Categorie archief: Weblogs

Koolhaas & co verpesten het

In Arnhem is De Nacht van de Architectuur een begrip. Elk jaar verzamelt de bestuurlijke, artistieke en vastgoed-elite zich op een bijzondere locatie. Dit jaar was dat het voormalig ING-kantoor aan de Velperweg; een ‘brutalistische’ kolos die projectontwikkelaar Borghese momenteel uitholt en transformeert naar 203 appartementen. Ik mocht voor de 450 gasten een verhaal houden.… Lees meer »

Papieren milieu-ambities

Nederland dreigt op slot te gaan. Die alarmerende woorden klonken op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toen de Raad van State eind mei de Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak verwees. Vijf jaar daarvoor hadden de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het voorstel om boerenbedrijven die willen uitbreiden eerst een omgevingsvergunning te… Lees meer »

Help, de Novi verzuipt!

Dik twee jaar geleden maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de voorbereiding van de Novi een herstart. De periode daarvoor werd gekenmerkt door ambtelijk geklungel, met op de tribune het vrijblijvend kletsend deel van de vakwereld.   Hoe ik ook probeer de positieve gezindheid van de herstart vast te houden, het… Lees meer »

Pa en de groene parel

Hij en zij zijn hoog opgeleid en werken hard en veel. Ze wonen in een vrijstaande villa in de Randstad. Ze hebben drie zonen. Prachtkerels van drie, vijf en zeven jaar: slim, sociaal en sterk. Alleen is er een probleempje met de heren: ze ontwikkelen zich niet optimaal. Toen pa de krant las vorige week… Lees meer »

Omarm de zwijgende meerderheid

Als professionele burger bevindt je je in Nederland in de zevende hemel. Gemeenten organiseren in grote steden en kleine dorpen een heel scala aan bewonersavonden. En die professionele burgers gaan al die bewonersavonden af, vanuit interesse, vanuit een constructieve insteek, vanuit weerstand tegen de publieke sector. Ze praten mee en bepalen daarmee de toekomst voor… Lees meer »

Chinese les voor de Nationale Omgevingsvisie

Na mijn bezoek aan China dit voorjaar en het lezen van het boek De nieuwe keizer van Ties Dams zie denk ik dat we voor de Nationale Omgevingsvisie iets kunnen leren van de Chinese keizer Xi Jinping. Niet voor mensenrechten, inspraak of lessen over hoe burgers te betrekken bij ruimtelijke vraagstukken. Maar voor het doorhakken… Lees meer »

Een snufje schizofrenie voor de bouwopgave

Jaarlijks moeten er (kennelijk) zo’n zeventigduizend woningen bijgebouwd worden waarvan een groot deel binnenstedelijk. Natuurlijk wordt daarom veel gebouwd en getransformeerd, maar het laaghangend fruit is nu wel zo’n beetje geplukt. Ondertussen blijft de economie groeien en zijn er weer kantoren nodig. In Amersfoort bijvoorbeeld willen ze daarom stoppen met kantorencomplexen transformeren en Amsterdam wil… Lees meer »

Weetjes uit de Staat van de volkshuisvesting en andere onderzoeken

De Staat van de volkshuisvesting 2019, het document dat minister Ollongren op 28 mei jl. naar de Tweede Kamer stuurde, bevat een schat aan interessante gegevens. Het stuk kent 87 pagina’s. Er zijn tien bijlagen, goed voor een aantal honderden pagina’s en de begeleidende brief van de minister telt nog eens veertien pagina’s. Wel een… Lees meer »

Maak ruimte voor het succes van de stad

Als je een college of andersoortige presentatie geeft over de banengroei in de stad, ben je verzekerd van een oppositie in de zaal die minstens driekwart van de aanwezigen omvat. Die opposanten vertegenwoordigen academici, politici, betrokken bewoners en een enkele notoire onruststoker. Banengroei zou namelijk alleen ten goede komen aan hooggeschoolde kenniswerkers. Maar dit is… Lees meer »

Het zit anders!
Humbug over Hembrug

De vernietiging door de Raad van State (RvS) van het bestemmingsplan Hembrug heeft veel pennen in beweging gezet. Vaak gaat het dan over het minst interessante aspect van de uitspraak: de toepassing van de ‘zeehavennorm’ die een hogere geluidsbelasting voor nieuwe woningen in het havengebied mogelijk maakt. Dat komt omdat in het persbericht van RvS… Lees meer »