Bevoegd gezag vvgb bij windturbineparken: AbRvS biedt duidelijkheid!

| 26 augustus 2015

Robin Aerts en Laura van der Meulen

Robin Aerts & Laura van der Meulen

Voor het oprichten van windturbines is vaak een omgevingsvergunning strijdig gebruik (strijd met het bestemmingsplan) nodig. De vraag rijst welk bestuursorgaan bevoegd is om de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. Op 19 augustus jl. heeft de Afdeling in een juridisch interessante uitspraak duidelijkheid geboden op dit punt.
Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *