Categorie archief: Weblogs

Floris Alkemade en de geschiedenis van drie wereldsteden

De recent op ARTE uitgezonden documentaire Amsterdam, London, New York. Geschichte dreier Weltstädte laat prachtig zien hoe face to face contacten in die steden, meer specifiek in de kroeg, bepalend zijn geweest voor hun economische en daarmee bevolkingsgroei. Variatie, dichtheid en omvang, zichtbaar en voelbaar in herberg, pub of coffee house, leidden tot al dan… Lees meer »

Omgevingsrecht niet ’eenvoudig beter’ maar ‘complex slechter’
Omgevingswet machteloos tegen ondermijning woningplannen door nieuwe geluidregels

De nieuwe geluidregels voor het gebied rondom Schiphol zorgen voor grote opwinding.  Deze regels – verankerd in de onschuldig klinkende Aanvullingsregeling geluid – gaan het einde inluiden voor de woningbouwambities voor een groot deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en zelfs daarbuiten. Bij lezing van de perspublicaties denk je aanvankelijk: ‘Er zal wel een ambtelijke… Lees meer »

Participatie in de energietransitie is te veel een echokamer

Bij participatietrajecten in de energietransitie worden hoogopgeleiden die de energietransitie toch al belangrijk vinden te veel gehoord, schrijft Sven Ringelberg. Volgens hem is meer regie vanuit de Rijksoverheid nodig, met duidelijke kaders om participatie succesvol te maken. Door Sven Ringelberg, eigenaar Transitiepaden en strategisch adviseur Gemeente Rotterdam. Er is een gebrek aan leiderschap in de… Lees meer »

Landbouw en natuur: soms is scheiden het beste

Scheiden of verweven van landbouw met natuur? In ons kleine land waar elke snipper grond intensief gebruikt wordt, speelt deze discussie al decennialang en steekt nu weer de kop op. De oplossing moeten we zoeken in de aanwijzing van grotere gebiedseenheden, met een duidelijker onderscheid tussen regio’s waar natuur en landschap prioriteit hebben en kerngebieden… Lees meer »

Jongeren zijn het kind van de rekening

Het nijpend tekort aan huisvesting voor jongeren; we signaleren het, we praten er over, we doen veel te weinig. Daar verandert de huidige coronacrisis helaas niets aan. Sterker nog, misschien verergert het woningtekort zelfs, gezien de recente berichtgeving over stagnerende nieuwbouwprojecten. Vandaar dit appel aan gemeenten om juist jongerenhuisvesting veel meer urgentie te geven. Dit… Lees meer »

Erfgoedgenieten

‘Cultuur is de zuurstof van de samenleving, zonder kunst en erfgoed verstikt zij.’ * Afgelopen periode heb ik die zuurstof wel gemist. In de quarantaineperiode had ik veel minder toegang tot kunst en erfgoed en dat werd op den duur wel een beetje benauwend. Nu mogen we weer! In anderhalve-meter sessies kunnen we weer naar voorstellingen, concerten en… Lees meer »

Prognose: 17 of 22 miljoen inwoners in 2050?
Bevolkingspolitiek als verkiezingsthema

Wie denkt dat de toekomstige bevolkingsontwikkeling voor prognosemakers vaststaat en het beleid rustig achterover kan leunen komt bedrogen uit. Volgens het nieuwste rapport van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan het aantal inwoners over dertig jaar namelijk uitkomen op 17 miljoen maar net zo goed op… Lees meer »

Aanpassen is het nieuwe ontwikkelen

We leven in bizarre tijden. Een virus waar we een paar maanden geleden met enige verbazing naar keken als een exotisch verschijnsel, beheerst nu al enige tijd ons leven volledig. Het is verleidelijk om uitspraken te doen dat hierdoor onze steden zullen veranderen. Dat willen we natuurlijk graag geloven, maar wat wordt de nieuwe werkelijkheid?… Lees meer »

Weg in eigen land…drie tips

Het leuke van de ondergrond is dat het letterlijk én figuurlijk de drager is onder elke strategische visie, gebiedsontwikkeling of ruimtelijk project. Ondergrond doet er altijd toe. Ondergrond betekenis geven in visies en projecten begint bij begrijpen hoe de ondergrond is opgebouwd, hoe het (stads)landschap in de loop der (geologisch) tijd gevormd is en hoe… Lees meer »