Categorie archief: Evenementen

Workshop Aan de slag met ‘Smart & Leefbaar’ – Zo borg je belangen in de digitaliserende gemeente (26 juni)

In november 2018 verscheen het Future City boek ‘Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, waarin we zeven ethische dilemma’s (privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht) hebben vertaald naar bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeentebestuurders. En tot onze vreugde bleek de belangstelling groot. Daarom organiseren we op 26 juni 2019 de workshop ‘Aan de… Lees meer »

Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’

Aanmelden: Klik hier Aan ambities geen gebrek: 2040, 2035, een enkele bestuurder wil al in 2030 energieneutraal zijn. Een groot deel van de energieopgave slaat neer in de gebouwde omgeving. Kunnen ambtelijke organisaties de bestuurlijke ambities waarmaken? Juist in de gebouwde omgeving valt of staat een goede uitvoering met een goede organisatie. Tijdens het seminar… Lees meer »

ROm\Stadszaken.nl seminar: ‘Sturen op doorstroming’

In de samenvatting van het WoON-onderzoek constateerde minister Ollongren dat er sprake is van een grote vraag naar eengezinskoopwoningen. Maar betekent dit ook dat we vooral eengezinswoningen moeten bouwen? Als je bouwt voor de doorstroming, komen in potentie veel eengezinshuizen vrij. Op het ROm\Stadszaken.nl-seminar ‘Sturen op doorstroming’ op woensdag 19 juni, presenteren we (lokale) oplossingen… Lees meer »

Trends jurisprudentie Ruimtelijke Ordening

Het omgevingsrecht is volop in beweging. Het huidig recht ontwikkelt zich via jurisprudentie gestaag verder. Het toekomstige recht (Omgevingswet) krijgt steeds meer vorm. Hoewel er heel veel gaat veranderen, lijkt de Omgevingswet qua instrumentarium/wetssystematiek veel op het huidige ruimtelijk ordeningsrecht, zoals dat is neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en… Lees meer »

SUMMERSCHOOL JOURNALISTIEK EN SMART CITIES

Sommige schrijvers werken tien jaar aan een boek, wij maken er eentje in drie dagen. Op maandag 17 juni, maandag 24 juni en vrijdag 5 juli organiseert het Kennislab voor Urbanisme i.s.m. met uitgeverij ELBA\REC en de Future City Foundation de Summerschool Journalistiek & Smart Cities in Amersfoort. Schrijf jij mee? Meld je hier aan… Lees meer »

Stad in transitie; de openbare ruimte als middelpunt

Welkom bij het Landelijk Congres Openbare Ruimte 20 juni 2019 De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam presenteren we integrale… Lees meer »

Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’

Het regionaal beleid is gedecentraliseerd. Daarmee is de sturing in de ruimtelijke economie losgelaten en ontwikkelt elke regio zijn eigen clusters. Regio’s ontberen echter sturingsinformatie om tot goede ruimtelijk-economische beleidskeuzes te kunnen komen. Tegelijk staan regio’s voor grote uitdagingen. Enerzijds groeien bevolking, economie en mobiliteit verder, anderzijds is er minder ruimte beschikbaar en neemt de… Lees meer »

Masterclass: zo maak je een gemeente gezond, slim en veilig (17 september)

De opkomst van nieuwe technologieën verandert de manier waarop we leven, zaken doen en met elkaar omgaan. Dit geeft nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen aan hoe de gemeente moeten werken voor haar inwoners en bedrijven. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: veiligheid, duurzaamheid, privacy, energietransitie, gezondheid. Om gemeenten te ondersteunen bij deze transitie organiseert… Lees meer »

Workshop: Zo borg je belangen in de digitaliserende gemeente (14 februari 2019)

Een maand geleden verscheen het Future City boek ‘Smart & Leefbaar – Belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, waarin we zeven ethische dilemma’s (privacy, veiligheid, rechtvaardigheid, autonomie, controle over technologie, menselijke waardigheid en machtsevenwicht) hebben vertaald naar bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeentebestuurders. En tot onze vreugde bleek de belangstelling groot. Daarom organiseren we op 14 februari 2019 de workshop ‘Aan de… Lees meer »