Categorie archief: ROm nr. 11 november 2015

Wetenschap en praktijk sterker verbinden
De stad als proeftuin voor de circulaire economie

Circulariteit gaat over het sluiten van kringlopen. Water, energie en grondstoffen: afval bestaat niet, alles blijft zo veel mogelijk binnen ‘de loop’. Daarbij gaat het nog te vaak alleen over de techniek in plaats van de wijze van organiseren. Er is meer aandacht nodig voor deze ‘menselijke’ kant. Niet alleen op gebiedsniveau, maar op alle… Lees meer »

De Roep van de Stad

De stad vernieuwt zich voortdurend, alleen al doordat er jaarlijks nieuwkomers bijkomen. Ik vergelijk de stad wel eens met een boom die groeit en continu een nieuwe schors krijgt. Maar de kern blijft gelijk, daarin hou je de waarden vast, zoals het internationale karakter, het harde werken, het multiculturele en de tolerantie. De nieuwkomers zullen… Lees meer »

Uniforme en uitwisselbare standaarden voor alle omgevingsdocumenten
Bouwen aan het digitaal stelsel Omgevingswet

In de Omgevingswet speelt digitalisering een wezenlijke rol. Vragen als: wat mag ik hier of waar mag dit, moeten vanaf 2018 grotendeels digitaal te beantwoorden zijn. Ook het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning moet volledig digitaal gaan verlopen. Evenals de verwerking van een aanvraag en de publicatie van de beslissing.… Lees meer »

ROmagazine 11, november 2015

ROm2 – SKBN luidt noodklok over bedrijventerreinen – Kansen voor tijdelijk water – CA: Voorbij: het eeuwige nu Ruimtelijk bekeken Broos evenwicht tussen boeren en natuur in Dinkelland De open dialoog tussen boeren, bewoners, overheid en natuurorganisaties in het kader van de PAS werkt, maar een verrassende oekaze van EZ bedreigt het broze vertrouwen. Omgekeerd… Lees meer »

Pilot met ontwerpend onderzoek in Nationaal Landschap Zuid-Limburg
Modern boeren op monumentale hoeves

Moderne stallen en loodsen die verrijzen bij schaalvergroting in de landbouw kunnen een bedreiging vormen voor de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zochten alle betrokkenen via ontwerpend onderzoek en in dialoog naar breed gedragen oplossingen voor de uitbreidingsbehoefte. In Hulsberg en Gulpen-Wittem leidde het tot succesvolle plannen voor een nieuw bedrijfsgebouw.… Lees meer »