Categorie archief: ROm nr. 1/2 jan feb 2015

Uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk
Overheid en initiatiefnemers moeten wennen aan hun nieuwe rol

De Gemeente Houten realiseert samen met de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de ambities voor het Eiland van Schalkwijk middels uitnodigingsplanologie. De agrarische sector en recreatie moeten de economische dragers voor het Eiland worden. De gemeente nodigt bedrijven, ondernemers en particulieren uit om met initiatieven te komen die passen binnen de structuurvisie. Een tussenstand… Lees meer »

Gemeenten experimenteren met Omgevingswet
Vermindering onderzoekslasten door fasering

Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal en specifiek deel zijn onderzoekslasten aanzienlijk te reduceren. Het omgevingsplan biedt in de toekomst meer mogelijkheden voor fasering, omdat milieueisen als voorwaarde kunnen worden gesteld. Al ruim dertig gemeenten experimenteren daar nu mee. Achtergrond bij de nieuwe wetgeving door Arjan Nijenhuis en Maarten Engelberts. Vermindering… Lees meer »

Hoekse Waardenmakerij toont waarde plaatselijke initiatiefnemers
De kracht van lokale coalities in een onzekere wereld

De economische crisis heeft er aan bijgedragen dat er meer oog is voor onzekerheid en complexiteit. Niet alles is meer tot in detail te voorzien en te plannen. De Deltabeslissingen zijn een voorbeeld van dit nieuwe denken, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken. Deze beleidsbeslissing combineert een lange termijnblik met het besef van omgaan met vele onzekerheden.… Lees meer »