Colofon

ROm is het platform over de fysieke leefomgeving. Al 35 jaar lang groeien generaties ruimtelijk professionals op met de vakinhoudelijke artikelen van het maandelijkse vakblad ROm. Het blad biedt verdiepende verhalen over de onderwerpen waar de ruimtelijk professional wakker van ligt. ROm gaat in op de ruimtelijke debatten, brengt relevante achtergrondverhalen en besteedt aandacht aan leerzame praktijkvoorbeelden zodat de professional zijn werk beter kan uitvoeren voor een mooi Nederland.

ROm is voor professionals die zich dagelijks bezighouden met de fysieke leefomgeving en werken bij gemeenten, provincies en het Rijk, semioverheden (ontwikkelingsmaatschappijen), adviesbureaus, kennisinstellingen, ontwikkelaars en andere private partijen.

Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed: voor onvolledige/onjuiste informatie aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor verbetering van onjuistheden houden zij zich aanbevolen.

Redactieadres
ROM B.V.
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
info@romagazine.nl

Hoofdredacteur
Marcel Bayer

Adviesraad
Robin Aerts, Yves de Boer, Mark Frequin, Roger Kerstens, Chris Kuijpers, Friso de Zeeuw

Medewerkers

Jaco Boer, Karl Bijsterveld, Karin Broer, Robbert Coops, Jos Gadet, Bas Husslage, Jan Jager, Martin de Jong, Michael Klijnstra, Aike Kamphuis, Loek Kusiak, Peter Lievense, Harry Perree, Sanne van der Most, Cees Anton de Vries, Jan-Willem Wesselink

Uitgever
ELBA\REC • Edgar van Eekelen

Website
www.romagazine.nl

Advertenties / persberichten
T 033 87 00 100
E info@romagazine.nl

Jaarabonnement
Een jaarabonnement kost € 188,68 exclusief BTW.
Losse nummers kosten € 24,00 inclusief BTW.

ROm is gratis voor ambtenaren ruimte, infrastructuur en milieu bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Aanmelden kan via info@romagazine.nl

Voor het aanvragen van een abonnement of het wijzigen van gegevens, kunt u kijken op www.aboland.nl.
Of neem contact op met Abonnementenland via:
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel.: 0900-226 52 63, € 0,10 per minuut
Fax:  +31(0)251-31 04 05

Abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts worden beeindigd indien schriftelijk of per e-mail vóór 1 november van de lopende jaargang is opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.