Categorie archief: ROm nr. 12 december 2015

Meer duidelijkheid over toepassing relativiteitsbeginsel

De overheid probeert met bestemmingsplannen en andere juridische instrumenten veelal economisch te sturen op wenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is van alle tijden. Ook dat concurrenten proberen via juridische procedures te voorkomen dat nieuwe bedrijven zich vlakbij vestigen om hen klanten af te snoepen. Afgelopen jaar waren er een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak… Lees meer »

Metropoolregio’s als Europese jas voor Nederlandse steden

De bestuurlijke aandacht voor metropoolregio’s is het stadium van vrijblijvendheid voorbij. Het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur én de OESO waarschuwen dat economische activiteiten zich wereldwijd steeds meer in metropolen concentreren en dat de kleine schaal van onze steden tot een verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie zal leiden. Om mee… Lees meer »

Transformatie als groeiende opgave

Naast nieuwbouw is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke ontwerpopgave geworden. En naast de ontwerpopgave is de maatschappelijke context uiterst relevant. Behalve de kwaliteit van het gebouw speelt het gebied waar het gebouw staat en de maatschappelijke omgeving een grote rol bij het succes van een transformatie. Architectenbureau OeverZaaijer onderzocht en presenteert een… Lees meer »

Van een geharnaste programmering naar toetsen en inpassen van initiatieven
Hybride markt vraagt om actieve overheid

Nederland ontwikkelt zich scherper dan voorheen op verschillende snelheden. Investeerders zijn footloose en richten zich op locaties met optimaal rendement of in ieder geval een beheersbaar risicoprofiel. Veel gemeenten zijn zoekende hoe op die nieuwe realiteit in te spelen. Vaak is risico nog de dominante drijfveer voor het handelen of niet handelen van gemeenten. Inzet… Lees meer »

Met brede blik op leegstaand vastgoed
Herbestemmen als gebiedsopgave

Een ontwerpende aanpak gericht op het creëren van meerwaarde voor hele gebieden kan de herbestemming van afzonderlijk leegstaand monumentaal vastgoed stimuleren. In Den Haag leverde een van de pilots een gebiedsvisie op met een nieuw ruimtelijk concept waaraan de verkopen van individuele gebouwen zijn te toetsen. De Achterhoek is met zijn regionaal intervisieteam leegstand voorzichtig… Lees meer »

ROmagazine 12, december 2015

ROm2 – De maximale reikwijdte van het bestemmingsplan – Verbindingen leggen voor verduurzaming – CA Leren van asielzoekers Nieuwe inzichten Transformatie als groeiende opgave Behalve de kwaliteit van het gebouw speelt het gebied waar het gebouw staat en de maatschappelijke omgeving een grote rol bij het succes van een transformatie. Architectenbureau OeverZaaijer wil het voormalige… Lees meer »