Categorie archief: ROm nr. 12 december 2014

Muiden en Gouda over hun ervaringen met integrale planning
Cultuurhistorie verankeren in de RO-praktijk

Veel bestuurders zijn het er wel over eens dat het verleden een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van locaties. Maar hoe zorg je er als gemeenteambtenaar voor dat cultuurhistorie daadwerkelijk stevig in de dagelijkse RO-praktijk verankerd raakt? Muiden en Gouda hebben er elk op hun eigen manier ervaring mee. Erfgoed en ruimte De… Lees meer »

Loslaten op lokale schaal en afstemmen op regionale schaal
Krimp voorbij het Nederlandse voorstellingsvermogen

Architecten Maarten van Tuijl & Tom Bergevoet bezochten regio’s in België, Denemarken, Duitsland en Polen, die al langer te maken hebben met demografische krimp en transitie. De gevolgen op termijn zijn hier vaak al beter zichtbaar. Aan de hand van twee Deense voorbeelden laten ze in deze bijdrage zien dat we op lokale schaal meer… Lees meer »

Draagvlak voor wind
‘Oude molens vinden we mooi, windturbines houden we niet van’

De komende jaren verdubbelt het aantal windmolens op land. Een enorme uitdaging voor betrokken overheden en initiatiefnemers om de omgeving mee te krijgen. Het loont als initiatiefnemers beter inspelen op de bedenkingen bij omwonenden en helemaal als zij hen laten meedelen in de opbrengsten. Van alle ruimtelijke projecten is de doorlooptijd bij de bouw van een windpark… Lees meer »

Opgespoord

‘De vormgeving van het spoor bepaalt een belangrijk deel van de dagelijkse omgeving van miljoenen Nederlanders. Het is de ultieme publieke ruimte, die zich uitstrekt over heel Nederland en daarbij tot in de haarvaten ontworpen is vanuit een fundamenteel doordachte modernistische ethiek.’ Het maatschappelijk en ruimtelijk belang van het spoor is daarmee aangegeven. Maar de… Lees meer »

Tweedeling op de woningmarkt

Ter gelegenheid van het afscheid van Marlies Pernot als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis verscheen afgelopen zomer een bundel interviews met veertien hoofdrolspelers op de woningmarkt. Dat de condities waaronder die markt functioneert nog lang niet gezond zijn wordt dagelijks pijnlijk duidelijk in de praktijk. Sommigen onder hen vrezen zelfs dat er sprake is… Lees meer »

Participatief plannen

Ruimtelijke planvorming is een proces waarin het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het onderzoeken van bestaande gegevens elkaar afwisselen, aldus Wim Simons en Dick van Dorp, samenstellers van het onlangs gepubliceerde boek Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Het betreft een prettig verzorgde educatieve uitgave van Landwerk in samenwerking met de Hogeschool Van Hall Larenstein,… Lees meer »

Wagenwerkplaats Amersfoort werkt aan primeur
Een bestemmingsplan door en voor de burger

In de Amersfoortse wijk Soesterkwartier bepalen burgers en lokale ondernemers samen met de gemeente en terreineigenaar NS Stations wat de nieuwe bestemming van de Wagenwerkplaats wordt. Opnieuw vestigt deze betrokken en gedreven wijkbevolking in positieve zin de aandacht op de opmerkelijke locatie. Nu met het prototype van het nieuwe bestemmingsplan of omgevingsplan, dat we volgens… Lees meer »

ROmagazine nr 12 2014

ROm2 – Steunen op kwaliteit en lerend vermogen – De betaalbaarheid van het wonen – Werken aan het watersysteem van de toekomst – Fort Everdingen wordt Fortbrouwerij – ROmmers reageren. Modernisering omgevingsbeleid – Column CA: No time, timescape Debat Ruimtelijke projecten zien als maatschappelijk proces Ga ruimtelijke projecten puur zien als een maatschappelijk proces op… Lees meer »