Categorie archief: Gebiedsontwikkeling

Ruilverkaveling voor energie

      Als we de energie uit kolencentrales vaarwel zeggen, moeten we alternatieven hebben, bijvoorbeeld windmolens of zonnepaneelvelden. Maar het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat mensen dat vaak landschapsvervuiling vinden en deze oplossingen liever niet in hun buurt hebben. Dus pleit Boris Hocks van Generation Energy voor het ontwerpen van nieuwe landschappen… Lees meer »

Met durfkapitaal de stad verdichten

Het Rijk kiest met onder meer de Structuurvisie 2040 en Agenda Stad voor de steden, want dat zijn de drijvers van de economische groei. Gevolg is wel dat de bouwopgave in toenemende mate ín die steden moet plaatsvinden, dus moet er meer gebouwd worden in hoge dichtheden, in bestaand stedelijk gebied. Vaak vergt dit een… Lees meer »