Categorie archief: Geen categorie

Woerden kiest voor piepschuim

De gemeente Woerden is het dure ophogen van de openbare ruimte zat en kiest voor structurele oplossingen zoals vervanging van grond door piepschuim. Woerden loopt daarin voorop, stelt bodemexpert Gilles Erkens van Deltares. Hij pleit voor meer rijkssteun rond bodemproblematiek. Vakblad ROm besteedt deze maand aandacht aan ruimtelijke adaptatie en in dat kader aan de… Lees meer »

Overal schijnt de zon: Sinnetafels
Hoe de IJlsters wel zelf bepalen waar zonnevelden komen

Als mensen elkaar op de juiste manier en op het juiste moment vinden, dan gebeuren er mooie dingen. Ook in ‘zonneveldland’. Dat blijkt wel uit het Friese project Sinnetafels (vrij vertaald: zonnetafels) waarover Barend van der Veen, procesregisseur bij Weusthuis en Partners, voor de provincie Fryslân de regie voert. Samen aan de slag vanuit Mienskip. “Overal… Lees meer »

Duurzaamheid als leidend principe in Nieuw-Zeeland
De gemiste kans van de Omgevingswet

We noemen het de Stelselherziening Omgevingswet, maar in wezen proppen we goeddeels reeds bestaande instrumenten in één nieuwe wet en reeds bestaande regels in vier algemene maatregelen van bestuur. Formeel mag dan de vindplaats veranderen, inhoudelijk verandert er in wezen weinig tot niks, stelt Fred Kistenkas. Nee, dan het Nieuw-Zeelandse model, dat staat wereldwijd bekend… Lees meer »

Leer van de oude waterstromen

Tot voor kort waren wateroverlast en bodemdaling in het veengebied te bestrijden met een lager grondwaterpeil. Door de grote verschillen in funderingen en het groeiende probleem van paalrot moeten gemeenten en waterschappen op zoek naar andere oplossingen. Het verleden kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Dit artikel is eerder verschenen in ROm 4, april 2018. Beeld… Lees meer »

Bundelen van sectoraal geld voor de regio
De opmars van regionale perspectieven

Begin dit jaar maakten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen bekend tien grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het klimaat, toekomstbestendig wonen en de regionale economie staan in de top drie. Het kabinet wil dat overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties op regionaal niveau intensiever samenwerken aan oplossingen.  Daarom is in het regeerakkoord een budget beschikbaar… Lees meer »

Summerschool: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm?
Jongprofessionals gezocht die de toekomst van energie bedenken

Het Kennislab voor Urbanisme zoekt 24 jongprofessionals (student of net aan het werk) die meedenken over de toekomst van energie tijdens de summerschool ‘Ontwerp het –veilige- energielandschap’ van 4 t/m 6 juli in Hoogeveen. De jongprofessionals verdiepen zich 3 dagen in de vraag: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm? In Hoogeveen wordt geëxperimenteerd met… Lees meer »

Enquête Bouwen en Wonen

Bouwen en nog eens bouwen: op korte termijn is er behoefte aan tienduizenden nieuwe huizen. Maar hoe verhoudt duurzaamheid zich tot snelheid? En halen we het groen naar de stad of de stad naar het groen? En last but not least: hoe werken gemeente, corporatie en ontwikkelaar optimaal samen bij het verwezenlijken van de bouwopgave… Lees meer »

Woonseminar ROm/Stadszaken: werk samen, experimenteer!

Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor woningbouw, en dat hoeven écht niet alleen micro-appartementen te zijn. Het vereist wel maximale samenwerking tussen overheid, markt en corporaties. Maar de woonopgave gaat om meer dan aantallen alleen. De woonomgeving moet leidend zijn, inclusief nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dat vraagt om nieuwe coalities, meer data,… Lees meer »