Categorie archief: Uit ROm

Back to the future met Ruimte voor de Rivier

auteurs Anne-Geer de Groot, Arie-Jan Arbouw, Annika Hesselink (allen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Omgevingsveiligheid in de geest van de Omgevingswet Het programma Ruimte voor de Rivier is klaar en houdt op te bestaan. Een moment voor reflectie, in de geest van de Omgevingswet. Want het programma heeft zich gepresenteerd als een mogelijk inspirerend voorbeeld… Lees meer »

De kracht van een goed verhaal

Auteurs Huub Hooiveld, Gerard Hendrix/ planvanhuub@gmail.com, gerardhendrix@hx.nl  Opmaat voor de NOVI Begin 2019 presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte zijn vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat daarvoor nodig… Lees meer »

Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

auteurs Ward Rauws, Christian Zuidema, Gert de Roo/w.s.rauws@rug.nl Opmaat voor de NOVI Begin volgend jaar presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat… Lees meer »

Een biografie van het beekdal

Auteur Jaco Boer Waterschappen betrekken cultuurhistorie bij beekherstelprojecten Een biografie van het beekdal Waterschappen in Oost- en Zuid-Nederland werken op verschillende plaatsen aan het vernieuwen van oude beekdalen. Bij het herstel van natuurwaarden en de aanpak van verdroging en wateroverlast kan kennis over de geschiedenis van het landschap inspiratie en draagvlak opleveren. Bij de Leuvenumse… Lees meer »

Een groene stad is een klimaatadaptieve stad

Slechts 10 procent regenwaterafvoer in het riool. Een afname van de gevoelstemperatuur met 22 graden tijdens snikhete dagen. Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt. Maak de stad dan ook klimaatadaptief, zoals in Leiden. Met meer ruimte voor groen: ondergronds, op het maaiveld, op het dak en… Lees meer »

Lessons learned van een succesvolle stedelijke kavelruil in Winterswijk
Waardeloos voor de een, waardevol voor de ander

Stedelijke kavelruil heeft in Winterswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol herontwikkelen van meerdere gebieden rondom het centrum. Belangrijk was om de gebiedsvisie centraal te stellen in het proces, en niet de kavelruil. Winterswijkers, investeerders en vastgoedeigenaren maakten samen visies die de komende jaren worden uitgevoerd. Robert Lautenbach, Andries Geerse en Larissa Guschl delen… Lees meer »

Leren van natuurlijke en historische systemen
Ontwerpen aan een klimaatrobuust land

auteur Jaco Boer ‘De strijd tegen klimaatverandering en wateroverlast zal nooit af zijn’ (Henk Ovink) Steden verdichten én hittebestendig maken Spectaculair stedelijk landschap van Rotterdam Central District moet groener en blauwer worden. Kade Eindhoven. Kijken naar het verleden en van daaruit voorstellen doen waarin uiteenlopende opgaven slim met elkaar zijn gecombineerd. Dat is de aanpak… Lees meer »

Vier stappen om klimaatadaptatie behapbaar, doelmatig en flexibel te maken
Bewust omgaan met klimaatadaptatie, geen stress!

auteur Renier Koenraadt, Dirk Jan Venema, Albert de Vries Renier Koenraadt is Strateeg Ruimtelijke Adaptatie bij Antea Group Dirk Jan Venema is dataspecialist en adviseur ruimtelijke, strategische vraagstukken Albert de Vries is senior adviseur ondergrond en klimaatadaptatie bij Antea Group Geef klimaatadaptatie een volwaardige plek bij nieuwbouw en herstructurering In gesprek te blijven met maatschappelijke… Lees meer »