Categorie archief: Evenementen

Debatseminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio?’

Dat we moeten bouwen in stedelijk gebied weten we allemaal. En dat we gezien de woonvraag ook buiten bestaande stadsgrenzen moeten denken, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Er ligt met name een opgave voor gemeenten rondom de grote steden. Maar waar bouwen we? En hoe koppelen we de opgave aan andere belangrijke opgaven rondom… Lees meer »

Hoe maakt u de omgevingsvisie ‘smart’

  In 2018 organiseert de Future City Foundation in samenwerking met ROmagazine en Stadszaken.nl 4 seminars over de vraag HOE we de smart city vormgeven, ontwerpen, besturen en regelen. En ja, dat gaat ook over dorpen en het buitengebied. We trappen de seminarreeks af op 15 februari met de vraag hoe u een smart omgevingsvisie… Lees meer »

Eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’

Donderdag 22 februari, 12.30 – 17.00 uur, De Rijtuigenloods te Amersfoort Waarom? De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Hoe versnellen we de transformatie? En hoe… Lees meer »

Seminar: Regie bij energietransitie

De energietransitie legt een extra druk op de toch al schaarse ruimte, binnen en buiten de stad, boven en onder de grond. Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover ging het Stadszaken/ROm seminar ‘Regie bij energietransitie’ op donderdag 1 februari 2018… Lees meer »

Seminar Omgevingsgericht aan de slag

 Werken met de nieuwe Wet natuurbescherming, Ladder en Wabo  Een nieuwe Wet natuurbescherming in januari, een vernieuwde Ladder en veel ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht. Voor de ruimtelijke professional verandert er veel. Tijdens het ROm-seminar ‘Omgevingsgericht aan de slag’ op donderdag 23 november in Amersfoort zetten drie experts de veranderingen voor u op… Lees meer »

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe. Een summerschool voor senior-professionals? ‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar… Lees meer »

MER voor omgevingsvisie en -plan: cascaderen of combineren?

Met het oog op de doelen van de Omgevingswet speelt de vraag wat het MER kan betekenen voor omgevingsvisie en omgevingsplan? Kan het MER bijvoorbeeld compacter en is cascaderen zinvol? Op donderdagmiddag 15 juni vindt een studiemiddag plaats over dit actuele onderwerp. De Omgevingswet streeft naar vermindering van de onderzoekslasten, onder meer door het voorkomen… Lees meer »

Praktijkcongres ‘Natuur in de omgeving(svergunning): zo doen gemeenten dat’

Datum: donderdag 18 mei 2017 Locatie: Rijtuigenloods, Amersfoort Categorie/thema: Natuur Vorm: Congressen & events Aanmelden: klik hier Organisatie: Netwerk Groene Bureaus en Natuur in de Gemeente Een snelle, betaalbare en succesvolle vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Hoe kunnen gemeenten hiervoor de juiste voorwaarden scheppen, samen met provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, projectontwikkelaars, natuurbeschermingsorganisaties en adviesbureaus?… Lees meer »

Middagseminar Talent en de Stad – 16 mei

  Nederlandse steden en de slag om de (internationale) kenniswerker Kenniswerkers zijn gewild. Ze zorgen voor innovatie, goed betaalde banen en een sterke stedelijke economie. Veel aandacht gaat daarbij ook uit naar de internationale kenniswerkers: hoe kijken ze naar Nederland als werk- en woonplaats en hoe maken we Nederland en haar (middel)grote steden interessant voor… Lees meer »

Praktijkcongres Omgevingswet – 11 mei

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zoekt 300 deelnemers voor het Praktijkcongres Omgevingswet 11 mei 2017 in Utrecht. Wilt u leren wat de Omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidbeleid betekent voor uw werk? En dit direct in de praktijk toepassen samen met 299 andere bestuurders, ruimtelijk professionals en stedenbouwkundigen die net zo gemotiveerd zijn als u?… Lees meer »