Categorie archief: Weblogs

De pieken en dalen in de woningproductie

Een woningmarkt die boomt: voor woningzoekenden betekent dat weliswaar lange wachtlijsten en vaak onbetaalbare prijzen. maar voor de markt zouden de bomen tot in de hemel groeien. Ongekend veel vraag, dus hoge (VON)prijzen. Een inhaalslag voor de bittere jaren van de crisis. Toen legde duizenden bedrijven het loodje. Veel bouwvakkers, vooral metselaars, vloerenleggers en ijzervlechters… Lees meer »

Over gele hesjes en parochiale ruimte

De gele hesjes tonen de neveneffecten aan van een globaliserende wereld waarin steden de brandpunten zijn van de economie. Of de gele hesjes een omvangrijke beweging vormen of niet is minder belangrijk dan de vraag waar die beweging heen gaat. Lijdt het tot democratisering of is hiermee de afbraak van de democratie begonnen? Daniel Cohn-Bendit,… Lees meer »

Landjepik of occupatio

Honderdduizenden Nederlanders pikken gemeentegrond in. Een strookje van het plantsoen, het stukje langs het pad, het onbebouwde hoekje van de straat. Björn Hoops van de Rijksuniversiteit Groningen deed er onderzoek naar en De Volkskrant wijdde er begin deze week een artikel aan met fraaie foto’s. Wie kan aantonen dat hij de grond al minstens twintig… Lees meer »

Duurzaam ontwikkelen is meer dan klimaat

Partijen beter laten samenwerken in het ruimtelijk domein is een groot deel van mijn broodwinning. Als ik dat uitleg, krijg ik vaak te horen dat ik nog voor jaren werk zal hebben. Dat verbaast me. Het ligt toch voor de hand dat als je iets voor elkaar wilt krijgen in een gebied, je altijd anderen… Lees meer »

Leeuwarden, voor een dichte(r)e deur

Het is een schande! Een schande dat ik heel mijn leven nooit Leeuwarden heb bezocht. Op een of andere wijze is het er gewoon niet van gekomen. Het werd dus tijd. Dus op naar Leeuwarden of Leewwadden, zoals ze daar in het Stadfries zeggen. Nee, geen Ljouwert, want dat is Land- of Boerenfries. De rit… Lees meer »

Feiten en cijfers over klein en grondgebonden wonen

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland zal sterk toenemen. Naar verwachting in 2030 tot 3,5 miljoen personen. Sommigen trekken daaruit de conclusie dat de eenpersoonshuishoudens ook graag kleinere woningen willen. Onderzoeksbureau Stec bijvoorbeeld meent vijf bewijzen te hebben dat ‘klein wonen’ een structureel verschijnsel is. (http://stec.nl/5-bewijzen-dat-klein-wonen-structureel-is-op-woningmarkt/ Eén van die bewijzen is dat er steeds kleiner wordt… Lees meer »

Mondiale macht: aan de slag met lokale kracht

We zitten midden in een fase van geopolitieke veranderingen. Internationale betrekkingen en machtsverhoudingen tussen landen verschuiven. Dit heeft invloed op de klimaataanpak, handel en migratie. Hier zien we grote verschillen in keuzes die landen maken. Welke weg kiezen Rusland, de VS en China, met haar grote delfstoffenvoorraad in de klimaatopgave? Hoe loopt het af met… Lees meer »

Grondbeleid: bundel en intensiveer investeringskracht

In de afgelopen maanden verscheen een aantal onderzoeksrapporten over grondbeleid, grondposities en grondexploitatie. De afzenders zijn onder meer het Instituut voor Bouwrecht, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de TU Delft. In de diverse resultaten zijn enkele rode draden te ontdekken, relevant voor de actuele maatschappelijke opgaven. Deze column van Friso de Zeeuw verscheen… Lees meer »

De machteloze boer

Boeren krijgen van kinds af aan met de paplepel ingegoten dat ze zelf het beste weten wat er goed is voor hun land. Overheden en buitenlui kunnen van alles beweren, maar die staan niet in weer en wind op de akkers om een dreigende misoogst af te wenden. Ze hebben geen flauw benul wat er… Lees meer »