Categorie archief: Uit ROm

De grootste opgave ligt bij de particuliere vooroorlogse woningen
Op zoek naar het ‘gaslek’ van Nederland

Auteur Marcel Bayer in samenwerking met Gert Jan Hagen en Cyril Crutzen (Springco) Gemeenten werken hard aan de visie en aanpak van de energietransitie, meestal samen met buurgemeenten in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Een complexe opgave, waar veel belangen en partijen een rol bij spelen. Warmte heeft de hoogste prioriteit, vanwege de… Lees meer »

Een zee vol plannen

Auteurs Robbert Coops en Bas Eenhoorn     Robert Coops is sociaal geograaf, communicatieadviseur en lobbyist, Bas Eenhoorn is geograaf, politicus en bestuurder De Waddenzee is nationaal en internationaal bedekt met afspraken, fijnmazige bestuurlijke arrangementen, sectorale, regionale en lokale beleidskaders die een ware bestuurlijke en bestuursrechtelijke stapeling vormen boven nationale en vooral Europese richtlijnen en nota’s. Ook… Lees meer »

Beginselgericht in plaats van normgericht

auteurs Fred Kistenkas, Albert de Graaf, Maarten Willemen / fred.kistenkas@wur.nl Fred Kistenkas is senior onderzoeker bij Wageningen University en Wageningen Environmental Research. Albert de Graaf is beleidsadviseur bij Provincie Flevoland, Maarten Willemen bij PEFC Nederland. Regels kunnen niet alles regelen. Beginselen blijken dat wel te kunnen, zo leert ons het bosbeleid. Het bosrecht kan als… Lees meer »

‘Alleen samen houden we het centrum van Bodegraven up-to-date’

Auteur Jan Jager Het toekomstperspectief voor de fysieke detailhandel is ronduit grillig. Dat heeft grote gevolgen voor de centra van onze dorpen en steden, die vaak als monofunctioneel winkelgebied zijn ingericht. Herbestemmen en herschikken lijkt het devies. Maar hoe doe je dat met meer dan honderd eigenaren? Elkaar beter leren kennen lijkt een goed begin.… Lees meer »

Wat bedoelen we nou eigenlijk met vage terminologie als ‘integraal werken’ en ‘integrale besluitvorming’?
‘Het gaat om de manier van werken, niet zozeer om de uitkomst’

auteur Roel Sillevis Smitt Roel Sillevis Smitt is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne (Legal Services). ‘We moeten integraal werken’ en ‘We willen van een houding van ‘nee, tenzij’ naar een houding van ‘ja, mits’’. Hoort of ziet u deze uitspraken ook geregeld in een overlegruimte, bij de koffieautomaat of in beleidsstukken, als het over de… Lees meer »

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel… Lees meer »

Werken met ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’s

auteur Kees Terlouw/k.terlouw@uu.nl Kees Terlouw is universitair docent en onderzoeker sociale geografie en planning aan de Universiteit Utrecht. Nederland moet verduurzamen, maar hoe moet dat gebeuren? In deze ‘populistische’ tijden zien velen veranderingen als een bedreiging en wordt het rekening houden met bestaande nationale en regionale identiteiten steeds belangrijker. Wat is de relatie tussen regio’s,… Lees meer »