Categorie archief: Geen categorie

Vrije tijd

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden. Online-retailers doen het beter dan ooit. In het FD van begin augustus stelde belegger Erwin van… Lees meer »

Wat een ophef: Je maintiendrai of Je maintain-drai

Enige ophef is ontstaan door het aftreden van de Franse chef staf generaal de Villiers. Dit ten gevolge van een meningsverschil met president Macron over door de generaal als onacceptabel gekwalificeerde bezuinigingen. Wellicht is het taalgebruik van Pierre de Villliers (ik laat me niet naaien) niet geheel tactisch, maar het gedachtegoed van de man verdient… Lees meer »

Gemixte buurten ontwikkelen? Dat is nog niet zo eenvoudig.

In Nederland is al lang geen sprake meer van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Gerard Marlet voorspelde in zijn proefschrift De aantrekkelijke stad dat bij het veranderen van de woningaanbodmarkt naar een woningvraagmarkt, Nederlanders met hun voeten zouden stemmen. Dat deden ze. Zij verkiezen vandaag de dag aantrekkelijke woonmilieus. Die liggen in steden,… Lees meer »

In de Achterhoek bieden zonneparken nieuw perspectief
Lege boerenerven vragen om nieuwe initiatieven

Bijna veertig procent van de Nederlandse agrarische bedrijven sluit naar verwachting vóór 2030 de deuren. Op het platteland komt daardoor 16 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzochten verschillende partijen de mogelijkheden om deze opgave gezamenlijk op te pakken. In de zoektocht… Lees meer »

Omgevingsvisies verbinden onder- en bovengrond
Op weg naar een 3D-ruimtelijke ordening

Met de Structuurvisie Ondergrond, die eind 2016 is gepubliceerd, staat de 3D-ruimtelijke ordening op de agenda. Een samenhangende visie en integraal beleid voor ondergrond en bovengrond is uitgangspunt voor de nationale Omgevingsvisie en voor regionale en lokale omgevingsvisies. De Provincie Overijssel werkt aan een ‘ladder voor de ondergrond’, een concrete werkwijze om afwegingen met de… Lees meer »

Moet ‘geluk’ terugkeren in de ruimtelijke ordening?

In de Nota inzake de ruimtelijke ordening in Nederland uit 1960 staat als beginsel: ‘Bij deze bemoeiing van de overheid is het er steeds om te doen het gegeven milieu beter dienstbaar te maken aan de menselijke welvaart en, daar bovenuit, aan het menselijk geluk.’  Helaas werd in de uitdijende verzorgingsstaat van de daaropvolgende decennia… Lees meer »

Lees in het nieuwe nummer van ROm:

Het interview met Mark Frequin (DG Bereikbaarheid), de voornaamste conclusies in de tweejaarlijkse Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, en de vergelijking van vier technologieparken. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid: ‘Je moet in ruimtelijke oplossingen durven denken’ Verbetering van de bereikbaarheid is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Er zijn nog de nodige knelpunten die om een oplossing… Lees meer »

Burgemeester, terug je hok in

‘Een land bestaat niet. Steden bestaan’, verklaarde de terugtredende Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel onlangs in Trouw. Gelukkig is er een verticale overheid die alles doet wat burgemeesters niet kunnen. Steden zijn de belichaming van de horizontale samenleving, betoogt Rob van Gijzel in dagblad Trouw. Hij veegt vervolgens de vloer aan met de nationale overheid,… Lees meer »

Wie beklimt de Ladder en komt boven?

Donderdag 2 juli, 13.30-17 uur, borrel na (inloop vanaf 13.30 uur) Postiljon Hotel, Bunnik. Deelname: ROm-abonnees en BCI-relaties gratis, anderen 100 euro Elke gemeente en provincie heeft er mee te maken: de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bedacht en in de wet vastgelegd om verantwoord ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Niets mis mee, zou je… Lees meer »

Energietransitie kan een impuls geven aan waardevol landschap
Groene energie met respect voor cultuurhistorie

De komst van nieuwe zonneparken, windturbines en biomassaplantages levert echter veel weerstand op. Verschillende initiatieven laten zien dat opwekking van duurzame energie prima kan samengaan met het behoud van waardevolle landschappen. Landgoed Sandenburg in het Utrechtse plaatsje Langbroek heeft een van de grootste hakhoutbossen van Nederland. Bij het beheer van dit eeuwenoude landschap ontstaat veel… Lees meer »