Categorie archief: Weblogs

Met grondbeleid stagnatie voorkomen

Een marktpartij heeft de grond en de gemeente heeft planologisch groen licht gegeven voor het woningbouwplan. Toch schiet het niet op. Staat het gemeentebestuur dan met lege handen? Dit horen we vaak: ‘We doen hier aan faciliterend grondbeleid en dan zijn we totaal afhankelijk van de marktpartijen’. Deze uitspraak duidt op slechte voorbereiding, luiheid en/of… Lees meer »

Niet lullen, maar spouwmuur vullen

Met het Nationaal Isolatieprogramma geeft het Rijk eindelijk duidelijkheid over haar woningisolatieambities. 2,5 miljoen woningen isoleren tot aan 2030, dat is het doel. Er zijn miljarden euro’s aan subsidies beschikbaar. De vraag is of die subsidies efficiënt zijn, betoogt energie-expert Sven Ringelberg. Richt je op het aanbod, en niet op de vraag. Niet lullen maar… Lees meer »

Snel helderheid kabinet nodig voor vitale binnenstad

Winkelstraten bepalen in hoge mate de leefbaarheid en de sfeer in de steden, dorpen en wijken. Een binnenstad die echter alleen bestaat uit winkelstraten en verder niets, is niet voorbereid op de toekomst, schrijft INretail-directeur Jan Meerman. Ambitie en helderheid vanuit het kabinet is daarbij een vereiste. ‘Een binnenstad moet weer plek bieden aan ook… Lees meer »

Ik vertrek – of niet

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer achter de rug. Deze cyclische ‘sollicatieronde’ in overheidsland leidt er op veel plekken weer toe dat vier jaar of meer aan bestuurlijke ervaring vertrekt. Maar het mag niet zo zijn dat daarmee vier jaar kennis van stedelijke transformatie vertrekt. In deze column aandacht voor het vasthouden van kennis en de spagaat… Lees meer »

Anders kijken naar de energietransitie

Het gebrek aan capaciteit voor de energietransitie bij gemeenten is steeds zichtbaarder. Op verschillende plekken staan projecten stil, omdat de vacature voor projectleider maar niet ingevuld wordt. Onervaren mensen blijken vaak niet opgewassen tegen de onzekerheid en complexiteit die de energietransitie met zich meebrengt, waardoor de vacatureprocedure weer van begin af aan start. Vraag een… Lees meer »

Arme gemeenten …

De kiezer heeft gesproken. De onderhandelingen over (her)nieuw(d)e bestuurscoalities kunnen beginnen! Als de stofwolken van de gemeenteraadsverkiezingen zijn opgetrokken en de nieuwe wethouders aan de slag mogen, ligt er wel een enorme stapel lastige dossiers op hen te wachten. Hoe help je starters aan een betaalbare woning, waar mogen wel en niet windmolens of zonneparken… Lees meer »

Handhavingsaffaire (deel 2)

Meer dan een jaar geleden schreef ik op deze plek over een handhavingsaffaire. Ik had niet verwacht daar nog een keer over te moeten schrijven. Hoe de gemeenteraad met een motie het college een halt toeroept in deze handhavingsaffaire. Hoe de provincie dreigt met een aanwijzing. Hoe de raad vastloopt in een moeras van gecreëerde… Lees meer »

Veranker erfgoed in het collegeakkoord!

De verkiezingen zijn meer dan een week geleden, de stemmen zijn geteld, het onderhandelen is begonnen. De politieke partijen zijn dus nú met elkaar in gesprek om afspraken te maken waar de komende tijd voor hun gemeente het geld en de meeste aandacht naar toe zal gaan. Dit momentum wil ik aangrijpen om de oproep… Lees meer »

Een nieuw tijdperk

De aanvang van de COVID-pandemie lag buiten onze invloedsfeer. Niemand heeft er om gevraagd. Dit laatste geldt net zo goed voor de huidige oorlog in Europa. Hiermee zien we een nieuwe wereldorde ontstaan, waarbij democratische landen in de minderheid zijn. De gevolgen van de Poetin-invasie in de Oekraïne heeft grote mensonterende gevolgen. Wat we zien… Lees meer »

Biobased: natuurlijk lijmen!

Nederland staat voor belangrijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Naast de kolossale opgave voor de woningbouw moeten we acht miljoen huizen isoleren. Daar bovenop komt nog een enorme hoeveelheid bedrijfsgebouwen en kantoren die we toekomstbestendig moeten maken. De CO2 en stikstof moeten drastisch omlaag. Om dit allemaal te kunnen bereiken, ontkomen we er niet aan… Lees meer »