Colofon

ROmagazine, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu (ROm) is het maandelijkse vakblad voor de professionals bij de gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties die zich bezig houden met ruimte, infrastructuur en milieu.
ROm biedt actuele informatie over ontwikkelingen in het beleid, beschrijft praktijkvoorbeelden in de uitvoering van dat beleid en biedt een platform voor opinies over ruimte, infrastructuur en milieu.
Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed: voor onvolledige/onjuiste informatie aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor verbetering van onjuistheden houden zij zich aanbevolen.

Redactieadres
ROM B.V.
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
info@romagazine.nl

Hoofdredacteur
Marcel Bayer

Adviesraad
Robin Aerts, Yves de Boer, Mark Frequin, Roger Kerstens, Chris Kuijpers, Annemieke Nijhof, Friso de Zeeuw


Medewerkers

Jaco Boer, Karl Bijsterveld, Jeroen Bruinenberg, Karin Broer, Robbert Coops, Jos Gadet, Bas Husslage, Jan Jager, Martin de Jong, Michael Klijnstra, Aike Kamphuis, Loek Kusiak, Peter Lievense, Harry Perree, Sanne van der Most, Cees Anton de Vries, Jan-Willem Wesselink

Uitgever
Edgar van Eekelen

Website
www.romagazine.nl

Advertenties / persberichten
T 033 87 00 100
E info@romagazine.nl

ROm is gratis voor ambtenaren ruimte, infrastructuur en milieu bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Aanmelden kan via info@romagazine.nl

Jaarabonnement
Een jaarabonnement kost € 168,35 exclusief BTW.
Losse nummers kosten € 24,00 inclusief BTW.

Abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts worden beeindigd indien schriftelijk of per e-mail vóór 1 november van de lopende jaargang is opgezegd. Bij niettijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.