Categorie archief: Ruimtelijke ontwikkeling

City Deals: ‘Grootschalige impact moet de ambitie zijn’

City Deals zijn netwerkgedreven en thematisch ingestoken en tellen een gelimiteerd aantal deelnemers omdat alleen koplopers meedoen. De zoektocht naar nieuwe, innovatieve oplossingen staat centraal. De vraag is hoe effectief City Deals zijn voor het bereiken van concrete resultaten, maar ook of ze uitmonden in opschaalbare oplossingen en generiek beleid. Door Jan Jager. Dit is… Lees meer »

Met grootschalige binnenstadontwikkeling gaat Heerlen voor het urban gevoel

De binnenstad van Heerlen wordt flink onder handen genomen. Met een ‘urban’-profilering en liefde voor de rauwe randjes. De revitalisering gaat gepaard met flink ruimtelijke ingrepen, want voor succes zijn compactheid, goede openbare ruimte en eigentijds vastgoed onontbeerlijk. Kritiek op de aanpak is er wel, want hoe sluit de grote aanpak aan bij de identiteit… Lees meer »

Inspiratie voor binnendorpse verdichting

Het realiseren van meer woningen binnen de provincie Utrecht is noodzakelijk om aan de toenemende woonvraag te kunnen voldoen. De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de Provincie Utrecht ziet dit het liefst binnen de rode contouren van de gebouwde omgeving gebeuren. Naast binnenstedelijk verdichten is ook inbreiding in dorpskernen wenselijk en noodzakelijk om aan de… Lees meer »

Hightech en sociaalruimtelijke segregatie: omarm de economische dynamiek van de stad

In de eerste maanden van de coronacrisis werd de economie van Amsterdam hard geraakt. De werkgelegenheid in de creatieve beroepen en in de commerciële dienstverlening nam sterk af. Door de financiële hulpprogramma’s in Nederland was de situatie veel minder zorgwekkend dan in bijvoorbeeld New York. Maar het was flink schrikken. Dat die banen onder druk… Lees meer »

Slimme stedelijke verdichting bij het spoor

Vanwege de veiligheidsaspecten en de forse bouwkundige kosten is bouwen boven het spoor voorlopig geen optie. Bouwen dicht tegen het spoor aan, binnen de kaders van het huidige wettelijke kader, kan wel en gebeurt al op meerdere plekken. Er zitten nog meer plannen in de pipeline, zoals op de ov-knopen langs de Oude Lijn tussen… Lees meer »

Nuttige lessen uit paradepaardje natuur- en fietsverbinding Nigtevecht: beheerfase nog onvoldoende meegenomen in plannen

De elegante fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht met bijbehorende natuurverbinding geldt als een schoolvoorbeeld van een integraal infrastructuur- en natuurontwerp. Vijf opdrachtgevers, aanbesteding op basis van prestatie inkoop, draagvlak creëren in de omgeving die eerst niet zat te wachten op ingrepen in het open veenweidelandschap; in velerlei opzichten is het een huzarenstukje. Een schoolvoorbeeld… Lees meer »