Categorie archief: Uit ROm

Lessen uit Hongkong
Ode aan het hoge wonen

Er waait een nieuwe wind door de succesvolle grote steden van Nederland, die van het wonen in de hoogte, van hoge dichtheden. Amsterdam werkt aan de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en Utrecht aan het Beurskwartier naast de Jaarbeurs. Stedenbouwkundige plannen waar je van gaat watertanden of je doen huiveren, het is maar welke bril… Lees meer »

Adriaan Geuze over de NOVI
‘Koester de enorme planningstraditie die we hebben’

De ruimtelijke ordening is te ingewikkeld geworden, zeker, vindt ook landschapsarchitect en buitengewoon hoogleraar Adriaan Geuze. ‘Maar als je de planning van de fysieke leefomgeving wilt herijken, begin dan niet bij dat enorme spoorwegongeluk dat tot zoveel wetten en regels, ondoorzichtige procedures heeft geleid. Laat je inspireren door de kennis en historie van de planningstraditie… Lees meer »

Integrale gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee
Met de wind in de rug

Aan het Haringvliet, aan de noordrand van Goeree-Overflakkee, vindt een ingrijpende gebiedsontwikkeling plaats. In de land-waterovergang komt natuurontwikkeling, agrarische structuurversterking, opwekking van windenergie, wonen en recreatie. Initiatiefnemer is een alliantie van veel, qua belang en rol, diverse partijen. Dit is een digitale publicatie van het artikel in ROm#5 – 2017. Het Haringvliet werd ruim 45… Lees meer »

In de Achterhoek bieden zonneparken nieuw perspectief
Lege boerenerven vragen om nieuwe initiatieven

Bijna veertig procent van de Nederlandse agrarische bedrijven sluit naar verwachting vóór 2030 de deuren. Op het platteland komt daardoor 16 miljoen vierkante meter aan stallen en schuren leeg te staan. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzochten verschillende partijen de mogelijkheden om deze opgave gezamenlijk op te pakken. In de zoektocht… Lees meer »

Hoe stel je je als overheid op in kavelruilprocessen?
‘Investeren in structuren, niet in stenen’

Nederlandse binnensteden kampen met leegstand. Daar helpt geen leegstandsverordening tegen. Stedelijke kavelruil kan eigenaren uitzicht bieden op nieuwe gebruiksmogelijkheden voor een gebied, eventueel met nieuwe functies. Wat kan een overheid doen om een dergelijke uitruil van functies, gronden en gebouwen van de grond te krijgen? Tijdens de themadag Stedelijke Kavelruil stond deze vraag centraal. Dit… Lees meer »

Omgevingsvisies verbinden onder- en bovengrond
Op weg naar een 3D-ruimtelijke ordening

Met de Structuurvisie Ondergrond, die eind 2016 is gepubliceerd, staat de 3D-ruimtelijke ordening op de agenda. Een samenhangende visie en integraal beleid voor ondergrond en bovengrond is uitgangspunt voor de nationale Omgevingsvisie en voor regionale en lokale omgevingsvisies. De Provincie Overijssel werkt aan een ‘ladder voor de ondergrond’, een concrete werkwijze om afwegingen met de… Lees meer »

Partijen slaan handen ineen voor versnelling transformatie
Manifest ter versnelling binnenstedelijke transformatie

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen in steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze samenwerking aangaan en de krachten bundelen om de stedelijke woningbouw te versnellen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren. Vier Kamerleden van PvdA, VVD, D66 en… Lees meer »

Een ‘verhalenkamer’ voor persoonlijke herinneringen
Een dijk met karakter

De komende jaren worden verspreid over Nederland honderden kilometers aan waterkeringen en een paar honderd sluizen en gemalen vernieuwd. Draagvlak en de kwaliteit van deze ingrepen zijn te vergroten met kennis over de historie van een plek. Twee waterschappen lieten zich afgelopen najaar op een congres over waterveiligheid en erfgoed inspireren tot een andere aanpak… Lees meer »

ROm/Stadszaken Woondebat:
‘Meer ambitie, ook aan overheidskant’

Over cruciale onderwerpen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; maar op andere punten vonden belangrijke stakeholders elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is noodzaak, maar het sluit bouwen buiten de stad niet per se uit. Scroll gelijk naar onderen voor de zes belangrijkste conclusies Algemeen wordt opgeroepen tot meer ambitie van ontwikkelaars, maar zeker… Lees meer »