Categorie archief: Weblogs

Geestdrift wint het van de ratio bij klimaatplannen woningcorporaties

Sinds het kabinet heeft besloten de gaskraan definitief dicht te draaien, lijkt de geestdrift het te winnen van de ratio bij de energietransitie. Het plan van corporatiekoepel Aedes om €108 mrd te steken in de duurzame renovatie van 2,1 miljoen huurhuizen, schiet bijvoorbeeld zijn doel voorbij. Het is te duur, in vele opzichten onwenselijk en… Lees meer »

Regiodeals: wie niet kiest, wordt niet gekozen

Vorige week publiceerden de ministers van LNV en BZK de voorwaarden waaronder regio’s een beroep kunnen doen op middelen uit de Regio Envelop, gevuld met 950 miljoen euro. Het Rijk zet hiermee in op het verbeteren van de ‘brede welvaart’. Regio’s moeten er echter wel voor waken die oproep te vertalen naar brede, algemene voorstellen… Lees meer »

Energietransitie, zeker, maar graag met goede instrumenten!

De opgave Het rijk zet vol in op energietransitie. In 2050 moet Nederland geen aardgas meer gebruiken. Met name niet voor woningen. Hoe daar te komen? Woonconsumenten zijn nog niet geïnformeerd, laat staan gemotiveerd en bereid om hier geld aan te geven. Echt goede technieken moeten nog worden doorontwikkeld. Bouwers blijven traditioneel. Dus er zal… Lees meer »

Kleur bekennen

Vele vlaggen wapperen  op het WK in Rusland, maar niet ons rood-wit-blauw. Naast de Nederlandse vlag heeft trouwens ook de Russische vlag deze kleurencombinatie. Niet toevallig. Bij veel vlaggen wordt gebruik gemaakt van de primaire kleuren rood, blauw en geel. Dat maakt dat de vlag door het sterke contrast duidelijk en sterk overkomt. Kleuren zijn… Lees meer »

Hamburg aan het IJ

Woensdag 30 mei verscheen de Atlas voor gemeenten 2018. Elk jaar weer een heuglijk moment voor een Nederlandse stadsgeograaf. De 50 grootste Nederlandse steden staan in die atlas keurig geordend naar een aantal kenmerken. Amsterdam komt maar liefst vier keer voor in de rangschikking naar woonaantrekkelijkheid. Onder haar eigen naam staat Amsterdam eerste, onder de… Lees meer »

De portemonnee bepaalt

Het was niet de eerste keer dat een adviesraad het kabinet adviseerde om rekeningrijden in te zetten om de files te bestrijden. Al waakte de voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur er afgelopen maand angstvallig voor om het beladen r-woord in de mond te nemen. Voor je het weet, valt half autominnend… Lees meer »

Een leefomgeving die past bij de snel groeiende diversiteit

Kennis over het sociale domein wordt de komende jaren essentieel bij gebiedsontwikkeling. Zo bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) recent een rapport De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland uit over de veranderende samenstelling van migrantengroepen en de betekenis hiervan op buurtniveau. Een belangrijke conclusie in het rapport is dat gemeenten… Lees meer »

Zachte waarden

Wie zo nu en dan bijeenkomsten bezoekt waar gesproken wordt over vastgoed- en gebiedsontwikkeling zal het vast niet zijn ontgaan. Steeds vaker betreden pleitbezorgers van zachte waarden de bühne en spreken toehoorders uit de vastgoedwereld aan op hun bijdrage aan het bouwen van gemeenschappen. Zo was daar op de 7e Dag van de Projectontwikkeling (DVDP),… Lees meer »

Reflexen

Het woningbouwdebat wordt teveel bepaald door oude reflexen, is één van de bevindingen in het onderzoek dat ROm/Stadszaken.nl en de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met USP Marketing & Consultancy uitvoerde onder vakprofessionals en woonconsumenten. Bij gemeenten bestaat de indruk dat ontwikkelaars de oplossing voor de snel oplopende vraag naar woningen te snel zoeken… Lees meer »

De was

Ik hou ervan als functionele dingen ook mooi zijn. Dat heb ik niet van mijn moeder, want die wil vooral dat functionele dingen niet te duur zijn. Ik heb er graag meer voor over als – bijvoorbeeld – mijn gieter, afstandsbediening of doosje lucifers aangenaam is om naar te kijken. Het zal om die reden… Lees meer »