Categorie archief: ROm nr. 10 oktober 2015

Zinvolle prestatieafspraken zijn concrete afspraken
Algemene woonvisies zetten corporaties bij voorbaat op achterstand

Voor de ontwikkeling van wijken zijn gemeenten en woningcorporaties niet alleen natuurlijke partners. Ze zijn op elkaar aangewezen. Prestatieafspraken vormden tot nu toe de voorwaarden voor dit partnerschap. Maar met de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) krijgt de relatie tussen corporaties en gemeenten nieuw vorm met wederzijdse rechten… Lees meer »

Een plint met toekomst

Veel winkelstrips in naoorlogse wijken hebben hun functie als ontmoetingsplek voor bewoners verloren. Met een andere invulling kunnen de plinten opnieuw het kloppend hart van de buurt worden. Ontwerpers, adviseurs en cultuurhistorici laten in een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wat daarvoor nodig is. Toen de architecten Arjan de Nooijer en… Lees meer »