Categorie archief: Infrastructuur

Slimme stedelijke verdichting bij het spoor

Vanwege de veiligheidsaspecten en de forse bouwkundige kosten is bouwen boven het spoor voorlopig geen optie. Bouwen dicht tegen het spoor aan, binnen de kaders van het huidige wettelijke kader, kan wel en gebeurt al op meerdere plekken. Er zitten nog meer plannen in de pipeline, zoals op de ov-knopen langs de Oude Lijn tussen… Lees meer »

Nuttige lessen uit paradepaardje natuur- en fietsverbinding Nigtevecht: beheerfase nog onvoldoende meegenomen in plannen

De elegante fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht met bijbehorende natuurverbinding geldt als een schoolvoorbeeld van een integraal infrastructuur- en natuurontwerp. Vijf opdrachtgevers, aanbesteding op basis van prestatie inkoop, draagvlak creëren in de omgeving die eerst niet zat te wachten op ingrepen in het open veenweidelandschap; in velerlei opzichten is het een huzarenstukje. Een schoolvoorbeeld… Lees meer »

Rijksadviseur: ‘Hebben we wel een miljoen woningen nodig?’

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis betwijfelt of er wel één miljoen woningen moeten worden gebouwd en noemt de renovatie-uitdaging van zeven miljoen woningen groter. Hij wijst de constateringen van de bouwlobby dat we een derde deel van de benodigde betaalbare woningen in de groene ruimtes moeten bouwen pertinent af. ‘Eengezinswoningen in het groen,… Lees meer »

Nieuwe gebiedsontwikkeling vraagt om duidelijke en gezamenlijke visie op mobiliteitshubs

Ov-fietsen, treinen en deelauto’s en -scooters: het aanbod van deelmobiliteit groeit hard door. Met de juiste invulling van mobiliteitshubs kan de druk op de openbare ruimte worden ontlast. Maar de markt is nog onvolwassen. Een duidelijke visie moet ervoor zorgen dat mobiliteit niet te laat in de gebiedsontwikkeling aan bod komt. Tekst Jesse Kiel, beeld… Lees meer »

Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’

Met het besluit een Vijfde Dorp in het zogenaamde Middengebied te bouwen, steekt de Gemeente Zuidplas haar nek uit. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp van deze omvang meer gerealiseerd. De locatiekeuze in een diepe droogmakerij roept nog de nodige discussie op, maar de betrokken overheden… Lees meer »

‘Relatie infrastructuur en gezondheid herzien’

De Nederlandse infrastructuur wordt doorlopend aangepast om de mobiliteitsvraag te kunnen faciliteren. Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben hiermee een belangrijke kans om de infrastructuur toekomstproef te maken en tegelijkertijd de gezondheid van mensen positief te beïnvloeden. Meer lezen: http://www.stadszaken.nl/ruimte/mobiliteit/relatie-infrastructuur-en-gezondheid-herzien

Symbiobrug vormt de schakel tussen techniek en natuur

Rafail Gkaidatzis won met zijn ontwerp voor deze opvallende brug een ontwerpprijsvraag onder TU Delft bouwkundestudenten in 2014. Deze maand werd de brug geopend. Meer informatie: http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=nieuws&lang=nl&mode=newsArticle&repository=Symbiobrug%20vormt%20de%20schakel%20tussen%20techniek%20en%20natuur

Verdubbeling N34 stap dichterbij

De bestemmingsplannen voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen zijn vastgesteld. Het zuidelijke tracé (Coevorden-Noord tot knooppunt Holsloot) is vastgesteld door de gemeenteraad van Coevorden en het bestemmingsplan voor het noordelijke deel tussen Emmen-West en de aansluiting op de N381 door de gemeenteraad van Emmen. De verdubbeling van de N34 tussen Coevorden… Lees meer »

Hyperloop One wil in 2020 een Hyperloop realiseren

Josh Giegel, medeoprichter van Hyperloop One, wil in 2020 ’s werelds eerste operationele Hyperloop in Dubai hebben staan. Het bedrijf is momenteel aanwezig in het emiraat om dit te realiseren. Meer lezen: http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/logistiek/18181/hyperloop-one-wil-in-2020-een-hyperloop-in-dubai .