Categorie archief: Weblogs

Klimaattaboes

  Het leek voor het kabinet echt een brug te ver: een CO2-heffing voor bedrijven. Tot vervelens toe wezen VVD en CDA erop dat ondernemers op allerlei manieren al hun steentje bijdroegen aan een beter klimaat. Als daar nog eens een extra heffing bovenop zou komen, kostte dat banen en vertrokken complete bedrijfstakken naar het… Lees meer »

Waar is Plan B?

  De jaren negentig vormden de hoogtijdagen van lange termijnverkenningen en scenariostudies binnen de ruimtelijke ordening. We waren goed in denken in alternatieven, de verbinding van onderwerpen en wat dat betekent voor een gebied. De periode, die volgde, zeg de afgelopen vijftien jaar, kenmerkt zich door decentralisatie van de ruimtelijke ordening en meer oog voor… Lees meer »

(On)zichtbare provincie

De verkiezingen voor nieuwe provinciebesturen roepen altijd weer de vraag op waar provincies nog voor zijn. Als die overbekende herhaling van zetten weer eens plaatsvindt, zijn het vooral landelijke politici en de media die de aanstichters zijn. Bij het grote publiek leeft de provincie nauwelijks, bij bestuurders en beleidsmakers des te meer. Sterker, de afgelopen… Lees meer »

Een stem op de NS

Dankzij het debat over de maatschappelijke tweedeling, mag de regio zich al enige tijd in veel aandacht verheugen. Door de verkiezingen voor Provinciale Staten – en op een ingewikkelde manier ook de Eerste Kamer – gaat daar nog een schepje bovenop. De Groningers is een parlementaire enquête over de gaswinning beloofd en ook de NS… Lees meer »

Stad of landschap? Stad en landschap!

Het is niet gek dat bewoners zich bij toenemende ruimtedruk op de stad door wonen, werken en toerisme zorgen maken over de omvang en kwaliteit van het groen. Zo ook de bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Noord, die afgelopen week een symposium organiseerden over de weerslag van de groeiende stad op groene openbare ruimte: Meer… Lees meer »

Provincies: ruimte voor verbetering

Hoe hebben de provinciebesturen de afgelopen vier jaar gepresteerd? Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven. Ik waag mij niet aan alomvattende evaluatie, maar geef een enkele paar persoonlijke indrukken. ‘De stimulerende en investerende provincie’ kwam beter uit de verf dan de vorige periode, met meer focus en minder strooigoed. Vooral op ruimtelijk-economisch gebied… Lees meer »

Newskool planeconoom hard nodig voor de energietransitie
Nieuwe Energie

Een planeconoom van deze tijd heeft scherp zicht op de financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten, kent de belangen van marktpartijen en is bestuurlijk sensitief. Maar actuele thema’s als warmte, mobiliteit, klimaatadaptatie en energieuitwisseling worden toch vaak gezien als een ver-van-mijn-bedshow. In mijn optiek is dat een misvatting. Steeds meer gemeenten verankeren de energietransitie in hun… Lees meer »

Geen loopje met veiligheid in het Park

Hoewel, zeker in mijn geval, een regelmatig bezoek aan de fitness geen slecht idee is, blijf ik het enorm saai vinden. Op de loopband probeer ik mijn gedachten op nul te zetten en gewoon meters te maken. Dit lukt mij zelden. Mijn gedachten op nul zetten, bedoel ik dan. Tijdens deze zelfkastijding valt mijn oog… Lees meer »

Bereikbaar

Eindelijk staat het dossier bereikbaarheid hoger op de nationale politieke agenda. En dan niet alleen de bereikbaarheid van de Randstad voor de personenauto en de vrachtwagen. Nee, het inzicht is nu tot in het Torentje doorgedrongen dat verdichting en verduurzaming van stedelijke gebieden onlosmakelijk zijn verbonden met verbetering van de bereikbaarheid. De G4 trok aan… Lees meer »

Babbelaars zonder tabbelaars

In de sociale wetenschappen maakt men wel onderscheid tussen ‘tabbelaars’ en ‘babbelaars’. De eerste categorie is verzot op tellen en meten, met tabellen. De tweede groep vertelt verhalen. Een vergelijkbaar onderscheid maken we in de wereld van ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling, namelijk tussen ‘rekenen’ en ‘tekenen’. Effectieve wisselwerking tussen die twee levert het beste resultaat… Lees meer »