Categorie archief: Weblogs

Transformatie in de stad

Zo heet het programma waar ik vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leiding aan mag geven. Het is een van de drie thema’s van de Visie Erfgoed en Ruimte, waarin de Rijksoverheid cultuurhistorie een factor van betekenis wil laten zijn bij alle belangrijke ruimtelijke opgaven. Een van die belangrijke ruimtelijke opgaven is de invoering van de verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. En… Lees meer »

Veranderend perspectief bij maatschappelijk vastgoed 
Ruimtelijke sturing maatschappelijke functies in gedrang  

Waarom zou je ziekenhuizen, basisscholen, verzorgingshuizen, universiteiten, sportkantines, huisartspraktijken, brandweerkazernes en bibliotheken onder één hoedje willen vangen? Als je op straat vóór deze gebouwen staat, hebben ze waarschijnlijk weinig met elkaar gemeen. Ze zijn totaal verschillend qua uiterlijk, schaal, en gebruik. Toch komt de verzamelterm ‘maatschappelijk vastgoed’ steeds meer in zwang. Waarom is dat zo,… Lees meer »

Life and times of Elsoo, Limburg

Ik was met twee Amsterdamse collega’s, tevens geografen, onderweg voor een zelf georganiseerd werkbezoekje aan Heerlen en Kerkrade in de Oostelijke Mijnstreek. Ze wilden en passant ook mijn geboortedorp Elsloo zien, in de Westelijke Mijnstreek. Zo reden we rond het middaguur het koude maar onder een stralende zon gelegen Elsloo binnen, richting Julianakanaal. Op de… Lees meer »

CE voor de bouw deel 3
MPG als indicator voor circulariteit

In ‘Circulaire economie is meer dan recycling’ eindigde ik met de vraag hoe je de milieudruk van gebouwen de maat neemt. Kun je dat aflezen van de energieprestatie van een gebouw of is dat te beperkt? In het vervolg hierop geef ik antwoord op deze vragen.   Deze column is het laatste deel in een… Lees meer »

De Omgevingswet kent geen genade

Een nieuw jaar voor de boeg én een jaar dichterbij 2021. Nog zo’n duizend dagen voordat de Omgevingswet een feit is. Duizend dagen om uw gemeentelijke organisatie Omgevingswet-proof te maken. ‘Dat valt best mee’, hoort u verschillende adviseurs zeggen. ‘In feite hoeft er niet veel te veranderen. Ja, een integrale omgevingsvisie. Maar dat is in… Lees meer »

Provincie Noord-Holland wil woningbouw versnellen en Tweede Kamer wil spoedwetgeving voor versnelling.
Liever een spoedpakket dan een spoedwet

Het kan verkeren. Nog maar anderhalf jaar geleden was er volgens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland nog geen aanleiding om in de MRA op zoek te gaan naar extra locaties voor woningbouw. Ook was er toen nog geen aandrang om vanuit de provincie extra middelen uit te trekken om de woningbouw te versnellen.… Lees meer »

Circulaire economie is meer dan recycling

Mijn vorige blog ‘Circulaire economie is geen voodoo’ van 11 januari jl. eindigde ik met de vraag hoe je in de bouw kunt aansturen op het anders omgaan met grondstoffen en materialen en hoe je Circulaire Economie voor de bouw praktisch hanteerbaar kunt maken. In het vervolg hierop geef ik antwoord op deze vragen. Deze… Lees meer »