Categorie archief: Agenda Stad

Leren van de lessen uit het verleden
Werken aan de onbekende stad van morgen

Een halve eeuw ervaring met ons economische en ruimtelijke beleid leert ons twee schijnbaar tegenstrijdige lessen. Eén: kijk bij ruimtelijke ordening en stedenbouw goed naar de toekomst. Niet alleen naar demografische en economische trends, maar ook naar de onderliggende sociale, culturele en technologische ontwikkelingen. Twee: accepteer onvoorspelbaarheid. De toekomst wordt voor een deel bepaald door… Lees meer »

Verschuivende panelen

De stad staat weer op de beleidsagenda, ook op die van de rijksoverheid. Initiatiefnemers vanuit drie ministeries willen economische vitaliteit, kwaliteit van de leefomgeving en actief burgerschap in steden aan elkaar koppelen en er vervolgens een Europese dimensie aan geven. Dat is hard nodig, want wereldwijd zijn het niet alleen meer specialisatie, schaalvergroting en efficiëntie… Lees meer »

Meedoen in de stad

Als we praten over de kracht en kansen van steden, en hoe die bewoners, werkers en bezoekers kunnen inspireren, gaan we er meestal van uit dat iedereen meedoet. Toch is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Een fors deel van de stadsbevolking blijft achter bij de economische en sociale ontwikkeling. De perspectieven zijn niet gunstig. Het… Lees meer »

Steden sterker maken in een breder samenspel
Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers

‘Suchen nach neuen Kombinationen’, was in 1912 de kern van het betoog van econoom Joseph Schumpeter, toen hij sprak over de noodzaak van innovaties voor verdere economische ontwikkeling. Ruim een eeuw later is deze boodschap onverminderd actueel voor de toekomst van onze steden en de rol die daarin is weggelegd voor de overheid. Meewerken aan… Lees meer »

Special AGENDA STAD

Samen werken aan de stad van de toekomst Bijlage bij ROm 11, november 2014 Van Campidoglio tot Amsterdam Met deze Agenda, zowel binnen Nederland als binnen Europa, willen wij de slagkracht van de steden vergroten. Voorwoord door Mark Frequin. Vernieuwend verbinden van overheid, markt en burgers Econoom Joseph Schumpeter sprak al over de noodzaak van… Lees meer »