Casemanager Omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening

| 27 december 2018

Woensdrecht, de groene gemeente op de Brabantse Wal, zoekt een

Casemanager Omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening
voor 32- 36 uren per week

Over de gemeente Woensdrecht
De gemeente Woensdrecht bestaat uit vijf dorpskernen en heeft ruim 21.800 inwoners. Het landschap kenmerkt zich door de ligging, waarbij de steilrand of zoom, ‘Brabantse Wal’ genoemd, typerend is. Woensdrecht, een gemeente met veelsoortige voorzieningen, een gevarieerd bedrijfsleven met bijna 9.000 arbeidsplaatsen, een divers winkelaanbod, en een groot buitengebied waarin de agrarische belangen, de belangen van natuur en landschap en van actieve recreatie op elkaar zijn afgestemd. De economische ontwikkeling, de natuurwaarden en de toeristisch-recreatieve ontwikkeling vormen de speerpunten van het gemeentelijk beleid.

Over de gemeentelijke organisatie
Er werken zo’n 139 ambtenaren bij de gemeente Woensdrecht. We zijn een laagdrempelige organisatie, waarbinnen de lijnen kort zijn. De taakgebieden zijn breed en er wordt ruimte geboden om eigen invulling te geven aan je functie. Begrippen waar we waarde aan hechten zijn klantgerichtheid, integriteit, dienstverlenend werken, resultaatgerichtheid, eigen verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Als gemeente vervullen we een verbindende en stimulerende rol voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit doen we (steeds meer) met samenwerkingspartners. We staan dicht bij onze inwoners en juichen het toe als zij een initiatief hebben om de leefbaarheid in hun wijk of dorp te vergroten.

Voor welk team ga je werken
De afdeling Dienstverlening  is onderverdeeld in 3 teams: het team Publieksplein, het team Zorg en ondersteuning en het team Wijk- en Dorpsbeheer. De functie van casemanager omgevingsvergunning RO valt binnen het team Publieksplein, afdeling Vergunningen en bestaat momenteel naast deze vacature  uit 1 medewerker Bezwaar en Beroep, 1 casemanager Omgevingsvergunning, 1 Specialist Omgevingsvergunning, 1 administratief-Juridisch medewerker, 1 Bestemmingsplantoetser  en 1 Front-Office medewerker Vergunningen.

Als een bouwplan niet in het bestemmingsplan past, kan de intiatiefnemer een principeverzoek doen bij de gemeente of een verzoek tot vooroverleg.  Met een principeverzoek wordt verzocht of de gemeente mee wil werken aan het aanpassen of afwijken van het bestemmingsplan.

De belangrijkste taken van de functie zijn dan ook:

 • Intake met de initiatiefnemers om het plan te bespreken en toetst zelfstandig aanvragen, plannen en (principe)verzoeken vakinhoudelijk;
 • Onderzoeken of het plan inpasbaar is of inpasbaar is te maken binnen het beleid van de gemeente Woensdrecht en juridische wetgeving;
 • Begeleidt vrijstellings-en ontheffingsprocedures en stelt adviezen daaromtrent op ten behoeve van college;
 • Onderzoeken of initiatiefnemer alle benodigde stappen heeft doorlopen;
 • Bespreken van het initiatief met de verantwoordelijke portefeuillehouder;
 • Bespreken van het initiatief met alle betrokken partijen (intern/ extern);
 • Toetst en verwerkt adviezen van derden met betrekking tot in behandeling zijnde verzoeken;
 • Initiatief ter besluitvorming inbrengen in het college;
 • Informeren van alle betrokken partijen over het besluit;
 • In kaart brengen van de vervolgstappen.

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over een relevant HBO diploma op het gebied van Ruimtelijke Ordening;
 • Je hebt brede kennis van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de Wet Ruimte Ordening, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, gaat doel- en resultaatgericht te werk en toont initiatief;
 • Je hebt ervaring bij een gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke besluitvorming en bent politiek sensitief.
 • Je bent creatief, pragmatisch en bezit goede communicatieve vaardigheden.

Wat biedt Gemeente Woensdrecht jou?

 • Een veelzijdige functie met verantwoordelijkheden in een informele organisatie. Waar creativiteit en vernieuwing worden gestimuleerd;
 • Een salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van maximaal € 3.805,= bruto per maand (schaal 9) bij een 36-urige werkweek exclusief een Individueel Keuze Budget (17,05%);
 • Een goed arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. verlof- en een pensioenregeling;
 • Uitgangspunt is een vaste aanstelling voor 32-36 uur per week, waarvan het eerste jaar tijdelijk.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de vacature, bel dan naar de heer Rob Heemels, teammanager Publieksplein. Voor vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw Annemarie van Geel, P&O adviseur. Beiden zijn bereikbaar via telefoon 14 0164.

Solliciteren op de functie van Casemanager Omgevingsvergunning Ruimtelijke Ordening
Heb je interesse in de functie, reageer dan uiterlijk 20 januari 2019 door een motivatiebrief met cv (liefst in één document) in te sturen via onze sollicitatiepagina.

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.