Categorie archief: Erfgoed en Ruimte

Een plint met toekomst

Veel winkelstrips in naoorlogse wijken hebben hun functie als ontmoetingsplek voor bewoners verloren. Met een andere invulling kunnen de plinten opnieuw het kloppend hart van de buurt worden. Ontwerpers, adviseurs en cultuurhistorici laten in een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wat daarvoor nodig is. Toen de architecten Arjan de Nooijer en… Lees meer »

Herbestemming erfgoed geeft aardbevingsregio impuls

De aardbevingen in Noordoost-Groningen hebben woningen en monumenten beschadigd. Herstel is noodzakelijk, maar levert meer op als dat wordt gekoppeld aan het versterken van de leefbaarheid en economie. Eigenaren, bewoners en professionals zochten het afgelopen jaar in werkateliers naar mogelijkheden voor herbestemming van erfgoed binnen de opgaven van het gebied. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Erfgoedtoets maakt bouwplan ‘UNESCO-proof’

Veel bestuurders zijn onzeker over de effecten van nieuwbouwplannen op de universele waarde van werelderfgoederen. Met een Heritage Impact Assessment (HIA) kunnen zij vooraf ontdekken in hoeverre belangen met elkaar in conflict zijn. Bij Kinderdijk en in Nieuwegein zijn op die manier voorgenomen ingrepen niet of in een andere vorm uitgevoerd. Op het moment dat… Lees meer »

Energietransitie kan een impuls geven aan waardevol landschap
Groene energie met respect voor cultuurhistorie

De komst van nieuwe zonneparken, windturbines en biomassaplantages levert echter veel weerstand op. Verschillende initiatieven laten zien dat opwekking van duurzame energie prima kan samengaan met het behoud van waardevolle landschappen. Landgoed Sandenburg in het Utrechtse plaatsje Langbroek heeft een van de grootste hakhoutbossen van Nederland. Bij het beheer van dit eeuwenoude landschap ontstaat veel… Lees meer »

Prijsvraag over toekomst van buurtwinkelcentra
Nieuwe ideeën voor de naoorlogse winkelstrip

Vier- tot vijfhonderd winkelstrips in naoorlogse wijken hebben het moeilijk. Bedrijfsruimten staan er leeg of zijn gevuld met laagwaardige detailhandel. Een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leverde nieuwe ideeën op voor deze karakteristieke voorzieningen uit de wederopbouwtijd. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt sinds 2012 vanuit de… Lees meer »

Provincies nemen voortouw in omgang met cultuurhistorie van de kust
Kiezen voor karakter

De Nederlandse kust bestaat uit een lange lijn van dijken, duinen en dammen waarachter gebieden met een eigen karakter en sfeer liggen. Het masterplan Kust en Erfgoed geeft handvatten hoe provincies en gemeenten bij ruimtelijke veranderingen met cultuurhistorie en erfgoed om kunnen gaan. In Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben ze er al ervaring mee. Erfgoed… Lees meer »

Muiden en Gouda over hun ervaringen met integrale planning
Cultuurhistorie verankeren in de RO-praktijk

Veel bestuurders zijn het er wel over eens dat het verleden een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van locaties. Maar hoe zorg je er als gemeenteambtenaar voor dat cultuurhistorie daadwerkelijk stevig in de dagelijkse RO-praktijk verankerd raakt? Muiden en Gouda hebben er elk op hun eigen manier ervaring mee. Erfgoed en ruimte De… Lees meer »

Cultuurhistorische waarden van dammen en keringen geïnventariseerd
Deltawerken inspiratiebron voor integrale gebiedsaanpak

De Deltawerken staan symbool voor de strijd van Nederland tegen het water. Toch zijn de dammen en keringen meer dan een waterbouwkundig hoogstandje. Met hun integrale ontwerp hebben ze een onuitwisbaar stempel op de zuidwestelijke delta gedrukt. Voor nieuwe projecten kan dat inzicht een belangrijke inspiratiebron zijn. Erfgoed en ruimte De Rijksdienst voor het Cultureel… Lees meer »

Herinrichting IJsselkade sleutelproject in stedelijk gebiedsprogramma
Zutphen versterkt zijn historische band met de IJssel

Zutphen is ontstaan op de plek waar de Berkel in de IJssel stroomt. In de afgelopen eeuwen raakte de stad zijn oriëntatie op het water kwijt. Door de plannen voor rivierverruiming ontstond een nieuwe kans om stad en rivier beter met elkaar te verbinden en van de IJsselkade een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Cultuurhistorie loopt… Lees meer »