Categorie archief: Weblogs

Vooruitblik op het jaar 2019

Aedes, de koepel van woningcorporaties slaat (voor het eerst) harde taal uit: nu, na twee jaar ontkenning, erkent de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) alsnog dat er onvoldoende geld is bij de corporaties voor én een substantiële bijdrage aan de nieuwbouw én een substantiële bijdrage aan de verduurzaming. Aedes: ‘Er zal gekozen moeten worden: en/en gaat… Lees meer »

Het zit anders!
De wonderbaarlijke metamorfose van de Crisis- en herstelwet

Midden in de crisisperiode, in 2010, trad de Crisis-en herstelwet (Chw) in werking. In turbotempo had het kabinet het wetsontwerp in elkaar gezet, met premier Balkenende als persoonlijke aanjager. Het wet beoogde ruimtelijke en infraprojecten procedureel te versnellen om zo de investeringen nog een beetje op peil te houden. Geleidelijk aan transformeerde de wet naar… Lees meer »

Detailhandelplanning in woelige tijden

Inmiddels raken ruimtelijke ordenaars en ontwikkelaars er meer en meer van overtuigd dat (ondanks de schaarste aan woningen op de juiste plekken) het niet meer gaat om stapelen van woningen maar om het creëren van woonomgevingen. Die juiste plekken zijn stedelijke gemengde wijken in hoge dichtheid of groene suburbane wijken in de directe omgeving van… Lees meer »

Plastic is een prachtproduct

Een strand vol My Little Pony’s, Ikeakrukjes en autovelgen. Het futiele van de spullenmaatschappij is zelden treffender in beeld gebracht. Kunststoffen klonteren ondertussen gestaag samen in de oceanen. En dan heeft de plasticvanger van Boyan Slat ook nog een gebroken arm. Wordt de soep dan heus zo heet gegeten? Jawel. Dolfijnen, vissen en vogels raken… Lees meer »

De nieuwe demografische werkelijkheid

De urgentie voor de woningbouw mag zeker niet verslappen. Er mag zelfs een tandje bij. De eerdere verwachtingen over groei van inwonertal voor Nederland blijken namelijk keer op keer door de werkelijkheid te worden ingehaald. Zijn we toch ongemerkt op weg naar 19 miljoen inwoners of zelf meer? Afgelopen dinsdag presenteerde het CBS haar jongste… Lees meer »

Hoe vertellen we het de gele hesjes?

Als de gele hesjes in Frankrijk ons de afgelopen weken iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat we bij klimaatmaatregelen nog een lange weg te gaan hebben voordat er voldoende draagvlak is. Het besef dat het klimaat verandert, neemt toe. Maar zodra betaald moet worden om het tij te keren, zijn er nog… Lees meer »

Wonen rond de Veluwe heeft toekomst

Het woningtekort blijft maatschappelijk in de spotlights staan. Na de vraag binnen- of buitenstedelijk bouwen richten de pijlen zich in het debat nu op het inzetten op hoogbouw in de westelijk gelegen steden. Maar laten we niet vergeten dat Nederland groter is. Het is tijd te kijken naar de toekomstige bevolkingsontwikkeling in alle Nederlandse gemeenten.… Lees meer »

Dromen van een beter Nederland

De NOVI komt eraan en dus werden we de afgelopen maand getrakteerd op allerlei hemelbestormende plannen en prikkelende vergezichten voor een beter Nederland. Een grote gemene deler in de studies van projectontwikkelaars, beleggers, architecten en stedenbouwkundigen is het verlangen naar een samenhangender en duurzamer ingerichte leefomgeving. We gaan voortvarend aan de slag met nieuwe energievormen… Lees meer »

Aardgasvrije wijken: van de klimaattafels de leefwereld in

Het klimaatakkoord heeft veel in gang gezet. We kunnen nog lang en intensief onderhandelen, of nu aan de slag gaan en leren van de lessen uit de praktijk. Wat mij betreft wordt 2019 het jaar van learning by doing. Opstaan van de klimaattafels, de leefwereld in! 2018 was het jaar van het klimaatakkoord. De onderhandelingen… Lees meer »

Straks is vroeger alles beter

‘In ontkerkelijkte tijden is Bach ons anker rond Kerst.’ Ja, de NRC weet hoe het de cultuurpessimistische en winterdepressieve achterban moet opbeuren. En inderdaad, het moet gezegd (neemt u dat letterlijk, want er zingt een dochter van een goede vriendin in het koor), het Residentieorkest gaf deze zondagvoormiddag samen met het Laurens Collegium Rotterdam en… Lees meer »