Categorie archief: Weblogs

Don Quichot

Als u dit leest, is de kans groot dat u weer eens vast heeft gezeten in een file van langzaam rijdende tractoren. De Nederlandse boeren zijn boos en dat peperen ze ons deze week goed in met wegblokkades, provinciehuisbezettingen en ‘kopjes koffie’ bij het RIVM in Bilthoven. Waar klimaatactivisten van Extention Rebellion alleen hun eigen… Lees meer »

Petje op, petje af
Nieuwe Energie

Professionele initiatiefnemers doen steeds meer hun best om in ‘de geest van de Omgevingswet’ te werken aan initiatieven. Ze nodigen belanghebbenden uit voor individuele gesprekken over hun zorgen en wensen bij een bepaald plan. Ook organiseren ze informatiebijeenkomsten waarin ze vol passie vertellen over hun initiatief. In veel gevallen is écht goed nagedacht over die… Lees meer »

De Tesla van de woningbouw

Binnenstedelijke woningbouw is als een Tesla. Eigenlijk is iedereen voor, wil er graag in rijden. We zien de voordelen van bouwen in de bestaande stad: behoud van landschap, efficiënter gebruik van de bestaande voorzieningen en infrastructuur en nieuwe functies voor verouderde (bedrijven)terreinen. Maar net als bij de Tesla: het is niet te betalen. Eén groot… Lees meer »

Architectuurhistorie en stadsontwikkeling

Vorige week, ik mocht opponeren bij een promotie aan de EUR, kon ik mezelf weer eens introduceren als ruimtelijke ordenaar. Die term wordt minder en minder gebezigd. In Amsterdam al helemaal niet meer. En ik mocht me dankzij het proefschrift (Public Space. Always under construction, van Linda Zuijderwijk) opnieuw verlustigen aan de werken van grote… Lees meer »

Minder, grotere natuurgebieden? Kansloos

In de stikstofdiscussie vliegen de voorstellen om uit de impasse te komen je om de oren. Korte- en langetermijnoplossingen lopen soms door elkaar. Een voorstel voor de wat langere termijn trok eind augustus de aandacht. De landbouwwereld stelde bij monde van LTO-voorzitter Marc Calon voor om de 160 Natura 2000-gebieden sterk te reduceren en te… Lees meer »

Jongeren, sta op in de RES

Dertig regio’s werken komende maanden in stevig tempo aan de Regionale Energiestrategie (RES). iedere regio op zijn eigen manier. Een erg boeiende tijd. Mij valt op dat dit proces vooral bekende deelnemers kent. De gevestigde orde, de koplopers die zich al jaren inzetten voor de energietransitie. Mijn pleidooi is om meer jongeren te betrekken bij… Lees meer »

De stad als schatkist

Op 13 jarige leeftijd besloot ik samen met in de buurt wonende neefjes, nichtjes en vriendjes om een feestje te bouwen. Nu wil het geval dat mijn oma een fietsenstalling had, voorzien van een stopcontact voor een draagbare platenspeler, die voldoende ruimte bood om een stuk of vijftien feestende pubers te herbergen. Het enige wat… Lees meer »

De minister bepaalt

Weer een VVD’er die het ‘Groene Licht ‘gezien heeft. Na Ed Nijpels en Pieter Winsemius is er nu Johan Remkes. Ooit mocht ik zijn speeches tikken toen hij als staatssecretaris van Wonen een minister van Milieu (Jan Pronk, ook dat nog) boven zich moest dulden. Nu is hij zelf de held van groen: ‘Geen trucs… Lees meer »

Vijf ijkpunten om een woningcrisis te voorkomen

Het ging al verschrikkelijk moeizaam. Een superlaag aantal verstrekte bouwvergunningen doet het ergste vrezen voor de woningbouw in 2020 en volgende jaren. Daar komt nu de (PAS)stikstofpaniek nog bij. Veel gemeenten zijn lam geslagen. Durven ‘geen pas te doen’. Provincies hebben collectief de loketten voor het aanvragen van vergunningen op basis van de Natuurwet gesloten.… Lees meer »

Omgevingsvisies en binnenstedelijke woningbouw

In de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is serieus aandacht voor het onderwerp wonen. Fijn, want dat is weleens anders geweest. Zie ook: Jaar van de Ruimte. De NOVI bevestigt weer dat een miljoen nieuwe woningen nodig zijn. En dat de voorkeur uitgaat naar binnenstedelijk bouwen. Maar wat kun je met die NOVI als gemeente of projectontwikkelaar?… Lees meer »