Auteur-archief: ROmagazine

(Senior) Beleidsadviseurs Wonen (6fte)

(Senior) Beleidsadviseurs Wonen (6fte)
32-36 uur
Vacaturenummer: 18080061

De functie
Als adviseur
Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het informeren van de wethouder, het college en het management. Je weet de juiste informatie boven water te krijgen, kunt dit structureren en weet dit helder en beknopt te beschrijven in bestuurlijke adviezen. Dankzij jouw inspanning kunnen weloverwogen besluiten genomen worden. Je wordt enthousiast van een dynamische werkomgeving met een gevarieerd werkpakket. Je werkt makkelijk samen met collega’s, bestuurders, partners en inwoners en werkt graag in teamverband aan een eindproduct. Je kunt helder en duidelijk schrijven en communiceren. Verder vind je het een uitdaging om nieuwe werkzaamheden op te pakken. In het bijzonder zijn we opzoek naar adviseurs voor de volgende thema’s:

 1. Beleidsadviseur Rijk/Regio
 • We zoeken een relatiemens die veel plezier heeft in het leggen van contacten en een netwerk heeft in de regio en/of het Rijk.
 • Op het terrein van Wonen ben jij degene die zeer goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en opgaven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Je legt snel de verbanden tussen de verschillende opgaven en weet deze te vertalen in een agenda met concrete acties voor bestuurders en collega’s.
 • Werkt nauw samen met collega’s en partners aan regionale/overstijgende vraagstukken: zoals herziening woningruimteverdeling, betaalbaarheid middensegment en woningbouw.

2. Beleidsadviseur stadsdelen

 • Een accounthouder/ linking pin voor een specifiek stadsdeel, waarbij het belangrijk is om goede verbindingen te kunnen leggen en onderhouden op verschillende niveaus tussen de collega’s in de stadsdelen en Wonen.
 • Adviseren en ondersteunen van het stadsdeel, van portefeuillehouder tot gebiedsteams op het hele terrein van Wonen. Van inhoudelijke input leveren op gebiedsplannen en gebiedsagenda’s tot advisering herhuisvesting waaronder peildatum bij sloop of renovatie van woningen en tijdelijke verhuur.
 • Meedenken en adviseren over lange termijn ontwikkeling van bepaalde gebieden en buurten en vice versa input leveren aan stedelijke woondoelstellingen en opgaven, en mede invulling geven aan het meer gebiedsgerichte werken van de directie wonen.

3. Beleidsadviseur Betaalbaarheid

 • Op het terrein van Wonen ben jij degene die zeer goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en opgaven op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Je legt snel de verbanden tussen de verschillende opgaven en weet deze te vertalen in een agenda met concrete acties voor bestuurders en collega’s.
 • In het bijzonder ben je zeer goed op de hoogte van de opgaven, ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van betaalbaarheid. Je bent een creatieve denker en hebt innovatieve ideeën over hoe betaalbaar wonen in de stad vergroot kan worden dan wel beter geborgd kan worden.

4. Senior Beleidsadviseur Woonruimteverdeling en Toewijzing

 • Coördineren van de werkzaamheden van het beleidsteam Woonruimteverdeling en Toewijzing (WRV&T).
 • Strategische en tactische advisering in zake WRV&T.
 • Toezicht op kwaliteit en planning van de werkzaamheden, toezicht houden op de termijnagenda.
 • Bijdragen aan het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen en doorontwikkeling Sociaal Domein.
 • Bevorderen van de samenhang in de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid en uitvoering op het gebied van Wonen, Zorg, Jeugd, opvang en inkomen.

5. Senior Beleidsadviseur Omgevingswet

We zoeken een ervaren beleidsadviseur met juridische affiniteit die er plezier in heeft en in staat is:

 • (Ontwikkelingen van) wet- en regelgeving en de implicaties daarvan voor bewoners én het woonbeleid te doorgronden. Daarbij denken we nu specifiek aan de omgevingswet en ontwikkelingen rond duurzaamheid, tegelijkertijd zijn ook woningwet, huisvestingswet en bouwbesluit hierbij een belangrijk kader.
 • Kansen, bedreigingen en noodzakelijk veranderingen/aanpassingen die volgen uit deze ontwikkelingen te signaleren en bestuur en organisatie creatief en resultaatgericht te adviseren over hoe hierop te anticiperen.
 • Samenwerking tot stand te brengen met andere disciplines en belangen binnen en buiten de gemeente Amsterdam om bij dit soort ontwikkelingen waar mogelijk samen op te trekken en tot een gedragen en gewogen advies te komen.

6. Senior Beleidsadviseur Stadsdelen & Participatie

 • Naast het invullen van een stadsdeelaccount voor een specifiek stadsdeel (zie vacature beleidsadviseur stadsdelen), in de eerste periode de coördinatie van de werkzaamheden van de zeven stadsdeelaccounts. O.a. Overzicht houden van termijnagenda en de planning van de bestuurlijke producten.
 • Trekker en medeopsteller van een plan hoe het gebiedsgerichte werken meer geïntegreerd kan worden binnen de organisatie van Wonen.
 • Het opzetten en trekken van een stedelijk overleg stadsdelen.
 • Participatie binnen de organisatie van Wonen verder vorm en inhoud geven, zodat Amsterdammers meer kunnen meedenken over wonen in de stad. Door o.a. nieuwe methodieken/tools en best practices vanuit andere disciplines en organisaties te introduceren.

Wij vragen
Van alle vacatures vragen wij aantoonbare recente werkervaring op het gevraagde beleidsterrein:

 • Afgeronde woopleiding.
 • Een stevige gesprekspartner op basis van kennis en autoriteit.
 • Brede kennis over vastgesteld beleid, wet– en regelgeving van het woon– en ruimtelijk domein.
 • Meerjarige ervaring bij (overheids)instantie in het onafhankelijk adviseren van bestuur en management.
 • Sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Actief volgen van ontwikkelingen in het vakgebied en dit kunnen vertalen in concrete acties en adviezen. Binnen het complexe speelveld goed overzicht houden en heldere analyses maken;
 • Een sterke verbinder tussen betrokken en nieuwe partijen.
 • Het bouwen, onderhouden ben benutten van uiteenlopende netwerken binnen en buiten de gemeente.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Competenties

 • Overtuigingskracht.
 • Initiatief nemen.
 • Samenwerken.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Analytisch vermogen.
 • Creativiteit.
 • Flexibiliteit.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris voor de functies Beleidsadviseur Rijk/Regio, Beleidsadviseur stadsdelen en Beleidsadviseur Betaalbaarheid minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. Voor de functies Senior Beleidsadviseur Woonruimteverdelingen Toewijzing, Senior Beleidsadviseur Omgevingswet en Senior Beleidsadviseur Stadsdelen & participatie bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Directie Wonen

Momenteel staat het onderwerp Wonen veel in de belangstelling. Wonen houdt zich bezig met beleid, uitvoering en handhaving om wonen in een ongedeeld Amsterdam mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt is groot, wat de nodige uitdagingen met zich mee brengt. Wonen is een dynamische organisatie waar men zich bezighoudt met een uiteenlopend aantal onderwerpen. Er wordt gewerkt aan het huisvesten van verschillende groepen evenals het vergroten van de mogelijkheden voor deze groepen (bijvoorbeeld ouderen, statushouders, jongeren, middeninkomens en leraren). Er worden afspraken gemaakt met de corporaties en particuliere verhuurders, er wordt veelvuldig onderzoek gedaan en indien nodig wordt actief gehandhaafd om illegale woonsituaties, zoals toeristische verhuur, overbewoning of leegstand te beperken. De kwaliteit van het bestaande aanbod wordt gemonitord en waar mogelijk wordt ingezet op duurzaamheid.

Strategie & Beleid
De afdeling Strategie & Beleid ondersteunt en adviseert de wethouder en het college. Actuele thema´s waar aan wordt gewerkt zijn onder andere betaalbaarheid, samenwerkingsafspraken met corporaties en huurders, programma woningkwaliteit, programma ouderhuisvesting, advisering woningbouwprogrammering, de herziening van het woningruimteverdelingsysteem, onderzoek Wonen in Amsterdam, en het vergroten van het aanbod middenhuur.

Informatie
Voor nadere informatie over functie 4 kunt u contact opnemen met Loes Olgers, 0622788182.

Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact met Bas van Leeuwen (na 10 augustus i.v.m. vakantie), tel: 0653485724. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Gezien de opgaven bij Wonen is het van belang dat de nieuwe collega’s snel inzetbaar zijn. Ervaring met het gevraagde dossier is dan ook een van de belangrijkste selectiecriteria. Wij verzoeken u duidelijk aan te geven in uw brief voor welke van de 3 vacatures u in aanmerking wilt komen.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor één van deze zes functies? Reageer dan uiterlijk 2 sept 2018 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Beleidsadviseurs Wonen (6fte) – 18080061 en de naam van de functie waarvoor je in aanmerking wilt komen.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Professor/Associate Professor of Urban Design: Theory and Methods

Professor/Associate Professor of Urban Design: Theory and Methods

 Department/faculty: Faculty Architecture & the Built Environment
Level: Doctorate  W
orking hours:
 32-40 hours weekly
Contract: 5 years initially
Salary: 4911 – 7921 euros monthly (full-time basis)

Department profile
The Department of Urbanism in the Faculty of Architecture and the Built Environment encompasses and combines urban design, spatial planning, landscape architecture and environmental modelling. The Department has a global reputation for excellence in research and education, and is particularly well known for the ‘Dutch approach’ to urbanism that brings together the creativity of design with academic research methods. This ‘integral’ urbanism enjoys high international esteem in professional practice, research and education.

The Department enables staff and students to build knowledge of the forming and transforming of cities and regions that is sustainable and fair. We direct our research to questions about the relationship between the qualities of urban and regional environments with the social, economic and environmental performance of societies, and the wellbeing of citizens. Urban design research and teaching gives attention to the development and application of methods, tools and instruments in urban analysis and design with particular reference to urban morphology. Our graduates learn to take an independent and active role in shaping urban development, but are also critical and reflective, demonstrating an awareness of both the potential and limitations of professional interventions. We explore critical questions of urbanism in the Netherlands and with partners in many other countries, but always with sensitivity to local conditions and cultures.
In a 2016 research assessment conducted under the Dutch Standard Evaluation Protocol, the Department’s research programme was assessed as ‘world leading/excellent’ in ‘research quality’ and ‘social relevance’, and ‘very good’ in ‘viability. TU Delft is ranked third in the world for architecture and the built environment in the QS World University rankings (2017), and second in the world for urban planning in the University Rankings of Academic Performance (2016-17).

Job description
The professor/associate professor will build on a strong track record of research, education and outreach in urban design within urbanism. The professor/associate professor will lead the academic work of the urban design section. This will entail management of the urban design staff, coaching and team building, acting as principal investigator for external funding bids and providing support on publication across the whole spectrum of media. She or he will ensure continuity in the investigation of existing research and education themes that are successful, but we also welcome an injection of new ideas and topics that reflect current challenges in urban design for both research and education. The professor/associate professor will bring an international and cross-cultural perspective to bear on the subject.

The professor/associate professor will play an important role in linking research with curriculum development and teaching at bachelor, master’s and post-master levels. She or he will be expected to maintain and strengthen collaboration with professional practice and societal partners internationally and in the Netherlands; to grow postgraduate research through the recruitment and supervision of PhD candidates; and to play a key role in the overall leadership and management of the Department. In all these tasks, the professor/associate professor will contribute to the very effective cross-disciplinary collaboration that is a hallmark of the Department.

Requirements The professor/associate professor of Urban Design: Theory and Methods will demonstrate:

 • a distinguished career in urbanism built on an academic education in urban design, urban planning or other relevant subject;
 • a doctoral degree (or exceptionally, an equivalent academic record supported with publication);
 • excellence in urban design shown by professional practice and/or research projects and publications;
 • successful experience in or potential for PhD candidate supervision;
 • active national and international network of professional and academic contacts;
 • visibility in professional and societal debates on urban design;
 • outstanding record of teaching and learning at master’s and bachelor level;
 • experience of collaboration across urban professions such as architecture, urban planning, landscape architecture, or others;
 • leadership through managing change, team-building and collaborative working, and tactful interpersonal skills;
 • outstanding spoken and written communication skills in English, particularly the ability to communicate complex ideas clearly to students and external partners, and (if necessary), a willingness to learn Dutch within a reasonable timespan.

Conditions of employment
The professor/associate professor of Urban Design: Theory and Methods will receive an appointment of 0.8 to 1.0 FTE for a period of initially five years.

TU Delft offers a customisable compensation package, a discount for health insurance and sport memberships, and a monthly work costs contribution. Flexible work schedules can be arranged. An International Children’s Centre offers childcare and an international primary school. Dual Career Services offers support to accompanying partners. Salary and benefits are in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities. TU Delft sets specific standards for the English competency of the teaching staff. TU Delft offers training to improve English competency. Inspiring, excellent education is our central aim. If you have less than five years of experience and do not yet have your teaching certificate, we allow you up to three years to obtain this.

Information and application
For more information about this position, please contact the Urbanism Department Manager Annemieke Klein A.F.Klein@tudelft.nl or the Head of Department Vincent Nadin v.nadin@tudelft.nl.

To apply, please send a detailed CV, a list of publications, the names and contact information of five people who may be contacted  for a reference, and a statement of research, teaching and leadership (max. 5 pages) along with a letter of application by 8 September 2018 to Caro Coemans, HR-BK@tudelft.nl .

 

 

Professor Design and Regional Planning

Department/faculty: Faculty Architecture & the Built Environment
Level: Doctorate
Working hours: 22.8 hours weekly
Contract: Temporary
Salary: to be agreed upon

Professor Regional Design and Planning
Architecture and the Built Environment

Since its foundation in 1904, the Faculty of Architecture and the Built Environment has built up an outstanding international reputation for training architects, urban planners and designers, as well as for its research portfolio and coaching PhD candidates. With around 2,600 students, 500 staff members and 230 fte staff, our faculty is one of the most prestigious architecture and built environment faculties globally. Over 40 chairs cover a wide range of academic areas in design, planning, management and technology in the built environment. The faculty has a budget of around €38 million, of which approximately €7 million is from contracts with third parties.

The Department of Urbanism in the Faculty of Architecture and the Built Environment at TU Delft is seeking to appoint a Professor of Regional Design and Planning. Urbanism is concerned with the complex relations between the physical form of cities and regions and social life within them. Thus, urbanism draws on knowledge and research from design, the social and physical sciences, and engineering disciplines. In the Netherlands, and Delft in particular, we recognise that meeting these objectives requires an integrated approach to urbanism combining the creative-analytical methods of understanding from urban and landscape design and planning, together with research in the social and policy sciences, and with environmental and information technologies. In response to today’s regional and metropolitan challenges, Dutch spatial development and transformation strategies are widely recognised as models to learn from. The world is looking to TU Delft as a leader in the field for guidance on regional design and planning to promote more progressive metropolitan urbanisation.

In a 2016 research assessment conducted under the Dutch Standard Evaluation Protocol, the Urbanism Department’s research programme was assessed as ‘world leading/excellent’ in ‘research quality’ and ‘social relevance’, and ‘very good’ in ‘viability’. The TU Delft is ranked third in the world for architecture and the built environment in the QS World University rankings (2018), and second in the world for urban planning in the University Rankings of Academic Performance (2016-2017).

https://www.tudelft.nl/en/architecture-and-the-built-environment/

Job description
The Professor will maintain and strengthen the high reputation of TU Delft in research and teaching on ‘integrated urbanism’ particularly at the metropolitan scale. Regional design and planning explores and envisions the future of cities and metropolitan regions and builds bridges between long-term vision-making, strategies, and practical interventions. Regional design and planning is a wide field within which the Professor will concentrate on the use of the designerly approach of ‘envisioning’, employing spatial representations and mapping.

In particular, the Professor will contribute to developing regional and metropolitan designs and to disseminating knowledge on regional design and planning methodology, on regional design and planning oriented methods of analysis, and on how regional design and planning can steer the political agenda of metropolitan regions. And today’s metropolitan agenda presents major interdisciplinary societal challenges, in (i) quality of life and metropolitan vitality; (ii) local, regional and (inter)national connectivity; and (iii) resilience and circularity. The Professor will undertake research on the metropolitan region delimited by Paris, London, Cologne and Amsterdam, and compare spatial development and regional design practices in north-west Europe with those in other parts of the world where TU Delft has research underway, particularly in Asia and America.

The Professor will collaborate with Delft colleagues and the Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Foundation to create a five-year agenda for research in regional design and planning. The Professor is expected to build and lead teams that will make large-scale national, international and interdisciplinary collaborative research funding proposals, which combine design, social science and engineering components. This role involves extensive collaboration with other disciplines in Delft University of Technology and the Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions’ (AMS) network of academic, societal and industrial partners. The Professor is expected to appoint PhD candidates with external funding to enlarge critical mass in the research field. The Professor will be given the opportunity to develop a proposal for a post-doc position sponsored by AMS. The Professor will take a leading role in publication, leading by example, and stimulating and supporting colleagues’ publications and grant proposals.

The Professor will work with Delft colleagues to strengthen links between the regional and metropolitan design and planning research agenda with education in curriculum development, courses and studios. The Professor will help to develop teaching methods which link design, planning, research and practice. This will include blended learning approaches which are a priority for the Department.

Requirements

The Professor of Regional Design & Planning first and foremost will demonstrate:

 • a distinguished career (academic and/or practice) in regional design and planning, built on an academic education in urbanism or another relevant subject;
 • experience of urbanism practice, either directly or through research;
 • experience in combining study-by-design and academic research;
 • experience of collaboration across professions such as architecture, urban planning, landscape architecture, infrastructure planning and water management; and across societal sectors such as government bodies, industrial and/or societal actors, and civil society;
 • an active national and international network of professional and academic contacts;
 • visibility in professional and societal debates on regional design and planning.

Additionally, the Professor will demonstrate:

 • a doctoral degree (or exceptionally, an equivalent record of academic achievement);
 • in-depth experience of the research process (including acquisition) through major collaborative projects conducted in academia or practice;
 • experience or demonstrated potential in PhD candidate supervision;
 • experience in teaching at bachelor and master level, and in connecting practice and research to higher education;
 • leadership through managing change, team-building and collaborative working;
 • tactful interpersonal skills, and preferably experience in intercultural environments;
 • outstanding spoken and written communication skills in English, particularly the ability to communicate complex ideas clearly to students and external partners, and (if necessary), a willingness to learn Dutch within a reasonable timespan.

Condition of employment
The Professor of Regional Design and Planning will receive an appointment of 0.6 for an initial period of five years. The Professor position is initiated and sponsored by the EFL foundations and the TU Delft Department of Urbanism. The Urbanism department has the ambition to make this Professor position into a permanent 0.8-1.0fte place in the department in the future. The Professor will contribute to finding ways to do this.

TU Delft offers a customisable compensation package, a discount for health insurance and sport memberships, and a monthly work costs contribution. Flexible work schedules can be arranged. An International Children’s Centre offers childcare and an international primary school. Dual Career Services offers support to accompanying partners. Salary and benefits are in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities.

TU Delft sets specific standards for the English competency of the teaching staff. TU Delft offers training to improve English competency.

Inspiring, excellent education is our central aim. If you have less than five years of experience and do not yet have your teaching certificate, we allow you up to three years to obtain this.

Information and application
For more information about this position, please contact the Urbanism Department Manager Annemieke Klein A.F.Klein@tudelft.nl or the Head of Department Vincent Nadin v.nadin@tudelft.nl.

To apply, please send a letter of application, including a CV, a list of publications and a statement of research, teaching and leadership with a maximum of 10 pages.
Please e-mail your application by 7 September 2018 to Caro Coemans, hr-bk@tudelft.nl .

When applying for this position, please refer to vacancy number BK2018/H03.  

 

 

 

Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling

Wij zoeken een ervaren projectmanager met ervaring in gebiedsontwikkeling. Complexe projecten aansturen vindt jij een uitdaging en je gaat voor resultaat. Wil je mooie projecten, kom dan bij ons werken als:

Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling
36 uur | Dordrecht

Dordrecht is de oudste stad van Holland met vele monumenten, schitterend gelegen aan De Biesbosch en omringd door prachtige rivieren. Het is stad met ruim 120.000 inwoners. Dordrecht zet in op groei van het inwoneraantal en wil jongeren en gezinnen aan de stad verbinden. In deze college periode willen we 4000 woningen realiseren en nog eens 6000 woningen planvoorraad op nieuwe locaties, te realiseren na 2022, en dat binnenstedelijk! Dit vraagt om integrale gebiedsontwikkelingen met oog voor alle stedelijke uitdagingen, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, welzijn en economie, en misschien wel de belangrijkste de Dordtse identiteit.

Wat ga je bij ons doen?
Je gaat aan de slag als senior projectmanager, met accent op gebiedsontwikkeling. Je levert een bijdrage aan de ambities voor woningbouw in Dordrecht en de regio. Jouw projecten zijn complex, strategisch van aard (in relatie tot de bouwopgave) en beheersen grote investeringsbedragen. Hierbij is ook het bestuurlijk risico groot. In de projecten participeren in- en externe partners (zowel overheid als markt). Je bent een stevige gesprekspartner op strategisch niveau, en gewend om te werken in een complexe ambtelijke, bestuurlijke en marktgeoriënteerde omgeving.

Als projectmanager ben je integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten. Je geeft leiding aan diverse projecten en bent verantwoordelijk voor het resultaat, de sturing, middelen, rollen, taken, bevoegdheden en rapportage hierover. Jouw focus ligt op het uitvoering geven aan de opdracht, het opzetten en organiseren van de multidisciplinaire projectteams alsmede sturing en verantwoordelijkheid nemen op het te behalen resultaat.

Je draagt daarbij zorg voor het managen van de projectrisico’s van opdrachtgever, de verwachtingen van de omgeving en van afspraken met opdrachtgever en (deel)projectleiders. Je stuurt op de voortgang van de diverse gebiedsontwikkelingen en bent aanspreekpunt en klankbord voor (deel)projectleiders en leden van het projectteam. En je zorgt tegelijk voor de samenhang van het project in de gemeentelijke organisatie.

Wat breng jij mee?

 • Hbo werk- en denkniveau met ruime aanvullende kennis en ervaring of een relevante WO opleiding;
 • Brede kennis en ervaring van project- en /of programmamanagement in (bij voorkeur) een gemeentelijke organisatie, plus:

o Ruime ervaring met diverse vormen van gebiedsontwikkeling,

o Ervaring met conceptontwikkeling en realiseren van diverse functies (als woningen, bedrijven, binnenstadontwikkeling).

 • Aantoonbare ervaring in het voeren van gesprekken met marktpartijen (onderhandeling zowel inhoudelijk als financieel).

Je bent resultaatgericht en hebt het vermogen om partijen in beweging te krijgen én bent in staat om zowel voor de markt als de overheid een optimaal resultaat te bereiken. Omgaan met onvoorziene omstandigheden en schakelen tussen strategieën gaat je makkelijk af. Naast uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden ben je een zeer vaardige adviseur.

Je brengt ruime ervaring mee in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de gemeente alsmede het doen van voorstellen. Jouw bestuurlijk- politiek inschattingsvermogen met overtuigingskracht helpt je hierbij. Voor ons is het een pre als je een uitgebreid netwerk hebt in zowel gemeentelijke organisaties als binnen de markt van de projectontwikkeling.

Waar kom jij te werken?
De Gemeente Dordrecht werkt, samen met (regionale) ketenpartners, aan een leefbare en aantrekkelijke stad en regio. Je komt te werken bij het intergemeentelijk projectmanagementbureau (iPM) in het cluster Management en Ondersteuning. Bij iPM werken circa 60 professionals (projectmanagers en -secretarissen) aan het realiseren van complexe, maatschappelijke en fysieke projecten om deze doelstelling te bereiken. Ons werkveld is regionaal en wij opereren vanuit de standplaatsen Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Hardinxveld- Giessendam en Alblasserdam.

Wie zijn wij
Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waarvoor je moeite moet doen. Om te zien wat er is en te weten wat er allemaal kan. Voor wie dat ziet en voor wie dat weet, is Dordrecht een inspirerende stad.

Wat bieden wij jou?
We bieden je een mooie plek binnen onze organisatie voor 36 uur per week. Je salaris is afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring en is maximaal € 5.984,- bruto per maand (uitgaande van functieniveau 13 bij een werkweek van 36 uur).

Wij zijn een moderne werkgever. Jij krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van flexibele werktijden, verlofregelingen reiskosten en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,8% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Solliciteren of nog meer weten?
Ben je enthousiast geworden? Reageer dan voor 21 augustus 2018 online door te klikken op de sollicitatiebutton. Heb je vragen? Neem dan contact op met Yvonne Stuij, Clustermanager Management en Ondersteuning. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 078- 770 4181.

Sollicitaties die na de reactiedatum binnen komen, worden niet in behandeling genomen.


Acquisitie stellen wij niet op prijs!

Landschapsontwerper

De gemeente Purmerend plaatst de samenleving centraal en bekijkt per situatie wat zij kan en moet toevoegen. Onze collega’s gaan daarom het werkveld in, hebben contact met inwoners en bekijken de situatie ter plekke. Wij werken minder vanuit standaarden maar zoeken juist naar de meest optimale oplossing. Onze collega’s hebben het lef om, buiten de organisatiestructuur om, samen te werken om voor de inwoners van Purmerend een goed woon- en leefklimaat in de stad te realiseren. We werken aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van de stad, een stad waar mensen graag wonen en werken. Ontwikkelprojecten realiseren we in lijn met de daarbij behorende ambities voor de stad. De buitenwereld ervaart een stad die schoon, heel en veilig is en waar het groen op orde is. Als inwoners vragen hebben reageren we daar snel op. We kunnen ons verplaatsen in de belevingswereld van de mensen en handelen daarnaar. Het beheer van de stad past bij deze lijn. De juiste mens zit op de juiste plek en we zijn trots op ons werk.

Heb jij oog voor ons landschap?

Landschapsontwerper
36 uur | Purmerend

De 300 medewerkers van het Ruimtelijk domein werken aan de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de openbare buitenruimte in Purmerend en Beemster. Ook zorgen zij voor de vergunningen, het toezicht en de handhaving. Tot 2040 is er een bouwopgave van 10.000 extra woningen. De druk op de buitenruimte wordt groter. Klimaatverandering, nieuwe energievormen, aandacht voor biodiversiteit en gezondheid zijn aspecten die integraal in de buitenruimte een plek moeten krijgen.
We zijn op zoek naar een bevlogen, creatief persoon die anders naar de buitenruimte kan kijken en in staat is om kansen te zien voor een leefbare stad en dat integraal in een ontwerp voor de buitenruimte kan samenbrengen.

Het werk
Je geeft vorm aan een leefbare stad. Je kunt de thema’s klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezondheid en waardvolle leefomgeving integraal een plek in de openbare ruimte geven. Hierover stem je af met de strategisch adviseur leefomgeving. Je bent een specialist op het gebied van landschappelijk ontwerp en kunt op grond hiervan vragen beantwoorden van interne en externe stakeholders.
Je vormt de schakel tussen ontwikkeling en realisatie. Omdat je gericht bent op samenwerking weet je je sparringpartners (collega’s, burgers en bestuur) te vinden in de organisatie om tot de mooiste resultaten voor de stad te komen.

Jij…

 • hebt minimaal HBO opleiding op het gebied van landschapsinrichting en bij voorkeur afstudeerrichting Ontwerp;
 • minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied;
 • plantenkennis (Latijnse namen) is een pré;
 • beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving en kunt anderen hierin meenemen
 • bent initiatiefrijk en creatief.

Wij…

 • bieden functieschaal 10, max. € 4.225,- o.b.v. 36 uur en een individueel keuzebudget van 16,8%;
 • hebben een informele en professionele werkomgeving met de mogelijkheid flexibel te werken;
 • zijn een betrokken en professioneel team met hart voor Purmerend en Beemster.

Interesse?
Ben je na het lezen enthousiast geraakt en ben jij de ideale kandidaat voor deze functie? Graag lezen wij terug in je motivatie wat jij denkt te kunnen toevoegen.
Stuur deze samen met je CV uiterlijk 30 augustus 2018 door te klikken op deze button.

Wil je graag meer weten over de functie? Dan kun je contact opnemen met Caroline Schouten van der Velden, Teammanager, 0299-452082 of c.schouten@purmerend.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Projectleider Omgevingswet / Planjurist

Wil jij een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van een groeigemeente? Wij zoeken een

Projectleider Omgevingswet / Planjurist
36 uur

Wat ga je doen?
Je baan bestaat uit twee aspecten: je bent een projectleider voor de implementatie van de Omgevinswet en tevens planjurist. Zo draag je met twee rollen bij aan de ruimtelijke ontwikkelingen in deze veelzijdige gemeente.

Als projectleider werk je nauw samen met de programmamanager Omgevingswet en geef je mede uitvoering aan het Ontwikkelplan Omgevingswet van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Je participeert in het Omgevingslab, een community of practice waarin medewerkers van verschillende afdelingen experimenteren met vraagstukken in het kader van Omgevingswet. Je zorgt voor een goede inbedding van de Omgevingswet  binnen de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer in het algemeen en het team Ruimte in het bijzonder. Daarbij neem je het bestuur en de medewerkers mee in de ontwikkelingen en veranderingen die in het kader van de Omgevingswet op ons af komen.

Naast projectleider voor de implementatie van de Omgevingswet ben je ook planjurist en in die hoedanigheid initieer, coördineer en toets je ruimtelijke plannen. Ook adviseer je over (complexe) ruimtelijke vraagstukken aan het bestuur en ben je verantwoordelijk voor de beoordeling en begeleiding van ruimtelijke initiatieven. En als het nodig is vertegenwoordig je de gemeente bij gerechtelijk procedures.

Wat neem je mee?
Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau, met meerdere jaren aantoonbare ervaring in het vakgebied van ruimtelijk ordening. Je hebt kennis van en affiniteit met de Omgevingswet en participatietrajecten. Je hebt een open communicatiestijl, bent een echte netwerker en beschikt over de sensitiviteit en analysekracht om op een goede manier om te gaan met uiteenlopende belangen van stakeholders (o.a. inwoners, ondernemers, instellingen en het gemeentebestuur). Je bent daarbij proactief, flexibel en innovatief.

Over ons team
De afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer is recentelijk opgericht na samenvoeging van diverse taakvelden en bestaat uit een stafbureau en twee teams, te weten Ruimte en Gegevensbeheer & Belastingen.

Je komt te werken binnen het team Ruimte. Dit team heeft in samenwerking met de afdeling Beleid een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en het tot stand komen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Duidelijk is dat door de invoering van de Omgevingswet het beleid in de fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd gaat worden. Ook de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee en vraagt om goede aansluiting met de basisgegevens. Hoewel de invoeringsdatum pas 2021 is, zijn we programmatisch al volop bezig met de voorbereidingen en werken we waar mogelijk in de geest van de Omgevingswet.

Over onze gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren groeit het inwoneraantal van 55.000 naar 65.000 inwoners. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid.

De organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. Deze pakken maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken ‘in contact’ met de samenleving op. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng. De organisatie biedt je graag kansen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit het stempel ‘Beste Werkgever 2017-2018’, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Wat bieden wij je
Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 4.859,– bruto per maand (schaal 11 salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018). Daarbovenop ontvang je een individueel keuzebudget ter hoogte van 16,8% van je salaris. Onze gemeente heeft daarnaast een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer een Persoonlijk Gezondheidsbudget. Je wordt aangesteld voor de duur van een jaar wat na een goede beoordeling omgezet wordt in een vast dienstverband.

Interesse?
Spreekt de functie je aan en herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen dan graag een actueel CV met een motivatiebrief  waarin je aangeeft wat jou drijft. Mail je sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer 2018-12 uiterlijk 15 augustus 2018 naar gemeente Pijnacker-Nootdorp via a.kerklaan@pijnacker-nootdorp.nl. Gesprekken worden gepland op dinsdag 21 augustus tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marianne Koot, teamleider Ruimte, telefoonnummer 06-15430984.

Uitmuntende bureauredacteur

Uitmuntende bureauredacteur

32-40 uur per week | Amersfoort

Over ELBA\REC
ELBA\REC biedt een totaalpakket van marketing, communicatie, data, netwerken en kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling en inrichting, economie en vastgoed. ELBA\REC is uitgever van vakbladen ROm, BT, Stedelijk Interieur, Groen, Vitale Groene Stad, NGinfra en de nieuwssite Stadszaken.nl.

Daarnaast organiseert ELBA\REC jaarlijks vele seminars, congressen en studiereizen. ELBA\REC ontwikkelt tevens kennis, mede door onderzoeken van onze studenten van het Kennislab voor Urbanisme, en activeren en verbinden inhoudelijke communities.

De functie:

 • Je houdt het nieuws bij en plaatst dagelijks nieuwsberichten op Stadszaken.nl.
 • Daarnaast schrijf je ook regelmatig stukken voor de vakbladen van ELBA\REC.
 • Je assisteert de hoofdredactie bij het dagelijks bladmanagement van een of meerdere titels en werkt daarvoor ook nauw samen met de vormgevers.
 • Verder houd je titelsites bij en verzorg je bijbehorende nieuwsbrieven.
 • Je verleent redactionele en digitale ondersteuning bij de organisatie van events en awards
 • En daarnaast kun je worden ingezet voor schrijfopdrachten voor klanten.

Afhankelijk van je ervaring/ontwikkeling binnen ELBA\REC en je eigen wensen, krijg je snel meerdere verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld rond het aansturen en begeleiden van externe auteurs, projectmanagement (bijvoorbeeld maken van speciale bladen) en studiereizen. Op termijn kun je uitgroeien tot domeinmanager van een van de titels van ELBA\REC.

Wij zoeken:
Een flexibele doener die meerdere ballen in de lucht kan houden.

 • Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding journalistiek of communicatie en hebt minimaal twee jaar werkervaring in een journalistieke- of communicatiefunctie.
 • Je beschikt over een uitstekende beheersing van het Nederlands en excelleert in heldere communicatie.
 • Je hebt uitstekende redactievaardigheden en webcompetenties en werkt accuraat en snel.
 • Je bent in staat om (soms) complexe vakinformatie om te zetten naar heldere journalistieke, maar altijd vakinhoudelijke teksten.
 • En je bent daarnaast in staat om snel korte, krachtige, wervende (web)teksten te maken ter ondersteuning van de werving voor events.
 • Als het moet ben je dienstverlenend en denk je mee met de klant. Je bent in staat behoeftes die spelen in de markt je snel eigen te maken.
 • Affiniteit met de wereld van stedelijke ontwikkeling en inrichting, economie en vastgoed is geen must, wel een pre.

Wij bieden
Een leuke, dynamische en professionele werkomgeving die niet beperkt blijft tot ons kantoor in Amersfoort, maar die je ook in verbinding brengt met de wereld van de stedelijke ontwikkeling. Door de compactheid van ons bedrijf (16 personen), krijgt je snel veel verantwoordelijkheden en word je betrokken bij een veelheid aan verschillende activiteiten zodat je in korte tijd veel leert, zowel inhoudelijk over het vakgebied (stedelijke ontwikkeling), als professioneel. Wij bieden collega’s de ruimte en vrijheid om individuele talenten snel verder te ontwikkelen.

Interesse?
Mail je CV en begeleidende motivatiebrief naar Jan Jager (j.jager@elba-rec.nl) of bel voor meer informatie naar 033 870 0100.

Om ervoor te zorgen dat we een goede selectie kunnen maken, zal een proefopdracht onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Projectleider particuliere ruimtelijke plannen

Enthousiaste professional gezocht voor het adviseren en begeleiden van particuliere ruimtelijke plannen

Wij zijn dus op zoek naar jou!

De samenleving
Een mooie gemeente met ruim 49.000 inwoners in zeven karakteristieke dorpen in een bosrijk landschap midden in het land. Het oude cultuurlandschap en het aangrenzende rivierengebied maken het plaatje compleet. Een zeer geliefde plek om te wonen, werken en recreëren.

De organisatie
Wij ontwikkelen ons tot een netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat. We hebben allerlei interessante, maatschappelijk vraagstukken en spelen in op de tendens van ‘meer samenleving, minder overheid’. We profileren ons als duurzame gemeente en bereiden ons voor op de Omgevingswet. Wil je weten hoe onze organisatie werkt, bekijk dan ons organisatieplan.

Het team
Je gaat aan de slag binnen het team Omgevingsverzoeken. Dit team kent 17 teamleden, waarvan 5 Projectleiders Particuliere Ruimtelijke Plannen. Het team heeft zich de afgelopen tijd geprofessionaliseerd door meer procesgericht te werken. Dit alles met het oog op een goede dienstverlening, die op een “warme” en persoonlijke manier wordt vormgegeven.

Projectleider particuliere ruimtelijke plannen
24 uur per week | Utrecht & Doorn

Wat is het doel van de functie?
Het begeleiden van particuliere ruimtelijke plannen en adviseren aan het bestuur, inwoners en ondernemers.

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Je gaat met inwoners en bedrijven in gesprek over ruimtelijke plannen.
 • Je behandelt principeverzoeken.
 • Je begeleidt de ruimtelijke aspecten van de uitgebreide Omgevingsvergunningen art. 12, lid 1 onder a, onder 3.
 • Je behandelt partiële herzieningen van het bestemmingsplan.
 • Je voert onderhandelingen over het kostenverhaal (Anterieure Overeenkomst).
 • Je begeleidt participatietrajecten met de omgeving.
 • Je bent betrokken bij het realiseren van de openbare ruimte, als dit onderdeel is van een ruimtelijke plan.
 • Je realiseert het project binnen de gestelde criteria: geld, kwaliteit, tijd en de daarvoor aangewezen juridische en beleidskaders.
 • Je adviseert en rapporteert over de voortgang van het project aan de leiding en het bestuur.

Wat vragen wij?
Voor deze functie zoeken wij een medewerker met een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Ruimtelijke Ordening en Planologie, aangevuld met HBO projectmanagement.

 • Werkervaring heeft onze voorkeur, maar is geen must.
 • Je beheerst het RO-vak en hebt affiniteit met projectmatig en procesgericht werken.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, bestuur en inwoners, iemand die de regie pakt, samenwerkt met adviseurs en verantwoordelijkheid neemt.
 • Je bent resultaatgericht, een planner, organisator en kan met anderen met een” ja, mits houding” tot oplossingen komen.
 • Je bent een netwerker, representatief, een teamspeler, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat het bestuur te adviseren.
 • Je stuurt op een goede dienstverlening, financieel haalbaar project en korte doorlooptijden.
 • Je bent klantvriendelijk en kunt omgaan met conflictsituaties.

Onze kernwaarden zijn: omgevingsgevoelig, verantwoordelijk, dienstverlenend, samenwerkend en zelfreflectief.

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een afwisselende baan in een informele, open en collegiale werksfeer met ontwikkelingsmogelijkheden. Wij werken volgens het Nieuwe Werken, waaronder flexibele werktijden en thuiswerken. Deze functie biedt een aanloopschaal 9 en functieschaal 10 van de CAR/UWO. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen de € 2.591,- en € 4.225,- op basis van een 36-urige werkweek. Naast je salaris ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05 %, dat je vrij kunt besteden of inzetten voor beschikbare doelen zoals aankoop verlof en opleiding.

Reageren doe je zo
Schriftelijk reageren kan tot 16 augustus via de sollicitatiebuttton. Vermeld bij je reactie het vacaturenummer 36-OM-18. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 23 augustus (tussen 10 en 14 uur) en de 2e ronde is op 30 augustus (tussen 13 en 15 uur).

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Inge Eising, Projectleider particuliere ruimtelijke plannen, haar telefoonnummer is 06-282 41968 of Marjan Onderstal, Adviseur P&O, haar telefoonnummer is 0343-565600.

 Deze vacature wordt zowel intern als extern geplaatst. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Juridisch Planologisch adviseur

Juridisch Planologisch adviseur
Standplaats: Baarn
36 uur per week

Voel jij je zowel een planoloog als een jurist in hart en nieren? Wil jij vraagstukken over ruimtelijke ordening binnen een gemeente aanpakken? En zoek je een plek waar je het verschil kan maken? Dan is deze functie in een enthousiast team binnen de gemeente Baarn de baan voor jou! Werk mee aan een omgevingsvisie waarin zowel paleis Soestdijk een nieuwe bestemming krijgt en aan ruimtelijke kaders om een bouwplan vorm te geven. Of de beoordeling van een ontheffingsverzoek.

Verschuiving van juridisering naar een oplossingsgerichte werkwijze is bij ons het uitgangspunt. Juist daarom maak je deel uit van het team waar de ruimtelijke ontwikkelingen in Baarn mogelijk worden gemaakt. Wij geloven in een integrale aanpak vanuit verschillende disciplines. Baarn is een kleine gemeente. Dat betekent dat je als juridisch planologisch adviseur op een breed palet van onderwerpen in het ruimtelijk domein actief bent.

Implementatie van de Omgevingswet en het voorbereiden van een omgevingsvisie en omgevingsplan zijn belangrijke onderwerpen de komende jaren. Samen met bestuurders, managers en medewerkers willen we de (juridische) kwaliteit van de besluiten en processen in het ruimtelijk domein op een hoger niveau brengen. Wij zoeken een collega die onze ambitie deelt.

Jouw werkzaamheden

 • Je bent inhoudelijke vraagbaak en klankbord voor de medewerkers, de burgers en het bestuur van Baarn betreffende het omgevingsrecht in brede zin.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies over planologische vraagstukken.
 • Je bent aanspreekpunt en (mede)verantwoordelijk voor (de implementatie van) de Omgevingswet.
 • Je draagt bij aan een goede juridische kwaliteit van brieven, beleidsstukken en besluiten.
 • Je vertegenwoordigt in samenwerking met de algemeen juridisch adviseurs de gemeente bij bezwaar- en beroepsprocedures ruimtelijke ordeningen omgevingsrecht.
 • Je ondersteunt de beleidsmedewerkers met het opstellen van anterieure overeenkomsten en het afwikkelen van planschadeverzoeken.

Jouw kwaliteiten
Je bent een breed inzetbare juridische en planologische adviseur, die houdt van uitdagingen en afwisseling. Je kunt je goed bewegen op alle externe en interne (ambtelijke en bestuurlijke) niveaus, waarbij klantvriendelijkheid voorop staat. Wat vragen wij?

 • Minimaal een afgeronde (juridische) hboopleiding op het gebied van ruimtelijke ordening planologie en/of recht.
 • Aantoonbaar goede kennis van het omgevingsrecht: Wabo, Wro.
 • Meerdere jaren relevante werkervaring in het omgevingsrecht.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Gevoel voor politieke, bestuurlijke verhoudingen, posities en doelstellingen.
 • Je bent klantgericht, stressbestendig en onafhankelijk in meningsvorming.
 • Je bent oplossings- en resultaatgericht.
 • Ervaring met procesvertegenwoordiging en behandeling van bezwaar– en beroepsprocedures.

Wij bieden jou
Het bruto maandsalaris is ingeschaald in schaal 10. Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring verdien je bij een fulltime dienstverband tussen € 2.795,- en € 4.225,-.
De functie is bij aanvang voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

Voor gemeenteambtenaren gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO.

Naast een passend salaris bieden wij:

 • Het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget van 17,05% boven op je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Een goede balans tussen privé en werk. Dit staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn er mogelijkheden voor flexibele werktijden en thuiswerken.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden! We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. De organisatie kent daarom een ruim opleidingsbudget.

Waar kom je te werken?
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

In onze organisatie zijn loopbaan, mobiliteit, ontwikkeling en opleidingen net zo belangrijk als de koffie, een goed gesprek met je leidinggevende en een prettige werkomgeving. Wie bij ons werkt, kan rekenen op steun van collega’s, een leidinggevende die faciliteert en een interessante werkomgeving.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel.

Solliciteren
Zin om bij ons te komen werken? Stuur dan je motivatie en cv, onder vermelding van vacaturenummer 18-16, aan het College van Burgemeester en Wethouders van Baarn per mail naar:  solliciteer@baarn.nl. Je kunt tot en met 19 augustus 2018 op deze vacature reageren. De gesprekken vinden plaats in week 35 en 36.

Meer informatie over onze gemeente vind je op onze website www.baarn.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. We komen liever direct in contact met onze toekomstige collega.

Alles wat u moet weten over de bruidsschat van de Omgevingswet

Bij invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat, regelgeving over 600 andere over te hevelen regels. Klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. De VNG maakte een serie informatieve filmpjes, die precies uitleggen hoe de vork in de steel steekt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte een serie van vier filmpjes over de bruidsschat, gepresenteerd door Sarah Ros.

Onder de naderende Omgevingswet wordt regelgeving van het Rijk overgeheveld naar decentrale overheden. Het gaat om locatiespecifieke of locatieafhankelijke regels, bijvoorbeeld over geluid en geur voor horeca. Op deze manier krijgen decentrale overheden meer beleidsvrijheid. In totaal gaat het om 600 regels.

Om de transitie van de oude naar de nieuwe situatie soepel te laten lopen stelt het Rijk de ‘bruidsschat’ in, ook zo benoemd in de Invoeringswet van de Omgevingswet. De bruidsschat is een set regels over de invoer van de gedecentraliseerde wetgeving. De regels worden verdeeld over het gemeentelijke omgevingsplan en de waterschapsverordening. Na het instellen van het omgevingsplan of de waterschapsverordening komt de bruidsschat te vervallen. Het is dus een tijdelijke maatregel. In de onderstaande filmpjes van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt het precies uitgelegd.

Door de bruidsschat krijgen gemeenten en waterschappen de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken. Ook wordt een rechtsvacuüm voorkomen. De decentrale overheden kunnen de regels uit de bruidsschat vanaf dag één van de Omgevingswet aanpassen of laten vervallen, binnen de kaders van de Omgevingswet.

Vrijblijvend is de bruidschat niet. Het is, zoals Ros het in het eerste filmpje mooi verwoordt, ‘een gedwongen huwelijk.’ Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. Met de provincies is afgesproken dat zij hun omgevingsverordeningen klaar hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Vlog 1: Sarah Ros: ‘Op zoek naar de bruidsschat’

Vlog 2: Aan de slag met de bruidsschat

Vlog 3: Voorbeelden uit de bruidsschat

Vlog 4: Werken met de bruidsschat

Ook interessant: ‘Omgevingswet 2021 stap dichterbij na akkoord ministerraad’