Categorie archief: Weblogs

Een verhitte strijd

De droogte van nu doet herinneringen opkomen uit het begin van mijn loopbaan. Vanuit Nederland werkte ik veel aan Afrikaanse projecten in met name in het Midden-Oosten, van Algerije tot Djibouti. Met aandacht luisterde ik daarom naar de avontuurlijke verhalen van teruggekeerde expats over beton storten met ijs en andere maatregelen die het werken in… Lees meer »

Van klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijk resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en maar wordt isolatie aantrekkelijker. Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor… Lees meer »

Waardeloos

Alles van waarde is weerloos, dichtte Lucebert. Een manier van kijken die aansluit bij het actuele pleidooi voor een breder welvaartsbegrip. Denk aan gezondheid als ‘waardeloos’ thema. Economische ongelijkheid is slecht voor onze gezondheid, maar er spelen veel meer factoren een rol. In lijn met het bredere welvaartsbegrip gaat het naast economische waarden ook om… Lees meer »

De Gated Family

‘In gelul kan je niet wonen’, sprak staatssecretaris Jan Schaefer ooit in de Tweede Kamer. Dat werd ‘onwelvoeglijk taalgebruik’ gevonden. Daarom kwam er ‘in geouwehoer kan je niet wonen’ in de Kamernotulen te staan. Als wethouder woningzaken en stadsvernieuwing was Schaefer eind jaren zeventig en begin jaren tachtig onder meer verantwoordelijk voor de bouw van… Lees meer »

Realisme

De grote opgaven in de fysieke leefomgeving krijgen volop de aandacht in het maatschappelijke en politieke debat, en dus ook de media. Daarbij noemen betrokken en belanghebbende partijen astronomische bedragen, die nodig zijn om de behoeften of gestelde doelen te kunnen halen. Zo moet Nederland klimaatbestendig worden gemaakt, waar al miljarden euro’s voor zijn gereserveerd,… Lees meer »

Landschap en/of Leefomgeving?

een gebied zoals door mensen waargenomen Rond 2016 is de term ‘leefomgeving’ in ons vakmatig taalgebied gekomen. Vooral in de Omgevingswet en omgevingsvisies wordt het begrip gebruikt. Hierbij dient zich de vraag op: is leefomgeving nu eigenlijk hetzelfde als landschap, of hebben we hier te maken met echt iets anders? Wat is landschap eigenlijk? Ruimte… Lees meer »

Nieuw initiatief woningmakers Alkmaar

Onlangs was er een belangwekkende bijeenkomst over woningbouw in de regio Alkmaar. Op initiatief van twee corporatiedirecteuren, een makelaar, een aantal ontwikkelaars en enkele woningbouwadviseurs kwamen zestig mensen bijeen om te praten over de urgentie van het woningtekort. Onder de aanwezigen alle wethouders van de gemeenten in de regio die wonen in de portefeuille hebben.… Lees meer »

Geestdrift wint het van de ratio bij klimaatplannen woningcorporaties

Sinds het kabinet heeft besloten de gaskraan definitief dicht te draaien, lijkt de geestdrift het te winnen van de ratio bij de energietransitie. Het plan van corporatiekoepel Aedes om €108 mrd te steken in de duurzame renovatie van 2,1 miljoen huurhuizen, schiet bijvoorbeeld zijn doel voorbij. Het is te duur, in vele opzichten onwenselijk en… Lees meer »

Regiodeals: wie niet kiest, wordt niet gekozen

Vorige week publiceerden de ministers van LNV en BZK de voorwaarden waaronder regio’s een beroep kunnen doen op middelen uit de Regio Envelop, gevuld met 950 miljoen euro. Het Rijk zet hiermee in op het verbeteren van de ‘brede welvaart’. Regio’s moeten er echter wel voor waken die oproep te vertalen naar brede, algemene voorstellen… Lees meer »

Energietransitie, zeker, maar graag met goede instrumenten!

De opgave Het rijk zet vol in op energietransitie. In 2050 moet Nederland geen aardgas meer gebruiken. Met name niet voor woningen. Hoe daar te komen? Woonconsumenten zijn nog niet geïnformeerd, laat staan gemotiveerd en bereid om hier geld aan te geven. Echt goede technieken moeten nog worden doorontwikkeld. Bouwers blijven traditioneel. Dus er zal… Lees meer »