Categorie archief: Geen categorie

Woningbouw en gemeentepolitiek
Waarom Leusden moet bouwen voor de buren

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat… Lees meer »

Wat weet en moet de gemeenteraad met de Omgevingswet?
Gevraagd: actievere opstelling raadsleden

auteurs Marcel Bayer en Jan Jager Raad moet initiatief nemen bij participatie en democratische vernieuwing Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Het meest genoemd werden: meer ruimte voor initiatieven en lokale afweging, integraler werken en sterkere… Lees meer »

Het Nederlandse cultuurlandschap van de 21e eeuw
Een gezamenlijk verhaal en gedeelde regie

Grote opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en schaalvergroting in de landbouw vragen om een gezamenlijke visie en gedeelde regie op onze leefomgeving. Afgelopen najaar discussieerden ruim achtduizend professionals, ondernemers en burgers tijdens de Landschapstriënnale in Haarlemmermeer over deze belangrijke uitdagingen. Gastheer en akkerbouwer Dirk Molenaar had zijn erf speciaal voor de manifestatie laten ombouwen tot expositieruimte… Lees meer »

Burgers krijgen lucht van lakse overheden en binden strijd aan

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. Een strijd die de burgers, als Luchtwachters, samen met Milieudefensie gaan voeren. Ze willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk… Lees meer »

Zuid-Limburg zet de toon met innovatieve retailagenda
Samen voor een sterke hoofdwinkelstructuur

Het Maankwartier bij Station Heerlen moet de hoofdstad van de voormalige Oostelijke Mijnstreek de grandeur van weleer teruggeven, nadat het glans had verloren door de mijnsluitingen, de sloopwoede van achtereenvolgende gemeentebesturen en de heroïnespuit. Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste… Lees meer »

Nederlander heeft geen idee wie de burgemeester is

De helft van de Nederlanders weet niet wie hun burgemeester is en heeft geen vertrouwen in de lokale politiek. Een meerderheid gaat op 21 maart wel stemmen. Sociale huurwoningen, armoede en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy. Tevens blijkt uit het onderzoek dat bijna 70% van… Lees meer »

Kansen voor vernieuwing van het platteland
Het karakteristieke boerenlandschap als troef

Koekje van eigen deeg. De consument bewustmaken van de kansen voor een ander soort landbouw en een streekeigen, betekenisvol landschap. Het platteland verandert ingrijpend door ontwikkelingen als schaalvergroting, intensivering en verbreding van activiteiten. Hoe daarbij het karakteristieke agrarisch landschap als troef in te zetten? Over die vraag discussieerde onlangs een bont gezelschap op uitnodiging van… Lees meer »

Burgers willen serieus genomen worden
Participeren kun je leren

Burgerparticipatie is in de Omgevingswet juridisch verankerd. Hoe dat moet gebeuren, daar zegt de wet niets over. De praktijk is weerbarstig, laten de ervaringen in Roermond zien. In Westland oefenen ze met een participatietraject voor de omgevingsvisie om initiatiefnemers en burgers direct bij de planvorming te betrekken. Dit artikel stond eerder in ROm 12, december… Lees meer »