Categorie archief: Geen categorie

Reserveer 1 procent van budget klimaatbeleid voor monitoring

Onlangs ratificeerde het Nederlandse parlement het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord draait vooral om de emissiereductie van broeikasgassen. Maar ook een ander essentieel punt zou zeker moeten worden gesteld in Nederland: en dat is een nauwkeurige, veelzijdige en langdurig gegarandeerde monitoring van de gevolgen van klimaatverandering. We moeten   de vinger aan de pols houden om… Lees meer »

Derk Loorbach pleit voor ‘balansbegroting'
‘Voor elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit’

‘Investeer naast elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit.’ Met deze maatregel roept hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach het nieuwe kabinet op om de mogelijkheden van gewenste transities te omarmen. ‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden grote maatschappelijke ontwikkelingen’. Derk Loorbach is hoofdspreker op… Lees meer »

‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt. ‘Als je vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet denkt dat je achterover kunt leunen, dan heb je het… Lees meer »

Bert van Wee: ‘NS moet concurrentie altijd vrezen’

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat scenario? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft). 1. Zowel… Lees meer »

Monument krijgt nieuwe buren

Het vertrouwde rijtje panden aan de Utrechtse Van Sijpesteijnkade is bijna verdwenen. Een mooi rijtje was het. Een stuk of tien vooroorlogse panden met verschillende gevels – wit, bruin en grijs gekleurd – haaks staand op de sporen van Utrecht CS en uitkijkend op het water van de Leidse Rijn. Op de hoek, The Guardian,… Lees meer »

NederLand Art

Dit weekend ging ik naar de opening van de expositie Once more, with feeling over Land Art in Flevoland in KAF EXPO, aan het Weerwater in Almere. Land Art was als kunstvorm eind jaren 60, begin jaren 70 vanuit de Verenigde Staten de Atlantische Oceaan overgewaaid en in Nederland bekend geworden via de tentoonstellingen Op… Lees meer »

Vrije tijd

De zeldzame retailadviseur die gemeenten voorhoudt dat winkelfaillissementen slechts een conjunctureel verschijnsel zijn, valt door de mand. De ene na de ander retailer gaat op de fles, en laat gaten achter in de winkelcentra van onze dorpen en steden. Online-retailers doen het beter dan ooit. In het FD van begin augustus stelde belegger Erwin van… Lees meer »

Wat een ophef: Je maintiendrai of Je maintain-drai

Enige ophef is ontstaan door het aftreden van de Franse chef staf generaal de Villiers. Dit ten gevolge van een meningsverschil met president Macron over door de generaal als onacceptabel gekwalificeerde bezuinigingen. Wellicht is het taalgebruik van Pierre de Villliers (ik laat me niet naaien) niet geheel tactisch, maar het gedachtegoed van de man verdient… Lees meer »

Gemixte buurten ontwikkelen? Dat is nog niet zo eenvoudig.

In Nederland is al lang geen sprake meer van woningtekorten, maar van gebrek aan specifieke woonmilieus. Gerard Marlet voorspelde in zijn proefschrift De aantrekkelijke stad dat bij het veranderen van de woningaanbodmarkt naar een woningvraagmarkt, Nederlanders met hun voeten zouden stemmen. Dat deden ze. Zij verkiezen vandaag de dag aantrekkelijke woonmilieus. Die liggen in steden,… Lees meer »