Categorie archief: Weblogs

Plinten vullen gaat van au

Stadsstraten, straten die verschillende delen van de stad met elkaar verbinden en een belangrijke verkeersfunctie vervullen maar tegelijkertijd aantrekkelijk zijn voor verblijvers, vormen belangrijke bouwstenen voor stadsontwikkeling. De wereldberoemde Amsterdamse grachtengordel bijvoorbeeld is opgehangen aan stadsstraten. De radialen zoals de Utrechtsestraat en Vijzelstraat zijn immers de straten die de grachten aaneenrijgen en waar winkels en… Lees meer »

Een gemiste kans met de NOVI

Eigenlijk was ik op zoek naar de artist impression van de klimaattafels die ik in de media langs had zien komen, gemaakt door het Ministerie van EZ en Klimaat. Op rijksoverheid zou ik de heldere tekening zonder twijfel in een oogwenk  kunnen vinden. Eenmaal op de website viel mijn oog op iets anders: het kabinet… Lees meer »

Het goede en het slechte nieuws

Op 4 oktober jl. maakte de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lenstra bekend dat de Provincie Zuid-Holland meer ruimte zou geven aan de gemeenten over de aantallen te bouwen woningen. Bij binnenstedelijke locaties en bij locaties in de buurt van stations gelden geen aantallen-beperkingen meer. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is dat er nog weer… Lees meer »

Blinde vlek of natuurverschijnsel

Het bevolkingsvraagstuk is weer terug op de agenda. Dat is te danken aan hoogleraar en publicist Paul Scheffer en aan Jan Latten die na zijn pensionering als hoofddemograaf bij het CBS niet langer met meel in de mond spreekt. ‘We moeten het er maar eens over hebben met hoeveel we hier in dit land willen… Lees meer »

Aanpak scheefwoner mist effect zolang hypotheekrenteaftrek blijft

De coalitie heeft een nieuwe zondebok: de scheefwoner. Een klassiek maar nog altijd effectief frame dat de aandacht afleidt van het werkelijke probleem op de woningmarkt: de hypotheekrenteaftrek. Recent lekten kabinetsplannen uit om de scheefwoner fors aan te pakken. Het kabinet stelt voor om de huur van scheefwoners die meer verdienen dan 41.000 euro per… Lees meer »

In de centrifuge van de Omgevingswet

Al enige jaren word ik heen en weer geslingerd in de centrifuge van de Omgevingswet. Tussen pessimisme en optimisme, tussen regels en anders gaan werken en tussen naïviteit en realiteit. Ik ben geen juridische insider, maar zeker geen outsider. Een kleine 10 jaar geleden mocht ik meeschrijven aan het essay Doorbreek de impasse tussen gebiedsontwikkeling… Lees meer »

Smart Mobility: de speeltuin ontgroeid

In gesprekken merk ik dat Smart Mobility soms gezien wordt als een speeltuin: leuke gadgets ontwikkelen, pilots en testjes doen, en niet afgerekend worden op concreet verkeerskundig resultaat. Onzin natuurlijk. We zien bij de huidige regering wel een verschuiving van de politieke focus. Kijk bijvoorbeeld naar het proces van krachtenbundeling, waarin Rijk, provincies en VNG… Lees meer »

Toekomstbestendig ontwikkelen nog niet de standaard

Aardgasvrij bouwen is het nieuwe normaal. Sinds 1 juli 2018 is de aansluitplicht op gas voor de nieuwbouw vervallen en worden nieuwe woningen niet standaard aangesloten op aardgas. Op de meeste plekken gaat dat goed, blijkt uit onderzoek van Bouwtrend. Ontwikkelaars of woningcorporaties kiezen een geschikte aardgasvrije warmteoplossing voor hun gebouwen, we dweilen niet meer… Lees meer »

Betere kansen met MaaS door samenwerken

De verkeerskunde heeft van oudsher een focus op techniek, infrastructuur en het modelleren van mobiliteit. Maar zo leveren verkeerskundigen niet langer die structurele, duurzame bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en oplossingen die ze zouden moeten leveren. Wij betogen dat Mobility as a Service (MaaS) in een goed georganiseerd samenwerkingsproces een geweldige kans vormt voor de verkeerskunde… Lees meer »

Klimaatdilemma’s in treinmetaforen

‘Alle seinen staan op groen’, jubelde Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn opening van de Nacht van de Leefomgeving op 6 september jongstleden. Duurzaamheid leeft, de samenleving staat ‘in de doe stand’, de kabinetsplannen zijn groener dan ooit. Nu is het zaak om ‘door te pakken’. Niks te vroeg, want… Lees meer »