Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Rijswijk
Strategisch Adviseur Mobiliteit

Gemeente Rijkswijk heeft een vacature voor een

Strategisch Adviseur Mobiliteit

Werken in Haaglanden – Master/doctoraal – 32 – 36 uur

Omschrijving

Als Strategisch Adviseur Mobiliteit met ruime werkervaring met complexe vraagstukken, werk je mee aan de bereikbaarheid van de Gemeente Rijswijk.

Wat ga je doen als Strategisch Adviseur Mobiliteit?

Je ontwikkelt beleid en visie en doet concrete voorstellen op het brede vakgebied van Mobiliteit. Je adviseert op tactisch en strategisch niveau het management en bestuur van de gemeente Rijswijk. Een aantal voorbeelden van projecten waarmee je als Strategisch Adviseur aan de slag gaat, zijn:

 • De inbreng van het strategisch belang van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen zoals in het Havenkwartier, In de Bogaard, NS Station, RijswijkBuiten en tevens buiten de eigen gemeentegrenzen zoals de Binckhorst en Tram 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
 • De uitwerking van het Bestuursakkoord Prinses Beatrixlaan.

Functie-eisen

Jij weet wat er komt kijken bij complexe processen en regionale samenwerking om samen de klus te kunnen klaren.

Je krijgt energie van een goede onderhandeling en je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Van jou verwachten we een trekkersrol maar ook een rol als begeleider of vraagbaak voor junior en medior beleidsmedewerkers. Het team is in ontwikkeling door vertrek en komst van collega’s en start van een ambitieus bestuur. Een “verbinder” is daarom van bijzondere waarde. De Strategisch Adviseur is tevens sparringpartner voor de leidinggevende.

Verder beschik je over:

 • een wo opleiding (bijvoorbeeld verkeerskunde, sociale geografie & planologie, technische bestuurskunde of bestuurskunde met ervaring in het vakgebied) met ten minste 5 jaar relevante werkervaring bij de (gemeentelijke) overheid, of een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Built Environment/mobiliteit) met tenminste 7 jaar relevante werkervaring bij de (gemeentelijke) overheid. Relevante werkervaring bij een adviesbureau, waarbij je gewerkt hebt voor de (gemeentelijke) overheid, valt hier ook onder;
 • relevante kennis van het brede beleidsterrein van mobiliteit, zodat je dwarsverbanden kan leggen tussen verkeer, milieu, economie en ruimtelijke ordening;
 • een strategische visie op integrale en/of gebiedsopgaven en kan je gemakkelijk schakelen tussen abstracte advisering en het aanpakken van praktische projecten;
 • ervaring met projectmatig werken. Plannen, organiseren en overzicht houden gaan je gemakkelijk af.

Met deze competenties sluit je goed aan op de kernwaarden van gemeente Rijswijk: Resultaatgericht, Ondernemerschap, Transparantie en Samenwerking (ROTS).

Arbeidsvoorwaarden

Organisatie

Gemeente Rijswijk

Min. Salaris

€3491 bruto per maand

Max. Salaris

€5067 bruto per maand

Salarisomschrijving

 • Een functie voor 32-36 uur per week.
 • Bruto maandsalaris: maximaal € 5.067,00 (afhankelijk van werkervaring en opleiding op basis van 36 uur per week; functieschaal 11).
 • Een tijdelijk contract voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: Individueel Keuzebudget, vitaliteitsbudget, vorming en opleiding, ADV-opbouw, mogelijkheid tot thuiswerken en zakelijke devices (iPhone én keuze uit een iPad of (mini)laptop).
 • Een professionele, klantgerichte werkomgeving waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een informele werksfeer.

Standplaats

Rijswijk

Contractduur

1 jaar

Maximum aantal uren per week

36

Bijzonderheden

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marijke van der Lely, teammanager Bereikbare Stad via telefoonnummer 070-3261112.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je telefonisch contact opnemen met Jitske Fennema, Coördinator Recruitment via telefoonnummer 06-144 188 76.

Geïnteresseerd?

Word je bij het lezen enthousiast over deze functie en voldoe je aan de bovenstaande beschrijving? Solliciteer dan via deze link. We zien je reactie graag tegemoet!

Ten slotte

Een telefonisch interview, een tweetal gesprekken en een eventueel assessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Over de werkgever

Gemeente Rijswijk

Bij gemeente Rijswijk werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams. Collega’s zoeken elkaar gemakkelijk op en er zijn korte lijnen. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Als Strategisch Adviseur Mobiliteit maak je deel uit van het Team Bereikbare Stad. In dit team werken beleidsmedewerkers, ontwerpers, projectleiders en opdrachtgevers samen met de omgeving aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is.

Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. Op dit moment zijn meerdere projecten en processen actueel waar we in het team versterking voor nodig hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Grenzen aan stedelijke verdichting (1)

auteur Yvonne Vendrig-De Punder
De woningmarkt in de Randstad zit hartstikke vast. Bouwen, bouwen, bouwen is de opgave. Verdichten op zich is al een hele klus. Om dit gezond te doen, moet je creatief naar de openbare ruimte kijken, weten waar winst te behalen is en wat de risico’s zijn als je gezondheid niet goed meeneemt in de plannen. De kans is echter levensgroot dat groen wordt opgeofferd voor grijs en dat we gaan bouwen op ongezonde plekken.

Dit is een ingekorte versie van het artikel Stedelijke verdichting biedt risico’s én kansen voor de gezondheid uit ROm 1-2, februari 2020. ROm is als vakblad onmisbaar voor professionals en gratis voor ambtenaren in het domein van de fysieke leefomgeving. Word nu abonnee!

]‘Binnenstedelijk bouwen is met name een kans voor de gezondheid’, stelt Frank van der Hoeven, universitair hoofddocent Urban Design bij de TU Delft. ‘We gaan nu namelijk investeren in bestaande wijken, in plaats van in nieuwe wijken. Dat is een heel belangrijke omslag.’ Als het verdichten van de stad gelijk opgaat met het gezonder maken van de leefomgeving, wordt de stad zelf ook gezonder. In de jaren twintig van de vorige eeuw was gezondheid ook een belangrijk aspect in de architectuur, met veel aandacht voor licht, lucht en ruimte, memoreert Van der Hoeven, ‘maar tegenwoordig gaat gezondheid over heel andere zaken: overgewicht, bewegen, depressies, geluidshinder, luchtkwaliteit ín gebouwen en hittestress, om er maar een paar te noemen.’

Parkeernorm op de schop

Om te beginnen moeten we anders gaan kijken naar mobiliteit. ‘Dat je overal met de auto kunt komen en overal kunt parkeren, dat voelt als vrijheid. Maar het beperkt ook de vrijheid van anderen’, meent Van der Hoeven. Het aantal auto’s per woning is toegenomen. Woonerven zijn daardoor geen plekken meer waar kinderen op straat kunnen spelen, maar plekken die volstaan met auto’s. ‘Parkeren slokt heel veel ruimte op. Als je de parkeernorm ter discussie durft te stellen, kan weer ruimte ontstaan voor sport en spel in de publieke ruimte.’

‘VEEL WETTELIJKE NORMEN BESCHERMEN DE GEZONDHEID ONVOLDOENDE’

In een gezonde stad is daarnaast voldoende ruimte voor de fiets en voetganger en zijn er goede ov-verbindingen met de rest van de stad. Lex Burdorf, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg bij het Erasmus MC, wijst erop dat je bij de verdichting goed moet nadenken over de volgorde, want mobiliteit hangt nauw samen met luchtkwaliteit. Als je veel woningen bijbouwt en pas na zeven of acht jaar een goede ov-verbinding aanlegt, zijn mensen al die tijd aangewezen op de auto voor hun mobiliteit. ‘Een woontoren van 220 woningen betekent ook 220 extra auto’s. Zo creëer je ongezondheid.’

Sporten in de stad

‘Een gezonde leefomgeving daagt de bewoners subtiel uit om te bewegen’, meent Burdorf. Het maakt natuurlijk uit voor wie je bouwt. Kinderen hebben een plek nodig om buiten te spelen, voor ouderen gaat het meer om een groen ommetje door te wijk. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Burdorf: ‘Voor kwetsbare ouderen kan je denken aan fitnessvoorzieningen ín het appartementencomplex. De fysiotherapeut kan dan naar mensen toe komen om ze te begeleiden bij het sporten. Dat is veel gemakkelijker voor de patiënt.’ Deze verandering in de leefomgeving hangt volgens Burdorf samen met de grote transitie in de zorg. In 2030 zal zeventig tot tachtig procent van de zorg niet meer in het ziekenhuis plaatsvinden, maar in de wijk of via telecommunicatie. De wijk moet daarvoor wel de juiste voorzieningen hebben. Burdorf noemt de Kop van Zuid in Rotterdam als voorbeeld: ‘Veel appartementencomplexen hebben daar een zwembad. Je kunt je afvragen of dat echt nodig is, maar de mensen maken er wel meer gebruik van dan wanneer het zwembad buiten de wijk zou liggen.’

Van der Hoeven gaat nog een stap verder. ‘Sporten zou meer onderdeel moeten zijn van de openbare ruimte, en niet alleen iets wat je bij dure sportclubs kunt doen. Hardlooplocaties liggen net als de sportvelden aan de randen van wijken en vallen niet zelden samen met de infrastructuur, dus in zones met lawaai en luchtvervuiling.’ Het zou volgens Van der Hoeven interessant zijn om bij het ontwerpen van de stad te beginnen met een kruisingsvrije hardlooproute van drie kilometer dwars door de wijk. ‘Minder kruisend verkeer zorgt ook dat er meer kinderen naar school zullen lopen en fietsen. Kinderen van vijf of zes jaar komen nu vaak niet boven de motorkap uit, daarom worden ze naar school gebracht met de auto. Want dat is veiliger.’

‘KWETSBARE GROEPEN HEBBEN HET MEEST TE LIJDEN ONDER EEN ONGEZONDE OMGEVING’

Dikmakers in de plinten

Het Erasmus MC heeft recent onderzoek gedaan naar de Rotterdamse voedselomgeving. Het aantal fastfoodrestaurants is de laatste vijftien jaar met een derde gestegen, terwijl het aantal versaanbieders met een derde is afgenomen. Ook dit hangt samen met de verdichting. In de plinten van veel woontorens komt vaak horeca terecht. Alles dient het gemak van de mensen en de stijging van het aantal fastfoodrestaurants zie je met name in buurten met een sociaal lagere score, licht Burdorf toe. ‘Als een groenteboer niet levensvatbaar is in de plint van een woontoren, moet je nadenken over hoe je dat wel levensvatbaar kunt maken. De gemeente kan sturen op deze plintinrichting. Als je het aan de commercie overlaat, krijgen we straks Amerikaanse steden gericht op gemakzucht.’

‘Kwetsbare groepen hebben het meest te lijden onder een ongezonde omgeving. Ze hebben echter ook het meeste baat bij een gezondheidbevorderende omgeving’, zegt Nina Douqué, beleidswerker medische milieukunde bij GGD Hollands Midden. Dit geldt zeker voor bewegen en eten. Gezondheid gaat daarnaast over sociale cohesie. Douqué: ‘De leefomgeving zou ontmoetingsvriendelijk moeten zijn en het liefst zo ingericht dat het eenzaamheid tegengaat. Daar moet je goed over nadenken. Bovendien moet er ruimte zijn voor de oude en nieuwe bewoners van de stad om te kunnen recreëren. Dat kan niet met z’n allen alleen in een klein parkje of in de buurtspeeltuin.’

Vergroten van gezondheidsverschillen

Door de woningbouwopgave komen locaties in beeld die op minder gezonde plekken liggen. In veel stedelijke gebieden gaat het om gebieden aan of nabij drukke wegen en het spoor, of daar zelfs tussenin. De GGD wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over hoe je toch gezond kunt wonen op dit soort plekken. Veel wettelijke normen beschermen de gezondheid onvoldoende. De GGD adviseert gemeenten daarom te streven naar waarden onder die wettelijke norm, vertelt Douqué. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit of geluidsbelasting, om zo een gezonder leefklimaat te creëren.’

Als sociale huurwoningen op de minst gezonde plekken worden gezet, raakt dit de kwetsbare mensen in de stad. ‘Vanwege de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen gaan mensen met longproblemen dan ook gewoon naast de snelweg wonen. Zo vergroot je de gezondheidsverschillen binnen de stad’, legt Aniek Linskens uit. Zij is ook beleidsadviseur bij de GGD Hollands Midden en collega van Douqué. Gemeenten hoeven dit niet te laten gebeuren, vinden Linskens en Douqué. Burdorf is het hiermee eens: ‘Een gemeente kan als uitgangspunt in de verdichtingsplannen aan een ontwikkelaar meegeven dat de plannen niet mogen bijdragen aan het vergroten van gezondheidsverschillen.’

‘CREATIVITEIT IS NODIG OM DEZE KANS VOOR GEZONDHEID NIET TE LATEN LIGGEN’

Samenwerken met projectontwikkelaars

‘Natuurlijk snappen wij dat er nú woningen gebouwd moeten worden’, benadrukt Linskens van de GGD. ‘Maar de bouwopgave is ook een kans als je naar de lange termijn kijkt. Als je nu investeert in de juiste maatregelen, levert dat uiteindelijk een kostenbesparing op. Over tien jaar heb je dan namelijk gezondere gebouwen, waar mensen prettiger en comfortabeler wonen. En die maatregelen hoeven niet altijd meer te kosten.’

Er zijn best projectontwikkelaars die te verleiden zijn om gezonder te bouwen, volgens Frank van der Hoeven. ‘Dat kan bijvoorbeeld door extra ontwikkelruimte te bieden als ze investeren in een gezond leefklimaat. Of via imago-opbouw van de projectontwikkelaars.’ Veel ontwikkelaars profileren zich met duurzaamheid. Een gemeente kan projectontwikkelaars best bevragen op hun ambitie op het gebied van gezondheid. Buiten de stad bouwen vindt Van der Hoeven geen goed idee. Dan komen mensen ver van het centrum te zitten en lange reistijden zetten gezinnen en relaties onder druk. Van der Hoeven: ‘De opgave voor de gezonde stadsverdichting is dus helder. Maar de oplossingen hebben we nog niet. Creativiteit is dus nodig om deze kans voor gezondheid niet te laten liggen.’

Koolhaas en de teloorgang van het platteland

Het anti-stad denken heeft er een protagonist bij: niemand minder dan de Nederlandse sterarchitect Rem Koolhaas. Hij hield in Buitenhof van afgelopen zondag een niet heel gemakkelijk te volgen verhaal over de teloorgang en verandering van het platteland. Met dat platteland is iets aan de hand, dat zeker. Maar het discours onderbouwen door stedelingen te omschrijven als losers en plattelanders als winners omdat stedelingen zo dom zijn dicht op elkaar te kruipen, zegt vooral iets over het mensbeeld van Koolhaas en andere modernisten. Dat mensbeeld is niet fraai.

Ik schreef eerder al dat Le Corbusier de inwoners van zijn stedenbouwkundige ontwerpen minachtte. De ‘Nieuwe Mens’ moest en zou zich gedragen zoals het de grote bouwmeester behaagde, niet alleen in werktijd, ook in de vrijetijd (Terug naar de stad). Geldt dat niet ook voor Koolhaas, afgaande op zijn statement? Dat zou niet alleen inhumaan zijn, het is in onze (westerse) tijden met optimale keuzevrijheid en keuzemogelijkheden onwerkbaar, frustrerend en uitermate remmend.

Grootheden die voorbijgaan aan de basale motieven achter menselijk gedrag

Het mensbeeld zegt ook iets over de realiteitszin van deze grootheden, want ze gaan immers geheel voorbij aan de basale sociale en economische motieven die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag. Onze drijfveren zijn het zorgen voor nageslacht en overleven om die zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben we andere mensen nodig én werk. Sandra Heerma van Voss zei het ooit heel mooi: ‘Een gevuld hart en een gevulde dagindeling, dat lijkt nog altijd het recept voor een aangenaam leven. Als die ontbreken ligt frustratie op de loer’. Essentieel hierbij is dat zowel in de biologie als in de economie diversiteit een bewezen en noodzakelijk voorwaarde is voor succes. Het gezondste nageslacht komt voort uit een gevarieerde populatie, economische innovaties en banengroei ontstaan in een milieu waar veel en verschillende ideeën tegen elkaar opbotsen. Dus: in de stad moet je zijn. Zijn stedelingen dan losers? Flauwekul natuurlijk.

Door zijn mensbeeld en gebrek aan realiteitszin heeft Koolhaas zich al eens eerder weergaloos vergaloppeerd door in de jaren negentig de openbare ruimte dood te verklaren. Door de digitalisering van de samenleving zouden steden ontvolken, want iedereen wil in een hutje op de hei wonen, en face to face contacten in de openbare ruimte zouden overbodig worden. Dat bleek uiteindelijk toch bitter tegen te vallen. Kortom, Koolhaas kakelt als een dwalend orakel.

Waarom de stad zo in trek is

In geografische termen: de stad is in trek omdat het aanbod van banen groot en veelzijdig is, de kans op interactie omvangrijk en gevarieerd is, en het groeiende cultureel kapitaal op velerlei wijzen kan worden verzilverd. Het platteland stroomt in rap tempo leeg. Een recente wandeling door mijn geboortestreek bood mij een prachtig gecultiveerd landschap, met de buiten haar oevers getreden Maas, met kale bomen overdressed door maretak, prachtige maar gesloten mergelstenen kerken, ontroerende vergezichten over de Belgische Kempen, gesloten intieme horecagelegenheden. Dat alles ‘completely surrounded with no people!

Is dat erg? Enigszins, want ik werd er droef en sentimenteel van. Maar is dat geen vals sentiment? Jongeren trekken massaal weg. Ik heb diepe bewondering voor de dochter van een oude schoolvriend van mij uit mijn geboortedorp die in Amsterdam politicologie studeert, lid is van een Limburgse gemeenteraad, daar op een haar na wethouder werd na de laatste verkiezingen, en lid is van de plaatselijke fanfare om de ooit bloeiende dorpscultuur nieuw leven in te blazen. Ze reist zich suf, want haar geboortedorp en haar moedertaal zijn haar lief, evenals de kosmopolitische stad. Maar het is zwemmen tegen de tsunami in.

‘Investeer in mensen, niet in (achterstands)gebieden’

Is krimp op het platteland erg? Op persoonlijk niveau ongetwijfeld. Krimp vermindert immers de ontplooiingskansen ter plekke. Maar macro-economisch niet, zo leert Moretti ons in The New Geography of Jobs. Bovendien, ook de ecologische voetafdruk wordt door verdichte steden minder. Veel meer mensen wonen op een kleiner oppervlak en ruimen het veld voor natuurontwikkelingen in de periferie.

Maar wat moeten we dan met het platteland? De econoom Edward Glaeser adviseert in Triumph of the City om te investeren in mensen, niet in (achterstands)gebieden. Dat betekent: uitstekende scholing ter plekke als voorbereiding op (stedelijke) migratie, het toegankelijker maken van de stedelijke woningmarkt (dus niet ‘Amsterdam voor de Amsterdammers’ of ‘Eindhoven voor de Eindhovenaren’), passende voorzieningen voor de noodzakelijke achterblijvers, en noodzakelijk onderhoud aan cultuurhistorische rijkdommen. Dat laatste kan alleen in een florerende stedelijke economie. Die betaalt de rekeningen.

Verdozing landschap vraagt om out of the box denken

Vorig jaar is in ons land een recordaantal mega-distributiecentra gebouwd, zo berichtte Buck Consultants vorige week. Enorme en doorgaans kleurloze hallen links en rechts van de snelweg. En dat vooral als gevolg van alsmaar groeiende internetverkopen. Daardoor ‘verdoost’ ons landschap in rap tempo. Reden voor het College van Rijksadviseurs (CRa) om vorig jaar de noodklok te luiden en te waarschuwen voor deze lintbebouwing van de 21e eeuw.

Waar René Buck vorig jaar nog kritische kanttekeningen plaatste bij het rapport van het CRa, pleit hij er nu voor om een Nationale Taskforce in het leven te roepen. Zo’n taskforce zou als doel moeten hebben álle effecten van deze XXL-distributiecentra in beeld te brengen. Niet alleen die voor het landschap, de natuur en het milieu, maar evenzeer de economische en arbeidsmarkteffecten en de gevolgen ervan voor mobiliteit, verkeer en vervoer. 

Toen ik hierover afgelopen week bij toeval sprak met een groep van experts op het gebied van energietransitie en circulair bouwen waren we het er al snel over eens dat het vermoedelijk heel moeilijk is om ons als duurzaamheidsexperts te verzetten tegen de verdozing van het landschap. We zouden wel kunnen proberen het in ons voordeel te keren. ‘Als we dan toch verdozen, dan in ieder geval energieneutraal en circulair’, bedachten we. Dat kan bijvoorbeeld door deze logistieke gebouwen uit te roepen tot proeftuin voor zowel de energieopgave als de transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Het meeste beleid op dit gebied richt zich immers vooral op woningen en kantoren, maar nauwelijks op logistiek. 

‘Als we dan toch verdozen, dan in ieder geval energieneutraal en circulair’

Logistieke gebouwen zijn voor de energietransitie vaak een blinde vlek. En dat terwijl ze bij uitstek geschikt zijn voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Op het dak wel te verstaan en dus niet in de wei, al moet je daar dan bij de constructie natuurlijk wel rekening mee houden. Maar wie aldus investeert in het dak spaart het landschap en draagt bovendien bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. En wanneer je bedenkt dat zo’n gebouw er in veel gevallen niet langer staat dan vijftien jaar, dan ben je toch gek als je ze niet circulair ontwerpt en bouwt. Denk aan standaard maatvoeringen en losmaakbare constructies. Dan kunnen materialen gemakkelijk worden hergebruikt en blijft de waarde ervan behouden. Gezien de relatieve eenvoud en eenvormigheid van deze bouwwerken hoeft dat niet ingewikkeld te zijn. Het is in ieder geval veel gemakkelijker dan voor woningen en kantoren. 

Het College van Rijksadviseurs concludeerde al eerder in het genoemde advies dat het minder, compacter, geconcentreerder en multifunctioneler moet. Als het dan toch gebeurt, laat het dan in ieder geval duurzamer zijn. 

Hoe moeilijk kan het zijn om daar beleid op te formuleren en als vergunningverlener eisen aan te stellen? Of vraagt dat om nu eens echt out of the box proberen te denken? 

Bas van de Griendt

bas@stratego-advies.nu

Een ode aan het Plaatselijk Belang

Bijna dagelijks hoor je het. De stad heeft de toekomst. De mantra is dat we op dit schaalniveau op de meest slimme manier de opgaven van onder andere duurzame mobiliteit, energie, gezondheid en inclusiviteit kunnen tackelen.

En terwijl de stad werkt aan een slimme en duurzame toekomst, staat de leefbaarheid van veel kleine kernen en het ommeland in Nederland onder druk door krimp en andere opgaven. We weten al even dat het trickle-down effect van economische groei in de Randstad niet leidt tot economische groei in de rest van het land. Van Hezingen tot Sint Willebrord luiden dorpen en buurtschappen de noodklok. En dit probleem moeten we niet onderschatten. Het aantal landelijke kernen tot 10.000 inwoners bedraagt in Nederland zo’n 1.800. Alleen al in deze kleine kernen woont een vijfde van de Nederlandse bevolking.

‘Zet niet alles op alles om mensen ergens te houden of nieuwe bewoners aan te trekken’

Demografische krimp en de afname van leefbaarheid zijn met elkaar verbonden. Maar, zegt Bettina Bock, hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling aan de Wageningen University en Research en bijzonder hoogleraar Leefbaarheid Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘zet niet alles op alles om mensen ergens te houden of nieuwe bewoners aan te trekken, maar investeer in de leefbaarheid van deze gebieden – nu én in de toekomst – zodat het er prettig wonen, werken en recreëren is’.

Gelukkig beginnen we de leefbaarheid van het platteland steeds meer te waarderen. Architect Rem Koolhaas hield vorig weekend in Buitenhof nog een pleidooi voor de herwaardering van het platteland en noemde daarbij de stadsbewoner geen ‘winnaar’ maar een ‘loser’, die accepteert tegen de hoofdprijs zo dicht op elkaar gepakt te zitten.

Hoewel ik geen voorstander ben om stad en platteland als zodanig te polariseren, kan ik niet anders dan erkennen dat er te veel in de richting van de stad is gekeken ten koste van het platteland. Maar met oplossingsrichtingen komt hij niet.

In Den Haag zijn ze eigenlijk al verder. Vorige week werd bekend dat onder andere de regio Zuidoost-Friesland en de regio Noordoost Brabant vanuit de Regiodeal miljoenen beschikbaar krijgen om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken.

Dit is in het belang van iedereen. Want terwijl de rijksoverheid de lijnen uitzet voor onder meer de regionale energiestrategieën, het versnellen van de woningbouw, klimaatadaptieve maatregelen en de gebiedsgerichte stikstofaanpak, is het met name in het ommeland van de kleine kernen waar deze oplossingen straks moeten gaan landen. Maar gaat dit wel lukken als de leefbaarheid daar nu al onder druk staat?

‘De aandacht voor stad en platteland slingert heen en weer’

Gek genoeg maak ik me hier steeds minder zorgen om. De sterk aanwezige lokale identiteit op het platteland heeft zoveel voordelen. De afgelopen maanden heb ik van dichtbij kunnen zien hoe er in buurtschappen en dorpen door Plaatselijk Belang wordt gewerkt aan het leefbaar houden van de eigen leefomgeving. Vanuit een groot gevoel van verantwoordelijkheid en lokale slagkracht bouwen ze aan toekomstvisies. Ze weten wat er speelt. Er worden plannen gemaakt voor herbestemming en in eigen beheer houden van maatschappelijk en religieus vastgoed, woningen gebouwd voor starters, zorgwoningen ontwikkeld voor ouderen door een lokale stichting, schoolgebouwen opgeknapt en pleinen vergroend. Kortom, Plaatselijk Belang of vergelijkbare samenwerkingsclubs krijgen op het lokale niveau veel voor elkaar en daar mogen we best trots op zijn. Want zonder deze lokale slag- en bestuurskracht is er geen vruchtbare bodem waarop de opgaves van nu en de toekomst kunnen landen.

Voor mensen die een beetje verder kijken dan hun neus lang is, is deze boodschap niet schokkend. De wereld beweegt in slingerbewegingen. Ook de aandacht tussen stad en platteland slingert heen en weer. De meesten in het vakgebied van de gebiedsontwikkeling weten al: het platteland komt weer in trek. En gezien de vele oplossingen voor onze (stedelijke) problemen die daar moeten landen, is dat maar goed ook.

Lisa Olsthoorn

lisa.olsthoorn@overmorgen.nl

Gemeente Moerdijk
Beleidsadviseur mobiliteit m/v

Ben jij er klaar voor om de potentie van de gemeente Moerdijk te benutten? Dan passen je sturende en verbindende kwaliteiten bij de ambitie van de gemeente Moerdijk om haar economische  en sociale potenties optimaal te benuttenen. Om die ambitie invulling te geven hebben wij formatie beschikbaar voor de functie van

Beleidsadviseur mobiliteit m/v
32 uur per week,  salaris maximaal  €4406,- (schaal 10) – bpm bij een 36-urige werkweek

Vacaturenummer 20.13

Wie zijn wij?
Onze gemeente is een atypische gemeente. Aan de ene kant een landelijke gemeente met veel kernen en een groot buitengebied. Aan de andere kant zijn we met de 4de zeehaven van Nederland, een bovenregionaal logistiek- en industrieterrein in voorbereiding, multimodale voorzieningen en infrastructuur, op economisch gebied, zowel regionaal, provinciaal als landelijk een gemeente van betekenis. Karakteristieken die uiteraard de politieke kleuring en agenda voor een groot deel bepalen. Een atypische gemeente heeft te maken met onderscheidende en niet alledaagse opgaven en schakelt op meerdere niveaus.

Wat worden je belangrijkste taken?

Concreet ga je o.a. aan de slag met onderstaande taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de (strategische) bereikbaarheid van de gemeente Moerdijk, waarbij inzet op zowel personen- als goederenvervoer nodig is
 • Wat betreft het personenvervoer is de regio West-Brabant, waar Moerdijk onderdeel van uitmaakt, de eerste regio in de provincie Noord-Brabant waarin de transitie van regulier OV naar gedeelde mobiliteit gaat spelen. Als adviseur mobiliteit speel je een belangrijke rol in het goed vormgeven van deze transitie in Moerdijk
 • In het kader van goederenvervoer worden alle modaliteiten betrokken, te weten, weg, water, spoor en buisleidingen. Vrachtwagenparkeren is nu een onderwerp dat extra aandacht krijgt
 • Je stelt gemeentelijk beleid op en monitort deze, waaronder een bereikbaarheidsvisie als input voor de omgevingsvisie
 • Je functioneert in het cluster economie en legt vanuit jouw vakgebied de verbanden met het economiebeleid
 • Je signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen voor strategische en integrale beleidsontwikkeling
 • Je legt waar mogelijk verbanden en stemt deze af met de adviseurs verkeer. Hierbij ondersteun je hen bij de vertaalslag naar de uitvoering
 • Je stelt integrale, duidelijke opdrachten, adviezen en beleidsplannen op
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies door de gehele organisatie heen en voelt aan wat er in de gemeente Moerdijk leeft
 • Op regionaal niveau ga je aan de slag om de regio West-Brabant bereikbaar te houden, maar ook de Moerdijkse belangen goed te behartigen. Dit doe je onder andere door actieve inzet in de kerngroepen ‘betrouwbaar wegennet’, ‘aantrekkelijk openbaar vervoer’ en ‘slim goederenvervoer’.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leveren van input t.b.v. planning en control cyclus op gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, samen met de adviseur verkeer. 
 • Het is een zelfstandige functie maar wel in afstemming met het cluster economie en het team Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling.

Wie zoeken wij?
Een ondernemende adviseur op minimaal HBO-niveau. Je krijgt energie van het samenwerken met stakeholders, interne en externe partijen en weet wat je moet doen om een beweging op gang te brengen. Ook beweeg je je met gemak in het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld.

Je hebt lef, bent omgevingsbewust en je vindt het prettig om in een team te werken. Je hebt affiniteit met strategische mobiliteitsvraagstukken. Je bent analytisch, houdt overzicht,  bent een netwerker, hebt realisatiekracht. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Wie vormen het kernteam economie?
Naast de beleidsadviseur mobiliteit vormen de programmamanager economie, de adviseur arbeidsmarkt- en participatie, de accountmanager bedrijven, de adviseur toerisme en recreatie en de senior beleidsadviseur economische zaken, het kernteam rond de economische opgaven.  Integraal werken, programmatische en projectmatig werken en samenwerken in het netwerk van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en andere partners staan hoog in het vaandel. Het kernteam Economie maakt deel uit van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.  

Wat bieden wij?
Je hebt aan de gemeente Moerdijk een uitdagende werkgever. We zijn volop in ontwikkeling en daardoor krijg je veel ruimte om met ons nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit geeft jou veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Daar helpen we je graag bij o.a. met onze eigen Moerdijk Academie maar ook externe loopbaan- en studiefaciliteiten.

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden. Afhankelijk van wat je meebrengt aan ervaring, expertise, persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten kan het salaris oplopen tot maximaal € 4406,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het IKB is opgebouwd uit diverse regelingen zoals vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering. Je kunt rekenen op een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere flexibele werktijden voor een goede werk/privé balans, een werkgeversbijdrage in de ziektekosten en betaald ouderschapsverlof.

Wat moet je doen?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan uiterlijk 8 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne en vervolgens regionale kandidaten voorrang in de procedure.  

Meer informatie?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met, Edwin Alderliesten (leidinggevende Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) via telefoonnummer 14 0168.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

Gemeente Moerdijk
Senior beleidsadviseur Economische Zaken m/v

Ben jij er klaar voor om de potentie van de gemeente Moerdijk te benutten? Dan passen je sturende en verbindende kwaliteiten bij de ambitie van de gemeente Moerdijk om haar economische  en sociale potenties optimaal te benuttenen. Om die ambitie invulling te geven hebben wij formatie beschikbaar voor de functie van

Senior beleidsadviseur Economische Zaken m/v
36 uur per week,  salaris maximaal  €5067,- (schaal 11) – bpm bij een 36-urige werkweek

Vacaturenummer 20.12

Wie zijn wij?
Onze gemeente is een atypische gemeente. Aan de ene kant een landelijke gemeente met veel kernen en een groot buitengebied. Aan de andere kant zijn we met de 4de zeehaven van Nederland, een bovenregionaal logistiek- en industrieterrein in voorbereiding, multimodale voorzieningen en infrastructuur, op economisch gebied, zowel regionaal, provinciaal als landelijk een gemeente van betekenis. Karakteristieken die uiteraard de politieke kleuring en agenda voor een groot deel bepalen. Een atypische gemeente heeft te maken met onderscheidende en niet alledaagse opgaven en schakelt op meerdere niveaus.

Wat worden je belangrijkste taken?
Als senior beleidsadviseur Economische Zaken ben je inhoudelijk adviseur bijvoorbeeld op het gebied van detailhandel, horeca, centrumontwikkeling en lokale bedrijventerreinen. Je bent voor jouw takenpakket eerste aanspreekpunt voor management en bestuur. Naast inhoudelijke advisering is realisatiekracht belangrijk. Je bent trekker van het programma gericht op het versterken van de vitaliteit van kernen, uitvoering van de havenstrategie en verbeteren van de bereikbaarheid van kernen.

Concreet ga je o.a. aan de slag met onderstaande taken:

 • Je bent inhoudelijk beleidsadviseur voor de thema’s centrumontwikkeling, detailhandel en bedrijventerreinen. Je adviseert jouw interne collega’s, het management en het bestuur en ontwikkelt nieuw beleid waar nodig. Dit doe je vanuit een integrale aanpak en interactief, in samenwerking met relevante partijen binnen en buiten het gemeentehuis. Vanuit je expertise ben je ook sparringpartner voor anderen
 • Je ontwikkelt strategie voor ontwikkeling, transformatie en beheer van bedrijventerreinen en zorgt ervoor dat uitvoering belegd wordt.
 • Je geeft mede invulling aan het economieprogramma van de regionale actieagenda West Brabant door actieve inzet op gebied van detailhandel en bedrijventerreinen, zodat de Moerdijks belangen goed worden behartigd.  Dit doe je zowel op regionale als sub-regionale schaal.
 • Je signaleert belangrijke economische ontwikkelingen binnen jouw beleidsterrein en vertaalt dit naar concrete acties gericht op realisaties van de doelen uit de beleidsbegroting.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leveren van input t.b.v. planning en control cyclus op gebied van vitale centra en economisch vestigingsklimaat. 
 • Naast inhoudelijke advisering is netwerken en realisatiekracht belangrijk.
 • Je bent programmamanager vitale centra voor de kernen Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen:
 1. Je gaat samen met collega’s, waaronder gebiedscoördinatoren, stedenbouwkundige, planologen, domeinregisseur, een extern bureau en diverse externe partijen aan de slag om tot ontwikkelscenario’s te komen voor de centra van deze 4 kernen. Hierbij is Fijnaart de eerste in de rij.
 2. Na het vaststellen van de ontwikkelscenario’s, moet de vertaalslag gemaakt worden naar uitvoeringsprogramma’s.
 3. Je rol als programmamanager hierin is als eerste er voor te zorgen dat een programma wordt opgesteld en vervolgens het proces beheren, bewaken en waar nodig bijsturen

Wie zoeken wij?
Een ondernemende adviseur op minimaal HBO-niveau. Je hebt lef, bent omgevingsbewust en je vindt het prettig om in een team te werken. Je hebt ervaring in het economisch domein. Je bent analytisch, houdt overzicht en bent een netwerker en hebt realisatiekracht. Je weet door samenwerking met interne en externe partners concrete resultaten te behalen. Ervaring met projectmatig-, en programmatisch werken is een pré en goede communicatieve vaardigheden zijn een voorwaarde.

Wie vormen het kernteam economie?
Naast de senior adviseur economische zaken vormen de programmamanager economie, de adviseur arbeidsmarkt- en participatie, de accountmanager bedrijven, de adviseur toerisme en recreatie en de beleidsadviseur mobiliteit, het kernteam rond de economische opgaven.  Integraal werken, programmatische en projectmatig werken en samenwerken in het netwerk van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en andere partners staan hoog in het vaandel. Het kernteam Economie maakt deel uit van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.  

Wat bieden wij?
Je hebt aan de gemeente Moerdijk een uitdagende werkgever. We zijn volop in ontwikkeling en daardoor krijg je veel ruimte om met ons nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit geeft jou veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Daar helpen we je graag bij o.a. met onze eigen Moerdijk Academie maar ook externe loopbaan- en studiefaciliteiten. Je zit dicht op het bestuur en hebt veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Hierbij zijn integraal werken en collegialiteit belangrijk.

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden. Afhankelijk van wat je meebrengt aan ervaring, expertise, persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten kan het salaris oplopen tot maximaal € 5067,- bruto per maand (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het IKB is opgebouwd uit diverse regelingen zoals vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering. Je kunt rekenen op een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere flexibele werktijden voor een goede werk/privé balans, een werkgeversbijdrage in de ziektekosten en betaald ouderschapsverlof.

Wat moet je doen?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan uiterlijk 8 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne en vervolgens regionale kandidaten voorrang in de procedure.  

Meer informatie?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met, Edwin Alderliesten (leidinggevende Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) via telefoonnummer 14 0168.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.

Bureau BUITEN
VACATURE ADVISEUR RUIMTELIJKE ECONOMIE

Op wat voor plekken willen we over 20 jaar werken? Hoeveel kantoren moeten we nog bijbouwen? Hoe geven we de energietransitie een plek in het landschap? En hoe houden we de steeds drukker wordende steden leefbaar?

Wij werken dagelijks aan deze en andere vraagstukken op het gebied van ruimtelijke economie, mobiliteit, duurzaamheid en vrijetijdseconomie. Zo maken wij Nederland sterker, mooier en duurzamer. Wil je hieraan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen

Je werkt als adviseur voornamelijk aan projecten op het gebied van ruimtelijke economie. Met een open en frisse blik ga je samen met je collega’s aan de slag met uitdagende projecten voor verschillende opdrachtgevers (gemeenten, regio’s, provincies, ministeries en meer). Je stelt bijvoorbeeld een economische uitvoeringsstrategie op voor een gemeente, je verzorgt het omgevingsmanagement van een complex regionaal mobiliteitsproject of je adviseert over de verduurzaming van een bedrijventerrein. Hier lees je meer over de projecten waar wij aan werken.

Je basis is ons kantoor in hartje Utrecht achter de Dom, maar werken bij de opdrachtgever op basis van detachering behoort ook tot de mogelijkheden. We gaan als adviseurs graag op stap. We spreken af met onze opdrachtgevers, organiseren sessies met belanghebbenden, of nemen een kijkje in één van de gebieden waar we over adviseren.

We werken in compacte projectteams waarin je als ervaren adviseur een centrale rol hebt. Je werkt samen met junior adviseurs en schakelt met senior adviseurs waar nodig is en gewenst. Je werkt aan verschillende projecten tegelijk en deelt je werkweek zelf in. Je stuurt junior adviseurs aan en onderhoudt zelf contacten met opdrachtgevers. Naast het werken aan projecten krijg je volop de kans om jezelf op andere manieren ontwikkelen, door trainingen te volgen en congressen te bezoeken.

Wij zoeken

Een enthousiaste adviseur, met minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring op het gebied van ruimtelijke economie. Wij vragen van jou:

 • Een afgeronde academische masteropleiding in geografie, planologie, (vrijetijds)economie of een andere relevante richting.
 • Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring binnen de thema’s ruimtelijke economie, mobiliteit en/of duurzaamheid.
 • Je hebt ervaring in een adviserende rol, bij voorkeur bij een adviesbureau of consultancyorganisatie.
 • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling, bent nieuwsgierig en wordt enthousiast van het werken aan grote ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven.
 • Je bent analytisch sterk, kwalitatief en kwantitatief, kunt goed verbanden leggen en anderen op inhoud overtuigen.
 • Je beheerst de proceskant van het advieswerk; je weet wat er nodig is om draagvlak te creëren, kan dit ook organiseren en hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen.
 • Goede communicatieve vaardigheden; je schrijft helder, presenteert vlot en je kunt goed en kritisch luisteren en doorvragen.
 • Je bent goed in het leggen en onderhouden van contacten, hebt een bestaand netwerk en vindt het leuk om dat bij ons verder uit te bouwen en te benutten voor acquisitie van toekomstige projecten.

Wij bieden

Wij bieden jou een afwisselende functie met carrièreperspectief binnen een enthousiast en dynamisch team van 20 gedreven adviseurs. Bij Bureau BUITEN wordt hard gewerkt aan inhoudelijke, interessante projecten. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, het vormgeven van je eigen werkzaamheden en het ontwikkelen van je eigen specialisme.

We werken hard, maar er is ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ontspanning. Denk aan een borrel bij de urban Jeu de Boules bar in Utrecht, een pubquiz in het kleinste café van Utrecht en de jaarlijkse Bureau BUITEN-dag. Dit jaar bestaan we 20 jaar en gaan we met alle collega’s naar Parijs. We bieden een marktconform salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk opleidingsbudget, een NS-Business Card en een goede pensioenregeling.

Ga je de uitdaging aan?

Ben je op zoek naar een veelzijdige baan waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen? En spreekt ons bureau en het werk wat we doen je aan? Vul dan voor 28 februari 2020 online het sollicitatieformulier in. Voor meer informatie over de vacature neem contact op met Maarten Kruger, e-mail maarten.kruger@bureaubuiten.nl, telefoon 06-44771645 of 030-2318945.

Gemeente Amsterdam
Junior Projectleider Grondzaken Grond & Ontwikkeling

Junior Projectleider Grondzaken Grond & Ontwikkeling
32-36 uur per week (2 fte)
Vacaturenummer: 20010335

Het zal je niet ontgaan zijn, Amsterdam groeit, Amsterdam bouwt en Amsterdam is in ontwikkeling!

Om dat verder te realiseren is Grond en Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste junior projectleider grondzaken die ons team komt versterken.

De functie
Je komt te werken aan uitdagende en afwisselende gebiedsontwikkelingsprojecten. Als onderdeel van een multidisciplinair team, werk je onder leiding van een projectmanager, deze stuurt allerlei verschillende experts / disciplines aan.

Vanuit Grond & Ontwikkeling ben jij, vaak samen met een (senior) projectleider de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. Dit doe je in teamverband met een of meerdere planeconomen en erfpacht- uitgevers die jij, weer op jouw beurt aanstuurt.

Jij fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt en zorgt voor een goede communicatie en juridisch-financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten, zoals contractbeheer en tenders begeleiden.

Door de diversiteit in projecten met ieder hun eigen context en uitdagingen wordt van onze projectleiders verwacht dat zij vakmanschap en ondernemerschap tonen en dat zij creatief en flexibel zijn. Zij werken aan projecten met een hoog politiek, maatschappelijk en financieel-economisch afbreukrisico, waar het werkveld zich op het scheidsvlak tussen publiek en privaat bevindt.

Kortom; een geweldig interessante, inhoudelijke, én verantwoordelijke baan!

De projectleiders grondzaken zijn de spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling en houden zich bezig met onder meer:

 • Planvorming van projecten.
 • Ontwikkelingsovereenkomsten en erfpachtcontracten.
 • Grond-, transformatie- en kavelexploitaties en grondprijsonderhandelingen.
 • Tenders op de markt brengen.
 • (laten)Leveren van bouwrijpe grond.


Projectleiders grondzaken kunnen ook deelnemen aan Programmateams, dit zijn stadsbrede overkoepelende georiënteerde teams en bedienen zo alle gebiedsontwikkelingen van de stad. Zo zijn wij ook op zoek naar een junior projectleider grondzaken die plaatsneemt in Programma Team Zelfbouw.

In deze functie vervul je verschillende rollen:

 • Projecttrekker.
 • Contractvormer.
 • Onderhandelaar.
 • Financieel expert.
 • Procesmanager bouw- en woonrijp maken.


Aangezien Grond & Ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling projecten zowel als opdrachtgever áls opdrachtnemer optreedt, wordt er ook van je verwacht dat je als onafhankelijke adviseur optreedt.

Werkzaamheden

 • Je behartigt de zakelijke (financieel en juridische) belangen van de gemeente.
 • Je adviseert bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen waarbij aandacht is voor het evenwicht tussen financiële haalbaarheid en kwaliteit.
 • Je voert gesprekken en onderhandelingen met ontwikkelende partijen.
 • Je bewaakt en rapporteert over de voortgang aan projectmanager / (senior) projectleider grondzaken.
 • Je stuurt je eigen deel van de projectorganisatie aan.


Wij vragen

 • Wowerk– en –denkniveau, met minstens een afgeronde hboopleiding. Hierbij te denken valt aan een studierichting in planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, (bedrijfs-) economie of rechten.
 • Tussen de 35 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring met projectmatig werken is een pre.
 • Affiniteit in de gebieds– en vastgoedontwikkeling.
 • Affiniteit met financieel-economische of privaatrechtelijke aspecten van ruimtelijke plannen is een pre.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Een zakelijke en integere houding ten aanzien van opdrachtgevers.


Competenties
Wij zoeken een ondernemende en creatieve persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en een proactieve houding inneemt.

Verder:

 • Ben je communicatief vaardig.
 • Heb je een goed analytisch en organisatorisch vermogen.
 • Ben je een doorzetter, resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Werk je zelfstandig en pragmatisch, toon je initiatief en verantwoordelijkheid en zet je graag de puntjes op de spreekwoordelijke i.
 • Houd je er persoonlijk alsmede zakelijk ethische normen op na en toon je integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen en ga je daar adequaat mee om.
 • De functie vraagt ook een inhoudelijke en hands-on aanpak!


Als jij jezelf hierin herkent, dan ben jij absoluut de persoon die wij zoeken en zien we graag je cv en motivatiebrief tegemoet!

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 3.212,- en maximaal € 4.735,- bruto per maand (salarisschaal 10A) op basis van 36 uren per week. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.


De organisatie
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering.

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.

Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant.

Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor het uitgeven van grond.

De afdeling Projectleiding werkt projectmatig in opdracht en is facilitair ingesteld. Opdrachtgevers zijn de interne afdeling Gebiedsontwikkeling en Transformaties, de stadsdelen en de regio. De projectleiders grondzaken werken als opdrachtnemer in de projecten en werken aan diverse projecten, bijvoorbeeld de Zuidas, Sloterdijk en IJburg. Bij de afdeling Projectleiding werken nu circa 70 projectleiders. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor je aangesloten blijft en die expertise kan toepassen op je eigen project.

De Projectleider Grondzaken is vanuit Grond & Ontwikkeling de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. De Projectleider grondzaken fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt voor een goede communicatie en juridisch financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten. De projectleider zorgt voor de interne afstemming van G&O ten aanzien van kaders en adviezen. De projectleider grondzaken voert onderhandelingen en als spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling houdt hij of zij zich onder meer bezig met planvorming van projecten (‘rekenen en tekenen’), ontwikkelstrategiën en contractvorming. Daarnaast brengt hij of zij tenders op de markt.

Grond en Ontwikkeling is gevestigd op het Weesperplein, echter projectteams kunnen ook op andere locaties in de stad werkzaam zijn.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 2 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

Een assessment en/of TMA kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Bart van Woudenberg, Accountmanager Markt & Capaciteit, per e-mail: bart.van.woudenberg@amsterdam.nl. Let op: dit is niet om te solliciteren! Kijk voor meer informatie over werken bij gemeente Amsterdam op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Gemeente Coevorden
Projectleider ontwikkeling fysieke leefomgeving

In Coevorden is ruimte om te doen. Voor inwoners van de gemeente, voor ondernemers én voor medewerkers in de organisatie. Ruimte om te werken, te leren, nieuwe dingen te proberen en samen te werken aan een mooie gemeente.

De gemeente Coevorden kent naast de stad Coevorden achtentwintig kernen en dat betekent iets voor de dynamiek en diversiteit waarin jij je werk doet. We werken steeds meer samen in onze dorpen en wijken en proberen aan te sluiten bij wat zij nodig hebben. Als gemeente Coevorden hebben we hier een rol in, natuurlijk doen we het samen.

Bij de gemeente Coevorden werk je met ongeveer 290 collega’s. Een fijne werksfeer en korte lijnen vinden we belangrijk, want dan kunnen we samen gemotiveerd aan de slag. We zijn in ontwikkeling, om ervoor te zorgen dat we als organisatie aansluiten bij onze omgeving. Jij wordt er enthousiast van om hier aan mee te bouwen, zodat we samen werken aan een organisatie die weet wat haar toegevoegde waarde is.

Doe je met ons mee? Je bent van harte welkom! Wij zoeken een

Projectleider ontwikkeling fysieke leefomgeving

36 uur – max € 4.406 excl. 17,05% IKB*

Wij staan open voor initiatieven uit de samenleving en ondersteunen deze vanuit een klantgerichte houding. We denken mee met initiatiefnemers in het realiseren van hun plannen. Wij zorgen voor integrale afwegingen bij deze ruimtelijke opgaven en betrekken daar op het juiste moment de benodigde kennis en disciplines bij. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de veranderopgave die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Wat ga je doen

Je bent flexibel inzetbaar op diverse projecten binnen het team. In eerste instantie word je ingezet als projectleider van het programma Binnenstad Coevorden. Je geeft sturing en uitvoering aan ruimtelijke projecten zoals de herontwikkeling van de Markt en de Haven. Ook de uitwerking van de visie op de Citadelpunt is een actueel vraagstuk. Vanuit het gemeentelijke perspectief draag je verantwoordelijkheid voor het oplossen van gebiedsgerichte vraagstukken in het fysieke domein. Je bewaakt het grote geheel van (complexe) ruimtelijke vraagstukken. Je stelt bestuurlijke adviezen op aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Wie zoeken we

Je bent een echte verbinder en samenwerking is voor jou vanzelfsprekend om tot het best denkbare resultaat te komen. Je ziet complexe vraagstukken als een uitdaging, begrijpt de bedoeling en belangen van betrokken partijen en communiceert hier transparant over. Je bent een prettige gesprekspartner, je bent betrokken en neemt initiatief. Je denkt en handelt integraal en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Wat vragen we

 • Tenminste hbo werk- en denkniveau en een afgeronde, relevante opleiding
 • Affiniteit met planologie en ruimtelijke ordening
 • Ruime ervaring met projectleiding en het opstellen en bewaking van projectbudgetten
 • Ervaring met participatietrajecten is een absolute pré
 • Je bent sterk in processen en je weet hoe een gemeente werkt
 • Snel kunnen schakelen, gedreven en kansen herkennen
 • Je vindt het uitdagend om nieuwe vraagstukken te coördineren
 • Je herkent onze veranderende rol bij initiatieven uit de samenleving
 • Lef om knopen door te hakken en je werkt aan een gezamenlijk resultaat
 • Je spreekt en schrijft in heldere taal

De afdeling Leefomgeving

Leefomgeving is één van de drie afdelingen binnen de gemeente. De afdeling is verantwoordelijk voor de leefomgeving en bestaat uit 5 teams: Vastgoed en Infrastructuur, Economie & Leefbaarheid, Omgevingsontwikkeling, Openbare Ruimte Zuid en Openbare Ruimte Noord.

Het team Omgevingsontwikkeling

In het team Omgevingsontwikkeling zijn beleid en uitvoering van o.a. duurzaamheid, omgevingsvergunningen, toezicht & handhaving, ruimtelijke ordening en ontwikkelingsopgaven samengebracht. In het team werken ongeveer 30 medewerkers vanuit een klantgerichte houding aan aanvragen en initiatieven uit de samenleving en aan de Omgevingswet. 

Heb jij de ruimte om je met ons te verbinden?

En ben je nieuwsgierig naar ons en de mogelijkheden die het jou en ons kan bieden, laat dan van je horen! Wij bieden je een veelzijdige functie in een informele, open en collegiale sfeer. Wij bieden je een salaris tot maximaal €4.406,- (functieschaal 10) bij een volledig dienstverband. De gemeente Coevorden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof en ruime opleidingsfaciliteiten. Daarnaast werken wij met flexibele werktijden en een *IKB (Individueel Keuze Budget) van 17,05% van het bruto salaris, dat flexibel kan worden ingezet. Het gaat om een structurele functie met eerst een arbeidsovereenkomst voor één jaar.

Bel voor meer informatie met Harry Kouwenberg, teamleider Omgevingsontwikkeling of Janneke Berends, P&O adviseur, beide bereikbaar via tel.nr. 14-0524.

Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag via het sollicitatieformulier. Je kunt tot en met vrijdag 13 maart reageren. De gesprekken vinden plaats op donderdag 26 maart 2020.

Selectieprocedure

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang hebben in de sollicitatieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.