Categorie archief: Evenementen

Seminar: Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen op 21 juni

Meld je hier direct aan.  Op donderdag 21 juni organiseren Bureau Stedelijke Planning en BT het middagseminar ‘Circulaire herstructurering van bedrijventerreinen’. Experts uit het vakgebied gaan met u aan de slag om de circulaire herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen op gang te brengen. Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging… Lees meer »

Regiosessies Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat organiseert  Regiosessies Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen (dit betekent het voor u als ruimtelijke ordening-professional) Met de invoering van de Omgevingswet ligt het initiatief om omgevingsveiligheid en gezondheid op te nemen in ruimtelijke plannen bij de RO-sector. Kies je dan voor de minimale normen of is het wenselijk om… Lees meer »

Seminar: Woon-werkgebieden van de toekomst op donderdag 7 juni

In het seminar ‘Woon-werkgebieden van de toekomst’ leert u over de transformatie van (verouderde) werklocaties naar gebieden waar wonen, werken en andere functies naast elkaar bestaan en elkaar versterken. De middag wordt op donderdag 7 juni in samenwerking met Bureau BUITEN georganiseerd, en heeft als doel u een inhoudelijke basis en praktische tools aan te rijken… Lees meer »

Debatseminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio?’

Dat we moeten bouwen in stedelijk gebied weten we allemaal. En dat we gezien de woonvraag ook buiten bestaande stadsgrenzen moeten denken, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Er ligt met name een opgave voor gemeenten rondom de grote steden. Maar waar bouwen we? En hoe koppelen we de opgave aan andere belangrijke opgaven rondom… Lees meer »

Hoe maakt u de omgevingsvisie ‘smart’

  In 2018 organiseert de Future City Foundation in samenwerking met ROmagazine en Stadszaken.nl 4 seminars over de vraag HOE we de smart city vormgeven, ontwerpen, besturen en regelen. En ja, dat gaat ook over dorpen en het buitengebied. We trappen de seminarreeks af op 15 februari met de vraag hoe u een smart omgevingsvisie… Lees meer »

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Donderdag 22 februari, 12.30 – 17.00 uur, De Rijtuigenloods te Amersfoort Waarom? De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Hoe versnellen we de transformatie? En hoe… Lees meer »

Seminar: Regie bij energietransitie

De energietransitie legt een extra druk op de toch al schaarse ruimte, binnen en buiten de stad, boven en onder de grond. Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover ging het Stadszaken/ROm seminar ‘Regie bij energietransitie’ op donderdag 1 februari 2018… Lees meer »

Seminar Omgevingsgericht aan de slag

 Werken met de nieuwe Wet natuurbescherming, Ladder en Wabo  Een nieuwe Wet natuurbescherming in januari, een vernieuwde Ladder en veel ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht. Voor de ruimtelijke professional verandert er veel. Tijdens het ROm-seminar ‘Omgevingsgericht aan de slag’ op donderdag 23 november in Amersfoort zetten drie experts de veranderingen voor u op… Lees meer »

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe. Een summerschool voor senior-professionals? ‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar… Lees meer »

MER voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Op donderdagmiddag 15 juni vindt een studiemiddag plaats over dit actuele onderwerp. De Omgevingswet streeft naar vermindering van de onderzoekslasten, onder meer door het voorkomen… Lees meer »