bij het uitvoeren van het klimaatakkoord van Hardinxveld-Giessendam. Je ontwikkelt het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid en voert dit uit. Je levert input aan en vertaalt vervolgens de Regionale Energiestrategie (RES) en de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) naar onze lokale situatie. Je adviseert vanuit jouw vakkennis over nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en grootschalige projecten. Samen met de energiecontactfunctionaris stimuleer je kennis en bewustwording bij inwoners en bedrijven over duurzaamheid en milieu. Je vertegenwoordigt onze gemeente in regionale overlegstructuren en in externe overlegplatforms. In een samenspel met anderen bedenk je voor vraagstukken een goede aanpak en vaak voer je deze vervolgens zelf uit.

Kortom, het is een brede functie met veel eigen verantwoordelijkheid waarbij je binnen en buiten onze organisatie samenwerkt!

Wat neem je mee?

 • Minimaal hbowerk– en –denkniveau.
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met duurzaamheid, energietransitie, klimaat, ruimtelijke ordening en complexe vraagstukken.
 • Kennis van de markt en actuele ontwikkelingen en in staat om hierop afgestemde haalbare strategieën te kunnen formuleren.
 • Kennis van wet– en regelgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.


Als persoon ben jij collegiaal en prettig in de omgang. Je denkt strategisch, beleidsmatig en creatief mee, maar je bent ook pragmatisch. Als geen ander weet jij de boodschap over te brengen. Bij ons heb je een breed takenpakket. Om jouw bijdrage te kunnen leveren, is het belangrijk dat je sterk communiceert en over grenzen heen kijkt. Bij de keuzes die gemaakt moeten worden, stel je kritische vragen met in je achterhoofd de koers die onze gemeente wil varen.

Waar kom je te werken?
Onze gemeente is een kleine en platte netwerkorganisatie met korte lijnen en een groot loyaliteitsgevoel. We werken zelforganiserend. Onze kernwaarden zijn: passie, aandacht, verbinden, lef en vertrouwen. Onze gemeente maakt onderdeel uit van de regio Drechtsteden.

Je komt te werken in het team Samenleving. Het team bestaat uit zeventien kundige professionals die zich dagelijks inspannen in de complexe praktijk van mens, samenleving, ruimte en regelgeving. Zij werken samen aan beleidsopgaven in zowel het sociaal-maatschappelijk als het ruimtelijk-economisch domein. We zijn een hecht team en werken aan verschillende opdrachten. In ons team vinden we het belangrijk dat je een open houding hebt en makkelijk contact weet te maken met mensen. Elke dag is daardoor anders en daarom is het leuk en divers om voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam te werken.

Wat bieden we jou?
Wij investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zorgen samen met jou ervoor dat jouw talent optimaal benut wordt. Er is alle ruimte om nieuwe uitdagingen op te pakken en zo je profiel te verbreden. Samen met de andere teamleden geef je invulling aan de werkwijze van het team. Daarnaast werk je op veel dossiers samen met de regio Drechtsteden, waardoor je je netwerk vergroot. Wij zorgen er samen voor dat je het beste uit jezelf gaat halen!

Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 4.362,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 10 bij een werkweek van 36 uur). Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 36 uur per week, met de intentie jou een vast contract te bieden bij goed functioneren.

Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, pensioen, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of meer weten?
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan voor 12 december 2019 via het online sollicitatieformulier (o.v.v. vacaturenummer: 62661). 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mike Antoni, Medewerker- en teamcoach via het algemene nummer van de gemeente: 14 0184. Meer weten over onze organisatie? Kijk op onze website: www.werkenbijdrechtsteden.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De grootste opgave ligt bij de particuliere vooroorlogse woningen
Op zoek naar het ‘gaslek’ van Nederland

Auteur Marcel Bayer in samenwerking met Gert Jan Hagen en Cyril Crutzen (Springco)

Gemeenten werken hard aan de visie en aanpak van de energietransitie, meestal samen met buurgemeenten in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Een complexe opgave, waar veel belangen en partijen een rol bij spelen. Warmte heeft de hoogste prioriteit, vanwege de politieke keuze om vóór 2050 van het aardgas als energiebron af te zijn. ROm heeft vorig jaar al een inventarisatie gemaakt van de opties voor warmte, nu hebben we samen met Springco|Urban Analytics een analyse gemaakt van het gasverbruik op nationaal-, gemeentelijk- en buurtniveau. Opvallend is de constatering dat de grootste opgave ligt bij de particuliere huiseigenaren, met name bij de vooroorlogse woningen en in gemeenten met meer verspreide bebouwing. ROm gaat de gemeenten en regio’s de komende jaren nadrukkelijk volgen in hun strategie en aanpak. Nu de aftrap.

Dit is een sterk ingekorte versie van het hoofdartikel in ROm 12, december 2019. ROm is gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word nu abonnee.


De grootste transitieopgave ligt bij de particuliere huiseigenaren, met name bij de vooroorlogse woningen en in gemeenten met meer verspreide bebouwing.
Beeld Shutterstock

De gemeenten gemeten
Uit de analyse van het gasverbruik per postcode blijkt dat gemeenten met relatief veel oudere villa’s en grote alleenstaande huizenhoog zitten in het gasverbruik. Als ze dan ook nog in de ‘koude’ provincies liggen, met een lagere gemiddelde jaartemperatuur, verklaart dat het hoge gasverbruik in die gemeenten.
Miljonairsgemeenten als Laren, Bloemendaal, Blaricum, Wassenaar, Haren staan bovenaan de lijst met het hoogste gemiddelde gasverbruik. En ook gemeenten met veel buitengebied in de koudere provincies springen eruit, zoals Oldebroek, Renkum, Winterswijk, Staphorst. Ook als we kijken naar het gemiddeld gasverbruik per m2 woonruimte wordt dat beeld bevestigd (tabel 1). Het gemiddeld gasverbruik per vierkante meter voor alle woningen in Nederland is 11.36 m3.

Tabel 1 De gemeenten met het hoogste relatieve gasverbruik

Naam Gemeente Naam Provincie Gemiddeld gasverbruik per huishouden per m2 in m3
Scherpenzeel Gelderland 20.7
Renswoude Utrecht 17.9
Laren Noord-Holland 16.0
Schiermonnikoog Friesland 15.2
Westerwolde Groningen 15.2
Stadskanaal Groningen 14.8
Wijdemeren Noord-Holland 14.7
Wageningen Gelderland 14.7
Ooststellingwerf Friesland 14.6
Hilversum Noord-Holland 14.5
Vlieland Friesland 14.5
Veendam Groningen 14.5
Gooise Meren Noord-Holland 14.1
Bergen (NH.) Noord-Holland 14.1
Voorst Gelderland 14.0
Baarn Utrecht 14.0

Met name huizen uit de periode tussen de twee wereldoorlogen zijn qua gasverbruik het minst efficiënt

We zien veel gemeenten met een hoog relatief gasverbruik in de noordelijke provincies. Ongetwijfeld speelt daarbij mee dat de meeste woningen hier stammen uit bouwperiodes waarin nog weinig aandacht was voor duurzaam bouwen en energieprestatienormen. In de vijftien gemeenten uit de tabel stammen veel woningen uit de periodes tussen 1870 en 1957, en vooral uit de periode 1918-1945. Relatief weinig woningen zijn van na 1970. In de volgende figuur (1 en 2) is het gemiddelde gasverbruik per vierkante meter genomen voor woningen per periode. We kunnen op basis van deze data concluderen dat met name huizen uit de periode tussen de twee wereldoorlogen qua gasverbruik het minst efficiënt zijn. De voor de hand liggende verklaring is dat ze doorgaans slecht zijn geïsoleerd, en dat er nog weinig appartementen in die tijd zijn gerealiseerd waarbij huishoudens qua warmte ‘meeliften’ met de buren.

De grote steden hebben een laag gemiddeld gasverbruik

De grote steden daarentegen hebben een laag gemiddeld gasverbruik. Er staan relatief gezien veel kleinere sociale en particuliere woningen, die sowieso minder gas per huishouden en ook per m2 gebruiken. In appartementencomplexen en rijtjeshuizen met gedeelde muren is het gasverbruik ook nog eens lager. Bovendien ligt de gemiddelde temperatuur in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht hoger dan gemiddeld.
Maar we zien hier ook invloed van de warmtenetten. De gemeenten met een asterisk hebben relatief veel buurten aangesloten op een warmtenet. In Amsterdam ging het om 46.000 woningen in 2017, maar de hoofdstad heeft gemiddeld de kleinste woningen van alle gemeenten, en daardoor gemeten aan het aantal huishoudens de minste vraag naar gas.

De buurten gemeten

We zoomen in op het buurtniveau, om een preciezere analyse te kunnen maken. In tabel 2 staan de buurten met het hoogste gemiddelde gasverbruik. We krijgen de bevestiging dat er veel villawijken in ‘miljonairsgemeenten’ bij zitten. Daar is de gemiddelde oppervlakte per woning natuurlijk ook relatief groot. Een gemiddelde woning in Nederland beslaat 118 m2 De meeste van de buurten uit de tabel hebben woningen die meer dan dubbel zo groot zijn. Een groter huis betekent doorgaans een hoger gasverbruik. Opvallende uitkomsten zijn die voor Zorgvlied in Amsterdam en Lunterse Buurtbos in Ede. Zorgvlied is een kleine buurt met slechts negen huisnummers, maar wel met een gemiddelde WOZ-waarde van 1.726.250 euro. Ook een gegoede buurt dus. Verder zijn alle woningen hier vrijstaand, dus wordt een huis minder verwarmd door de buren. Lunterse Buurtbos is een landelijke buurt in Ede, waar vrijwel ieder huis vrijstaand of een boerderij is. Om te kijken of deze correlatie tussen vrijstaande huizen en gasverbruik klopt, is het handig om gasverbruik tussen woningtypes te vergelijken. Figuur 3 is daar het resultaat van.

Tabel 2 Grootverbruikers per wijk, absoluut

Buurt Gemeente Provincie Gemiddeld gasverbruik per huishouden in m3 Gemiddeld gasverbruik per huishouden per m2 in m3 Gemiddeld oppervlakte huishouden
De Kieviet Wassenaar Zuid-Holland 4913 14.8 338.5
Crailo Huizen Noord-Holland 4854 13.7 364.1
Hoog Doorwerth Renkum Gelderland 4770 7.2 662.9
Drienerveld-U.T. Enschede Overijssel 4623 13.8 346.5
Verspreide huizen Meijendel Wassenaar Zuid-Holland 4590 14.0 328
Zorgvlied Amsterdam Noord-Holland 4470 27.5 162.5
Rijksweg-Noord Laren Noord-Holland 4411 14.2 323.7
Doorwerthsestraat Renkum Gelderland 4389 8.1 558.5
Steenbergen Laren Noord-Holland 4383 16.3 272.2
Rijksdorp met De Pan Wassenaar Zuid-Holland 4341 14.0 320.0
Vierwinden Oss Noord-Brabant 4250 13.0 326.8
Wimmenum Bergen (NH.) Noord-Holland 4201 13.0 326.9
Lunterse Buurtbos Ede Gelderland 4120 21.0 206.2
Westdorp Bergen (NH.) Noord-Holland 4106 15.1 273.8
Flevo Huizen Noord-Holland 4031 12.9 313.1
Buitengebied (Zuid) Oisterwijk Noord-Brabant 3915 12.7 331.1

Een vrijstaande woning gasvrij maken levert evenveel op als twee etagewoningen

Boerderijen verbruiken verreweg het meeste gas, gevolgd door woonboerderijen en vrijstaande woningen. Het is dus logisch dat huishoudens in buurten waar veel van dit soort woningen staan, gemiddeld meer gas verbruiken dan huishoudens in gebieden waarin men vooral in etagewoningen of flats woont. In dit soort buurten is snel winst te halen als ze gasvrij worden gemaakt. Een vrijstaande woning gasvrij maken levert evenveel op als twee etagewoningen.

Prikkelen
De vervolgvraag is wat je met deze wetenschap doet in de transitiestrategie. Waar zet je als gemeente of regio op in? Wat geeft de doorslag? Snelle slagen zijn te maken door samenwerkende gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers door de blokken sociale huurwoningen te verduurzamen. Sommigen noemen het ‘laaghangend fruit’, maar door dat te plukken, zijn er wel 2,5 miljoen huurwoningen verduurzaamd. Dat zou een verstandige strategie kunnen zijn voor de doelen van het Klimaatakkoord in 2030, waarin de corporaties als ‘motor’ van de verduurzaming worden genoemd. De door het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd miljard euro ‘korting’ op de verhuurdersheffing voor corporaties moeten we in die context zien.
Toch blijkt dat de grootste opgave is om die andere 5 miljoen woningen van duurzame warmte te voorzien. Dat is een uitdaging voor alle gemeenten, groot en klein, stedelijk en landelijk. Maar terwijl de meeste media-aandacht en politieke aandacht zich vooralsnog richt op de grotere steden, vragen wij aandacht voor de gemeenten met meer verspreide bewoning: de kleinere steden en de dorpen in het landelijk gebied.

Verleiden
Inzet genoeg bij de meeste gemeenten, constateren de adviseurs die ze bijstaan bij het ontwikkelen van de transitiestrategie. Maar om samen met de regiogemeenten en de belangrijkste stakeholders tot een gemeenschappelijke visie en aanpak te komen, dat heeft tijd nodig. Onderling begrip en vertrouwen bij de partijen die de investeringsbeslissingen moeten gaan nemen, is daarbij een basisvoorwaarde, meent Marie-Thérèse Tetteroo, adviseur bij Over Morgen. ‘De overstap naar aardgasvrij kan niet worden afgedwongen. Daar hebben gemeenten op dit moment nog geen doorzettingsmacht voor. Woningcorporaties kun je aansporen met prestatieafspraken en korting op de verhuurdersheffing. Particuliere woningeigenaren kun je alleen aanzetten tot handelen door ze te verleiden. Dat gaat het makkelijkst als je ze wat te bieden hebt. Ook hier wordt in Den Haag nog over nagedacht, bijvoorbeeld met gebouwgebonden financiering.’

‘Verleiding is het makkelijkst wanneer er financieel wat te bieden is’

Gemeenten kunnen wel proberen in aanmerking te komen voor financiering vanuit het programma aardgasvrije wijken, merkt Tetteroo op. In de vorige ronde zijn 27 wijken geselecteerd, maar vielen er vele buiten de boot. Animo vanuit de gemeenten was er dus wel. De nieuwe ronde is nu geopend tot 1 april.

Gemeenten zijn afhankelijk van andere stakeholders als de vastgoedeigenaren en de warmte-aanbieders om stappen te zetten. Met elkaar doen deze stakeholders het nog niet slim en daarmee voortvarend genoeg, oordeelt Wouter van de Wildenberg, partner van Fakton Energy. ‘Het ontbreekt aan transparantie, daarmee aan vertrouwen en aan vruchtbare samenwerkingen die nodig zijn om tot de benodigde snelheid te komen. Als hier geen verbetering in komt, gaan we 2030 niet halen.’

No-regret

Dat in de meeste gemeenten de afspraken met woningcorporaties prioriteit krijgen, noemt Van den Wildenberg logisch. ‘Je kunt snel schaal maken met veel woningen tegelijk, omdat je maar met enkele vastgoedeigenaren hoeft af te stemmen. Daarbij is de woningdichtheid op deze plekken vaak hoog, waardoor de aansluitkosten per woning relatief laag zijn.

Sociaal gezien beginnen we wel met de kleinste portemonnees van Nederland. Een belangrijk aandachtspunt zijn de tarieven die worden gerekend. Er zijn genoeg voorbeelden van plekken waar duurzame warmte substantieel meer kost dan verwarming met gas van een vergelijkbare woning. Naar verwachting brengt de aangepast Warmtewet per 1 januari volgend jaar met een nieuwe tariefstructuur daar verbetering in.’ Een manier om nu al te sturen op de betaalbaarheid voor de bewoner is met een transparante vergelijking in integrale woonlasten voor bewoners tussen de woning verwarmd met gas en met warmte, aldus Van den Wildenberg.

Voor de jaren 30-wijken met villa’s, tweekappers en ruime rijtjeswoningen ligt de oplossing nog niet voor de hand zoals dat voor de woningen op warmtenetten wel evident is vanuit het oogpunt van laagste maatschappelijke kosten, ziet ook Van den Wildenberg. ‘De kosten voor het aanleggen van een warmtenet in die wijken zijn per woning hoog gezien de lage dichtheid. Voor dat type wijken zijn met de kennis van nu twee typen oplossingen interessant: een hoge temperatuur warmtepomp of groen gas uit waterstof of biogas. De laatste is nog niet zo ver in de ontwikkeling; de hoge temperatuur warmtepomp wel, maar die vraagt hoge investeringen én een hoog elektriciteitsverbruik dat je met zonnepanelen maar beperkt vermindert. Voor deze wijken lijkt het afwachten van de beste techniek het meest verstandig’, aldus Van den Wildenberg.