Colofon

ROmagazine, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu (ROm) is het maandelijkse vakblad voor de professionals bij de gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties die zich bezig houden met ruimte, infrastructuur en milieu.
ROm biedt actuele informatie over ontwikkelingen in het beleid, beschrijft praktijkvoorbeelden in de uitvoering van dat beleid en biedt een platform voor opinies over ruimte, infrastructuur en milieu.
Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed: voor onvolledige/onjuiste informatie aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor verbetering van onjuistheden houden zij zich aanbevolen.

Redactieadres
ROM B.V.
Jan van Nassaustraat 57
2596 BP Den Haag
info@romagazine.nl

Hoofdredacteur
Marcel Bayer

Adviesraad
Robin Aerts, Yves de Boer, Mark Frequin, Roger Kerstens, Chris Kuijpers, Annemieke Nijhof, Friso de Zeeuw

Praktijkredactie
John Ebbelaar, Jos Gadet, Bas van de Griendt, Elselien Koning

Medewerkers
Jaco Boer, Karl Bijsterveld, Martin de Jong, Karin Broer, Robbert Coops, Mark Hendriks, Bas Husslage, Michael Klijnstra, Aike Kamphuis, Loek Kusiak, Peter Lievense, Harry Perree, Peter van Rooy, Sanne van der Most, Cees Anton de Vries

Uitgever
Louise Bos

Website
www.romagazine.nl

Webredacteur
Lilian Visser-Ahlers

Advertenties / persberichten
T 070 3242747
E info@romagazine.nl

ROm is gratis voor ambtenaren ruimte, infrastructuur en milieu bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Aanmelden kan via info@romagazine.nl

Jaarabonnement
Een jaarabonnement kost € 168,35 exclusief BTW.
Losse nummers kosten € 24,00 inclusief BTW.

Abonnementen kunnen ieder moment ingaan, maar slechts worden beeindigd indien schriftelijk of per e-mail vóór 1 november van de lopende jaargang is opgezegd. Bij niettijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

One thought on “Colofon

 1. Ron Hendriks

  Congres: Verkeer in de slimme stad

  Datum: 12 mei 2015
  Plaats: Utrecht

  De toekomst is aan de stad. Daar vind je een concentratie van productiviteit en sociale innovatie. Daar liggen nieuwe uitdagingen op het terrein van mobiliteit.
  Veel van die uitdagingen zijn op te lossen met nieuwe technologie. Meer dan ooit biedt dit kansen voor verkeerskundigen, planologen en stedebouwers voor samenwerking op terreinen als Big Data, Internet of Things en Smart Cities. Thema’s die in het Grote Verkeersnet Jaarcongres 2015 uitgebreid aan de orde komen. Meer dan 30 sprekers gaan in op thema’s als data-inwinning en -visualisatie, logistiek in de stad, planning en digitaal beheer, duurzaam verkeer, urban planning, sensorcities, sharing, burgerparticipatie.

  Meer info: http://www.verkeerindeslimmestad.nl

  Verkeersnet
  tel. 071-5804941
  e-mail info@verkeersnet.nl

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *