Categorie archief: Uit ROm

Utrecht, Overvecht
Gevarieerder woonmilieu dankzij samenwerking corporatie en ontwikkelaar

Auteur Marcel Bayer Mengen, versnellen en kwaliteit toevoegen; dat zien woningcorporatie Mitros, ontwikkelaar BPD en de Gemeente Utrecht als de driedubbele opgave in een karakteristiek, maar gedateerd deel van de Utrechtse naoorlogse stadswijk Overvecht. Met een stadsbrede overeenkomst tussen de corporatie en de ontwikkelaar wordt dat mogelijk. Dit artikel verscheen eerder in de speciale ROm-… Lees meer »

Vijf vragen aan: Jop Fackeldey
‘De RES is ook een ruimtelijke energiestrategie’

Nu het Klimaatakkoord er nagenoeg ligt, moet de energiestransitie vooral z’n beslag krijgen in Regionale energiestrategieën (RES). In die RES wordt bepaald waar welke duurzame alternatieve energiebronnen voor het aardgas in de fysieke leefomgeving zullen worden aangeboord en hoe de fasering daarvan gaat plaatsvinden. Ruimtelijke inpassing, draagvlak en inpassing zijn cruciale voorwaarden. Het kabinet moet… Lees meer »

Maakbaarheidsgeloof

Grootse opgaven versterken het geloof in maakbaarheid, techniek en innovatie. Dat zien we bij het klimaatbeleid en de energietransitie. Dertig jaar geleden was dat ook zo, met de ‘grote nota’s’ van VROM. Er is sindsdien veel groots tot stand gebracht, maar wat is er over van de erfenis van VROM. Wat had de M aan… Lees meer »

Heiloo en Wierden geven vorm aan participatie rond omgevingsvisie
Landschap verbindt!

Veel gemeenten zijn op zoek naar een zinvolle manier om hun burgers bij het opstellen van de omgevingsvisie te betrekken. In Heiloo en Wierden maakten boeren en omwonenden gezamenlijk een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op basis van breedgedragen landschapskwaliteiten. Naast input voor de omgevingsvisie zorgden de bewonersbijeenkomsten voor meer wederzijds begrip tussen de gebruikers… Lees meer »

Het geheim van integrale gebiedsontwikkeling

Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot/k.e.bugge@saxion.nl Kjell-Erik Bugge is lector Ontwikkeling Werklocaties aan de hogeschool Saxion, Margot Sloot is adviseur gebiedsontwikkeling bij Arcadis, margot.sloot@arcadis.com Een cultuurverandering naar effectief vraaggericht werken De toekomstige gebiedsontwikkelaar weet participatie en integraliteit effectief te combineren bij strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dat klinkt fraai, maar hoe doe je dat dan… Lees meer »

Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland: Afwegen, fixeren, bouwen

In 100 dagen lukte het om de besluitvorming te forceren rond de herbestemming van het FNV-hoofdkantoor in Woerden. Voor die prestatie riep een vakjury het project uit tot winnaar van de 100 Dagen Challenge van de Provincie Utrecht om nieuwe, lopende of vastgelopen woningbouwplannen van een impuls te voorzien met als doel concreet zich te… Lees meer »

Back to the future met Ruimte voor de Rivier

auteurs Anne-Geer de Groot, Arie-Jan Arbouw, Annika Hesselink (allen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Omgevingsveiligheid in de geest van de Omgevingswet Het programma Ruimte voor de Rivier is klaar en houdt op te bestaan. Een moment voor reflectie, in de geest van de Omgevingswet. Want het programma heeft zich gepresenteerd als een mogelijk inspirerend voorbeeld… Lees meer »

De kracht van een goed verhaal

Auteurs Huub Hooiveld, Gerard Hendrix/ planvanhuub@gmail.com, gerardhendrix@hx.nl  Opmaat voor de NOVI Begin 2019 presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte zijn vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat daarvoor nodig… Lees meer »

Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

auteurs Ward Rauws, Christian Zuidema, Gert de Roo/w.s.rauws@rug.nl Opmaat voor de NOVI Begin volgend jaar presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat… Lees meer »