Gemeente Moerdijk
Beleidsadviseur mobiliteit m/v

| 17 februari 2020

Ben jij er klaar voor om de potentie van de gemeente Moerdijk te benutten? Dan passen je sturende en verbindende kwaliteiten bij de ambitie van de gemeente Moerdijk om haar economische  en sociale potenties optimaal te benuttenen. Om die ambitie invulling te geven hebben wij formatie beschikbaar voor de functie van

Beleidsadviseur mobiliteit m/v
32 uur per week,  salaris maximaal  €4406,- (schaal 10) – bpm bij een 36-urige werkweek

Vacaturenummer 20.13

Wie zijn wij?
Onze gemeente is een atypische gemeente. Aan de ene kant een landelijke gemeente met veel kernen en een groot buitengebied. Aan de andere kant zijn we met de 4de zeehaven van Nederland, een bovenregionaal logistiek- en industrieterrein in voorbereiding, multimodale voorzieningen en infrastructuur, op economisch gebied, zowel regionaal, provinciaal als landelijk een gemeente van betekenis. Karakteristieken die uiteraard de politieke kleuring en agenda voor een groot deel bepalen. Een atypische gemeente heeft te maken met onderscheidende en niet alledaagse opgaven en schakelt op meerdere niveaus.

Wat worden je belangrijkste taken?

Concreet ga je o.a. aan de slag met onderstaande taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de (strategische) bereikbaarheid van de gemeente Moerdijk, waarbij inzet op zowel personen- als goederenvervoer nodig is
 • Wat betreft het personenvervoer is de regio West-Brabant, waar Moerdijk onderdeel van uitmaakt, de eerste regio in de provincie Noord-Brabant waarin de transitie van regulier OV naar gedeelde mobiliteit gaat spelen. Als adviseur mobiliteit speel je een belangrijke rol in het goed vormgeven van deze transitie in Moerdijk
 • In het kader van goederenvervoer worden alle modaliteiten betrokken, te weten, weg, water, spoor en buisleidingen. Vrachtwagenparkeren is nu een onderwerp dat extra aandacht krijgt
 • Je stelt gemeentelijk beleid op en monitort deze, waaronder een bereikbaarheidsvisie als input voor de omgevingsvisie
 • Je functioneert in het cluster economie en legt vanuit jouw vakgebied de verbanden met het economiebeleid
 • Je signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen voor strategische en integrale beleidsontwikkeling
 • Je legt waar mogelijk verbanden en stemt deze af met de adviseurs verkeer. Hierbij ondersteun je hen bij de vertaalslag naar de uitvoering
 • Je stelt integrale, duidelijke opdrachten, adviezen en beleidsplannen op
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies door de gehele organisatie heen en voelt aan wat er in de gemeente Moerdijk leeft
 • Op regionaal niveau ga je aan de slag om de regio West-Brabant bereikbaar te houden, maar ook de Moerdijkse belangen goed te behartigen. Dit doe je onder andere door actieve inzet in de kerngroepen ‘betrouwbaar wegennet’, ‘aantrekkelijk openbaar vervoer’ en ‘slim goederenvervoer’.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leveren van input t.b.v. planning en control cyclus op gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid, samen met de adviseur verkeer. 
 • Het is een zelfstandige functie maar wel in afstemming met het cluster economie en het team Ruimtelijk en Economische Ontwikkeling.

Wie zoeken wij?
Een ondernemende adviseur op minimaal HBO-niveau. Je krijgt energie van het samenwerken met stakeholders, interne en externe partijen en weet wat je moet doen om een beweging op gang te brengen. Ook beweeg je je met gemak in het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld.

Je hebt lef, bent omgevingsbewust en je vindt het prettig om in een team te werken. Je hebt affiniteit met strategische mobiliteitsvraagstukken. Je bent analytisch, houdt overzicht,  bent een netwerker, hebt realisatiekracht. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Wie vormen het kernteam economie?
Naast de beleidsadviseur mobiliteit vormen de programmamanager economie, de adviseur arbeidsmarkt- en participatie, de accountmanager bedrijven, de adviseur toerisme en recreatie en de senior beleidsadviseur economische zaken, het kernteam rond de economische opgaven.  Integraal werken, programmatische en projectmatig werken en samenwerken in het netwerk van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, bedrijfsleven en andere partners staan hoog in het vaandel. Het kernteam Economie maakt deel uit van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.  

Wat bieden wij?
Je hebt aan de gemeente Moerdijk een uitdagende werkgever. We zijn volop in ontwikkeling en daardoor krijg je veel ruimte om met ons nieuwe wegen te verkennen, processen te verbeteren en te pionieren. Dit geeft jou veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. Daar helpen we je graag bij o.a. met onze eigen Moerdijk Academie maar ook externe loopbaan- en studiefaciliteiten.

Het betreft hier een structurele functie. In eerste instantie krijg je een contract voor één jaar aangeboden. Afhankelijk van wat je meebrengt aan ervaring, expertise, persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten kan het salaris oplopen tot maximaal € 4406,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris. Het IKB is opgebouwd uit diverse regelingen zoals vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering. Je kunt rekenen op een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere flexibele werktijden voor een goede werk/privé balans, een werkgeversbijdrage in de ziektekosten en betaald ouderschapsverlof.

Wat moet je doen?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt de functie je aan? Reageer dan uiterlijk 8 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

De vacature is gelijktijdig intern, regionaal en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne en vervolgens regionale kandidaten voorrang in de procedure.  

Meer informatie?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met, Edwin Alderliesten (leidinggevende Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling) via telefoonnummer 14 0168.

Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.