Categorie archief: Uit ROm

Data-analyse ondersteunt preventieve aanpak ondermijning

Via het dashboard www.zichtopondermijning.nl kan elke gemeente in Nederland extra inzichten krijgen in lokale risico’s op criminele fenomenen als drugsproductie en witwassen. Het dashboard is het resultaat van de City Deal Zicht op Ondermijning, een samenwerking tussen lokale en landelijke overheden. Afgelopen zomer is de City Deal (de ‘convenantfase’) ten einde gekomen, maar het ontstane… Lees meer »

Wonen en Zorg, één uitdaging, twee beleidsvelden

Eind dit jaar moeten gemeenten een woonzorgvisie hebben met een vertaling daarvan naar prestatieafspraken. Het is hoogst twijfelachtig of dat gaat lukken. Met name de financiering van woonzorgwoningen is een knelpunt. Gemeenten hebben al genoeg taken en bijbehorende verplichtingen op hun bordje. Terwijl de achterstand nu al wordt ingeschat op 80.000 woningen. Een deksels dilemma… Lees meer »

Leids Singelpark omarmt de binnenstad en binnenstad omarmt Singelpark

Met de aanleg, verbetering en verbinding van groenstructuren aan binnenkant van de singels heeft Leiden een uniek groen speel- en wandelgebied gekregen rondom de oude binnenstad. Het Singelpark is met ruim zes kilometer lengte het ‘langste park van Nederland’. Betrokken inwoners vormen samen met de gemeente de drijvende kracht achter het grote project dat z’n… Lees meer »

Jan Gehl: ‘Er is een onstilbare honger naar betere steden. Steden voor mensen’

Een waslijst aan toonaangevende boeken, projecten over de hele wereld. Architect en stedenbouwkundige Jan Gehl heeft een indrukwekkende trackrecord. In november spreekt hij op de Dag van de Stad. Een goede gelegenheid om hem te interviewen over zijn visie op stedelijkheid, de 15-minutenstad, verdichting, architectenego’s en ontwikkelaarsdogma’s, en over de stad voor iedereen toegankelijk houden. Door… Lees meer »

Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’

Met het besluit een Vijfde Dorp in het zogenaamde Middengebied te bouwen, steekt de Gemeente Zuidplas haar nek uit. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp van deze omvang meer gerealiseerd. De locatiekeuze in een diepe droogmakerij roept nog de nodige discussie op, maar de betrokken overheden… Lees meer »

Zeeuws-Vlaanderen vaart op grensoverschrijdende symbiose

De innige samenwerking met Oost-Vlaanderen verder uitbouwen. Voor krimpregio Zeeuws-Vlaanderen is het de kans om de vergrijzing en ontgroening van de bevolking het hoofd te bieden. Jan Lonink, die achttien jaar burgemeester van de gemeente Terneuzen was, is wat dat betreft optimistisch. ‘De toekomst ligt hier in deze delta.’ De gefuseerde North Sea Port staat… Lees meer »

Twente, hotspot voor innovatie en een groene economie

Een slapende reus. Met enige fantasie zou je de regio Twente zo kunnen omschrijven. De potentie op economisch gebied is enorm, de energie en de dynamiek die daarvan uitgaan werken aanstekelijk, en het leven in het Twentse land is goed. ‘We liggen Europees centraler dan de Randstad’, zegt de Enschedese burgemeester Onno van Veldhuizen. Toch… Lees meer »