Categorie archief: Aanbevolen lectuur

Opgespoord

‘De vormgeving van het spoor bepaalt een belangrijk deel van de dagelijkse omgeving van miljoenen Nederlanders. Het is de ultieme publieke ruimte, die zich uitstrekt over heel Nederland en daarbij tot in de haarvaten ontworpen is vanuit een fundamenteel doordachte modernistische ethiek.’ Het maatschappelijk en ruimtelijk belang van het spoor is daarmee aangegeven. Maar de… Lees meer »

Tweedeling op de woningmarkt

Ter gelegenheid van het afscheid van Marlies Pernot als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis verscheen afgelopen zomer een bundel interviews met veertien hoofdrolspelers op de woningmarkt. Dat de condities waaronder die markt functioneert nog lang niet gezond zijn wordt dagelijks pijnlijk duidelijk in de praktijk. Sommigen onder hen vrezen zelfs dat er sprake is… Lees meer »

Participatief plannen

Ruimtelijke planvorming is een proces waarin het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het onderzoeken van bestaande gegevens elkaar afwisselen, aldus Wim Simons en Dick van Dorp, samenstellers van het onlangs gepubliceerde boek Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Het betreft een prettig verzorgde educatieve uitgave van Landwerk in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein,… Lees meer »

Snippers
Park Hoge Veluwe

Onlangs ontstond lichte deining toen de Vereniging Natuurmonumenten opperde om voortaan bezoekers van natuurgebieden parkeergeld te laten betalen. Dit om de teruglopende verenigingsinkomsten wat op te krikken. Ook Staatsbosbeheer onderzocht deze en andere mogelijkheden om bezuinigingen te ontlopen, hoewel daar het streven erop gericht blijft ‘de natuur gratis te houden’. De betaalbaarheid van het beheer… Lees meer »

Snippers
Innovatieve stedenbouw is eco-efficiënt

Het concept van smart cities zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor veiligere, schonere en bovenal efficiënter georganiseerde en functionerende, duurzame steden. Slimme, digitale technologieën maken dat mogelijk. Innovatieve stedenbouw veronderstelt een krachtig, integraal en actiegericht gedachtegoed over steden. Dat klinkt allemaal logisch, maar over de vorm, inhoud en richting van deze benadering zal… Lees meer »

Europees ruimtelijk gepuzzel

‘De komst van de Europese Unie als “vierde bestuurslaag” heeft de verhoudingen tussen besturen veranderd. Omdat er op EU-niveau geen ruimtelijke ordening bestaat, wordt het EU-beleid dat relevant is voor de ruimtelijke ordening bedacht en vormgegeven vanuit de verschillende sectoren. Elke Europese sector en elk directoraat-generaal werkt weer anders. Tal van beleidsregimes bestaan hierdoor naast… Lees meer »

Meerwaarde duurzaam vastgoed

Onder energieke leiding van de Dutch Green Building Council is onder meer het BREEAM-NL certificaat geïntroduceerd. Beleggers letten daarop vanwege lagere exploitatielasten maar ook de overheid is positief over nieuwbouw van en renovatie tot duurzame panden. Via fiscale regelingen worden gezondere kantoren gestimuleerd. De komst van gecertificeerde methodes voor beoordeling van duurzaamheid heeft verder geleid… Lees meer »