Categorie archief: Geen categorie

‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt. ‘Als je vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet denkt dat je achterover kunt leunen, dan heb je het… Lees meer »

Bert van Wee: ‘NS moet concurrentie altijd vrezen’

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat scenario? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft). 1. Zowel… Lees meer »

Monument krijgt nieuwe buren

Het vertrouwde rijtje panden aan de Utrechtse Van Sijpesteijnkade is bijna verdwenen. Een mooi rijtje was het. Een stuk of tien vooroorlogse panden met verschillende gevels – wit, bruin en grijs gekleurd – haaks staand op de sporen van Utrecht CS en uitkijkend op het water van de Leidse Rijn. Op de hoek, The Guardian,… Lees meer »

NederLand Art

Dit weekend ging ik naar de opening van de expositie Once more, with feeling over Land Art in Flevoland in KAF EXPO, aan het Weerwater in Almere. Land Art was als kunstvorm eind jaren 60, begin jaren 70 vanuit de Verenigde Staten de Atlantische Oceaan overgewaaid en in Nederland bekend geworden via de tentoonstellingen Op… Lees meer »

Vrije tijd

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden. Online-retailers doen het beter dan ooit. In het FD van begin augustus stelde belegger Erwin van… Lees meer »

Wat een ophef: Je maintiendrai of Je maintain-drai

Enige ophef is ontstaan door het aftreden van de Franse chef staf generaal de Villiers. Dit ten gevolge van een meningsverschil met president Macron over door de generaal als onacceptabel gekwalificeerde bezuinigingen. Wellicht is het taalgebruik van Pierre de Villliers (ik laat me niet naaien) niet geheel tactisch, maar het gedachtegoed van de man verdient… Lees meer »

Gemixte buurten ontwikkelen? Dat is nog niet zo eenvoudig.

In Nederland is al lang geen sprake meer van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Gerard Marlet voorspelde in zijn proefschrift De aantrekkelijke stad dat bij het veranderen van de woningaanbodmarkt naar een woningvraagmarkt, Nederlanders met hun voeten zouden stemmen. Dat deden ze. Zij verkiezen vandaag de dag aantrekkelijke woonmilieus. Die liggen in steden,… Lees meer »

In de Achterhoek bieden zonneparken nieuw perspectief
Lege boerenerven vragen om nieuwe initiatieven

Bijna veertig procent van de Nederlandse agrarische bedrijven sluit naar verwachting vóór 2030 de deuren. Op het platteland komt daardoor 16 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzochten verschillende partijen de mogelijkheden om deze opgave gezamenlijk op te pakken. In de zoektocht… Lees meer »

Omgevingsvisies verbinden onder- en bovengrond
Op weg naar een 3D-ruimtelijke ordening

Met de Structuurvisie Ondergrond, die eind 2016 is gepubliceerd, staat de 3D-ruimtelijke ordening op de agenda. Een samenhangende visie en integraal beleid voor ondergrond en bovengrond is uitgangspunt voor de nationale Omgevingsvisie en voor regionale en lokale omgevingsvisies. De Provincie Overijssel werkt aan een ‘ladder voor de ondergrond’, een concrete werkwijze om afwegingen met de… Lees meer »