Categorie archief: Weblogs

Erfgoed als drager van gedeelde herinneringen

Mei is de maand in het jaar waarin we traditiegetrouw veel met het oorlogsverleden bezig zijn. Herdenken en vieren, bezet en bevrijd. Van kleins af aan zijn deze twee dagen in mei momenten waarop ik mij heel bewust ben van de geschiedenis en van hoe de gebeurtenissen uit het verleden impact hebben op het heden.… Lees meer »

Nederland is leger geworden, hoe nu verder?

We moesten zoveel mogelijk binnen blijven om covid-19 dwars te zitten. Dat was te merken aan de stilte op straat. Maar het land is afgelopen weken ook echt leger geworden. Volgens het CBS is in grote delen van het land het aantal inwoners afgenomen. De sterftepiek in april overtrof het aantal nieuwgeborenen. Dat zorgde voor… Lees meer »

Bouw Nederland de crisis uit

Er was kritiek op de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vorig jaar: vaag, onduidelijk en onsamenhangend. Nu komt de minister met een brief met getiteld ‘regie en keuzes’. Dan is natuurlijk de vraag of het Rijk inderdaad keuzes maakt en meer regie neemt. Waar dat het hardste nodig is – de woningbouwproductie – valt dat tegen. De… Lees meer »

De RES als springplank

Dertig RES-regio’s werken al ruim een jaar aan de concept RES. 1 juni was de deadline. Die is verschoven naar 1 oktober vanwege corona. Er is hard en vol ambitie gewerkt. De benodigde 35 TWh is met twee derde van de RES’en gepubliceerd al ruim behaald. Gelukkig maar, want ook hiermee zijn we er nog… Lees meer »

Radicale voorstellen van een ambtelijke heroverwegingsgroep

Het rapport “Ruimte voor wonen” van de ambtelijke groep “Brede Maatschappelijke Heroverwegingen” heeft weinig aandacht gekregen in de vakpers. Ten onrechte. Er staan heel wat belangwekkende zaken in. Op veel punten is er sprake van een heldere analyse. En in diverse varianten staan spectaculaire zaken. Wat dacht u van: “Via een woningbouwfonds kunnen door het… Lees meer »

De auto centraal in het proces, niet in het plan

COVID-19 laat zien hoe waardevol het is om gezond te zijn. In het ruimtelijk beleid is gezondheid heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Er was altijd wel aandacht voor milieuhygiënische aspecten, maar meestal via de gemakkelijke weg van normopvulling. Vol overtuiging gaan voor “kwaliteit van leven” kom je maar zelden tegen als het gaat om… Lees meer »

Hollands gezeik in een Vinex-wijk

COVID-19. We zitten weer in een crisis. Tijdens de vorige economische crisis kwamen ontwikkelaars tot het besef: de consument staat toch centraal. Termen als betaalbaarheid, cocreatie en organisch waren modewoorden. Ook de middeldure huur was een hot topic. Dit verdween allemaal na het herstel in 2015. Door woningtekort gingen koopwoningen weer als warme broodjes over… Lees meer »

Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

Woningbouw aan stadsranden. Windparken op land. Meer ruimte voor natuur en rivier. Koeien meer de wei in. Stikstof. Het zijn allemaal maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de schaarse landelijke ruimte. Een manier om zulke gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan te pakken, is landinrichting. Hoe dat in de praktijk werkt, laat het project Saasveld-Gammelke… Lees meer »

Wat willen we van de nieuwe Rijksbouwmeester?

Nog even en we krijgen weer een nieuwe Rijksbouwmeester. Toonaangevende architecten met hart voor de publieke zaak konden tot twintig april hun sollicitatiebrief inleveren. Willen we weer een idealist die zijn eigen koers vaart zoals Floris Alkemade? En wat gebeurt er met de nalatenschap van de oude bouwmeester als een nieuwe zijn piketpalen gaat slaan?… Lees meer »