Categorie archief: Uit ROm

Rijnenburg als sluitstuk van Utrechtse metropool

Als volksvertegenwoordiger kijkt Maarten Koning (D66) met scepsis naar de bemoeienis vanuit de Tweede Kamer. “Een gemeentebestuur proberen te dwingen tot bouwen in een slecht bereikbare polder zonder ook maar enig uitzicht te bieden op (co-)financiering is een gratuit gebaar”. Hij zet uiteen waarom Rijnenburg wel een geschikte locatie is om op termijn een iconische… Lees meer »

Nederland 2120 vraagt om herinvoering van PKB’s

Het ruimtelijke toekomstperspectief Een groenere toekomst voor Nederland in 2120[1] met zijn groen-blauwe kaart van Nederland werd door velen enthousiast ontvangen, maar daarvoor is ook andere planologie en omgevingsrecht nodig. Een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gaat daar niet voor zorgen. Fred Kistenkas, Bertram de Rooij en Tim van Hattum bepleiten een terugkeer van de planologische kernbeslissing,… Lees meer »

Samen zoeken naar ruimte voor wind en zon

De klimaatdoelen van Parijs stellen Nederland voor een ongekende opgave. Met de RES’en vindt een razende zoektocht plaats naar nieuwe, duurzame energiebronnen. Draagvlak moet daarbij centraal staan. Locaties voor windmolens en zonnepanelen worden het liefst samen met inwoners bepaald. En ook samen met inwoners ontwikkeld. Maar hoe organiseer je zo’n complex proces participatief? En in… Lees meer »

NOVI is niet coronaproof

In vorige bijdragen in ROm hebben Robbert Coops en Victor Frequin een vurig pleidooi gehouden om stevige keuzes te maken in het ruimtelijk beleid. De aanleiding vormde de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De huidige coronacrisis maakt dergelijke keuzes alleen maar meer manifest. Alleen klonk die noodzaak niet erg door tijdens de parlementaire behandeling op 24 september.… Lees meer »

Kans op daling urgentiebesef is levensgroot
De O-wet in tijden van corona

Ligt er nog iemand wakker van de Omgevingswet? Die vraag is relevant nu de coronacrisis zoveel aandacht vraagt van de overheid. Op het hoogtepunt van de pandemie werd de invoeringsdatum een jaar naar achteren geschoven. Programmamanagers zeiden meteen dat voor hen de implementatie van de wet gewoon doorgaat. Maar zien bestuurders, beleidsmakers en politici dat… Lees meer »

Wijkaanpak gaat om fysiek én sociaal

De wijkgerichte aanpak staat weer hoog op de beleidsagenda. Maar wat maakt eigenlijk dat de leefbaarheidssituatie in de ene wijk verbetert, en in de andere juist niet? En hoe voer je dan effectief beleid? Platform 31 deed er onderzoek naar en concludeert dat een goed samenspel tussen fysieke en sociale ingrepen essentieel is. Verkokering bij… Lees meer »

Wijkverbetering in Selwerd met het Wijkbedrijf als motor

Het Rijk investeert 450 miljoen in zestien stedelijke vernieuwingsgebieden. Groningen Noord is één van die gebieden. Een gezonde leefomgeving creëren, is de grote ambitie in de Groninger wijkenaanpak. Gezondheid wordt daarbij breed gedefinieerd; de fysieke en sociale omgeving tellen nadrukkelijk mee. Draagvlak bij alle betrokken organisaties en vooral de bewoners geldt als een basisvoorwaarde. Tekst… Lees meer »

Bij wijkverbetering Heerlen-Noord staat de jeugd centraal

Sinds het wegvallen van de mijnindustrie verkeert Heerlen in zwaar economisch weer. Dat wordt het hardst gevoeld in Heerlen-Noord, één van de zestien gebieden waar het Rijk actief gaat sturen op stedelijke vernieuwing. De leefbaarheid en de sociaaleconomische positie van bewoners zijn er benedenmaats. Een brede inzet op de jeugd door overheden, het bedrijfsleven en… Lees meer »