Categorie archief: ROm nr. 11 november 2014

Verschuivende panelen

De stad staat weer op de beleidsagenda, ook op die van de rijksoverheid. Initiatiefnemers vanuit drie ministeries willen economische vitaliteit, kwaliteit van de leefomgeving en actief burgerschap in steden aan elkaar koppelen en er vervolgens een Europese dimensie aan geven. Dat is hard nodig, want wereldwijd zijn het niet alleen meer specialisatie, schaalvergroting en efficiëntie… Lees meer »

Cultuurhistorische waarden van dammen en keringen geïnventariseerd
Deltawerken inspiratiebron voor integrale gebiedsaanpak

De Deltawerken staan symbool voor de strijd van Nederland tegen het water. Toch zijn de dammen en keringen meer dan een waterbouwkundig hoogstandje. Met hun integrale ontwerp hebben ze een onuitwisbaar stempel op de zuidwestelijke delta gedrukt. Voor nieuwe projecten kan dat inzicht een belangrijke inspiratiebron zijn. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst voor het Cultureel… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
Barneveld bouwt met slim gebruik wetgeving

Tegen de vierhonderd opgeleverde woningen vorig jaar, en ook voor volgend jaar weer zo’n zelfde aantal; de woningbouw in de Gelderse gemeente Barneveld gaat gestaag door. Zeker in deze tijd is dat opmerkelijk. Het geheim: vooroverleg met initiatiefnemers, het planatelier en slim inzetten van planologisch instrumentarium. Zo is Barneveld enthousiast over de gemeentelijke coördinatieregeling. Het… Lees meer »

Steden sterker maken in een breder samenspel
Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers

‘Suchen nach neuen Kombinationen’, was in 1912 de kern van het betoog van econoom Joseph Schumpeter, toen hij sprak over de noodzaak van innovaties voor verdere economische ontwikkeling. Ruim een eeuw later is deze boodschap onverminderd actueel voor de toekomst van onze steden en de rol die daarin is weggelegd voor de overheid. Meewerken aan… Lees meer »

Special AGENDA STAD

Samen werken aan de stad van de toekomst Bijlage bij ROm 11, november 2014 Van Campidoglio tot Amsterdam Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen Europa, willen wij de slagkracht van de steden vergroten. Voorwoord door Mark Frequin. Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers Econoom Joseph Schumpeter sprak al over de noodzaak van… Lees meer »