Categorie archief: Ruimtelijke ontwikkeling

Evaluatie Deltawet: samenwerking partners Deltaprogramma succesvol

De samenwerking die de waterschappen, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid in het kader van het Deltaprogramma hebben neergezet  functioneert “zeer goed, grotendeels conform de hoge verwachtingen en ambities van de wetgever”. Tot dit oordeel komt de onafhankelijke commissie die onder leiding van Peter Veld (ABDTOPconsult) de werking van de Deltawet heeft geëvalueerd. Deze commissie constateert… Lees meer »

Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in… Lees meer »

Ladder voor duurzame verstedelijking eenvoudiger

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Ook komt er een helpdesk en wordt de bijbehorende digitale Handreiking aangepast zodat deze beter bruikbaar is in de praktijk. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in… Lees meer »

Te weinig budget voor restauraties monumenten

Er is te weinig geld beschikbaar voor omvangrijke restauraties van grote, beeldbepalende Rijksmonumenten. Dit blijkt uit een inventarisatie van de 12 provincies, zo laat het Interprovinciaal Overleg (IPO) weten. Bron: http://www.duurzaamgebouwd.nl/nieuws/20160629-te-weinig-budget-voor-restauraties-monumenten

Haarlemmermeer als fusiepartner gekozen

De raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft dinsdagavond (tien voor, een tegen) besloten te fuseren met Haarlemmermeer. Amsterdam en Velsen zijn afgevallen. De herindeling moet per 2019 een feit zijn. Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/haarlemmermeer-als-fusiepartner-gekozen.9541066.lynkx

Zwolse voetgangersbruggen krijgen tijdelijke make-over

Tijdens de Zwolse Architectuur Biënnale 2016 worden op 25 juni de voetgangersbruggen een bijzondere beleving. Het Kerkbrugje, De pelserbrug en de Rodetorenbrug krijgen op die dag een andere verschijningsvorm. Daarnaast wordt er een brug aan het gezelschap toegevoegd, een onzichtbare brug vanaf het station richting de binnenstad en museum de Fundatie. Bron: http://www.dearchitect.nl/nieuws/2016/06/22/zwolse-voetgangersbruggen-krijgen-tijdelijke-make-over.html