Categorie archief: Geen categorie

Leer van de oude waterstromen

Tot voor kort waren wateroverlast en bodemdaling in het veengebied te bestrijden met een lager grondwaterpeil. Door de grote verschillen in funderingen en het groeiende probleem van paalrot moeten gemeenten en waterschappen op zoek naar andere oplossingen. Het verleden kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Dit artikel is eerder verschenen in ROm 4, april 2018. Beeld… Lees meer »

Bundelen van sectoraal geld voor de regio
De opmars van regionale perspectieven

Begin dit jaar maakten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen bekend tien grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het klimaat, toekomstbestendig wonen en de regionale economie staan in de top drie. Het kabinet wil dat overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties op regionaal niveau intensiever samenwerken aan oplossingen.  Daarom is in het regeerakkoord een budget beschikbaar… Lees meer »

Summerschool: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm?
Jongprofessionals gezocht die de toekomst van energie bedenken

Het Kennislab voor Urbanisme zoekt 24 jongprofessionals (student of net aan het werk) die meedenken over de toekomst van energie tijdens de summerschool ‘Ontwerp het –veilige- energielandschap’ van 4 t/m 6 juli in Hoogeveen. De jongprofessionals verdiepen zich 3 dagen in de vraag: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm? In Hoogeveen wordt geëxperimenteerd met… Lees meer »

Enquête Bouwen en Wonen

Bouwen en nog eens bouwen: op korte termijn is er behoefte aan tienduizenden nieuwe huizen. Maar hoe verhoudt duurzaamheid zich tot snelheid? En halen we het groen naar de stad of de stad naar het groen? En last but not least: hoe werken gemeente, corporatie en ontwikkelaar optimaal samen bij het verwezenlijken van de bouwopgave… Lees meer »

Woonseminar ROm/Stadszaken: werk samen, experimenteer!

Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor woningbouw, en dat hoeven écht niet alleen micro-appartementen te zijn. Het vereist wel maximale samenwerking tussen overheid, markt en corporaties. Maar de woonopgave gaat om meer dan aantallen alleen. De woonomgeving moet leidend zijn, inclusief nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dat vraagt om nieuwe coalities, meer data,… Lees meer »

Vraaggericht(er) werken bij de ontwikkeling van omgevingsvisies ‘nieuwe stijl’
De nieuwe samenwerkelijkheid

Auteurs Kjell-Erik Bugge en Estivani Kemerink op Schiphorst- Matti/k.e.bugge@saxion.nl De Gemeente Hengelo werkt actief aan nieuwe samenwerkingsvormen met belanghebbenden bij gebiedsontwikkeling. Deze vormen passen beter bij bottom-upprocessen en toegenomen lokale bestuurlijke afwegingsruimte. Recent heeft een proef met cocreatie bij de omgevingsvisie voor een deel van het Havengebied nuttige bouwstenen geleverd. Dit is een ingekorte versie… Lees meer »

Hoe wonen koppelen aan mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie?

Op het seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio’ op vrijdagmiddag 20 april op de redactie ROm en Stadszaken.nl komt werkelijk iedereen die antwoord kan geven: Jan Latten (CBS, UVA), Jessie Wagenaar (directeur BPD), Paulus Jansen (wethouder Utrecht), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK, namens Concilium Zwolle), Edwin Buitelaar (PBL, UU), gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk (namens de… Lees meer »

Kerk, kroeg en keuken

Met Pasen liep ik als klein jongetje met mijn neefjes en nichtjes gewapend met een Palmpasenstok bekroond met een paashaanbroodje door de wijk om zoveel mogelijk buurtgenoten te bewegen wat snoepgoed aan onze Paasstok te bevestigen. Een kleine processietocht die uiteindelijk uitmondde in het gezellig samen verorberen van de verworven lekkernijen. Dit memorabele moment popte… Lees meer »