Categorie archief: Weblogs

Uitvoeringsgericht wenkend perspectief woningnood

Vorige week presenteerde Denktank Denkwerk het rapport Klein land, grote keuzes: over Nederland in 2050. Daarin wordt gepleit voor aanpak van de woningnood in combinatie met natuur en de inzet van snelbussen onder regie van het Rijk, plus een visie op de aanpak van de energietransitie. De denktank stelt dat er onder regie van het… Lees meer »

Iedereen doet wat

In mijn zoektocht naar een betere, schonere en socialere wereld zoek ik samen met collega’s en talloze medestanders naar kleine deeltjes van de oplossing. Ieder persoon doet iets, thuis, onderweg en op je werk. Het ene draagt meer bij dan het andere. Maar dat geeft niet, want iedereen doet wat. Ik zoek het zelf in… Lees meer »

De Glazen Bol van 2020

Januari 2020 De Commissie Remkes die moet adviseren over de stikstofproblemen, stelt haar advies over woningbouw uit. ‘Het speelveld is te onoverzichtelijk’, aldus de voorzitter. Op de achtergrond speelt mee dat alle nieuwe woningbouwplannen die zijn voorgelegd geen stikstofuitstoot meer kennen: niet tijdens de bouwfase omdat in de aanvragen alleen nog elektrisch aangedreven vrachtwagens en… Lees meer »

Is ‘tuinstadjes maken’ de nieuwe ontwerpopgave?

Nederland is geen dichtbevolkt land, maar een dunbevolkte stad, wat betekent dat Nederland (sociaal)economisch suboptimaal presteert als gevolg van gebrekkige agglomeratiekracht. Agglomeratiekracht bestaat uit de voordelen van concentratie en specialisatie van bedrijvigheid, omvang en veelsoortigheid van bevolking, het delen van voorzieningen en diensten, gemakkelijke matching van arbeidspotentieel en aanbod banen, en het uitwisselen van kennis.… Lees meer »

Sturen bij transformaties

Binnenstedelijk transformeren is niet nieuw. Verschillende verouderde havengebieden of bedrijven­terreinen hebben al een nieuwe functie gekregen of zijn hard op weg te veranderen. In het programma Stedelijke Transformatie richten we onze blik op de huidige opgaven, regelgeving en samenwerkingsvormen. Maar soms blikken we terug. Want ook in het verleden ging het niet vanzelf en zocht… Lees meer »

Grenzen

Afgelopen jaar was een enerverend jaar voor iedereen die met de fysieke leefomgeving bezig is, beroepsmatig en als betrokken burger. De druk op de woningmarkt en vooral het nijpend tekort aan betaalbare starters- en middeldure huurwoningen is al een soort constante, hoe pijnlijk ook. Maar toen de Raad van State in het voorjaar de Programma… Lees meer »

Goede bedoelingen in de publieke ruimte

Bij de ingang van mijn wijk staat een lichtkrant op een aanhangwagentje. Mij wordt door de politie aangeraden de ramen te sluiten en het licht te laten branden. ‘Geef inbrekers geen kans!’ Daarna volgt de tekst: ‘ziet u iets verdachts? Bel 112!’ Misschien is er een inbraakgolf die mij ontgaan is of zijn we het… Lees meer »

Dromen in beton

Een stad van de toekomst moest het worden, op de tekentafel ontworpen door een team van wetenschappers uit allerlei disciplines. De laatste inzichten uit het buitenland en gedetailleerde cijfers over bezoekers- en reizigersstromen werden gebruikt om Utrecht een hypermodern en eigentijds winkelhart en station te geven. Bestuurders en bevolking waren enthousiast en konden niet wachten… Lees meer »

Neem je de voor- of achterdeur?

Nu het 2020 is, komt de invoering van de Omgevingswet echt dichtbij. Minister Van Veldhoven heeft in een brief van 29 november 2019 aan de Tweede Kamer laten weten dat het gaat lukken. De minister vertrouwt erop dat de wetgeving voldoende stabiel is, het digitaal stelsel in basale vorm werkt en dat de voortgang van… Lees meer »

Eerlijke participatie is soms geen participatie

‘Jolina, jij werkt toch als plannenmaker voor gemeenten? Werk je ook voor die van mij? Want er staat opeens een zonnepark langs de snelweg. Het landschap is verpest en de buurt wilde het niet. De krant stond er vol van. Waarom is het dan toch gekomen?’ In de ogen van mijn gesprekspartner op een feestje… Lees meer »