Categorie archief: Uit ROm

Integraal én regionaal beleid voor de toeristenmagneten

Toerisme en ruimtelijke ordening blijven overwegend gescheiden beleidsterreinen, ook al neemt de druk van het toerisme met name op steden al decennialang toe. Aanzetten tot spreiding ervan blijven steken in goedbedoelde ambities, zolang stedenbouwkundigen en ro’ers er niet bij betrokken zijn en er geen stevig integraal én regionaal beleid voor is, stelt Paul Kurstjens. Hij… Lees meer »

Alleen bij flink intensiveren gaat kwaliteit bedrijventerrein echt vooruit

Alle vraag naar nieuwe bedrijfsruimte in Utrecht past op bestaande bedrijventerreinen. Dat is althans de conclusie uit een studie van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK). Om de benodigde ruimte vrij te spelen en maximale maatschappelijke winst te halen, is het wel nodig dat op clusterniveau wordt geïntensiveerd. Ingrijpen op kavelniveau levert weinig op. Tekst… Lees meer »

Commentaar: Nimby 3.0 en een dralende overheid

Geen megadatacentra en geen grote distributiebedrijven meer, grote CO2-uitstoters versneld sluiten of dwingen tot opschonen van hun activiteiten, geen nieuwe generatie reuzenwindmolens op land, Schiphol afknijpen en de opening van Lelystad Airport blokkeren, Tata Steel liefst sluiten, stikstofpiekbelasters zo snel mogelijk uitkopen, geen gaswinning meer uit onze ondergrond en al helemaal geen ondergrondse opslag van… Lees meer »

40 jaar ROm-interviews: ware en klare woorden

Dit jaar beleeft ROm zijn veertigste jaar. Al vier decennia verzorgt de redactie maandelijks relevante vakinformatie over ruimtelijke ordening en milieu. We blikken het hele jaar terug op de grote onderwerpen, die door de tijden heen relevant zijn gebleven, of niet. Of die juist de laatste tijd belangrijk zijn geworden. Voor deze editie bladerde Robbert… Lees meer »

Omgevingsvisie helpt bij klimaatbestendig maken Beekdallandschappen

In de Brabantse beekdallandschappen komen de klimaatopgaven samen: er is vaker wateroverlast, maar ook eerder droogte. Tegelijkertijd liggen daar kansen voor klimaatadaptatie. Met de integrale aanpak die hoort bij het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet werken alle partijen in de Regio Noordoost-Brabant (RNOB) samen om deze gebieden voor te bereiden op een klimaatrobuuste toekomst. Ze… Lees meer »

Experimentele governance energietransitie mist strategische planologie

De manier waarop in Nederland de regionale energiestrategieën worden aangepast, is behoorlijk experimenteel en verschilt per regio. Het is belangrijk om daarbij oog te hebben voor de voorgeschiedenis van regio’s en mogelijke padafhankelijkheden die ontstaan. Alleen zo kunnen overheden bewuster kiezen voor opties. Bovendien is er een ‘strategische energieplanologie’ nodig; de werelden van ruimtelijke ordening… Lees meer »

Amsterdam-Zuidoost als tweede stadshart: ‘Werken aan een masterplan’

Amsterdam-Zuidoost groeit van een stadswijk naar een stad in de stad met misschien wel 200.000 inwoners. Daar hoort een levendig centrumgebied bij, waar wonen, werken, winkelen en vermaak voorop staan. Met behoud van de eigen identiteit, want juist in een gebied waarin zoveel verandert, is het belangrijk dat die identiteit niet verloren gaat, aldus Chris… Lees meer »

Doorstroming: ‘De goedkoopste woning is al gebouwd’

Woon-minister Hugo de Jonge kan door meer in te zetten op doorstroming, meer woningen aan de onderkant vrijspelen. Die hoeven dan niet meer te worden gebouwd. Dat is een van de conclusies uit het Stadszaken.nl/ROm-webinar ‘Sturen op doorstroming’. Door Jan Jager ‘Er geldt nu een hele hoge eis van tweederde betaalbare woningen bij nieuwbouwplannen. Dat… Lees meer »

Groen en gezondheid voorop bij nieuwe woonwijken

Een gezonde leefomgeving creëren is steeds vaker prioriteit voor gebiedsontwikkelaars. Zij spelen in op het overheidsbeleid dat meer vraagt om groene wijken met aandacht voor sociale netwerken en een ander soort mobiliteit. Recente voorbeelden in Utrecht, Leusden en Vlaardingen laten zien dat gebiedsontwikkelaars dat oppakken met toepassing van innovatieve technieken en een grote betrokkenheid, ook… Lees meer »

Meer regie betekent nog geen doorbraken

Met de Woon- en Bouwagenda van VRO-minister Hugo de Jonge zijn de eerste stappen gezet om de woningbouw eindelijk los te trekken. Het Rijk gaat meer sturen op basis van prestatieafspraken met gemeenten, provincies en de bouw/ontwikkelsector. Toch blijven fundamentele vragen onbeantwoord, zoals over de grondmarkt, de verhouding ‘betaalbaar’ en duur en de discussie binnen-buitenstedelijk.… Lees meer »