Bouwen aan de Omgevingswet: eerst de fundering, dan pas het dak!

| 15 september 2016

Stuurgroepen, financieringsvoorstellen en implementatieplannen: veel gemeenten zijn actief bezig met de komst van de Omgevingswet. Dat is positief. Maar ik zie gemeenten ook worstelen om van plan naar uitvoering te komen. Want, wat moet eerst en wie is aan zet? Wat dat betreft is de implementatie van de Omgevingswet als het bouwen van een huis: het vraagt om een goed ontwerp én een goede volgorde.

BEGIN PAS NA DE FUNDERING MET HET DAK

Zo ken ik een gemeente die al heel voortvarend bezig is met het opstellen van een omgevingsplan. Ze doen dit wel zonder dat er een omgevingsvisie aan ten grondslag ligt. Wat mij betreft is dit hetzelfde als een dakkapel plaatsen voordat je überhaupt de fundering hebt gestort. Want hoe kun je al denken in termen van functies, omgevingswaarden en toetsingskaders wanneer niet je nog niet de stap hebt gezet om eerst de centrale problemen en kansen in beeld te brengen?

OMGEVINGSVISIE

Het legt meteen de opgave bloot die de Omgevingswet met zich meebrengt. Te beginnen met de omgevingsvisie: het fundament onder de Omgevingswet. Hoe zie je de ontwikkeling van je gemeente, waar ga je in de toekomst accenten leggen? Wordt het wonen, zorg of toerisme? En hoe verhouden die doelen zich tot milieu, beheer en onderhoud, verkeer en ruimte? Zonder deze visie valt er nu nog geen goede vertaling te maken naar de andere instrumenten van de Omgevingswet.

HORIZONTALE INTEGRATIE

Het leggen van dit fundament is voor veel gemeenten nog altijd dé uitdaging. Want een visie vergt horizontale integratie. Binnen het gros van de gemeentelijke organisaties betekent dit een nieuwe manier van werken. Zo moeten afdelingen met elkaar vanuit een helikopterview naar hun gemeente kijken. En niet onbelangrijk: wat betekenen de doelen en kansen die je samen benoemt voor de sectorale organisatieonderdelen? Wie heeft welke rol in de uitvoering, hoe verhoudt zich dit beleidsmatig en wie waarborgt de samenhang?

VALKUILEN

De valkuil is dat de belangen van één beleidsafdeling in dit proces de overhand gaan voeren. Bijvoorbeeld dat de omgevingsvisie het ‘speeltje’ wordt van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Het gevaar dreigt dat al die andere thema’s ondergesneeuwd raken. Om dit te voorkomen is er een partij nodig die de belangen van de afdelingen overziet en deze met elkaar verbindt. In kleinere gemeenten is dit wellicht een taak voor de projectleider Omgevingswet. In grotere gemeenten is het zeker aan te raden om hiervoor een onafhankelijke partij in te zetten.

POLITIEK EN STAKEHOLDERS

Daarnaast houdt die integraliteit niet op bij de gemeentelijke organisatie zelf. Zo is ook de politiek een belangrijke stakeholder. Zij zullen de accenten van de omgevingsvisie verder inkleuren. Maar hoe geef je hier richting aan terwijl de gemeenteraadsverkiezingen nog anderhalf jaar op zich laten wachten? En hoe verbind je die andere stakeholders aan jouw omgevingsvisie: burgers, ondernemers, zorg en onderwijsinstellingen? Ook dit zijn vraagstukken waarop eerst een antwoord moet worden gevonden.

Pas wanneer er een goed fundament ligt, kan de bouw van de Omgevingswet écht beginnen. Dan is het tijd om na te denken over de inrichting van de keuken of het plaatsen van een dakkapel. Kortom, het instrumentarium is veelbelovend. Maar de implementatie ervan heeft vooralsnog meer structuur en relatie naar beleid en uitvoering nodig.

Robert Forkink
Antea Group