Gemeente Bunnik
Beleidsadviseur RO 32-36 uur per week

| 13 september 2019

Beleidsadviseur RO 32-36 uur per week

Wij zoeken een veelbelovende RO-professional!

Wat ga je doen?

Gemeente Bunnik investeert in een toekomstbestendige leefbaarheid en kwaliteit van onze dorpen door binnen en buiten de kernen te gaan bouwen. De beleidsadviseur RO heeft hierin een grote rol.

Een werkdag is nooit hetzelfde, maar kan er als volgt uit zien: Je collega’s vragen om de inzet van jouw expertise van een ruimtelijke vraagstuk. Daarna heb je een afspraak om te brainstormen over de implementatie van de Omgevingswet. ’s Middags biedt je ondersteuning bij een complex bouwinitiatief, daarin werk je samen met inwoners en een extern bureau, waarmee je een bestemmingsplan opstelt. Aan het einde van de middag bereid je je voor op de informatieavond voor inwoners, waar je de communicatie voor hebt verzorgd en waar je een onderdeel zult presenteren.

Bij gemeente Bunnik ben je als beleidsadviseur RO verantwoordelijk het inhoudelijk vorm geven aan ruimtelijke vraagstukken en het ondersteunen (complexe) bouwinitiatieven. Je werkt nauw samen met collega’s van je team en van andere teams. Je bent ook actief in de regionale samenwerkingsverbanden en vertegenwoordig je de rol en bijdrage van Bunnik hierin.

En niet onbelangrijk, je stelt college- en raadsvoorstellen op en je vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke procedures over bestemmingsplannen.

De werkomgeving

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

In onze compacte organisatie hebben we de ruimte om onze professionaliteit naar eigen inzicht te tonen. Zelforganisatie is daarvoor de basis. Om dit te ondersteunen werken we onafhankelijk van tijd- en plaats en activiteiten gericht. Onze flexibele werktijden, moderne faciliteiten en flexplekken maken dat mogelijk.

De beleidsadviseur RO maakt onderdeel uit van een team van 6 RO-professionals. Samen met de teams van Vergunningverlening en Toezicht, Openbare Ruimte en Openbare Orde en Veiligheid vormen zij de afdeling Fysiek Domein.

Over gemeente Bunnik

Prettig wonen en leven, met ruimte voor elkaar: dat is waar onze gemeente voor staat. Bunnik is met alle

drie haar kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven een plek waar mensen zich thuis voelen. Niet voor niets zijn we een van de beste woongemeenten in de regio. En dat willen we graag zo houden. Maar dat betekent niet dat we kunnen stilzitten. De omgeving van onze gemeente verandert. Om ook in de toekomst een levendige, gezonde en groene gemeente te zijn waar onze bewoners zich gekend en (h)erkend voelen, ondernemers kansen zien en waar bezoekers graag komen, moeten we nu aan de slag.

Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd. Lees en kijk: De toekomst van Bunnik.

Jouw toegevoegde waarde

Uiteraard wordt je enthousiast van de ambitie van gemeente Bunnik en onze cultuur van korte lijnen en aanpakken. En daar heb jij nog iets aan toe te voegen. Als RO-professional kennen de Wro, Wabo en Omgevingswet voor jou geen geheimen en die kennis kun je in elke situatie gepast inzetten. Je denkt in mogelijkheden en oplossingen. Met oog voor kwaliteit realiseer je gedreven je doel- en taakstellingen. Je bent creatief, een netwerker en benadert uitdagingen proactief. Kortom, je bent een veelbelovende RO-professional.  

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt maximaal € 4.225,- bruto (schaal 10; salarispeil 1-1-2018) op basis van 36 uur per week. De gemeentelijke rechtspositie is van toepassing met een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een tegemoetkoming in de reiskosten en een individueel keuzebudget ter waarde van 17,45% van je bruto loon. Dit keuzebudget kun je gebruiken om je verloftegoed uit te breiden, je reiskosten netto aan te vullen, financiering van een studie of als extra bruto salaris.

Ook aan je ontwikkeling hebben we gedacht. De Bunnik Academie geeft je de mogelijkheden om trainingen en webinars te volgen die jij waardevol vindt.

Informatie & solliciteren

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Kees Kroes, afdelingshoofd, via k.kroes@bunnik.nl of telefoonnummer 0621271453.

Stuur voor 27 september a.s. je prikkelende brief met CV naar werkenin@bunnik.nl.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne sollicitanten voorrang. Gemeente Bunnik hanteert voor werving en selectie de NVP sollicitatiecode.