Categorie archief: Weblogs

Keuzes maken in onzekerheid
Nieuwe Energie

In den lande is de planvorming rondom de energietransitie op haar hoogtepunt. In dertig regio’s wordt aan regionale energiestrategieën gewerkt, gemeenten buigen zich massaal over warmtevisies en uitvoeringsplannen voor de aardgasvrije wijken. In die plannen worden keuzes gemaakt en een richting bepaald voor de lokale energietransitie. Kan dat wel, een gedegen plan maken, terwijl nog… Lees meer »

Over steden
Hoe de NOVI kan helpen

De NOVI is een paradox. Het is een centrale visie over opgaven die decentraal aangepakt moeten worden. Het Rijk zegt dat er een miljoen woningen bij moeten komen, maar gemeenten moeten dat doen. Volgens de Omgevingswet bindt de NOVI alleen het Rijk zelf. Toch hebben we decentraal in potentie ook veel aan deze visie, merken… Lees meer »

Ontwerp-NOVI biedt perspectief

Er was weinig aandacht voor de presentatie van de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie door de rijksoverheid. Ongetwijfeld had dat op het moment zelf te maken met het mediacircus rond de MH17, één van de grootste nationale traumatische ervaringen van de afgelopen decennia. Het benoemen van de daders van deze laffe oorlogsdaad trekt vanzelfsprekend meer aandacht dan een… Lees meer »

Transitietalent gezocht

Anno 2019 is duurzaamheid niet langer een vaag begrip. We zijn er in relatief korte tijd als land in geslaagd, scherper te krijgen welke stappen we moeten zetten om onze leefomgeving te verduurzamen. Een lunchlezing bij een van mijn opdrachtgevers over de voedseltransitie van de regio FoodValley, liet me dat heel helder inzien. Een opmerking… Lees meer »

Over openbare ruimte en Pegida

Is er op de werkvloer en in de kranten sprake van komkommertijd, in de openbare ruimte is dat geenszins het geval. Het is druk in het stedelijke publieke domein en die drukte is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Dat is een goed teken, want in de jaren ’90 voorspelden gerenommeerde stedenbouwers de dood van de… Lees meer »

Participeren of blokkeren

Vliegveld Lelystad gaat voorlopig nog niet zorgen dat Schiphol substantieel kan blijven groeien. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de openingsdatum van april 2020 geschrapt. Het is de schuld van De Europese Commissie die aarzelt om ‘pretvluchten’ anders te behandelen dan ‘economisch noodzakelijk’ luchtverkeer. Het is de schuld van de Raad van State die de PAS… Lees meer »

Woondeal Amsterdamse regio

De opgave om voor 2025 honderdduizend woningen op te leveren Vijf woondeals zijn er nu gesloten. De jongste is die met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarin is afgesproken dat er voor 2025 honderdduizend woningen bij moeten komen in de regio, circa vijftienduizend per jaar. Een mega-opgave. In 2018 werden 13.400 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De jaren ervoor… Lees meer »

Koolhaas & co verpesten het

In Arnhem is De Nacht van de Architectuur een begrip. Elk jaar verzamelt de bestuurlijke, artistieke en vastgoed-elite zich op een bijzondere locatie. Dit jaar was dat het voormalig ING-kantoor aan de Velperweg; een ‘brutalistische’ kolos die projectontwikkelaar Borghese momenteel uitholt en transformeert naar 203 appartementen. Ik mocht voor de 450 gasten een verhaal houden.… Lees meer »

Papieren milieu-ambities

Nederland dreigt op slot te gaan. Die alarmerende woorden klonken op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toen de Raad van State eind mei de Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees. Vijf jaar daarvoor hadden de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het voorstel om boerenbedrijven die willen uitbreiden eerst een omgevingsvergunning te… Lees meer »

Help, de Novi verzuipt!

Dik twee jaar geleden maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de voorbereiding van de Novi een herstart. De periode daarvoor werd gekenmerkt door ambtelijk geklungel, met op de tribune het vrijblijvend kletsend deel van de vakwereld.   Hoe ik ook probeer de positieve gezindheid van de herstart vast te houden, het… Lees meer »