Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Albasserdam
Strategisch Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling met rol als teamleider

Een enthousiaste en energievolle Strategisch adviseur gezocht om in het team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) de rol van teamleider te vervullen en om mee te werken aan nieuwe inzichten en creatieve oplossingen in Alblasserdam en de regio.

Wat ga je doen?

Als Strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling met rol als teamleider verzorg je – in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)- de strategische, tactische en dagelijkse  aansturing van het team en weet je op een verbindende wijze om te gaan met de dynamiek van het ruimtelijk domein.
Je bent breed inzetbaar op het gebied van planologie en ruimtelijke ontwikkeling. Als strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor complexe regie- en gebiedsontwikkeling en lever je een bijdrage aan visieontwikkeling en lange termijnplanning. Je treedt op in de rol van project- en procesmanager. Je bent daarin een professionele opdrachtnemer.

Momenteel zijn diverse gebiedsontwikkelingen in Alblasserdam actueel. Als strategisch adviseur ben je (mede)verantwoordelijk voor actuele ruimtelijke beleidskaders, leg  je verbanden en adviseer je het bestuur op het terrein van Ruimtelijke Ontwikkeling, zowel op lokaal als regionaal niveau . Je bent actief betrokken bij belangrijke ruimtelijke gebiedsontwikkelingen zoals Gebiedsvisie Kinderdijk en Havengebied. Verder krijg je het beleidsterrein bereikbaarheid in je portefeuille.

Vanuit je rol als teamleider investeer je -samen met het afdelingshoofd RMO- in de ontwikkeling van de medewerkers en in de teamontwikkeling. Je houdt het overzicht over de financiële en beleidsmatige bijdragen van het team RO aan o.a. begroting, jaarrekening en bestuurlijke advisering.

Je bent het bestuurlijke aanspreekpunt voor het ruimtelijk domein. Daarnaast denk en doe je mee met de strategie/doorontwikkeling ruimtelijk domein. Binnen het ruimtelijk domein houd je het totaaloverzicht over de bestuurlijke lokale en regionale advisering en leg je actief inhoudelijke verbindingen in het netwerk en naar andere domeinen. Tenslotte bestudeer je nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelgeving, de bestaande jurisprudentie en interpreteert wet- en regelgeving om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in het beleidsveld.

Gezien de omvang van de organisatie en het belang (voor jou en ons) om medewerkers breed in te zetten, verricht je ook overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.
 

Wat neem je mee?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau op basis van een afgeronde opleiding;
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met politiek bestuurlijke processen en strategische beleidsprocessen binnen het ruimtelijk domein. Daarnaast heb je ervaring met teamontwikkeling en leiderschap;
 • Ervaring op het vlak van projectmatig werken is een pré;
 • Jouw mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.

Je hebt een integrale blik en kunnen werken in wisselende teamverbanden zijn voor jou werkzaamheden essentieel. Je bent ondernemend, gericht op innovatie en houdt van netwerken. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend, jouw uitdaging is om op verschillende borden te schaken, zowel lokaal als regionaal.

Partijen onderling met elkaar inhoudelijk verbinden en enthousiasmeren gaat je makkelijk af. Je bent in staat om kansen te vertalen naar de bestuurlijke omgeving en/of de gemeentelijke praktijk. Je weet van aanpakken en hebt hierbij een oplossings- en resultaatgerichte instelling.

Tevens ben je flexibel ten aanzien van je werktijden en past deze aan op de behoefte van bijvoorbeeld de tijdstippen van de (raads)vergaderingen.

Waar kom je te werken?

Organisatie
Alblasserdam heeft ruim 20.000 inwoners. Het is een bedrijvig en karaktervol dijkdorp met een krachtig arbeidsethos. Er is een sterke sociale gemeenschapszin met een levensbeschouwelijke diversiteit. Alblasserdam is onderdeel van het strategisch belangrijke Drechtstedengebied en ligt in het poldergebied Alblasserwaard. De gemeente Alblasserdam werkt nauw samen met haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. ‘Samen Maken we Alblasserdam’ is het motto van de opgestelde Samenlevingsagenda.

De ambtelijke organisatie van Alblasserdam bestaat uit ruim 80 vaste en een aantal externe medewerkers. Wij zijn de afgelopen jaren met betrekking tot organisatieontwikkeling een nieuwe fase ingegaan. Het werken in verschillende teams, het benutten van talent en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Wij zijn een bewegende organisatie die te werk gaat vanuit de waarden: verbindend, betrokken, verantwoordelijk, gedreven en lef. Daarbij ontwikkelt Alblasserdam zich naar een wendbare organisatie, die flexibel inspeelt op de veranderende vraag en nieuwe behoeftes vanuit de maatschappij. Onderdeel van deze ontwikkeling is dat wij meer in (opgave)teams gaan samenwerken en op termijn de afdelingsstructuur gaan loslaten.

Wie zijn wij?
Je komt te werken binnen de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling. Binnen de afdeling kom je terecht in het team Ruimtelijke Ontwikkeling dat bestaat uit circa 15 ervaren medewerkers. Er wordt gewerkt in verbinding met andere teams, de regio Drechtsteden, de regio Zuid-Holland Zuid en andere externe partijen.

We werken op diverse locaties in de samenleving. Thuis werken kan ook. In al deze mogelijkheden word je goed gefaciliteerd met een laptop en mobiele telefoon. We hebben ten minste één uitvalsbasis waar we samenkomen, want contact houden met collega’s en elkaar blijven ontmoeten vinden we belangrijk.
 

Wat bieden we jou?

We bieden je een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor 36 uur per week. De salarisindicatie bedraagt maximaal € 5.756,-bruto per maand (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek en is afhankelijk van ervaring en opleiding. Voor de rol van teamleider ontvang je maximaal een toelage van 5% van je bruto maandsalaris.

Wij zijn een moderne werkgever die volop aandacht heeft voor en ruimte geeft aan persoonlijke ontwikkeling. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten.
Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie-uren van te kopen.
 

Solliciteren of meer weten?

Je kunt alleen online solliciteren. Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Saskia van Eck via 078-7706051.

Gemeente Venlo
Programmamanager Leefbaar Venlo

Ben jij de resultaatgerichte en daadkrachtige programmamanager en voeg jij met je heldere visie, persoonlijkheid en ervaring waarde toe aan het programma-managementteam? Beschik jij daarnaast over werkervaring met het inhoudelijk aansturen van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context?
Is dit jou op het lijf geschreven en lever jij graag een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een:
Programmamanager Leefbaar Venlo
Fulltime

Gemeente Venlo
Gemeente Venlo, met ruim 100.000 inwoners, staat op een kruispunt in haar geschiedenis en is volop in transitie. We willen ons positief onderscheiden van andere steden en regio’s. Daarin ligt een sterke nadruk op verjonging, vernieuwing en een transformatie naar een economisch sterke en sociale centrumstad in en voor Noord-Limburg. Doel is de inspanningen van de organisatie te richten en goed met elkaar en ook met de buitenwereld, te verbinden.

De programma’s
Venlo werkt met programmasturing. We versterken de inhoudelijke sturing vanuit de volgende robuuste programma’s:

 • Gezond en actief Venlo
 • Leefbaar Venlo
 • Grenzeloos Venlo
 • Welvarend Venlo
 • Centrumstad Venlo
 • Circulaire en duurzame hoofdstad


De programma’s zijn ‘integrale’ programma’s. Ze sluiten aan op de hoofdopgaven uit de strategische visie Venlo 2030. De programma’s zijn 100% dekkend voor alle middelen en activiteiten.

Jouw plek in de organisatie
Je bent lid van het programma-managementteam onder leiding van de directeur strategie & beleid. Je werkt nauw samen met je collega programmamanagers gericht op een integrale sturing. Je bent opdrachtnemer van de algemeen directeur en (gemandateerd) opdrachtgever van de teamleiders voor het programma Leefbaar Venlo. De programmamanager en teamleiders formuleren gezamenlijk de opdrachten gericht op de realisatie van de inhoudelijke opgaven. Als programmamanager ben je dé vertegenwoordiger van het programma naar het college. Daarnaast ben je ook, de exponent (het gezicht) van het programma naar de samenleving.

De opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van het programma Leefbaar Venlo en samen met de andere programmamanagers voor het geheel van de programma’s.

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een grote variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht. Deze raken veelal direct de leefwereld van de inwoners. Centrale thema’s zijn: dienstbaar, schoon, heel en veilig. Het betreft een veelheid aan begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar voor de mensen in Venlo als één groot geheel voelen. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de corporaties, de Veiligheidsregio en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste streven voor dit programma is een betrouwbare overheid zijn die bereikbaar, zichtbaar, transparant en slagvaardig is. Het programma is gestructureerd aan de hand van vijf programmalijnen:

 • Wonen
 • Omgeving
 • Bereikbaarheid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening


Kerntaken van de programmamanager

 • Het (in mandaat) vervullen van de rol van opdrachtgever voor het programma.
 • In interactie met de omgeving continu verbinding leggen met de doelstellingen van het programma, de mogelijkheden van de organisatie en het toetsen van de actuele omstandigheden in relatie tot de effecten op het programma.
 • Het actief monitoren van de voortgang van de levering van producten binnen het programma.
 • Het vertegenwoordigen van het programma (ambtelijk en extern).
 • Het realiseren van publiek ondernemerschap in externe netwerken in relatie tot de programmadoelstellingen.
 • Het actief afstemmen met (leden van) het college over ontwikkelingen (rondom het programma).
 • Het vanuit het programma bijdragen aan de kadernota, programmabegroting, programmarapportages en programmarekening.
 • Het periodiek (laten) meten van effectindicatoren en resultaten.
 • Het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van het programma.


Kwaliteiten van de programmamanager

 • Vermogen om vroegtijdig ontwikkelingen te onderkennen, te duiden en te vertalen naar de lokale dan wel regionale situatie en hierop passend te anticiperen.
 • Persoonlijk leiderschap om, los van hiërarchie, mensen (intern en extern) aan je te verbinden en te committeren aan programmadoelstellingen.
 • Bestuurlijke sensitiviteit; tijdig bestuurlijke afbreukrisico’s onderkennen en hierop anticiperen met de juiste interventies.
 • Stevige gesprekspartner voor het bestuur vanuit autonome verantwoordelijkheid.
 • Transparant in denken, doen en in de communicatie.
 • Creativiteit, kunnen loslaten van bestaande denkkaders waardoor nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan.
 • Maatschappelijk ondernemerschap in de realisatie van het programma.


Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch werk– en denkniveau.
 • Beschikt over meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context waarin de mens centraal staat.
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk in het domein, waarbinnen de kern van het programma wordt gerealiseerd. Benut op het juiste moment het netwerk om programmadoelstellingen te bereiken, waarbij het besef aanwezig is om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden.


Essentiële competenties

 • Omgevingsbewustzijn: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Netwerken: Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.
 • Verantwoordelijkheid: Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega`s en de organisatie.
 • Onderhandelen: Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
 • Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.


Daarnaast zijn de volgende competenties ook van belang voor het invullen van de rol: Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht en Visie.

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 7.524,- (bruto schaal 15) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.

Solliciteren
Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via het online sollicitatieformulier onder vermelding van D-20-01. Reageren kan tot en met 8 maart 2020. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 11. Sollicitanten dienen hier rekening mee te houden.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen
Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met René van Loon (Directeur) 06-51235945 of Simone van den Eertwegh (HR-adviseur) 06-54759306.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Provincie Utrecht
Adviseur Ruimtelijk Ontwerp

Voor het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO), team Strategische Ruimtelijke ontwikkelingen en coördinatie Omgevingsbeleid (SRO) is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Adviseur Ruimtelijk Ontwerp
Utrecht, 32-40 uur per week

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een klein concernmanagementteam, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Dit domein staat voor de kwaliteit van de Utrechtse leefomgeving en een vitaal stedelijk gebied. Er bestaat een sterke samenwerking met het domein Landelijke Leefomgeving. Binnen deze twee domeinen functioneren enkele teams aan de werkvelden ruimtelijke ontwikkeling, economie, bodem, water, milieu, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en landbouw. En deze teams voeden gezamenlijk de samenwerking in concernopgaven die veelal programmatisch zijn georganiseerd, zoals Binnenstedelijke ontwikkeling, Energietransitie, Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Team Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling en coördinatie Omgevingsbeleid (SRO)
Dit team ontwikkelt het provinciaal ruimtelijk beleid, en verbreedt deze taak naar een coördinatie van het totale provinciale omgevingsbeleid. Strategische kennis en inzicht worden veel ingezet bij andere werkvelden en bij verschillende concernopgaven.

Het rendement van dit brede beleidsveld is de ‘ruimtelijke kwaliteit’ (straks: omgevingskwaliteit) van deze fantastische provincie Utrecht. Gekoppeld aan de inbreng van de onafhankelijke Provinciale Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en aan de impulsen vanuit het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL). Vanwege een sterke behoefte vanuit vooral diverse concernopgaven, is 2 jaar geleden gestart met opbouw van een unit ‘ruimtelijk ontwerp’. Dit geeft veel inspiratie, stimuleert een productieve procesgang die leidt tot goede locatie- en inrichtingskeuzes, en maakt onze keuzes inzichtelijk voor belanghebbenden en voor onze externe partners.

Wat ga je doen
Je gaat op strategische wijze samenwerken met de ervaren landschapsarchitect die deze unit Ruimtelijk Ontwerp al een eerste vorm heeft gegeven. Daarbij werken momenteel ook een vakgerichte trainee, een ervaren stagiair en een landschapsadviseur. En nu zoeken we een stevige ontwerper die meer stedenbouwkundig is georiënteerd. Gezamenlijk zetten jullie je in bij beleidsontwikkeling en zeker ook bij verschillende concernopgaven, altijd werkveld-overstijgend in multidisciplinaire teams. Als ontwerper ben je zelf een drijvende kracht, vanuit vakmanschap. Je neemt anderen mee in jouw vernieuwende manier van werken, door inzichten te geven én te (ver)leiden.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je zet ‘ruimtelijk ontwerp’ in t.b.v. beleidsontwikkeling en bij diverse concernopgaven.
 • Daarbij richt je je primair op de ruimtelijke/omgevingskwaliteit van die ontwikkelingen.
 • Accent ligt op stedenbouwkundig ontwerp op het raakvlak van wonen, werken, bereikbaarheid.
 • Ontwerpend onderzoek zet je in gericht op inspiratie, werkprocessen, inzichten en keuzes.
 • Je voedt het bestaande netwerk van ruimtelijk ontwerpers, juist ook extern.
 • De samenwerking tussen geo-informatie en ontwerp wordt door jou gestimuleerd.


Wat bieden wij
Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 5.652,35 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, boven op je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV-regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren.

Wat verwachten wij

 • Academisch werk– en denkniveau (bij voorkeur TUD, Academie voor Bouwkunst, WUR).
 • Minimaal zeven jaar ervaring met stedenbouwkundige ontwerpopgaven.
 • Een goed adviserend vermogen, inspirerend en verbindend richting bestuur en externe partners.
 • Kennis van lokale/regionale/nationale opgaven, goed kunnen schakelen tussen die schaalniveaus.
 • Vermogen om abstracte visievorming te combineren met een praktische vertaling daarvan.


Functiewensen

 • Ervaring met projectmatig werken, in een energieke participatieve samenleving.
 • Multidisciplinaire instelling en sterk analytisch vermogen.
 • Gericht op het bereiken van samenwerkingsvoordelen, teamplayer, empatisch.
 • Goede verbale en beeldende presentatie.
 • Mede door goede gebiedskennis snel inzetbaar.
 • Een goed ontwikkeld eigen netwerk van ontwerpers.


Geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer direct via het online sollicitatieformulier.

Vragen over de vacature?
Inhoudelijke informatie over deze functie: Chris Rademaker – Teamleider: via telefoonnummer 06 - 21 12 46 07 of via e-mailadres: Chris.Rademaker@Provincie-Utrecht.nl.

Vragen over de procedure?
Informatie over de sollicitatieprocedure: Sana Nour Eddin – Adviseur Werving & Selectie en Mobiliteit: via telefoonnummer 06 - 25 77 89 81 of via e-mailadres: matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Schagen
Senior juridisch beleidsmedewerker RO

Wie zijn wij?

Een gezellige stadskern, schilderachtige dorpjes, groene polders, bloeiende bollenvelden en zo’n 18 kilometer duurzaam strand. Dat is gemeente Schagen!

Bij ons kom je zonder file op je werk, kun je tijd- en plaatsonafhankelijk werken met je zelf gekozen laptop en telefoon én heb je altijd onze missie voor ogen:

“Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners“

Ons gemeentehuis is ingericht als ontmoetingsplek voor circa 400 medewerkers en 47.000 inwoners. Wij richten ons op hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En we zoeken altijd naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Dat doen we door proces- en projectgestuurd te werken, (persoonlijk) leiderschap te tonen en door continue te streven naar verbeteringen. We kunnen jouw hulp daar goed bij gebruiken. Zin om mee te doen?

Onze organisatievisie vind je op schagen.nl/organisatievisie

                                    Voor de afdeling Ruimtelijk zoeken wij een:

senior juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening Pallas reactor /Omgevingswet

                                                 (32-36 uur per week)

Wie ben jij?

Jij bent een senior jurist ruimtelijke ordening die stevig in zijn schoenen staat. Jouw hart gaat sneller slaan van het werken aan omvangrijke projecten die een grote impact hebben op hun omgeving, of dat nu lokaal, landelijk of wereldwijd is.

Of het nu gaat om het begeleiden van de planologische procedures voor bijvoorbeeld de nieuwe Pallas reactor of het opstellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan met een complex veld van stakeholders: jij weet vanuit jouw juridische kennis en ervaring goed hoe je je moet bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving om het juiste resultaat te bereiken. En als daarbij bezwaren en beroepen behandelt, dan draai je je hand daar niet voor om.

De huidige wet- en regelgeving en de nieuwe Omgevingswet kennen voor jou geen geheimen. Werken vanuit de geest van de Omgevingswet is jouw tweede natuur. Je bent iemand die altijd verbeterkansen ziet voor zichzelf en voor anderen. Onze organisatievisie en kernwaarden passen jou als een jas: je ziet voor je hoe jij vanuit jouw rol kunt helpen deze visie waar te maken en de kernwaarden te versterken.

Jij krijgt energie als je jouw juridische kennis en ervaring kunt inzetten in een complexe omgeving. Je bent in staat anderen op inhoud te coachen en verder te brengen. Je hebt minimaal 5 tot 7 jaar recente ervaring in de juridische ruimtelijke ordening bij de decentrale overheid, bij voorkeur bij een gemeente. Je werkt en denkt op WO-niveau.

Wat ga je in deze functie doen?

Als senior juridisch beleidsmedewerker RO werk je mee aan de belangrijkste internationale projecten van Nederland op de Energy & Health Campus binnen gemeente Schagen. Vanaf dit terrein krijgen wereldwijd 30.000 patiënten per dag nucleaire medicijnen die helpen bij het opsporen en bestrijden van ziektes zoals kanker. De nieuwe Pallas reactor die hier gebouwd wordt, zorgt in de toekomst voor deze medicijnen die van levensbelang zijn voor zoveel mensen (zie ook https://30000perdag.nl/). Jij bent de projectjurist die er voor zorgt  dat de Pallas reactor er planologisch komt. Je houdt je bezig met het begeleiden van procedures die daarbij komen kijken. Voor de Energy & Health Campus zal een bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden opgesteld (omgevingsplan). Het is de bedoeling dat dit plan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet ter visie wordt gelegd. Ook aan dit project ga jij meewerken.

Je maakt onderdeel uit van het team RO-procedures met ongeveer 10 collega’s, die met elkaar de ambities van ons bestuur op een hoogwaardig kwalitatief niveau uitvoert. Je werkt daarbij in de geest van de omgevingswet. Ook draai je mee in pilots – of ga je die zelf draaien – die ons helpen ons optimaal voor te bereiden op de wet. Je levert daarmee een bijdrage aan onze positie als één van de koplopers in Noord-Holland bij de invoering van de omgevingswet.

Wat bieden wij?

Een uitdagende en afwisselende functie in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Omdat jouw werkgeluk voor Schagen belangrijk is, hebben we aandacht voor jouw werkvermogen en investeren we graag in jouw ontwikkeling. Onder andere door vijf trainingen die alle medewerkers krijgen en die je helpen je vaardigheden te ontwikkelingen waardoor je je persoonlijk leiderschap kunt vergroten, effectiever en prettiger kunt samenwerken en die je helpen je werkvermogen en werkgeluk te vergroten. Benieuwd hoe collega’s dat ervaren? Bekijk dan ons filmpje hierover.

Wat betreft salaris bieden wij indicatief schaal 11 (max € 5.067,- op basis van 36 uur). Afhankelijk van opleiding en ervaring is een extra toelage bespreekbaar.  Dit is exclusief 17,05% Individueel Keuzebudget waarmee je meer keuzevrijheid hebt over je geld. Je krijgt budget voor de aanschaf van een laptop en mobiel. Als organisatie werken we tijd- en plaatsonafhankelijk; thuiswerken is – uiteraard in afstemming met je collega’s – dus prima mogelijk.

Meer weten?
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jacqueline van Rijn, teamleider VTH. Je kunt haar bellen of appen via 06 43 84 61 28. Voor vragen of meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Helga Provily, HR adviseur werving en selectie. Je kunt haar bereiken via 06 22 46 46 23.

Een online assessment en het inwinnen van referenties maken deel uit van de tweede ronde van de selectieprocedure. En natuurlijk kijken we op social media wie je bent 😉

Interesse?

Klik dan hier en stuur jouw sollicitatie uiterlijk 20 maart. Hebben we een match? Dan nemen we direct contact met je op voor een eerste kennismaking.

Provincie Noord-Holland
Planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling

Planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling
Haarlem, 32-36 uur per week
Vacaturenummer: BEL-RO-3210-4

De organisatie:
Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders. Dit doen we op een innovatieve manier. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Achtergrond:
Bij ruimtelijke ordening gaat het om de inrichting van de ruimte om ons heen. Hoe maken we de juiste keuze voor de vierkante meters die we hebben? Waar komen nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en werklocaties? Waar is er ruimte voor initiatieven voor duurzame energie? Welke natuurgebieden en kwetsbare landschappen moeten beschermd worden? Van oudsher heeft de provincie Noord-Holland een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Die rol is altijd in beweging, door wijzigingen in de wetgeving en een veranderende werkwijze. Wij zoeken hiervoor een enthousiaste planadviseur die initiatiefrijk is, en goed kan samenwerken. Kom jij ons team versterken?

Aantal uur:
Minimaal 32 en maximaal 36.

Functie-inhoud:
Met de aanstaande invoering van de Omgevingswet treden provincie en gemeenten elkaar meer vanuit vertrouwen en met oog voor elkaars belangen tegemoet. Bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat de provincie en gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar om tafel zitten om de provinciale belangen bij een bestemmingsplan of omgevingsplan te waarborgen. Wij zijn op zoek naar een planoloog ruimtelijke ordening die hieraan met gedegen juridisch-planologische expertise invulling kan geven.

Als planadviseur informeer en adviseer je het college van Gedeputeerde Staten over ruimtelijke plannen van de gemeenten. Je werkt daarvoor samen in een groep van planadviseurs voor Noord-Holland Noord of Noord-Holland Zuid. Je brengt jouw kennis van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en de provinciale Omgevingsverordening in het adviesproces mee. Je bekijkt of de gemaakte afspraken in de uitwerking een plek hebben gekregen. Om dit doel te bereiken werk je intensief samen met de verschillende beleidssectoren.

Je hebt een breed scala aan plannen onder je hoede, denk bijvoorbeeld aan plannen voor woningbouw. Je bent in alle stadia van het bestemmings- of omgevingsplanproces betrokken bij ruimtelijke plannen van gemeenten. Je voert de correspondentie en overlegt hierover met gemeenten en initiatiefnemers. Je kan daarnaast ook breder ingezet worden bij opgaven en projecten binnen de provinciale organisatie.

Je werkt samen met andere planadviseurs en beleidsadviseurs binnen het RO-team. Hoe zijn de taken verdeeld? Voor de ontwikkelfase van plannen en ruimtelijke visies staat de RO-adviseur gemeenten aan de lat. Jij hebt in de ontwikkelfase een begeleidende rol en je denkt mee vanuit jouw expertise over wetten en regels. Je helpt vervolgens bij het vastleggen van informatie en de uitwerking van de bestemmingsplannen.

Bij de groep van planadviseurs is bovendien de juridisch-planologische kennis geborgd. Daarom voer je overleg met de sector juridische zaken over eventueel te volgen juridische procedures. Ook ben je op de hoogte van actuele jurisprudentie. Vanuit jouw rol informeer je collega’s over relevante juridisch-planologische ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Je werkt samen met provinciale collega’s mee aan de omvangrijke veranderingen in het ruimtelijke domein in het licht van de invoering van de Omgevingswet.

Takenpakket

 • Integraal adviseren van de Gedeputeerde Staten over o.a. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (voorontwerp, ontwerp, definitief) op basis van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (later omgevingsverordening).
 • Behandeling van Wob-verzoeken, beantwoording van Statenvragen.
 • Het inzetten van ruimtelijke instrumenten/rechtsmiddelen zoals zienswijzen, reactieve aanwijzingen, bezwaar en beroep.
 • Aanmaken en onderhouden van overzichtelijke dossiers per plan (o.a. logboek, correspondentie, plannen, adviezen etc.) in het digitale archief (verseon).
 • Bijhouden jurisprudentie en juridisch-planologische ontwikkelingen in beleid, wet- en regelgeving en waar nodig inzet van expertise in opgaven/projecten.


Functie-eisen:

 • Afgeronde hbo-opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening/juridisch-planologische kennis is een pre.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de ruimtelijke ordening, bij voorkeur bij een provincie of gemeente.
 • Je kan snel schakelen tussen verschillende dossiers. Je bent stressbestendig. Je hebt een no-nonsense mentaliteit en je bent gericht op oplossingen en samenwerking.
 • Ervaring met toezichthoudende processen.
 • Je hebt de volgende competenties: resultaatgericht, initiatiefrijk, communicatief, omgevingsbewust en klantgericht.


Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.969,- en maximaal € 4.242,- per maand.

 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris dat je kunt inruilen voor onder meer vrije dagen of dat je kunt laten uitbetalen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per vijf jaar.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf waar en wanneer je werkt.
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem, met werkplekken die passen bij de werkzaamheden die je op dat moment wilt doen: van stiltezone tot ontmoetingsplein met koffiebar.


Bijzonderheden:

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • De sluitingsdatum van de vacature is op 10 maart 2020.


Informatie:
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Silvia van der Meij, via telefoonnummer 023-5143979. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via telefoonnummer 023-5145606. Wil je werken bij provincie Noord-Holland, maar voor een andere functie? Kijk dan op www.noord-holland.nl/Over_de_provincie/Werken_voor_Noord_Holland/Vacatures.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse? Solliciteer dan nu via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Amsterdam
Programmamanager / Strategisch adviseur

Programmamanager/ Strategisch adviseur
36 uur per week
Vacaturenummer: 20020038

Als programmamanager/ adviseur Strategie Spullen heb je een tweeledige taak: het aansturen van het programma Spullen en het adviseren van de wethouders, portefeuillehouders Stadsdelen en directie op strategisch niveau.

Je definieert en bewaakt op basis van de opdracht de structuur van het programma en voert regie op de processen, stuurt projectleiders aan en verzorgt de informatie naar stakeholders, doet de planvorming en stuurt en monitort op politieke, financiële en maatschappelijke risico’s, draagt zorg voor de in- en externe communicatie over het programma en adviseert het management en de directie over de aan- en bijsturing van het programma en stelt (voortgangs)rapportages op.

Werkzaamheden

 • Strategieprogramma ‘Spullen’ ontwikkelen en strategie bepalen op de samenhang tussen grof afval op afspraak, inzet op hergebruik en verbeterde dienstverlening op recyclepunten, om zoveel mogelijk grof afval van straat te krijgen.
 • Strategie bepalen op bijzonder afval, elektrische apparaten incl. Klein Chemisch Afval.
 • Het begeleiden van de projectleider en verandermanager grof afval inzameling op afspraak.
 • Het begeleiden op de doorontwikkeling en verplaatsing van de huidige afval-/recyclepunten en opzetten met partners van een circulair ambachtscentrum.
 • Het begeleiden van de pilot mobiel grondstoffen brengstation (lokaal recyclepunt) en voorbereiden eventuele opschaling daarvan.
 • Je onderhoudt alle in- en externe contacten, die van belang zijn voor de positiebepaling en legitimatie van de directie op de lange termijn.
 • Je hebt overleg en contacten met andere directies, de politiek, collega’s in andere (grote) steden en provincie en rijk.


Wij vragen 

 • Wo-werk– en -denkniveau.
 • Ruime ervaring met beleidsontwikkeling en beleidsadvies op strategisch niveau.
 • Ervaring met programmamanagement.
 • Ervaring met het aandachtsgebied van de directie.


Competenties

 • Creativiteit.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Overtuigingskracht.
 • Oplossingsgericht.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Samenwerken.


Wij bieden 

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 4.683,- en maximaal € 6.240,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen. 
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.


De organisatie 
De afdeling Strategie en Projecten is in feite het innovatiecentrum afval en grondstoffen voor de gemeente Amsterdam. Duurzaamheid en de wijze waarop een grote gemeente Amsterdam om gaat met zijn afval en het terug winnen van grondstoffen uit afval is de laatste jaren een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp geworden met grote economische implicaties. De Programmamanager/Adviseur Strategie laveert in het spanningsveld tussen de politiek/bestuur en de burgers/bedrijven/bezoekers van de gemeente Amsterdam om de geformuleerde korte-, middellange – en lange termijn doelstellingen te kunnen realiseren.
Recentelijk zijn de zes recyclepunten overgekomen van AEB naar de gemeente Amsterdam. 

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 februari via het online sollicitatieformulier.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Annemieke Traag, manager Strategie & Projecten bereikbaar op 06 – 1928 0942. 
Kijk voor meer informatie over werken bij gemeente Amsterdam op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Provincie Utrecht
Senior Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit

 Voor domein SLO, team Milieu is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Senior Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit
32 uur per week

Wie zijn wij
Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen de aantrekkelijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Binnen het team Milieu dragen wij daar direct aan bij met onder andere het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving, het ondersteuningsprogramma duurzame gebiedsontwikkeling en thematische programma’s voor o.a. lucht, geluid en veiligheid. Samen met de collega’s vanuit de werkvelden mobiliteit, landbouw, ruimtelijke ordening, economie, energie, bodem, water, recreatie, cultuur, cultureel erfgoed, natuur, landschap en bestuur en organisatie. In nauwe samenwerking met een scala aan partners in de regio. De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en uitdagender. Er wordt steeds meer van ons verwacht in wisselende rollen als initiator, facilitator, samenwerkingspartner, (mede-)ontwikkelaar en verbinder, zowel voorwaardenscheppend als kaderstellend.

Wat ga je doen
Wil jij bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht? In het nieuwe coalitieakkoord is één van de speerpunten het behalen van de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit, om zo bij te dragen aan de gezondheid. In de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht staat het programma om hier te komen, in cocreatie met onze partners. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor de realisatie van deze agenda. Belangrijke onderdelen daarvan betreffen de raakvlakken met het mobiliteits- en landbouwbeleid en de aanpak van onder meer houtrook.

De toegenomen samenhang van Luchtkwaliteit met andere thema’s en partners vraagt om een fundamenteel andere aanpak dan in het verleden en vraagt om creativiteit en flexibiliteit bij het definiëren en oplossen van vraagstukken. Daarin ligt ook de kans om gezondheid een meer prominente plaats te geven.

We verwachten dat je samenhangende processen oppakt, aanstuurt, vorm geeft en vertaalt naar praktische oplossingen bijvoorbeeld door het inzetten van innovatieve werkvormen. Bepalend voor het succes daarvan is dat het aan moet sluiten bij de behoefte van de betrokken partijen. Je moet co-creëren, verbinden, aanjagen en draagvlak creëren. Je werkt daarbij intensief samen met collega’s die werkzaam zijn op het gebied van luchtkwaliteit, de andere onderdelen van milieu, mobiliteit, landbouw, bestuur en organisatie, binnenstedelijke ontwikkeling, energie, klimaat etc.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden

 • Coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster Luchtkwaliteit.
 • Coördinatie van de realisatie van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, met een focus op de procesmatige kant.
 • Draagvlak en commitment bestendigen voor de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht, zowel extern als intern.
 • Uitbreiden van het netwerk op het gebied van luchtkwaliteit.
 • Organiseren en begeleiden van diverse bijeenkomsten inzake luchtkwaliteit.
 • Meedenken en -werken aan een verdere integratie van luchtkwaliteit met andere milieuthema’s in de advisering vanuit het team milieu.
 • Het team milieu is in ontwikkeling. Het is mogelijk dat de coördinerende taak voor het cluster luchtkwaliteit uitgebreid wordt met de coördinatie van de werkzaamheden binnen het cluster geluid.
 • De procesmatige werkzaamheden kunnen in de toekomst verbreed worden naar andere onderwerpen binnen het team milieu.


Wat bieden wij

 • Het salaris bedraagt maximaal € 5.652,35 (schaal 12).
 • Volop opleidingsmogelijkheden.
 • Een individueel keuzebudget van 22,37% bovenop je loon. Je kiest zelf wanneer je dit laat uitbetalen. Of je koopt er extra verlof voor.
 • Een ruime ATV-regeling voor een goede werk-privébalans.


Goed om te weten

 • Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
 • Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.


Wat verwachten wij
Wij zoeken een daadkrachtige professional met een afgeronde wostudie op het raakvlak van Luchtkwaliteit en Gezonde Leefomgeving die met de kernkwaliteit ‘verbinden’ in staat is om verbindingen te leggen tussen de verschillende thema’s en partners die raakvlakken hebben met luchtkwaliteit.

Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het samenwerken in opgavegerichte netwerken. Je bent prettig om mee samen te werken en bent resultaatgericht zonder daarbij je omgeving uit het oog te verliezen. Je hebt affiniteit met het onderwerp luchtkwaliteit en de andere thema’s die spelen binnen het onderwerp gezonde leefomgeving. Je bent initiatiefrijk in het verkennen en benutten van kansen die er liggen om luchtkwaliteit te verankeren in het provinciale en gemeentelijke beleid. Je beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen in het bereiken van doelen. Je bent ambassadeur voor de uitvoeringsagenda Gezonde Lucht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het onderwerp Luchtkwaliteit.

Functiewensen

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (enthousiasmerend en verbindend).
 • Netwerker.
 • Je beschikt over vaardigheden en vasthoudendheid voor het verkrijgen van draagvlak (zowel in- als extern) voor de geboden oplossingen.
 • Je beschikt over een grote politiek-bestuurlijke gevoeligheid en hebt ruime ervaring met bestuurlijke advisering.
 • Je hebt kennis van het onderwerp luchtkwaliteit of je bent in staat om je dit snel eigen te maken.
 • Je bent gericht op het bereiken van concrete resultaten.
 • Visie op en ervaring met diverse milieuvraagstukken en de inzet van innovatieve werkvormen.
 • Overtuigingskracht op basis van inhoud in combinatie met persoonlijke eigenschappen en vaardigheden.
 • Brede helicopterview en visie op beleidsontwikkeling en inbreng binnen de verschillende beleidsvelden (klimaat, mobiliteit stedelijke ontwikkeling et cetera).


Geïnteresseerd in deze vacature?
Heb je interesse? Solliciteer dan nu via het online sollicitatieformulier.

Heb je vragen over de vacature?
Neem voor inhoudelijke informatie over deze functie contact op met Marjon Plantinga, Beleidsmedewerker Luchtkwaliteit, via telefoonnummer 06 – 11 64 39 52 of e-mailadres: Marjon.Plantinga@provincie-utrecht.nl.

Heb je vragen over de procedure?
Neem voor meer informatie over de sollicitatieprocedure contact op met Sana Nour Eddin, Adviseur Werving & Selectie en Mobiliteit, via telefoonnummer: 06 – 25 77 89 81 of e-mailadres: matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Rijswijk
Strategisch Adviseur Mobiliteit

Gemeente Rijkswijk heeft een vacature voor een

Strategisch Adviseur Mobiliteit

Werken in Haaglanden – Master/doctoraal – 32 – 36 uur

Omschrijving

Als Strategisch Adviseur Mobiliteit met ruime werkervaring met complexe vraagstukken, werk je mee aan de bereikbaarheid van de Gemeente Rijswijk.

Wat ga je doen als Strategisch Adviseur Mobiliteit?

Je ontwikkelt beleid en visie en doet concrete voorstellen op het brede vakgebied van Mobiliteit. Je adviseert op tactisch en strategisch niveau het management en bestuur van de gemeente Rijswijk. Een aantal voorbeelden van projecten waarmee je als Strategisch Adviseur aan de slag gaat, zijn:

 • De inbreng van het strategisch belang van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen zoals in het Havenkwartier, In de Bogaard, NS Station, RijswijkBuiten en tevens buiten de eigen gemeentegrenzen zoals de Binckhorst en Tram 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
 • De uitwerking van het Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan.

Functie-eisen

Jij weet wat er komt kijken bij complexe processen en regionale samenwerking om samen de klus te kunnen klaren.

Je krijgt energie van een goede onderhandeling en je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Van jou verwachten we een trekkersrol maar ook een rol als begeleider of vraagbaak voor junior en medior beleidsmedewerkers. Het team is in ontwikkeling door vertrek en komst van collega’s en start van een ambitieus bestuur. Een “verbinder” is daarom van bijzondere waarde. De Strategisch Adviseur is tevens sparringpartner voor de leidinggevende.

Verder beschik je over:

 • een wo opleiding (bijvoorbeeld verkeerskunde, sociale geografie & planologie, technische bestuurskunde of bestuurskunde met ervaring in het vakgebied) met ten minste 5 jaar relevante werkervaring bij de (gemeentelijke) overheid, of een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Built Environment/mobiliteit) met tenminste 7 jaar relevante werkervaring bij de (gemeentelijke) overheid. Relevante werkervaring bij een adviesbureau, waarbij je gewerkt hebt voor de (gemeentelijke) overheid, valt hier ook onder;
 • relevante kennis van het brede beleidsterrein van mobiliteit, zodat je dwarsverbanden kan leggen tussen verkeer, milieu, economie en ruimtelijke ordening;
 • een strategische visie op integrale en/of gebiedsopgaven en kan je gemakkelijk schakelen tussen abstracte advisering en het aanpakken van praktische projecten;
 • ervaring met projectmatig werken. Plannen, organiseren en overzicht houden gaan je gemakkelijk af.

Met deze competenties sluit je goed aan op de kernwaarden van gemeente Rijswijk: Resultaatgericht, Ondernemerschap, Transparantie en Samenwerking (ROTS).

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie

Gemeente Rijswijk

Min. Salaris

€3491 bruto per maand

Max. Salaris

€5067 bruto per maand

Salarisomschrijving

 • Een functie voor 32-36 uur per week.
 • Bruto maandsalaris: maximaal € 5.067,00 (afhankelijk van werkervaring en opleiding op basis van 36 uur per week; functieschaal 11).
 • Een tijdelijk contract voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: Individueel Keuzebudget, vitaliteitsbudget, vorming en opleiding, ADV-opbouw, mogelijkheid tot thuiswerken en zakelijke devices (iPhone én keuze uit een iPad of (mini)laptop).
 • Een professionele, klantgerichte werkomgeving waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een informele werksfeer.

Standplaats

Rijswijk

Contractduur

1 jaar

Maximum aantal uren per week

36

Bijzonderheden

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marijke van der Lely, teammanager Bereikbare Stad via telefoonnummer 070-3261112.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je telefonisch contact opnemen met Jitske Fennema, Coördinator Recruitment via telefoonnummer 06-144 188 76.

Geïnteresseerd?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Solliciteer dan via deze link. We zien je reactie graag tegemoet!

Ten slotte

Een telefonisch interview, een tweetal gesprekken en een eventueel assessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Over de werkgever

Gemeente Rijswijk

Bij gemeente Rijswijk werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams. Collega’s zoeken elkaar gemakkelijk op en er zijn korte lijnen. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Als Strategisch Adviseur Mobiliteit maak je deel uit van het Team Bereikbare Stad. In dit team werken beleidsmedewerkers, ontwerpers, projectleiders en opdrachtgevers samen met de omgeving aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is.

Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. Op dit moment zijn meerdere projecten en processen actueel waar we in het team versterking voor nodig hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Grenzen aan stedelijke verdichting (1)

auteur Yvonne Vendrig-De Punder
De woningmarkt in de Randstad zit hartstikke vast. Bouwen, bouwen, bouwen is de opgave. Verdichten op zich is al een hele klus. Om dit gezond te doen, moet je creatief naar de openbare ruimte kijken, weten waar winst te behalen is en wat de risico’s zijn als je gezondheid niet goed meeneemt in de plannen. De kans is echter levensgroot dat groen wordt opgeofferd voor grijs en dat we gaan bouwen op ongezonde plekken.

Dit is een ingekorte versie van het artikel Stedelijke verdichting biedt risico’s én kansen voor de gezondheid uit ROm 1-2, februari 2020. ROm is als vakblad onmisbaar voor professionals en gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word nu abonnee!

]‘Binnenstedelijk bouwen is met name een kans voor de gezondheid’, stelt Frank van der Hoeven, universitair hoofddocent Urban Design bij de TU Delft. ‘We gaan nu namelijk investeren in bestaande wijken, in plaats van in nieuwe wijken. Dat is een heel belangrijke omslag.’ Als het verdichten van de stad gelijk opgaat met het gezonder maken van de leefomgeving, wordt de stad zelf ook gezonder. In de jaren twintig van de vorige eeuw was gezondheid ook een belangrijk aspect in de architectuur, met veel aandacht voor licht, lucht en ruimte, memoreert Van der Hoeven, ‘maar tegenwoordig gaat gezondheid over heel andere zaken: overgewicht, bewegen, depressies, geluidshinder, luchtkwaliteit ín gebouwen en hittestress, om er maar een paar te noemen.’

Parkeernorm op de schop

Om te beginnen moeten we anders gaan kijken naar mobiliteit. ‘Dat je overal met de auto kunt komen en overal kunt parkeren, dat voelt als vrijheid. Maar het beperkt ook de vrijheid van anderen’, meent Van der Hoeven. Het aantal auto’s per woning is toegenomen. Woonerven zijn daardoor geen plekken meer waar kinderen op straat kunnen spelen, maar plekken die volstaan met auto’s. ‘Parkeren slokt heel veel ruimte op. Als je de parkeernorm ter discussie durft te stellen, kan weer ruimte ontstaan voor sport en spel in de publieke ruimte.’

‘VEEL WETTELIJKE NORMEN BESCHERMEN DE GEZONDHEID ONVOLDOENDE’

In een gezonde stad is daarnaast voldoende ruimte voor de fiets en voetganger en zijn er goede ov-verbindingen met de rest van de stad. Lex Burdorf, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC, wijst erop dat je bij de verdichting goed moet nadenken over de volgorde, want mobiliteit hangt nauw samen met luchtkwaliteit. Als je veel woningen bijbouwt en pas na zeven of acht jaar een goede ov-verbinding aanlegt, zijn mensen al die tijd aangewezen op de auto voor hun mobiliteit. ‘Een woontoren van 220 woningen betekent ook 220 extra auto’s. Zo creëer je ongezondheid.’

Sporten in de stad

‘Een gezonde leefomgeving daagt de bewoners subtiel uit om te bewegen’, meent Burdorf. Het maakt natuurlijk uit voor wie je bouwt. Kinderen hebben een plek nodig om buiten te spelen, voor ouderen gaat het meer om een groen ommetje door te wijk. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Burdorf: ‘Voor kwetsbare ouderen kan je denken aan fitnessvoorzieningen ín het appartementencomplex. De fysiotherapeut kan dan naar mensen toe komen om ze te begeleiden bij het sporten. Dat is veel gemakkelijker voor de patiënt.’ Deze verandering in de leefomgeving hangt volgens Burdorf samen met de grote transitie in de zorg. In 2030 zal zeventig tot tachtig procent van de zorg niet meer in het ziekenhuis plaatsvinden, maar in de wijk of via telecommunicatie. De wijk moet daarvoor wel de juiste voorzieningen hebben. Burdorf noemt de Kop van Zuid in Rotterdam als voorbeeld: ‘Veel appartementencomplexen hebben daar een zwembad. Je kunt je afvragen of dat echt nodig is, maar de mensen maken er wel meer gebruik van dan wanneer het zwembad buiten de wijk zou liggen.’

Van der Hoeven gaat nog een stap verder. ‘Sporten zou meer onderdeel moeten zijn van de openbare ruimte, en niet alleen iets wat je bij dure sportclubs kunt doen. Hardlooplocaties liggen net als de sportvelden aan de randen van wijken en vallen niet zelden samen met de infrastructuur, dus in zones met lawaai en luchtvervuiling.’ Het zou volgens Van der Hoeven interessant zijn om bij het ontwerpen van de stad te beginnen met een kruisingsvrije hardlooproute van drie kilometer dwars door de wijk. ‘Minder kruisend verkeer zorgt ook dat er meer kinderen naar school zullen lopen en fietsen. Kinderen van vijf of zes jaar komen nu vaak niet boven de motorkap uit, daarom worden ze naar school gebracht met de auto. Want dat is veiliger.’

‘KWETSBARE GROEPEN HEBBEN HET MEEST TE LIJDEN ONDER EEN ONGEZONDE OMGEVING’

Dikmakers in de plinten

Het Erasmus MC heeft recent onderzoek gedaan naar de Rotterdamse voedselomgeving. Het aantal fastfoodrestaurants is de laatste vijftien jaar met een derde gestegen, terwijl het aantal versaanbieders met een derde is afgenomen. Ook dit hangt samen met de verdichting. In de plinten van veel woontorens komt vaak horeca terecht. Alles dient het gemak van de mensen en de stijging van het aantal fastfoodrestaurants zie je met name in buurten met een sociaal lagere score, licht Burdorf toe. ‘Als een groenteboer niet levensvatbaar is in de plint van een woontoren, moet je nadenken over hoe je dat wel levensvatbaar kunt maken. De gemeente kan sturen op deze plintinrichting. Als je het aan de commercie overlaat, krijgen we straks Amerikaanse steden gericht op gemakzucht.’

‘Kwetsbare groepen hebben het meest te lijden onder een ongezonde omgeving. Ze hebben echter ook het meeste baat bij een gezondheidbevorderende omgeving’, zegt Nina Douqué, beleidswerker medische milieukunde bij GGD Hollands Midden. Dit geldt zeker voor bewegen en eten. Gezondheid gaat daarnaast over sociale cohesie. Douqué: ‘De leefomgeving zou ontmoetingsvriendelijk moeten zijn en het liefst zo ingericht dat het eenzaamheid tegengaat. Daar moet je goed over nadenken. Bovendien moet er ruimte zijn voor de oude en nieuwe bewoners van de stad om te kunnen recreëren. Dat kan niet met z’n allen alleen in een klein parkje of in de buurtspeeltuin.’

Vergroten van gezondheidsverschillen

Door de woningbouwopgave komen locaties in beeld die op minder gezonde plekken liggen. In veel stedelijke gebieden gaat het om gebieden aan of nabij drukke wegen en het spoor, of daar zelfs tussenin. De GGD wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over hoe je toch gezond kunt wonen op dit soort plekken. Veel wettelijke normen beschermen de gezondheid onvoldoende. De GGD adviseert gemeenten daarom te streven naar waarden onder die wettelijke norm, vertelt Douqué. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit of geluidsbelasting, om zo een gezonder leefklimaat te creëren.’

Als sociale huurwoningen op de minst gezonde plekken worden gezet, raakt dit de kwetsbare mensen in de stad. ‘Vanwege de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen gaan mensen met longproblemen dan ook gewoon naast de snelweg wonen. Zo vergroot je de gezondheidsverschillen binnen de stad’, legt Aniek Linskens uit. Zij is ook beleidsadviseur bij de GGD Hollands Midden en collega van Douqué. Gemeenten hoeven dit niet te laten gebeuren, vinden Linskens en Douqué. Burdorf is het hiermee eens: ‘Een gemeente kan als uitgangspunt in de verdichtingsplannen aan een ontwikkelaar meegeven dat de plannen niet mogen bijdragen aan het vergroten van gezondheidsverschillen.’

‘CREATIVITEIT IS NODIG OM DEZE KANS VOOR GEZONDHEID NIET TE LATEN LIGGEN’

Samenwerken met projectontwikkelaars

‘Natuurlijk snappen wij dat er nú woningen gebouwd moeten worden’, benadrukt Linskens van de GGD. ‘Maar de bouwopgave is ook een kans als je naar de lange termijn kijkt. Als je nu investeert in de juiste maatregelen, levert dat uiteindelijk een kostenbesparing op. Over tien jaar heb je dan namelijk gezondere gebouwen, waar mensen prettiger en comfortabeler wonen. En die maatregelen hoeven niet altijd meer te kosten.’

Er zijn best projectontwikkelaars die te verleiden zijn om gezonder te bouwen, volgens Frank van der Hoeven. ‘Dat kan bijvoorbeeld door extra ontwikkelruimte te bieden als ze investeren in een gezond leefklimaat. Of via imago-opbouw van de projectontwikkelaars.’ Veel ontwikkelaars profileren zich met duurzaamheid. Een gemeente kan projectontwikkelaars best bevragen op hun ambitie op het gebied van gezondheid. Buiten de stad bouwen vindt Van der Hoeven geen goed idee. Dan komen mensen ver van het centrum te zitten en lange reistijden zetten gezinnen en relaties onder druk. Van der Hoeven: ‘De opgave voor de gezonde stadsverdichting is dus helder. Maar de oplossingen hebben we nog niet. Creativiteit is dus nodig om deze kans voor gezondheid niet te laten liggen.’

Koolhaas en de teloorgang van het platteland

Het anti-stad denken heeft er een protagonist bij: niemand minder dan de Nederlandse sterarchitect Rem Koolhaas. Hij hield in Buitenhof van afgelopen zondag een niet heel gemakkelijk te volgen verhaal over de teloorgang en verandering van het platteland. Met dat platteland is iets aan de hand, dat zeker. Maar het discours onderbouwen door stedelingen te omschrijven als losers en plattelanders als winners omdat stedelingen zo dom zijn dicht op elkaar te kruipen, zegt vooral iets over het mensbeeld van Koolhaas en andere modernisten. Dat mensbeeld is niet fraai.

Ik schreef eerder al dat Le Corbusier de inwoners van zijn stedenbouwkundige ontwerpen minachtte. De ‘Nieuwe Mens’ moest en zou zich gedragen zoals het de grote bouwmeester behaagde, niet alleen in werktijd, ook in de vrijetijd (Terug naar de stad). Geldt dat niet ook voor Koolhaas, afgaande op zijn statement? Dat zou niet alleen inhumaan zijn, het is in onze (westerse) tijden met optimale keuzevrijheid en keuzemogelijkheden onwerkbaar, frustrerend en uitermate remmend.

Grootheden die voorbijgaan aan de basale motieven achter menselijk gedrag

Het mensbeeld zegt ook iets over de realiteitszin van deze grootheden, want ze gaan immers geheel voorbij aan de basale sociale en economische motieven die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag. Onze drijfveren zijn het zorgen voor nageslacht en overleven om die zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben we andere mensen nodig én werk. Sandra Heerma van Voss zei het ooit heel mooi: ‘Een gevuld hart en een gevulde dagindeling, dat lijkt nog altijd het recept voor een aangenaam leven. Als die ontbreken ligt frustratie op de loer’. Essentieel hierbij is dat zowel in de biologie als in de economie diversiteit een bewezen en noodzakelijk voorwaarde is voor succes. Het gezondste nageslacht komt voort uit een gevarieerde populatie, economische innovaties en banengroei ontstaan in een milieu waar veel en verschillende ideeën tegen elkaar opbotsen. Dus: in de stad moet je zijn. Zijn stedelingen dan losers? Flauwekul natuurlijk.

Door zijn mensbeeld en gebrek aan realiteitszin heeft Koolhaas zich al eens eerder weergaloos vergaloppeerd door in de jaren negentig de openbare ruimte dood te verklaren. Door de digitalisering van de samenleving zouden steden ontvolken, want iedereen wil in een hutje op de hei wonen, en face to face contacten in de openbare ruimte zouden overbodig worden. Dat bleek uiteindelijk toch bitter tegen te vallen. Kortom, Koolhaas kakelt als een dwalend orakel.

Waarom de stad zo in trek is

In geografische termen: de stad is in trek omdat het aanbod van banen groot en veelzijdig is, de kans op interactie omvangrijk en gevarieerd is, en het groeiende cultureel kapitaal op velerlei wijzen kan worden verzilverd. Het platteland stroomt in rap tempo leeg. Een recente wandeling door mijn geboortestreek bood mij een prachtig gecultiveerd landschap, met de buiten haar oevers getreden Maas, met kale bomen overdressed door maretak, prachtige maar gesloten mergelstenen kerken, ontroerende vergezichten over de Belgische Kempen, gesloten intieme horecagelegenheden. Dat alles ‘completely surrounded with no people!

Is dat erg? Enigszins, want ik werd er droef en sentimenteel van. Maar is dat geen vals sentiment? Jongeren trekken massaal weg. Ik heb diepe bewondering voor de dochter van een oude schoolvriend van mij uit mijn geboortedorp die in Amsterdam politicologie studeert, lid is van een Limburgse gemeenteraad, daar op een haar na wethouder werd na de laatste verkiezingen, en lid is van de plaatselijke fanfare om de ooit bloeiende dorpscultuur nieuw leven in te blazen. Ze reist zich suf, want haar geboortedorp en haar moedertaal zijn haar lief, evenals de kosmopolitische stad. Maar het is zwemmen tegen de tsunami in.

‘Investeer in mensen, niet in (achterstands)gebieden’

Is krimp op het platteland erg? Op persoonlijk niveau ongetwijfeld. Krimp vermindert immers de ontplooiingskansen ter plekke. Maar macro-economisch niet, zo leert Moretti ons in The New Geography of Jobs. Bovendien, ook de ecologische voetafdruk wordt door verdichte steden minder. Veel meer mensen wonen op een kleiner oppervlak en ruimen het veld voor natuurontwikkelingen in de periferie.

Maar wat moeten we dan met het platteland? De econoom Edward Glaeser adviseert in Triumph of the City om te investeren in mensen, niet in (achterstands)gebieden. Dat betekent: uitstekende scholing ter plekke als voorbereiding op (stedelijke) migratie, het toegankelijker maken van de stedelijke woningmarkt (dus niet ‘Amsterdam voor de Amsterdammers’ of ‘Eindhoven voor de Eindhovenaren’), passende voorzieningen voor de noodzakelijke achterblijvers, en noodzakelijk onderhoud aan cultuurhistorische rijkdommen. Dat laatste kan alleen in een florerende stedelijke economie. Die betaalt de rekeningen.