December : a month to remember

| 2 december 2015

Fred Bransen

Fred Bransen

Juist in de donkere dagen in december pakt het je! Een verzameling kaarsjes en bloemen aan de voet van een boom langs de weg. We hebben de behoefte om onze overleden dierbaren op een eigen wijze eer te bewijzen. Of het nu is het oprichten van de Taj Mahal, live-muziek op de begrafenis , of het maken van een persoonlijk tempeltje langs de weg.

taj mahalZo een persoonlijke gedenkplek bij een boom langs een weg waar vlot doorgereden kan worden, zet je toch aan het denken, he! Al die provinciale wegen geëscorteerd door populieren vlak langs de weg. Even van de weg af en klap… Weer een gedenksteen erbij.

Nee, niemand kan bezwaar hebben als de minister stevig inzet op het verkeersveilig maken van kruispunten (over rotondes kunnen we nog discussiëren), maar van mij mag ze de veiligheid van de provinciale wegen ook maar direct meenemen. Overigens wil ze deze de minister deze veiligheid bereiken door het creëren van meer uniformiteit.

Dat zet mij toch aan het denken. Hoe is het met uniform beleid ten aanzien van gedenkstenen gesteld? Overheden stellen hun eigen spelregels vast voor het al of niet plaatsen van gedenktekens en uitvoering daarvan. De minister heeft voor de rijkswegen aangegeven dat het plaatsen van gedenktekens zoveel mogelijk dient te worden toegestaan, maar alleen daar geplaatst mogen worden waar het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. In provincie Brabant is het oprichten van een gedenkteken voor onbepaalde tijd toegestaan, terwijl in veel gemeenten zoals bijvoorbeeld in Heerlen een bepaalde tijd wordt gehanteerd.

STRAATGRAFVaak wordt het oordeel of een gedenkteken opgericht gaat worden overgelaten aan de wegbeheerder. Een rode draad lijkt in veel vergunningseisen dat het monument niet mag afleiden en zeker niet bij een gevaarlijk punt.

Dus een gedenksteen bij een boom dicht langs de weg mag dan niet . En de boom dan? Is dat geen gevaarlijk object langs de weg? Zou die niet het veld moeten ruimen? Zeker gezien het feit dat veel dodelijke ongevallen plaatsvinden op provinciale wegen en eindigen op een fraaie, maar niet meegevende plataan of populier.

Misschien een opgaaf voor de wegontwerpers om een vertragende berm te ontwerpen zonder starre objecten?

STRAATGRAF2Juist de gedenksteen is een meer dan sterke indicatie van een verkeersonveilige situatie? Zouden we deze niet juist prominenter aanwezig moeten laten zijn? En zouden we deze niet veel meer leidend moeten laten zijn in de ontwerp en beheercycli?

De verzekeringsbranche lijkt hier al een voorschot op te nemen door te inventariseren waar de meeste ongevallen plaatsvinden (Groningen het minste aantal en Brabant het meest) en wat de aard van het ongeval is. Een innige samenwerking tussen verzekeringsbranche en wegontwerpers lijkt mij dan ook een zinvol toekomstbeeld om de verkeersveiligheid nog verder te verhogen.

Rij voorzichtig, want kaarsjes heb je het liefst op de gedekte tafel en niet in de berm van de weg.

Make december a month to remember!

Fred Bransen is als programmamanager ruimtelijke kwaliteit/consultant werkzaam bij adviesbureau Tauw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *