Categorie archief: Uit ROm

Stichtse Vecht baseert omgevingsvisie op cultureel erfgoed
Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen. De invoering van de Omgevingswet mag… Lees meer »

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]

Door: Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider PBL, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht Edwin is aanstaande vrijdagmiddag één van de sprekers op het Seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio‘, naast Jan Latten, Paulus Jansen, Sjors de Vries, Fleur Gräper-van Koolwijk en hopelijk u ook! Er zijn nog aan aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via http://romagazine.nl/debatseminar-waar-bouwen-we-in-de-stadsregio/18876   Het… Lees meer »

Omgevingsvisie Staphorst gaat óók over het sociale domein
Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

De omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’ is niet alleen richtinggevend voor het fysieke maar ook voor het economische én sociale domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. Nog geen enkele gemeente gaat zo ver met de integratie van deze domeinen. Daarom is de Staphorstse omgevingsvisie opgenomen in de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie, onder… Lees meer »

Bodemdaling stijgt op de politieke agenda

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden. In het Groene Hart zijn met name lokale en regionale overheden… Lees meer »

Aan de slag met een Regionaal Energietransitie &  Economievernieuwingsprogramma – RE2P
Energietransitie is ook een economische transitie

Plotseling staat de economische impact van de energietransitie vol in de spotlights. Het is niet alleen meer een verhaal van een noodzakelijke, maar geleidelijke verandering, mede door de forse reductie van de Groningse gaswinning. In een tijdbestek van een paar weken werden grotere stappen gezet dan in de jaren hiervoor: het aansluitrecht op gas vervalt… Lees meer »

Bestuurlijke afwegingsruimte als proces
De haarlemmerolie van de Omgevingswet

Afwegingsruimte zien als proces en niet als instrument; met die benadering hoeft de overheid niet meer bang te zijn om los te laten, is de stellige overtuiging van Wim Tijssen. Fysiek-ruimtelijke planningsvraagstukken kunnen zo werkelijk integraal aangevlogen worden met de gebiedsopgave als uitgangspunt. De lessen van Stad en Milieu blijven actueel. Dit is een verkorte… Lees meer »

Windenergieopgave in Rotterdamse havengebied
Met burgers zoeken naar kansen

De Rotterdamse regio bouwt gestaag het potentieel aan windenergie uit. Actieve sturing door gemeenten en provincie gaat hand in hand met open minded en strategisch omgevingsmanagement. Selectieve inzet van de diverse instrumenten en het op enige wijze ‘teruggeven’ aan de omgeving zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Dat heeft de Gemeente Rotterdam inmiddels geleerd. Dit is… Lees meer »

5 factoren voor logistiek succes buiten de ‘Blauwe Banaan’

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld. Dit is een ingekorte versie van het artikel dat op… Lees meer »