Categorie archief: Uit ROm

Heiloo en Wierden geven vorm aan participatie rond omgevingsvisie
Landschap verbindt!

Veel gemeenten zijn op zoek naar een zinvolle manier om hun burgers bij het opstellen van de omgevingsvisie te betrekken. In Heiloo en Wierden maakten boeren en omwonenden gezamenlijk een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op basis van breedgedragen landschapskwaliteiten. Naast input voor de omgevingsvisie zorgden de bewonersbijeenkomsten voor meer wederzijds begrip tussen de gebruikers… Lees meer »

Het geheim van integrale gebiedsontwikkeling

Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot/k.e.bugge@saxion.nl Kjell-Erik Bugge is lector Ontwikkeling Werklocaties aan de hogeschool Saxion, Margot Sloot is adviseur gebiedsontwikkeling bij Arcadis, margot.sloot@arcadis.com Een cultuurverandering naar effectief vraaggericht werken De toekomstige gebiedsontwikkelaar weet participatie en integraliteit effectief te combineren bij strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dat klinkt fraai, maar hoe doe je dat dan… Lees meer »

Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland: Afwegen, fixeren, bouwen

In 100 dagen lukte het om de besluitvorming te forceren rond de herbestemming van het FNV-hoofdkantoor in Woerden. Voor die prestatie riep een vakjury het project uit tot winnaar van de 100 Dagen Challenge van de Provincie Utrecht om nieuwe, lopende of vastgelopen woningbouwplannen van een impuls te voorzien met als doel concreet zich te… Lees meer »

Back to the future met Ruimte voor de Rivier

auteurs Anne-Geer de Groot, Arie-Jan Arbouw, Annika Hesselink (allen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Omgevingsveiligheid in de geest van de Omgevingswet Het programma Ruimte voor de Rivier is klaar en houdt op te bestaan. Een moment voor reflectie, in de geest van de Omgevingswet. Want het programma heeft zich gepresenteerd als een mogelijk inspirerend voorbeeld… Lees meer »

De kracht van een goed verhaal

Auteurs Huub Hooiveld, Gerard Hendrix/ planvanhuub@gmail.com, gerardhendrix@hx.nl  Opmaat voor de NOVI Begin 2019 presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte zijn vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat daarvoor nodig… Lees meer »

Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

auteurs Ward Rauws, Christian Zuidema, Gert de Roo/w.s.rauws@rug.nl Opmaat voor de NOVI Begin volgend jaar presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat… Lees meer »

Een biografie van het beekdal

Auteur Jaco Boer Waterschappen betrekken cultuurhistorie bij beekherstelprojecten Een biografie van het beekdal Waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland werken op verschillende plaatsen aan het vernieuwen van oude beekdalen. Bij het herstel van natuurwaarden en de aanpak van verdroging en wateroverlast kan kennis over de geschiedenis van het landschap inspiratie en draagvlak opleveren. Bij de Leuvenumse… Lees meer »

Een groene stad is een klimaatadaptieve stad

Slechts 10 procent regenwaterafvoer in het riool. Een afname van de gevoelstemperatuur met 22 graden tijdens snikhete dagen. Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt. Maak de stad dan ook klimaatadaptief, zoals in Leiden. Met meer ruimte voor groen: ondergronds, op het maaiveld, op het dak en… Lees meer »

Lessons learned van een succesvolle stedelijke kavelruil in Winterswijk
Waardeloos voor de een, waardevol voor de ander

Stedelijke kavelruil heeft in Winterswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol herontwikkelen van meerdere gebieden rondom het centrum. Belangrijk was om de gebiedsvisie centraal te stellen in het proces, en niet de kavelruil. Winterswijkers, investeerders en vastgoedeigenaren maakten samen visies die de komende jaren worden uitgevoerd. Robert Lautenbach, Andries Geerse en Larissa Guschl delen… Lees meer »