Categorie archief: ROm nr. 10 oktober 2014

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ vernietigd
Een houdbaar bestemmingsplan landelijk gebied

De gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld’ door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) op 6 augustus j.l. (201207794/1/R4) laat zien hoe gemeenten en adviesbureaus worstelen met de regels en de ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. In dit artikel onderzoeken adviseurs van BügelHajema Adviseurs de uitspraak en de mogelijkheden voor een… Lees meer »

Herinrichting IJsselkade sleutelproject in stedelijk gebiedsprogramma
Zutphen versterkt zijn historische band met de IJssel

Zutphen is ontstaan op de plek waar de Berkel in de IJssel stroomt. In de afgelopen eeuwen raakte de stad zijn oriëntatie op het water kwijt. Door de plannen voor rivierverruiming ontstond een nieuwe kans om stad en rivier beter met elkaar te verbinden en van de IJsselkade een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Cultuurhistorie loopt… Lees meer »

Betrokken bewoners bij aanpak centrum werpt vruchten af
De Rotterdamse binnenstad steeds levendiger!

Rotterdam prijkt op steeds meer internationale lijstjes van hippe en leuke steden. Hoewel buitenlandse lof natuurlijk altijd vleiend is, gaat het Rotterdam in de eerste plaats om de Rotterdammers. Sinds 2008 zet de gemeente zich samen met bewoners, culturele instellingen en ondernemers nadrukkelijk in om de levendigheid van de binnenstad te vergroten om deze aantrekkelijker… Lees meer »

ROmagazine nr 10 2014

ROm2 Bereikbaarheid in stedelijke regio’s Hergebruik van monumentaal militair erfgoed Column CA: Help de Deltacommissaris verzuipt! Ruimtelijk bekeken Afstemming beleid leefomgeving blijft achter bij verwachtingen Uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 blijkt dat de onderlinge afstemming van infrastructuur, wonen en werken nog te wensen over laat, en ook doelen voor waterkwaliteit en natuur blijven… Lees meer »