Categorie archief: Weblogs

Vangnet of volwaardig marktsegment?

Ik had het eigenlijk niet meer verwacht: een fundamentele discussie over de toekomst van de Nederlandse volkshuisvesting. Het leek erop dat de meeste corporatiebestuurders en politici zich hadden neergelegd bij het beleid van achtereenvolgende kabinetten om de toegang tot de sociale huursector te beperken. Met de invoering van nieuwe passendheidseisen, tijdelijke huurcontracten en extra huurverhogingen… Lees meer »

Energietransitie, niet overhaast graag!

Op de valreep, net voordat velen echt in de vakantiemodus gingen, kwamen Nijpels en c.s. met hun voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Een stevig stukje werk, waaraan breed vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap is gewerkt. Een veelomvattend en complex verhaal ook, dat al enige tijd z’n schaduw vooruit werpt. We merken… Lees meer »

Vraag niet wat uw gemeente kan doen voor de energietransitie!

Beste wethouder, u kunt van start! De formatie is afgerond, het coalitieprogramma vastgesteld en de gemeenteraad is ingewerkt. Aan u de taak de mooie plannen uit te werken en tot besluitvorming te brengen. De energietransitie heeft – uiteraard – een prominente plaats in uw collegeprogramma. Uw voorgangers konden nog volstaan met kleinschalige pilots en ambitieuze… Lees meer »

Het Noord-Hollandse sprookje van vraaggestuurde woningbouw

‘In 2012 heeft de provincie de lijn ingezet naar vraaggestuurd bouwen’, aldus de Prognose 2017 – 2040 Bevolking, huishoudens en woningbehoefte (Provincie Noord-Holland 8/6/2017). Dat betekent volgens de toelichting dat in eerste instantie wordt gekeken naar de woonvoorkeur van de bevolking. Goede insteek zou je denken. Maar de vraag is wel hoe deze lijn uitpakt.… Lees meer »

Een verhitte strijd

De droogte van nu doet herinneringen opkomen uit het begin van mijn loopbaan. Vanuit Nederland werkte ik veel aan Afrikaanse projecten in met name in het Midden-Oosten, van Algerije tot Djibouti. Met aandacht luisterde ik daarom naar de avontuurlijke verhalen van teruggekeerde expats over beton storten met ijs en andere maatregelen die het werken in… Lees meer »

Van klimaatakkoord naar aardgasvrij: drie succesfactoren voor een sterke start

Het klimaatakkoord is er! Een sterk staaltje polderen met aan de Gebouwde Omgeving tafel aanzienlijk resultaten. Een paar hoofdpunten: De energiebelasting op aardgas gaat omhoog en die op elektriciteit juist omlaag. Hierdoor blijven de energielasten voor de consument neutraal en maar wordt isolatie aantrekkelijker. Door de verschuiving van de energiebelasting worden de business cases voor… Lees meer »

Waardeloos

Alles van waarde is weerloos, dichtte Lucebert. Een manier van kijken die aansluit bij het actuele pleidooi voor een breder welvaartsbegrip. Denk aan gezondheid als ‘waardeloos’ thema. Economische ongelijkheid is slecht voor onze gezondheid, maar er spelen veel meer factoren een rol. In lijn met het bredere welvaartsbegrip gaat het naast economische waarden ook om… Lees meer »

De Gated Family

‘In gelul kan je niet wonen’, sprak staatssecretaris Jan Schaefer ooit in de Tweede Kamer. Dat werd ‘onwelvoeglijk taalgebruik’ gevonden. Daarom kwam er ‘in geouwehoer kan je niet wonen’ in de Kamernotulen te staan. Als wethouder woningzaken en stadsvernieuwing was Schaefer eind jaren zeventig en begin jaren tachtig onder meer verantwoordelijk voor de bouw van… Lees meer »

Realisme

De grote opgaven in de fysieke leefomgeving krijgen volop de aandacht in het maatschappelijke en politieke debat, en dus ook de media. Daarbij noemen betrokken en belanghebbende partijen astronomische bedragen, die nodig zijn om de behoeften of gestelde doelen te kunnen halen. Zo moet Nederland klimaatbestendig worden gemaakt, waar al miljarden euro’s voor zijn gereserveerd,… Lees meer »