Buurtkapitaal niet automatisch verzilverd

| 15 december 2014

Verkoop van corporatiewoningen en de gevolgen voor het buurtkapitaalSocioloog Barend Wind heeft in 31 grote en middelgrote steden 500 buurten onderzocht met als doel na te gaan of de verkoop van sociale huurwoningen door corporaties daadwerkelijk een bijdrage levert aan de versterking van sociale controle, buurtbinding en sociale status. Met andere woorden zijn Vogelaarwijken gebaat (geweest) bij de onder financiële druk tot stand gekomen toename van het eigen woningbezit? Zijn oordeel is opvallend: wijkverbetering, bezitsopbouw of doorstroom zijn niet automatisch met elkaar verbonden en de beoogde upgrading van een buurt wordt niet zo maar bevorderd door de verkoop van huurwoningen. Daar is meer inzicht voor nodig, zoals blijkt uit de twee door hem onderzochte cases de gerenoveerde mijnwerkersbuurt Molenberg in Heerlen en de Schiedamse wijk Woudhoek. Weliswaar leidde de verkoop van corporatiewoningen daar tot een bescheiden en indirecte invloed op het buurtkapitaal, maar omdat de gemeente veel aandacht ging schenken aan de leefbaarheid in de ene (ex)probleemwijk terwijl in de andere zowel de corporatie als de gemeente zich terugtrokken, bleven de effecten onderling niet te vergelijken en nauwelijks meetbaar.

Wind introduceert in zijn door de Universiteit van Amsterdam bekroonde studie een (wetenschappelijke) aanscherping van het begrip ‘buurtkapitaal’ als ‘een hulpbron die ontstaat uit de externe effecten van interactie tussen mensen binnen eenzelfde geografische context en de status die buitenstaanders toekennen aan (bewoners van) die geografische context’. Dat is een interessante en politiek nuttige aanscherping gelet op de discussies die er naar aanleiding van het Vestia-drama zijn ontstaan over de onafhankelijkheid en doelstellingen van corporaties.

Barend Wind (2014): Verkoop van corporatiewoningen en de gevolgen voor het buurtkapitaal, Uitgeverij AMB, Diemen, ISBN 9789079700, 182 blz., prijs: 19,50 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *