Categorie archief: Weblogs

Tijd voor een Sociaal Deltaplan Wonen

De wens van het Kabinet is om het landelijke huizentekort de komende jaren terug te dringen door 300.000 woningen te bouwen. Met Woondeals wordt op dit moment door het Rijk en regionale publieke partijen in een aantal regio’s in beeld gebracht wat geschikte nieuwbouwlocaties zijn. Ook is recent door minister Stientje van Veldhoven aangegeven dat… Lees meer »

Eerst de Set, dan de Reset

Beste Friso, Ik las – zoals altijd – met genoegen je column Reset de RES. Met genoegen, maar ook met stijgende verbazing. Hoe kun je er nou zo naast zitten? Dat vraagt om een antwoord. Bij dezen. Een reset of herstart is het opnieuw starten, vanaf het beginpunt. Dat veronderstelt dat we al gestart zijn.… Lees meer »

Er komen spectaculaire nieuwe beleidsopvattingen aan

Als de alarmbellen tot nu toe niet hoorbaar waren; nu vallen ze niet meer te negeren. Het EIB heeft dezer dagen de gevolgen van het stikstofprobleem in beeld gebracht. De conclusie: de eerstkomende jaren komen we niet op een nieuwbouwaantal uit van 75.000 woningen per jaar, zoals verwoord in het Woonakkoord, maar op een jaarproductie… Lees meer »

Reset de RES

Een klein jaar geleden omschreef ik de Regionale Energie Strategie als regelrechte kamikazepolitiek. Alleen al omdat het tempo veel te hoog lag. In dertig regio’s begon men met het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). Het gaat om de regionale ‘invulling’ van het Klimaatakkoord, met als meest in het oog springende belangrijkste maatregelen: plaatsing… Lees meer »

Groundhog Day

Er was eens een ministerie van VROM. Daar deden ze aan Wonen, Ruimte en Milieu. Dat was meteen ook het probleem. Wonen wilde bouwen waar mensen willen wonen. Ruimte wilde bouwen waar mensen zouden moeten willen wonen. Milieu gooide roet in het eten van eenieder die een schop in de grond wilde steken. De Tweede… Lees meer »

De geest van het Faro-verdrag daalt neer over Nederland

Het Verdrag van Faro is in ons land relatief onbekend. Dat komt waarschijnlijk omdat Nederland het verdrag niet ondertekend heeft. Wie weet komt daar wel verandering in. Het verdrag, in 2005 door de Raad van Europa in Faro gesloten, benadrukt de sociale waarde van erfgoed voor de samenleving en het belang van participatie van de… Lees meer »

Het dure fundament van luchtkastelen

In een winter die vooral kenmerken van een herfst heeft, loop en fiets ik frequent door het hart van Rotterdam en Den Haag. Zelfs op dagen dat er geen sprake is van Ciara en Dennis valt het niet mee om op het Rijswijkseplein nabij Den Haag HS op de fiets te blijven zitten. Lopen van… Lees meer »

Het Rijk moet (weer) aan de bak

Er zijn weleens perioden dat het er in de ruimtelijke ordening rustiger aan toe gaat. Dan worden de kranten en online nieuwsrubrieken gevuld met verhalen over oplopende zorgkosten of het lerarentekort. Wie nu de media volgt, kan het niet ontgaan dat de ruimtelijke sector in het middelpunt van de belangstelling staat. In februari volgde het… Lees meer »

Tweede Kamer en kabinet gaan voor meer sturing

Het heette eerst nog het debat over het woningtekort. Maar in de eerste zinnen bij haar beantwoording nam de minister, in navolging van veel Kamerleden, het woord ‘woningnood’ al in de mond. De parlementariërs buitelden over elkaar heen om de urgentie van deze kwestie te benadrukken. De een wees op het tekort aan betaalbare woningen,… Lees meer »

Koolhaas en de teloorgang van het platteland

Het anti-stad denken heeft er een protagonist bij: niemand minder dan de Nederlandse sterarchitect Rem Koolhaas. Hij hield in Buitenhof van afgelopen zondag een niet heel gemakkelijk te volgen verhaal over de teloorgang en verandering van het platteland. Met dat platteland is iets aan de hand, dat zeker. Maar het discours onderbouwen door stedelingen te… Lees meer »