Auteur-archief: ROmagazine

Waterschap Aa en Maas
Adviseur ecologie

Adviseur ecologie

Onderzoeker – nieuwsgierig – innovatief

Den Bosch, 32-36 uur

Hoe is het gesteld met de biodiversiteit in onze sloten en beken in Noordoost Brabant ? Hoe kunnen we leefomstandigheden voor al het waterleven verbeteren ? En hoe kunnen we data uit satellieten, drones en sensoren inzetten om deze vraag nog beter te beantwoorden? De adviezen die jij als adviseur ecologie geeft, gaan dus echt ergens over. Ze zijn van directe invloed op hoe we onze regio inrichten en beheren. In 25 Brabantse gemeenten met in totaal 2.800 kilometer aan wateroppervlakte, bepaal jij hoe de beken eruitzien.

Dit ga je doen

Jij initieert en begeleidt ecologische onderzoeksprojecten die we grotendeels laten uitvoeren door onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Adviesvragen krijg je vanuit verschillende collega’s binnen het waterschap. Vervolgens bedenk jij hoe je deze vraag vorm om gaat zetten naar een onderzoeksvraag. Hierbij werk je onder meer nauw samen met het waterschapslaboratorium. Uiteindelijk lever je een advies(rapport) aan dat je zelf of in samenwerking met een adviesbureau schrijft. Jouw advies heeft direct effect op het behoud van en herstel van biodiversiteit in onze wateren.

Je komt op een bijzonder moment bij ons binnen. Er zijn namelijk behoorlijk wat innovaties gaande die het meten en monitoren van het ecosysteem in ons water naar een hoger plan tillen. Naast de reguliere meetgegevens uit het laboratorium worden ook steeds meer data verzameld middels e-DNA, drones, slimme sensoren en satellietbeelden. Zo zal het binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om op basis van satellietbeelden in te kunnen schatten wanneer sloten en slootkanten gemaaid moeten worden. Baanbrekend, omdat we hierdoor efficiënter maaien het systeem klimaatbestendig maken én het ecosysteem minder belasten.

In jouw adviezen houd je rekening met de ecologische doelen die de Kaderrichtlijn Water stelt. Niet altijd eenvoudig, want jouw advies kan weleens schuren met andere belangen binnen het waterschap. Bijvoorbeeld: bomen aanplanten of juist paden vrij houden voor onderhoudsmachines? En halen we stuwen uit beken omdat water moet stromen vanuit ecologisch gedachtegoed of houden we dat water vast voor de landbouw? Deze spanningsvelden maken jouw onderzoeksthema’s lastig, maar zeker ook interessant. En altijd kom je samen met collega’s binnen Waterschap Aa en Maas tot het beste besluit.

Hier ga je werken

Waterschap Aa en Maas zorgt in het noordoosten van Brabant voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. We zijn een ambitieuze organisatie die het maatschappelijk belang optimaal dient. Dagelijks leveren we een hoog niveau van betrouwbaarheid en tegelijkertijd staan we, met het oog op de toekomst, steeds weer voor nieuwe (klimaat) uitdagingen. We werken hard en in een fijn werkklimaat waar de sfeer informeel is en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Met plezier naar je werk gaan, staat bij ons op één.

Jouw team

Je werkt in een jong team met ambitieuze professionals. Ze stellen adviezen op voor acties die bijdragen aan onder meer een hoge waterkwaliteit en een florerend ecosysteem. Je kunt je werktijden flexibel indelen. En wil je een dag thuis werken? Prima! Binnen je team is de sfeer gemoedelijk en staan collega’s voor elkaar klaar.

Dit ben jij

Jij weet wat  nodig is voor een goede waterkwaliteit en hoe we onze natte natuur in stand houden. Ook ben je nieuwsgierig en vind je het leuk om met nieuwe technologieën te werken. Met overtuigingskracht neem je collega’s mee in jouw adviezen, maar je weet ook compromissen uit te werken als jouw advies botst met andere belangen. Je maakt zorgvuldige afwegingen, kunt goed analyseren, geeft heldere en scherpe adviezen en je hebt lef. Verder heb je:

 • Een HBO/WO-diploma, bijvoorbeeld biologie, ecologie of waterbeheer.
 • Kennis van de Kaderrichtlijn Water.

Kennis van aquatische ecologie en ervaring met advisering.

 • Bij voorkeur kennis van programmeertalen als Python en R. Deze kennis komt van pas als je werkt met grote hoeveelheden data.

Dit krijg je van ons

Afhankelijk van opleiding en ervaring een bruto jaarsalaris van maximaal € 62.596,- bij een werkweek van 36 uur. Dit is inclusief Individueel Keuzebudget (IKB), een toeslag van 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris om zelf te besteden aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of dit bedrag laten uitbetalen.

Verder krijg je:

 • Een contract voor twee jaar met uitzicht op een vast contract.
 • Een solide pensioenregeling.
 • Een Persoonsgebonden Basis Budget voor je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.
 • Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Een telefoon, laptop en iPad.

We zijn niet voor niets uitgeroepen tot de beste overheidsorganisatie van 2018. We geloven dat dit (mede) komt doordat we investeren in onze medewerkers. Je krijgt hier volop de ruimte jezelf verder te ontwikkelen.

Reageer

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Merkelbach, afdelingshoofd Onderzoek en Monitoring, via telefoonnummer 06 – 10 70 30 74.

Solliciteren kan tot en met 3 november a.s. via deze link. Wij zijn nieuwsgierig naar jou. Creatieve en inspirerende sollicitaties worden op prijs gesteld.

Bijzonderheden

 • Van nieuwe medewerkers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Gemeente Oosterhout
Projectmanager Ruimtelijke Projecten

De uitdaging

Oosterhout heeft hoge ambities op weg naar 2030. Een van die ambities is het stimuleren van de economie door het creëren van arbeidsplaatsen en woningen voor onder meer jonge gezinnen. Om dit te bereiken zijn we aan de slag met talloze projecten in de stad en de kerkdorpen.

Wat je misschien niet verwacht

We krijgen het heus wel eens te horen: werken bij een gemeente zal wel voorspelbaar zijn. Maar niets is minder waar. Dat roepen we niet, maar laten we zien. Door de lat wat hoger te leggen dan mensen van ons verwachten. Ook onderling, als collega’s, doen we meer voor elkaar. We werken niet alleen samen, we voelen ons ook met elkaar verbonden. Met 55.200 inwoners en 450 collega’s biedt de gemeente Oosterhout de uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente.

Jouw rol

Als projectmanager geef je leiding aan complexe, multidisciplinaire, ruimtelijke projecten van initiatief tot en met oplevering. Jij hebt de verantwoordelijkheid over de beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en organisatie van het project.

 • Je overlegt met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever over het beoogde resultaat en de te kiezen strategie;
 • Je maakt afspraken over de beheersbaarheid van het project samen met de opdrachtgevers, de projectgroepsleden en overige betrokkenen;
 • Je gebruikt de kennis en ervaring van de deskundigen binnen de organisatie en van inwoners, ondernemers of andere betrokkenen buiten de organisatie en zorgt samen voor resultaat;
 • Je onderhandelt met externe partijen;
 • Je communiceert over het project met derden;
 • Je geeft sturing aan praktische werkzaamheden, zoals het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten met externe partijen;
 • Je geeft advies bij eventuele afwijkingen ten aanzien van het projectresultaat, het plan van aanpak en de voortgang;
 • Je stelt beslisdocumenten op, zoals college- en raadsnota’s.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding met een stevige dosis ervaring in complexe, multidisciplinaire projecten;
 • Je bent zeer ervaren in het werken met besturingsprocessen, projectmanagement en projectmatig werken, ook binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Je bent in staat mensen en partijen met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren en te laten samenwerken;
 • Je laat je niet zomaar uit het veld slaan bij tegenslagen en denkt in oplossingen en mogelijkheden;
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent ondernemend, initiatiefrijk, proactief en resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het volgende:

 • Jouw werk doet er echt toe voor de inwoners van gemeente Oosterhout;
 • Geen dag is hetzelfde;
 • Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op vast bij goed functioneren;
 • Een mooi salaris van maximaal € 5.699,- bruto in functieschaal 12 bij een 36-urige werkweek (peildatum 1 oktober 2019);
 • Maandelijks bouw je een individueel keuzebudget op van 17,05% over je brutosalaris. Dit kun je inzetten voor bijvoorbeeld de inkoop van extra vrije dagen, het gebruik van de fietsregeling of als extra loon;
 • Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit;
 • Studiefaciliteiten; je bent de regisseur van jouw eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of cursus;
 • Een werkomgeving met alle denkbare functies onder één dak;
 • Verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof, zorgverlof of leeftijdsverlof;
 • Een flinke portie regie over je werk-privébalans: werktijden zijn flexibel in te vullen en je kunt verlofuren (ver)kopen;
 • Waardering voor frisse ideeën en een kritische houding;
 • Ruimte om te groeien en te experimenteren;
 • Verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Solliciteren

Voel jij een klik? Solliciteer dan via het sollicitatieformulier! Dat kan tot en met 17 november 2019. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Angelique Branten (unitleider) via telefoonnummer (0162) 48 94 93 of Daniëlle Bosmans (afdelingsmanager Stadsontwikkeling) via (0162) 48 94 56.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Maassluis
Assetmanager / Beheerder Wegen en Kunstwerken

LogoMaassluis

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Voor het cluster Stad team Ruimtelijke Projecten en Beheer zijn wij op zoek naar een:

Assetmanager / Beheerder Wegen en Kunstwerken (36 uur per week)

Algemene informatie

Het team Ruimtelijke Projecten en Beheer bestaat uit ca. 25 medewerkers. Het team is verantwoordelijk voor het Beheer en Groot Onderhoud van de openbare ruimte, en voor de grote gebiedsontwikkelingsprojecten in de stad. Samen met het team Beleid wordt het cluster Stad gevormd.

De ambtelijke organisatie werkt vanuit zes kernwaarden: Ondernemen (handen uit de mouwen), Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen), Verbinden (wie is nodig en hoe zorg je dat er wordt meegedaan?), Experimenteren (fouten maken mag), Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken; feedback geven en ontvangen), Samenwerken (actief opzoeken, zowel intern als extern).

De functie

Je geeft het assetmanagement voor jouw taakveld binnen de openbare ruimte efficiënt en doelmatig vorm. Je maakt beheerplannen, luistert, onderzoekt, stelt opdrachten op. Je bent de schakel tussen het strategische en het operationele niveau. Je werkt binnen de organisatie intensief samen met het uitvoerende Stadsbedrijf, met Infra-projectleiders, met projectleiders Gebiedsontwikkeling en met beleidsmedewerkers.

Jouw hoofdtaak is het beheer van Wegen, Bruggen en Kademuren. Samen met collega’s voor Riolering, Groen, Water, Openbare Verlichting en Kabels en Leidingen, Reiniging en Afval geef je vorm aan duurzaam, klimaatadapatief beheer van de stad.

Wat ga je doen?

 • beheervisie formuleren; meerjarige beheerplannen opstellen en uitvoeren; bijdragen leveren aan het jaarlijkse uitvoeringsprogramma;
 • opdrachten en programma’s van eisen opstellen voor inspecties, onderzoeken en projecten;
 • in samenwerking (ad hoc) problemen oplossen en in opdrachten omzetten;
 • adviezen en rapportages opstellen;
 • toegewezen budgetten beheren;
 • deelnemen aan interne overleggen (projecten, beleidsontwikkeling, uitvoeringsafstemming);
 • de gemeente vertegenwoordigen bij vragen van bewoners, informatieavonden, op externe overleggen en samenwerkingsverbanden;
 • ontwikkelen en actueel houden van het geautomatiseerde beheersysteem;
 • vertalen van landelijk beleid naar gemeentelijk niveau.

Wat neem je mee?

 • een afgeronde technische Hbo-opleiding, (civiele techniek) of gelijkwaardig;
 • minimaal drie relevante werkervaring;
 • gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • klantgerichte en flexibele instelling, goede communicatieve vaardigheden en goed in teamverband kunnen werken.

Wat bieden wij?

De gemeente Maassluis is een informele organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en waar de eigen verantwoordelijkheid voorop staat. We hebben een plezierige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden (o.a. opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB, flexibele werktijden, laptop en mobiele telefoon). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij bij een volledige betrekking (36 uur per week) aan salaris van max. € 4.362,- bruto per maand (salarisschaal 10). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.

Sollicitatie:

Stuur je sollicitatiebrief en cv onder vermelding van vacaturenummer 332, vóór 24 oktober 2019 naar via het digitale sollicitatieformulier op onze website. E-mailen kan ook naar gemeente@maassluis.nl. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Gesprekken zullen eind oktober plaats vinden.

Informatie

Voor meer informatie over de functies kan je contact opnemen met de teammanager Sjaak Vroegop of de programmacoördinator Beheer Ad van Rooijen. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij de adviseur P&O Guus van den Berg. Deze personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis 14 010.

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer

De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel stappen maken waar het echt moet, bijvoorbeeld bij de woningbouw en de energietransitie. Daarover, over de mogelijkheid om écht integraal als één overheid te werken en de praktische uitwerking van de ontwerpvisie spraken we met minister van BZK Kajsa Ollongren.

Deze bijdrage stond in de speciale editie van ROm over de ontwerp-NOVI, september 2019. ROm is gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word nu abonnee!

Vanwaar deze brede strategie?
‘Er komt veel en veel tegelijk op ons af, u noemt een aantal grote opgaven. Omdat al die dingen met elkaar samenhangen is een brede visie en strategie noodzakelijk. Je kunt keuzes niet alleen per sector maken. Neem bijvoorbeeld de energietransitie. Als je meer windmolens in zee wilt, dan heeft dat gevolgen voor de visserij. Als je windmolens op het land plaatst, dan raakt dat de landbouw en de natuur. Als je zoiets als de fileproblematiek zuiver sectoraal aanpakt, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat je bijvoorbeeld de hoeveelheid fijnstof verergert. Daarom moet je al die vraagstukken in samenhang bezien. Daarvoor is de NOVI bedoeld en gebruiken we de afwegingsprincipes uit de NOVI.’

Verrassend volgens velen is de compleetheid van de visie, met de economische belangen opmerkelijk genoeg duidelijk behandeld als een van de aspecten die er toe doen bij de inrichting van de fysieke ruimte, en zeker niet leidend. Klopt dat beeld volgens u? Waar is economie dan nog wel leidend?

‘De essentie van goed omgevingsbeleid is het bezien van de samenhang en de onderkenning dat er meerdere belangen zijn. Economische belangen zijn integraal onderdeel van wonen en werken in de stad, van wat er gebeurt in veenweidegebieden en van de energietransitie.
Als we met die bril naar de stad, dan wel de omringende gebieden kijken, dan is het logisch dat je economische belangen niet overal op dezelfde manier wilt wegen. Zo ligt het voor de hand dat je in de Rotterdamse haven economische belangen zwaarder laat wegen dan bijvoorbeeld midden op de Veluwe. We verabsoluteren belangen niet, maar – indien nodig – moeten we in specifieke gebieden en gevallen wel durven kiezen.’

Investeringsplannen
Wat ziet u zelf als de meest relevante onderdelen van de ontwerpvisie waar de rijksoverheid daadwerkelijk mede in de lead is en waarom?

‘Omgevingsbeleid is er vooral voor mensen: hoe kunnen de inwoners van Nederland, ieder voor zich én samen, zo aantrekkelijk mogelijk wonen, werken en leven? Dat aantrekkelijk wonen, werken en leven kun je afzonderlijk meten en regelen: veiligheid, gezondheid, natuur, cultuur, bereikbaarheid, betaalbaarheid. Tegelijkertijd kun je al die afzonderlijke kwaliteitsaspecten niet eenvoudigweg optellen of tegen elkaar wegstrepen. Daarom hanteren we in de NOVI drie afwegingsprincipes: 1. functies combineren, 2. uitgaan van de eigenheid van gebieden, en 3. niet afwentelen op anderen of uitstellen tot later.

Het komt er in feite op neer dat de NOVI slaagt als bijvoorbeeld met verstedelijking ook de biodiversiteit in steden toeneemt, als je in 2050 over het platteland fietst je nog steeds kunt genieten van het landschap en als je in 2050 in de stad nog steeds betaalbaar kunt wonen dicht bij belangrijke ov-knooppunten.’

Geen extra uitvoeringsbudgetten, wél slim op elkaar afgestemde investeringen’

Hoe denkt u de brug te kunnen slaan van beleid naar investeringen in gebiedsontwikkeling. Zou u voelen voor het nadrukkelijk steunen van regionale investeringsplannen (RIA), met betrokkenheid van andere overheids- en private investeerders? 
‘Noodzakelijke investeringen voor gebiedsontwikkeling komen makkelijker van de grond als potentiële investeerders elkaar vinden en aanvullen. Dat gebeurt niet vanzelf. Wat daarvoor nodig en mogelijk is, verschilt per gebied. Het kabinet denkt daarom na over alternatieve manieren van bekostiging van gebiedsontwikkeling. Regionale investeringsplannen, waaraan meerdere partijen bijdragen, zouden een manier kunnen zijn. De uitvoering van de NOVI krijgt voor een belangrijk deel vorm door een gebiedsgerichte aanpak, niet met extra uitvoeringsbudgetten, maar met slim op elkaar afgestemde investeringen.’

Woondeals 
Waarom ziet de NOVI verstedelijking in het landelijk gebied nog steeds per definitie als afwenteling? Met gebiedsontwikkeling, een goed ontwerp en de uitgekiende bekostiging kan dat toch juist meerwaarde aan landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit leveren?
‘We zien dat niet per definitie als afwenteling. Maar het landelijk gebied is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt bij verstedelijking. De woningvraag is daar ook niet het hoogste. We kennen nu al de motivatieplicht via de Ladder voor duurzame verstedelijking. Ook provincies en gemeenten zelf hebben een voorkeur voor het benutten van binnenstedelijke mogelijkheden. In de NOVI zetten we in op binnenstedelijk bouwen als eerste optie en altijd in combinatie met verbetering van de omgevingskwaliteit. Landelijk gebied kan zo zoveel mogelijk opengehouden worden. Soms schieten binnenstedelijke mogelijkheden tekort of kan de identiteit en kwaliteit van die gebieden baat hebben bij ontwikkeling of verbetering. We sluiten verstedelijking buiten de bestaande bebouwde gebieden daarom niet uit.’

In hoeverre is de aanpak bij de woondeals nu exemplarisch voor de NOVI? Wordt dit de nieuwe werkwijze voor de regionale uitwerking?
‘De NOVI is de strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving in heel Nederland. De woondeals zijn voor de korte termijn en doen iets aan de woningtekorten in vijf regio’s. Wat wel tot voorbeeld strekt, is dat je met regionale partijen tot prima afspraken kunt komen. De woondeals zijn daarom als werkwijze een goed voorbeeld van hoe het ook kan gaan werken met de NOVI. En de woondeals werken ook inhoudelijk door in de NOVI: de locaties uit de woondeals staan daarin genoemd als ontwikkelingsgebieden voor verstedelijking. Als we straks aan de slag gaan met NOVI-gebieden kunnen de opgedane ervaringen en het inhoudelijke voorwerk van de woondeals ons goed van pas komen.’

Hoe haalt u uw collega’s van Infrastructuur en Milieu en Financiën over om prioritair gelden naar stedelijke infra te schuiven, gezien het belang van verstedelijking rond ov-knooppunten in de ontwerp-NOVI? 
‘In de ontwerp-NOVI heeft het kabinet gesteld dat binnen groeiende stedelijke gebieden structureel meer geïnvesteerd zal moeten worden in stedelijke bereikbaarheid. Tegelijkertijd zullen we ook de kwaliteit van verbindingen tussen stedelijke regio’s moeten verbeteren en waar nodig uitbreiden. De NOVI gaat niet vergezeld van extra budgetten. En u begrijpt dat toegezegde investeringen niet zomaar verschoven kunnen worden omdat er prioriteiten bijkomen. Maar we denken in Den Haag wel degelijk na over slimme manieren om gebiedsontwikkeling te financieren.’

Fundament
De NOVI houdt vast aan het concept van het Groene Hart. Waarom? Iedereen ziet toch dat dit een amorf en gedateerd concept is, waarvan grote delen totaal geen ‘groene’ kwaliteit meer hebben. Waarom worden energie en investeringen niet geconcentreerd op deelgebieden waar de groene en blauwe kwaliteit kunnen worden verbeterd?
‘In wat andere bewoordingen zegt de NOVI eigenlijk wat u vraagt. Het is mogelijk het gebied in te delen in verschillende zones. Het streven is afspraken te maken over zonering, waarbij ruimte is voor verschillende soorten ontwikkelingen en daarmee meer diversiteit, ook biodiversiteit, en flexibiliteit te brengen in het beleid voor en de inrichting van het Groene Hart. Duurzame kringlooplandbouw zorgt in agrarische gebieden voor meer biodiversiteit. Door de manier van bouwen en het grondgebruik aan te passen aan het waterpeil, ontstaan kansen voor nieuwe functionaliteit en kwaliteit: natte teelten zoals cranberryteelt kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het duurzaam behoud van het historische veenweidelandschap.’

‘De visie die we gezamenlijk gemaakt hebben, ook gezamenlijk uitvoeren’

Wat voegt de NOVI eigenlijk toe aan het beleid voor het landelijk gebied en de transformatie van de landbouw dat LNV, de provincies en de gemeenten al voor het landelijk gebied uitstippelen?
‘Veel! Want het landelijk gebied beslaat het grootste deel van de oppervlakte van ons land, is zeer divers ingericht en kent een divers gebruik. Dit belangrijke gebied kent tal van andere uitdagingen en opgaven dan de landbouw alleen. Zojuist noemde ik al waardevol landschap en verstedelijkingsvragen, maar landelijke gebieden hebben ook te maken met de energietransitie. Daarover spreekt de NOVI zich uit: de voorkeur gaat bijvoorbeeld uit naar concentratie van wind op land, daar waar dat landschappelijk past. Geen confetti van allemaal losse molens. En zonnepanelen worden bij voorkeur aangebracht op daken en gevels.’

Waar bent u het meest trots op als u kijkt naar de totstandkoming van deze ontwerp-NOVI en waar wilt u dat we hiermee over een jaar staan?
‘Uiteindelijk ben ik het meest trots op het proces dat we de afgelopen jaren hebben doorlopen. Samen met provincies, gemeenten, ministeries, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en betrokken inwoners van ons land hebben we uitgebreid gediscussieerd, nagedacht, geschreven en getoetst. Dankzij de inspanning van iedereen is het ontwerp van de NOVI er gekomen. Hiermee hebben we een stevig fundament gelegd dat naar ik hoop – en na de vaststelling – een breed, diep en stabiel maatschappelijk en politiek draagvlak biedt. Zo kunnen we de visie die we gezamenlijk gemaakt hebben, ook gezamenlijk uitvoeren. Zo houden we een Nederland waarin we ook in 2050 graag willen wonen, werken en leven. Daarvoor is nog heel veel werk te doen en zijn nog heel veel besluiten te nemen. Ik hoop dat we over een jaar tegen elkaar kunnen zeggen dat we daarmee een goed begin hebben gemaakt.’

Adriaan Geuze over de ontwerp-NOVI
‘Grote werken verricht je niet met bezweringen’

Auteur: Marcel Bayer

De ontwerp-NOVI is een heel consistente en degelijke analyse van wat er speelt en wat er moet gebeuren. Je kunt er niet tegen zijn.’ Adriaan Geuze, bijzonder hoogleraar landschapsarchitectuur aan de WUR, en partner bij architectenbureau West 8, is er best van onder de indruk. ‘Ook al zie je het ouderwetse sectorale er nog wel in, de poging om er op alle overheidsniveaus integraal naar te kijken is geslaagd en lovenswaardig.’

Deze bijdrage stond in de speciale editie van ROm over de ontwerp-NOVI, september 2019. ROm is gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word nu abonnee!

Dezelfde constatering deed Geuze twee jaar geleden bij het verschijnen van de Startnotitie Nationale Omgevingsvisie (‘Koester de enorme planningstraditie die we hebben’, ROm 5, mei 2017). En net als toen spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de praktische uitwerking. ‘Het al zo’n vijftien tot twintig jaar de bedoeling dat de ruimtelijke ordening op rijksniveau wordt afgeschaft en gedecentraliseerd. Deze NOVI is de geïnstitutionaliseerde uitwerking van dat managementmodel.

Veel vraagstukken in de ruimtelijke ordening spelen op lokale of regionale schaal. Het regionaal vervoer, ecosystemen, werkgelegenheid, toerisme, zijn gebaat bij de nieuwe benadering. Maar het ligt anders voor de grote opgaves van de NOVI. Als je in de praktijk ziet wat er in regio’s en bij gemeenten gebeurt, en daar zitten we met West 8 dagelijks middenin, dan kun je niet zo optimistisch zijn over de noodzakelijke slagkracht voor, en de integrale aanpak voor de grote opgaves.’

Lobbycircuits
Geuze mist in de ontwerp-NOVI vooral de analyse van de planningsproblematiek in de praktijk van de rare en ingewikkelde besluitvorming. ‘We leggen de verantwoordelijkheid bij de regio’s. Die moeten het maar doen. Maar die regio’s zijn er nog niet op berekend – bestuurlijk niet, institutioneel niet en al helemaal niet wat betreft ervaren vakmensen voor planning en pragmatisch implementeren van de complexe thema´s die de NOVI heeft helpen formuleren. Hoe moet dat op een democratische manier?’

De ruimtelijke ordening is een gecompliceerd, ondoorgrondelijk, buitenparlementair proces geworden’

De ruimtelijke ordening vandaag de dag is een open proces, is de observatie van de landschapsarchitect. ‘Vanwege de complexe opgaven en veel verschillende belangen resulteert dat in procedurele labyrinten en politieke bezweringen en net zo lang overleggen tot we eruit zijn. Het zijn altijd dezelfde partijen die erbij betrokken zijn: de vervoerders, de ontwikkelaars, bouwondernemers, land- en tuinbouworganisaties, de natuur- en milieuorganisaties, grote bedrijven een aantal steden en regio’s die hun belangen goed weten te behartigen. In die lobbyprocessen hebben oud-politici met hun netwerken in de mobieltjes een spilfunctie in de besturen, overlegorganen en adviescommissies. In toenemende mate zie je bij mensen daar weerstand tegen komen, vanuit het gevoel dat hun mening er niet toe doet. Belangrijker nog is dat het niet leidt tot de grote veranderingen die nodig zijn. Het systeem is erop gericht de status quo te behouden.’

Expliciet
Maar hoe kan het dan beter? Geuze: ‘Ik ben van mening dat je in een dichtbevolkt, klein land als Nederland, tegelijkertijd supervitaal en ondernemend, enorme meerwaarde creëert door expliciete ruimtelijke ordening. We moeten die ruimtelijke ordening voor een aantal domeinen juist goed regelen.’ Dat is namelijk nodig om van beleid naar uitvoering te komen, zo stelt hij, zeker waar het de grote opgaven betreft.

‘De regio’s zijn er niet op berekend om complexe opgaven op een democratische wijze aan te pakken’

Geuze noemt de verduurzaming en het circulair maken van de landbouw als voorbeeld. ‘Dat is een megaproject voor dit land, vergelijkbaar met de landbouwmodernisatie in de jaren 50 en 60. Je moet de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs er nauw bij betrekken. Dan moet je gaan experimenteren met proefprojecten en langzaam gaan opschalen waar het lukt. Maar dat vraagt een infrastructuur, nationale investeringen en betrokkenheid gedurende meerdere generaties. Dan zou de rijksoverheid daar een instituut voor kunnen oprichten met regionale vertakkingen, studie- en opleidingsprogramma’s, pilots en experimenten. Dat alles in gebiedsgerichte processen waar ondernemers en burgers zich dan mee kunnen identificeren. En gedurende het hele proces pragmatisch keuzes maken; sober, doelmatig en zeker democratisch. Zo’n benadering is in de wereld van het water heel vanzelfsprekend en zou heel goed als opmaat kunnen dienen voor nationale agenda’s van de NOVI.’

Don Quichot

Als u dit leest, is de kans groot dat u weer eens vast heeft gezeten in een file van langzaam rijdende tractoren. De Nederlandse boeren zijn boos en dat peperen ze ons deze week goed in met wegblokkades, provinciehuisbezettingen en ‘kopjes koffie’ bij het RIVM in Bilthoven.

Waar klimaatactivisten van Extention Rebellion alleen hun eigen lichaam inzetten om te protesteren, grijpen agrariërs traditiegetrouw naar grover geschut. Tegen kolonnes van ronkende machines kan een ME nu eenmaal moeilijk optreden. En het leger inschakelen gaat het kabinet te ver.

Door al dat tractorgeweld lijkt het er op dat de boeren het land in hun greep hebben. Dat wordt nog eens versterkt door angstige provinciebestuurders die al na één blokkade voor de boereneisen zwichten. Toch is dat beeld vals. In werkelijkheid voert de boer een verloren strijd tegen de gevolgen van zijn eigen bedrijfsvoering en dat weet hij. Daarom is zijn verzet ook zo fel en verbeten.

’Het moet frustrerend zijn om te merken dat je jarenlang bent voorgelogen door je eigen belangenvereniging en bevriende politici’

Het moet frustrerend zijn om te merken dat je jarenlang bent voorgelogen door je eigen belangenvereniging en bevriende politici. Als een Don Quichot lieten ze je in het sprookje geloven dat intensieve veeteelt en natuurbehoud samen kunnen gaan. Als die fabel vervolgens wordt doorgeprikt door onafhankelijke wetenschappers en rechters, zijn ineens de rapen gaar.

Toch ligt de oplossing van de stikstofcrisis niet in het behagen van agrariërs die tegen de werkelijkheid te hoop lopen. Dan duurt de noodzakelijke omslag naar een ander type landbouw nog langer en is de financiële en persoonlijke ellende niet te overzien. Met geld dat bijna gratis op de kapitaalmarkt kan worden geleend, moet we de transitie naar kringlooplandbouw nu serieus oppakken en daarmee de boeren bevrijden uit hun dwangbuis van lage verdiensten en zwalkende overheidsregels. Niemand wil worden weggezet als milieuvervuiler, natuurverpester, dierenbeul en veroorzaker van ziekten die de volksgezondheid bedreigen. Maar daarvoor moet het roer in Nederland wel om. Het afscheid van de grootschalige intensieve landbouw doet pijn, maar er is geen weg terug.

Jaco Boer
@jaco_boer

Petje op, petje af
Nieuwe Energie

Professionele initiatiefnemers doen steeds meer hun best om in ‘de geest van de Omgevingswet’ te werken aan initiatieven. Ze nodigen belanghebbenden uit voor individuele gesprekken over hun zorgen en wensen bij een bepaald plan. Ook organiseren ze informatiebijeenkomsten waarin ze vol passie vertellen over hun initiatief. In veel gevallen is écht goed nagedacht over die plannen. Maar is dit voldoende?

Het antwoord is nee. Veel bewoners wantrouwen initiatiefnemers. Ze denken dat ‘het grote geld’ wel even komt vertellen wat het beste is voor de buurt. En dat zij, als sluitstuk, ja mogen knikken. Initiatiefnemers, zoals ontwikkelaars, hebben vaak weinig gevoel bij het opzetten van een goed participatieproces. Ze maken onnodige fouten; sturen brieven te laat uit, presenteren een plan dat eigenlijk al vaststaat én organiseren bijeenkomsten tijdens vakantieperioden. Zo groeit tijdens het proces het wantrouwen richting de plannenmakers.

Wanneer dit wantrouwen een bepaald niveau bereikt, kijken bewoners al snel naar de gemeente in plaats van naar de initiatiefnemer. Want de gemeente is volgens hen van het algemeen belang. Bewoners verzoeken de gemeente om als hoeder van dit belang het proces over te nemen van de initiatiefnemer. Die initiatiefnemer vindt dat stiekem wel prettig. Want participeren moet je echt leren. Maar hoe toets je als gemeente een proces waarin je zelf als rechterhand van de initiatiefnemer hebt geholpen? Probeer dat maar eens uit te leggen aan bewoners. Gemeenten komen in een lastig parket. Aan de ene kant proberen ze vanuit kaders van de gemeenteraad en de wensen van het college een initiatief verder te helpen. Aan de andere kant spelen ze scheidsrechter tussen belanghebbenden en de initiatiefnemer. Ik geef het je maar te doen als ambtenaar. Je wisselt steeds van pet.

’Als ambtenaar wissel je steeds van pet’

De oplossing ligt bij de initiatiefnemers. Niet de gemeente, maar die initiatiefnemers moeten het proces zo vormgeven dat ze het vertrouwen van bewoners winnen. Alleen dan kan de gemeente toetsen op inhoud. Ik heb geen illusies; wantrouwen blijft altijd bestaan. Toch helpt een goed voorbereid participatieproces om het gesprek over de inhoud te voeren. En ook om stukje bij beetje vertrouwen op te bouwen. De initiatiefnemers moeten dus aan de bak om kennis en kunde van participatie op te bouwen.

Ik roep ambtenaren op om voorlopig nog even van pet te wisselen. Zij weten immers uit ervaring met eigen processen wat wel en niet werkt in hun dorpen en steden. Gebruik die kennis. Zet achter gesloten deuren even die ‘proces-pet’ op. Deel op dat moment ervaringen over participatie met initiatiefnemers, zodat zij een goed proces kunnen opzetten. Buiten het gemeentehuis gaat die ‘proces-pet’ weer af en wordt de ‘toetser-pet’ opgezet. Dan luister je als ambtenaren naar de gesprekken om ingediende plannen later te toetsen. Precies zoals de Omgevingswet beoogt.

Jolina van Dijk
jolina.vandijk@overmorgen.nl

Onder de titel Nieuwe Energie schrijven Jolina van Dijk en twee collega’s, consultants bij Over Morgen, maandelijks in ROm een column over de uitdaging die de energietransitie stelt aan de inrichting van en het beleid voor de fysieke leefomgeving. ROm is gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word abonnee!

Gemeente Oss
Strategisch Projectleider Omgevingsvisie

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is op zoek naar een:

Strategisch Projectleider Omgevingsvisie
32-36 uur

De omgevingswet treedt op 1-1-2021 in werking. Deze nieuwe wet vervangt vele bestaande wetten en regelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De gemeente krijgt met deze nieuwe wet meer ruimte om op het lokale en regionale niveau invulling te geven aan haar beleid. Er komen nieuwe instrumenten, er moet op een andere manier worden gewerkt waarbij participatie van inwoners een belangrijke verplichting wordt. Tenslotte zal er een grote digitaliseringsslag plaatsvinden. Kortom, na de drie decentralisaties in het sociale domein betekent dit nu een forse verandering of transitie voor het fysieke domein.

Vanaf 2017 hebben wij in Oss deze transitie in het fysieke domein opgepakt via een programma Omgevingswet en is hierop een Programmamanager actief. Ook is er een raadswerkgroep actief die het proces van de omgevingswet volgt en begeleidt. De raadswerkgroep bestaat uit raadsleden, een vertegenwoordiging van het college en de ambtelijke organisatie. Ook heeft de raadswerkgroep een externe adviseur georganiseerd die raad, college en ambtelijke organisatie spiegelt en begeleidt tijdens deze grote transitie in het fysieke Domein.

Het programma Omgevingswet bestaat vooralsnog uit vijf onderdelen:

 • Maken van een omgevingsvisie.
 • Voorbereiding van het omgevingsplan.
 • Doorvoeren van ICT-aanpassingen t.b.v. aansluiting op de landelijke voorziening.
 • Werkwijze en werkprocessen
 • Rol van raad, college en organisatie.


De eerste drie onderdelen zijn als project georganiseerd.

Wat ga je doen?
Momenteel zijn we op zoek naar een Projectleider Omgevingsvisie. Op dit moment is de verwachting dat het project een looptijd heeft van drie jaar. Na afloop van het project is het mogelijk dat je wordt ingezet op een ander project.

Wat houdt de functie Projectleider Omgevingsvisie in?

 • Je gaat aan de slag met je projectteam en werkt in samenspraak met de raadswerkgroep en de externe adviseur volgens het geactualiseerde plan van aanpak.
 • Je zet het huidige beleid voor het ruimtelijke domein om in één verplichte Omgevingsvisie die medio 2021 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze Omgevingsvisie omvat alle thema’s boven en onder de grond die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, de bodem, veiligheid en gezondheid. Belangrijk uitgangspunt is dat niet het gewenste eindbeeld, maar de gewenste ontwikkelrichting van de stad centraal staat.
 • In de aanpak spelen participatie van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisatie, partneroverheden en andere belanghebbenden een belangrijke rol. Dit zowel tijdens het proces van het opstellen van de omgevingsvisie als kader voor de uitvoering van de omgevingsvisie.
 • Je wordt als projectleider gepositioneerd bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling. Inhoudelijk word je aangestuurd door de Programmamanager Omgevingswet.


Wat bieden we?
Een veelzijdige baan voor een enthousiaste, gedreven collega in een stad waar creativiteit en innovatie worden aangemoedigd en waar maatschappelijk bewuste mensen met ambitie en talenten mee willen bouwen aan onze organisatie. Als je je hierin herkent heb je goede carrièreperspectieven bij de gemeente Oss.

 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt schaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te groeien naar de uitloopschaal.
 • Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit omgezet wordt in een vaste aanstelling.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, ruime verlofregeling, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, het Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige ouderschapsverlofregeling.


Wie is onze ideale kandidaat?

 • Je beschikt over een afgeronde, relevante academische opleiding op het gebied van de fysieke leefomgeving.
 • Je hebt ruime, aantoonbare ervaring met het leiden van complexe en multidisciplinaire projecten en omvangrijke participatieprocessen binnen de publieke sector.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van een projectteam met professionals waarbij integrale samenwerking en het maken van een multidisciplinaire belangenafweging voor jou een vanzelfsprekendheid is
 • Je hebt kennis van de omgevingswet en een visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden van participatie in deze wet.
 • Je bent een daadkrachtige verbinder van mensen en processen met een initiatiefrijke en enthousiasmerende werkstijl.
 • Je bent in het bezit van de competenties: analytisch denkvermogen, innovatief, samenbindend leiderschap, bestuurlijk sensitief en communicatieve vaardigheden.


Hoe ziet onze afdeling eruit?
Je komt in een team van 35 personen. De sfeer is informeel, ruimte voor een grapje maar zeker passie voor het werk. Binnen het team werken o.a. projectleiders, juristen, planologen, landschapsarchitecten en tekenaars die allen bezig zijn met ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling.

Wil je meer informatie?
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Christa van Oorsouw, Programmamanager Omgevingswet, of Mark-Jan Janssen, afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 0412. Voor meer informatie over de organisatie kan je kijken op www.werkenbijdegemeenteoss.nl.

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 t.a.v. Miranda Rovers, P&O-adviseur via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Oss
Strategisch adviseur Economie & Samenwerking

De afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie is op zoek naar een:

Strategisch adviseur Economie & Samenwerking
Oss, 32-36 uur

Je bent de eerste adviseur van een of meerdere collegeleden en het gehele bestuur op het gebied van economie en (boven)regionale samenwerking. Je behartigt de belangen van de gemeente Oss in landelijke, provinciale en regionale netwerken (bijvoorbeeld: G40, VNG, Agrifood Capital, Samenwerking NOB, Talentencampus, etc.) Ook leg jij de verbinding met de economische netwerken in de stad, zoals De kracht van Oss en ondernemersverenigingen. Bij de uitvoering van jouw werkzaamheden zorg je voor een goede verbinding met de interne organisatie.
 
Wat ga je doen?
Je gaat aan slag met de complexere vraagstukken op het gebied van economie die vragen om breder te kijken dan alleen vanuit economisch oogpunt.
Je bent eindverantwoordelijke voor het programma Vitale Economie met drie transities:

 1. Versnellen van de transitie naar een duurzame en circulaire economie.
 2. Versterken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt.
 3. Realiseren van voldoende en innovatieve werklocaties voor bedrijven in Oss.


Hierbij zoek je de verbinding met andere vakgebieden zoals ruimte en duurzaamheid. Voorbeelden van uitdagingen zijn de vragen: hoe bedrijven kunnen produceren met minder en hernieuwbare energie of hoe innovaties die zorgen voor minder verbruik van grondstoffen ook leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Kortom, hoe geeft Oss invulling aan ‘circulaire economie’. Je durft met verfrissende ideeën te komen en weet de juiste partijen hiervoor te enthousiasmeren. Samen kom je tot resultaten die meteen toegepast worden in de praktijk. Natuurlijk doe je dit ook samen met je andere collega’s van het team Economie, waarvan jij het inspirerend voorbeeld bent.

Taken zijn:

 • Coördineren van economisch beleid in samenwerking met beleidsmedewerkers en accountmanagers.
 • De wethouder Economische Zaken politiek adviseren/bijstaan bij o.a. raadsvergaderingen.
 • Informeren van het College en de Raad en het beantwoorden van raadsvragen.
 • Opstellen en aanscherpen van economische beleidsambities en deze vertalen in uitvoeringsplannen.

 
Hiernaast ben je een groot deel van jouw tijd bezig met en verantwoordelijk voor de (boven) regionale samenwerking in het ruimtelijk fysieke domein (waaronder: G40, VNG, Agrifood Capital, Samenwerking NOB, Talentencampus etc.). Je zorgt ervoor dat het bewustzijn in onze organisatie groeit om de kansen die deze samenwerkingsverbanden bieden, te pakken en goed te benutten.
 
Wat bieden we?
Je hebt een vrije rol binnen onze organisatie waarbij het bestuur toegankelijk is. Je krijgt de ruimte om aan de gang te gaan met nieuwe ideeën die aansluiten bij de ambities die er zijn waarbij hiërarchie niet aan de orde is. Oss heeft een divers bedrijfsleven en actieve ondernemers en inwoners. Bekend is Oss om zijn Life Science met bedrijven als MSD, Aspen en Pivot Park.

 • De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Onze functies zijn op verschillende niveaus beschreven. Waar je bij start ingeschaald wordt is afhankelijk van opleiding en ervaring maar ten hoogste schaal 12 (maximaal € 5.520,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband. Op termijn bestaat de kans om door te groeien naar de uitloopschaal.
 • Na een aanstelling van 1 jaar bepalen we samen of dit omgezet wordt in een vaste aanstelling.
 • Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, ruime verlofregeling, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, het Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige ouderschapsverlofregeling.

 
Wie is onze ideale kandidaat?

 • Je bent een strateeg met hart voor economie en hebt ervaringen/affiniteit met andere ruimtelijkfysieke beleidsthemas.
 • Je ervaring met politiek en bestuur is noodzakelijk om je functie goed neer te zetten.
 • Je hebt ervaring met (boven)regionale samenwerkingsverbanden.
 • Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in concrete acties voor de gemeente, ondernemers en andere maatschappelijke partijen in de gemeente Oss.
 • Je bent toegankelijk voor collega’s en beweegt makkelijk tussen ondernemers.
 • Je beschikt over een afgerond wodiploma.

 
Hoe ziet onze afdeling eruit?
Je komt in een team van 28 personen. De sfeer is informeel met ruimte voor humor. Er speelt veel op de diverse onderwerpen, maar er is een grote bereidheid om samen aan de slag te gaan en buiten elkaars vakgebied te kijken. Vakspecialismes in ons team zijn milieu en duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit, wonen en werken, natuur, erfgoed en economie.
 
Oss is in de afgelopen jaren hard gegroeid. Door herindelingen, maar ook door zelfstandige groei. Het Oss van nu is een veelzijdige en zelfverzekerde gemeente. Een middelgrote stad met bijna 100.000 inwoners, 23 kernen en een van de grootste buitengebieden van Brabant. Het is een fijne woon- en werkgemeente, met voldoende winkels en maatschappelijke voorzieningen voor onze eigen gemeente en grotere regio, en een veelzijdig (inter)nationaal bedrijfsleven. Provincie en rijk investeren op grotere schaal in Oss. Het is daarom vanzelfsprekend om meer de regionale verbindingen aan te gaan onder andere op thema’s als economische profilering, vestigingsmilieus of arbeidsmarktbeleid. Ook in bovenregionale en landelijke netwerken speelt Oss een steeds grotere rol. Oss kijkt graag verder dan haar eigen grenzen. Niet voor niets is de VNG Oss in 2017 en 2018 verkozen tot meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland.
 
Wil je meer informatie?
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Dries Ewalds, afdelingshoofd Leefomgeving, Wonen & Economie, via telefoonnummer: 14 0412 of kijk voor werken bij Gemeente Oss op www.werkenbijdegemeenteoss.nl.
 
Ligt hier voor jou een uitdaging?
Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2019 t.a.v. Miranda Rovers, P&O-adviseur, via het online sollicitatieformulier onderaan de pagina. Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Competenties
Mondelinge communicatie, samenwerken en schriftelijke communicatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Heerlen
Beleidsmedewerker Groen, Natuur en Landschap

  

Gemeente Heerlen – Domein Ruimte –Team Beleid Ruimte
1 fte – WO werk/denk niveau – Vacaturenummer 19023

Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn trots op hun stad. Het borrelt van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.

Naast onze stad is ook onze organisatie volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuwe, plattere organisatie waar we steeds beter samenwerken. Elk team heeft eigen uitdagingen, maar we creëren met alle collega’s onze organisatiecultuur. Die cultuur omschrijven we als open en op basis van vertrouwen. Alles wat we doen draagt bij aan ons gezamenlijk doel: Heerlen een nog fijnere plek maken om te wonen, werken en leven voor onze inwoners.  Dat doen we door te investeren in onze stad en in onze medewerkers. Jij krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en dingen anders te doen.

Team Beleid Ruimte

Het team beleid ruimte is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de volgende terreinen: mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen/ natuur/ landschap, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water. Daarnaast ontwikkelen zij ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies. De komst van het omgevingsstelsel vraagt om een integrale manier van werken en het team wil de komende periode een kwaliteitsslag maken. Daarom worden drie nieuwe beleidsfuncties toegevoegd op de gebieden: groen, openbare ruimte en riolering/water. Om deze reden is het team op zoek naar een nieuwe collega in de rol van:

Beleidsmedewerker Groen, Natuur en Landschap

Wat ga je doen?

 • Je ontwikkelt, in samenwerking met anderen, beleid op het gebied van groen, natuur en landschap in de stad
 • Je bent verantwoordelijk voor het vertalen het beleid naar de uitvoering en het evalueren van het beleid
 • Je bent verantwoordelijk voor de input van jouw beleidsveld in ruimtelijke plannen.
 • Je zorgt voor integrale afstemming van beleid en programma’s met collega’s van andere relevante beleidsvelden
 • Je adviseert collega’s over groen in relatie tot de relevante beleidsvelden
 • Je onderhoudt een netwerk en interne en externe partners.

Wie ben jij?

Kies je voor Heerlen? Dan ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Je wordt er blij van om uitdagingen met creativiteit en lef aan te pakken. Je bent ambitieus, je werkt immers voor de groenste stad van 2014. Je ziet uitdaging in de complexe thema’s van dit moment zoals de rol van groen en biodiversiteit in de klimaatverandering. Jij legt de lat hoog en blijft op de hoogte van kennis in je vakgebied, en brengt deze kennis met gemak en plezier over op anderen. Je vindt het prettig om de verbinding te leggen tussen collega’s om zo tot een gezamenlijk product te komen. Jij kunt je staande houden in een politiek complexe omgeving en bent een volwaardig gesprekspartner voor de verantwoordelijke bestuurder.

– afgeronde HBO/universitaire opleiding op gebied van groen, natuur en landschap (bv Larenstein of landschapsarchitectuur in Wageningen)

– 5 jaar werkervaring in het vakgebied groen of natuur en landschap bij voorkeur in een overheidsorganisatie

– kennis van natuurbeleid, biodiversiteit, klimaatadaptatie

– ervaring met projectmatig werken in complexe projecten

– in staat te schakelen tussen verschillende schaalniveaus van regionaal beleid t/m groenbeheer

Hoe kan jouw dag eruit zien?

Je start je dag vandaag op een kennisbijeenkomst. Hier komen alle experts van de Limburgse gemeenten bij elkaar om te spreken en leren over biodiversiteit en de inpassing in groenbeleid Vol nieuwe inspiratie ga ja na deze bijeenkomst  richting kantoor. Hier heb je een gesprek met je opdrachtgever en de verantwoordelijke wethouder over de nieuwe groenstructuurvisie die eind van het jaar door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Daarna is het alweer 13:00 uur en ga je met je collega’s even richting het Pancratiusplein, waar je geniet van een lekkere lunch. Je geeft nog een advies  op een vraag vanuit de raad over de gemeentelijk groenbeleid. Dit beleid is aan actualisatie toe. Dit komt binnenkort op jouw bordje.  Vervolgens werk je samen met je collega beleidsmedewerkers van  water, duurzaamheid en openbare ruimte aan één integrale notitie voor klimaatadaptie maatregelen voor een deel van de stad. In de avond heb je nog een presentatie in de commissie Leefomgeving. Samen met een collega in de uitvoering lichten jullie een aantal zaken toe voor inwoners en gaan jullie het gesprek aan hoe het nog beter kan.

Wat krijg je daarvoor terug?

Bij de gemeente Heerlen bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 11 met een bruto maandsalaris van minimaal €3.348,- en maximaal €4.859,- (afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband). Het is mogelijk om 40 uur te werken en 36 uur uitbetaald te krijgen. Daarmee bouw je wekelijks 4 uur extra vrije tijd (ADV) op. Het betreft een structurele functie. Jij ontvangt een tijdelijke aanstelling waarna deze mogelijk, bij tevredenheid van beide kanten, een vaste aanstelling wordt.


Verder ontvang je een individueel keuze budget (IKB). Dit is 17.05% van jouw salaris. Daarnaast bieden wij mogelijkheden om opleidingen te volgen, flexibel te werken, en hebben wij onze eigen sportstimuleringsregeling. Meer weten over werken bij de gemeente Heerlen? Kijk dan eens op onze website.

Wil je meebouwen aan Heerlen?

Ben je enthousiast over deze functie? Stuur dan jouw CV en motivatie met vermelding van vacaturenummer naar ons secretariaat via secretariaatruimte@heerlen.nl. Je kan solliciteren tot en met 31 oktober. Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie stuur dan een mail, met je telefoonnummer, naar Marianne Lensink, teamleider Beleid Ruimte (via m.lensink@heerlen.nl). Marianne neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op!