Categorie archief: Weblogs

Een goed voornemen om te versnellen

Als het gaat over de binnenstedelijke gebiedstransformaties, liggen termen als versnellen en opschalen bij iedereen op het puntje van de tong. We weten al een aantal jaar dat we moeten opschalen, maar dat blijkt niet eenvoudig. De opgave is ook enorm complex en blijft in de komende jaren onverminderd groot. U kunt helpen met een… Lees meer »

Erfgoed is altijd dichtbij

Aan het einde van het afgelopen jaar werd ik geattendeerd op een onweerstaanbaar berichtje over een lichtblauwe Lancia Fulvia. Normaliter hebben berichtjes over auto’s niet mijn speciale aandacht, maar sinds er bij de Open Monumentendag in Hilversum vijf jaar geleden ook wagens van weleer meededen, begrijp ik de liefde voor mobiel erfgoed veel beter. De… Lees meer »

Het belang van restaurants in de ontwikkeling tot stedeling

De zoveelste lockdown brengt de horecaondernemers in een lastig parket. En ook voor de consumenten is er veel te verliezen. Sociaalpsychologen wijzen steeds krachtiger op de ontwikkeling van scholieren en studenten voor wie twee jaren van sociale onthouding negatieve effecten kan hebben op hun toekomstige persoonlijkheid. Die sociale onthouding is niet enkel een gevolg van… Lees meer »

Doorstroming: Een ten onrechte vergeten beleidsinstrument

De woningmarkt zit op slot, zegt de NVM. Het aantal verhuizingen in de jaren 2018, 2019 en 2020 zat volgens het CBS nog op gemiddeld 1,8 miljoen per jaar. Naar verwachting zal dit cijfer over 2021 aanmerkelijk lager uitvallen. Minder verhuizingen betekent minder doorstroming. Extra aandacht voor mogelijkheden om doorstroming te bevorderen is gewenst: het… Lees meer »

Toekomstbestendig economisch landschap

Het jaar 2022 is begonnen met hoge inflatie, dat zal niemand zijn ontgaan. De kosten van onze dagelijkse boodschappen zijn met 10 procent gestegen. Voornaamste oorzaak: gestegen energieprijzen. Waar vorig jaar sprake was van economisch herstel wordt voor dit jaar een lagere groei verwacht. Dit naast de inflatie, als gevolg van de coronamaatregelen, personeelstekort en… Lees meer »

VRO(M)

Twintig jaar geleden schrapte het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu de puntjes. VROM werd een acroniem dat voortaan stond voor Wonen, Ruimte, Milieu en rijksgebouwen. Met daaronder de kreet: Nederland is klein, denk groot. Vandaag ziet ‘groot denken’ er weer helemaal anders uit. De schop in de grond! Centrale ruimtelijke ordening was met… Lees meer »

Regeerakkoord breekt met beleid Ollongren

Als het om het verstedelijkingsbeleid gaat, breekt het coalitieakkoord sluipenderwijs maar toch vrij rigoureus met het beleid van minister Kajsa Ollongren. Haar koppeling van een miljardenbudget voor dekking van onrendabele toppen in de grondexploitaties en – vooral – ontsluitende infrastructuur aan 14 grote woningbouwgebieden laat de coalitie los. Dat schept kansen voor verstedelijkingsplannen buiten de… Lees meer »

Minister van VRO zal de M van milieu nog node missen

Wie met het kabinet Rutte IV vooruitkijkt naar de toekomst, kan voorspellen dat Hugo de Jonge als de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de M van milieu straks node gaat missen. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving zijn daarbij immers vaak net zo belangrijker als duurzame energie en klimaatmaatregelen. ‘Klimaatverandering is… Lees meer »

Markteconomie in donkere tijden

Het miezerige weer van de laatste weken, de onverwachte lock down, de riskante geopolitieke verschuivingen, de onder druk staande democratie en de daarmee gepaard gaande lokale, regionale en mondiale polarisaties, wijzen op een donkere toekomst. Reeds in 2004 waarschuwde de befaamde Jane Jacobs in haar Dark Age Ahead ons ervoor dat tenminste vijf fundamenten van… Lees meer »

Het roer is om

We hebben er lang op moeten wachten maar afgelopen week publiceerde het oude/nieuwe kabinet dan toch zijn regeerakkoord. Voor de ruimtelijke sector is het alsof er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Na jaren van publieke druk komt er weer een minister die zich over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening mag buigen. Alleen al met de terugkeer… Lees meer »